Sunteți pe pagina 1din 4

Articolul hotărât

Articolul hotărât este the - invariabil atât pentru toate cele tei genuri (masculin,
feminin și neutru) cât și pentru numărul singular sau plural.
The se pronunță ðƏ înaintea cuvintelor care încep cu o consoană sau
semivocalele w sau j și ði înaintea cuvintelor care încep cu o vocală.

Exemple cu articolul hotărât

 the boy  băiatul


 the boys  băieţii
 the girl  fata
 the girls  fetele
 the elephant  elefantul
 the elephants  elefanţii
 the little elephant  micul elefant
 the hour  ora
 the first hour  prima oră
 the window  ‘window fereastra
 the year  anul
 the university  universitatea

Articolul hotărât se folosește, de regulă:

1. după prepoziții:
o in the classroom în clasă
o on the table pe masă
(în asemenea cazuri în limba română nu se folosește articolul)
2. când substantivul e urmat de prepoziția of
o the roof of the house acoperișul casei
o the cover of the book coperta cărții
3. cu substantive individuale la singular
Un substantiv individual la singular, ca regulă generală, e însoțit de articolul
hotărât sau articolul nehotătrât. La plural, în sens general, substantivele se
folosesc fără articol:
o the book is on the table cartea este pe masă
o a book is a useful friend o carte este o prietenă folositoare
o books are useful friends cărțile sunt prietene folositoare
4. cu numele geografice, afară de numele de țări și orașe:
o the Danube Dunărea
o the Carpathians Carpaţii
o the Black Sea Marea Neagră
o the Grand Canyon Marele Canion
o the Pacific Ocean Oceanul Pacific
o Romania România
o England Anglia
o Holland Olanda
o Bucharest Bucureşti
o London Londra

Excepţii:

o the Union European Uniunea Europeană


o the United Kingdom of Great Britain Regatul Unit al Marii Britanii
o the United States of America Statele unite ale Americii
o the French Republic Republica franceză
o the Republic of Korea Republica Coreea
5. când substantivul este urmat de o prepoziție relativă:
o the book (which) I bought yesterday. cartea (care) am cumparat-o ieri
o the dictionary (that) you gave me. dicționarul (care) mi l-ai dat

Articolul nehotărât
Articolul nehotărât, invariabil pentru cele trei genuri, este a Ə, înaintea cuvintelor
care încep cu o consoană sau semivocală și an Ən, înaintea acelora care încep cu o
vocală.

Exemple articolul nehotărât la singular

 a boy un băiat
 a girl o fată
 a car o maşină
 a doctor un doctor
 an actor un actor
 an animal un animal
 a big animal un animal mare
 an apple un măr
 a red apple un măr roşu

Pentru plural folosim pronumele nehotărât some.


Exemple cu articolul nehotărât la plural

 some boys niște băieți


 some girls niște fete
 some cars niște maşini
 some doctors niște doctori
 some actors niște actori
 some animals niște animale
 some big animals niște animale mari
 some apples niște mere
 some red apples niște mere roşii

Articolul nehotărât se folosește:

1. cu substantive la singular, când ne referim la o singură unitate


o a woman o femeie
o a book o carte
o a child un copil
o an astronaut un astronaut
o an idea o idee
o an eagle un vultur
2. cu substantive la singular având funcție de nume predicativ
o I am a student eu sunt student
o you are an engineer tu eşti inginer
o she is a teacher ea este profesoară

La plural nu se foloseşte articolul nehotărât.

 we are students noi suntem studenţi


 they are workers ei sunt muncitori

Articolul zero
Articolul nu se folosește cu:

1. numele anotimpurilor
o spring primăvară
o summer vară
o autumn toamnă
o winter iarnă
2. numele meselor
o breakfast micul dejun
o lunch prânz
o dinner dineu
3. substantivele care definesc materii
o water apă
o sugar zahăr
o bread pâine
4. substantive proprii denumind persoane, clădiri, străzi, poduri, munți, lacuri,
orașe, țări, provincii, continente
o Mary Maria
o John Ion
o Central Park Parcul Central
o Oxford Street Strada Oxford
o Waterloo Bridge Podul Waterloo
o Mount Everest Muntele Everest
o Geneva Lake Lacul Geneva
o London Londra
o Bucharest Bucureşti
o France Franţa
o England Anglia
o Europe Europa
o Asia Asia

Dar:

o the United Kingdom of Great Britain Regatul Unit al Marii Britanii


o the United States of America Statele Unite ale Americii
o the Union European Uniunea Europeană
5. în diverse expresii
o day by day zi de zi
o in case of în caz de
o by sea pe mare
o at sunset la rasărit
o to be in trouble a fi în încurcătură
o by mistake din greşeală
o in silence în linişte

S-ar putea să vă placă și