Sunteți pe pagina 1din 21

CHÎNȚA DARIUS DANIEL

gr. 32401B
Proiect 3
Fundatii izolate rigide si elastice

n ≔ 25 a ≔ 10 cm

CTS ≔ -((0.20 m + a)) = -0.3 m - Cota terenului sistematizat

Stalpii: - din beton armat cu sectiunea 400x500mm, armati cu 8 ϕ 16 BST500S longitudinal si etrieri ϕ 10/100

Fata exterioara a peretilor de inchidere:

-dispusa pe fata exterioara a stalpilor, realizati din zidarie BCA de 30 cm grosime, cu H=3 m si executati pe o grinda de
fundare din beton armat

Stratificatia terenului:

0.00...-0.50: Umplutura

-0.50...-3.50: Argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta

kN
γk2 ≔ 18.5 ―― w2 ≔ 22% Ip2 ≔ 21% Ic ≔ 0.7 ϕ'k2 ≔ 18° e ≔ 0.65 E2 ≔ 24000 kPa c'k2 ≔ ((45 + 0.1 ⋅ n)) kPa = 47.5 kPa
m3
-3.50...-10.00: Nisip argilos, galben cafeniu
kN
γk3 ≔ 19 ―― w3 ≔ 18% Ip3 ≔ 11% ϕ'k3 ≔ 30° e ≔ 0.65 E3 ≔ 36000 kPa c'k3 ≔ ((7 + 0.1 ⋅ n)) kPa = 9.5 kPa
m3

Incarcarile de calcul pentru fiecare stalp se vor determina considerand:

- incarcarea distribuita permanenta: pk ≔ ((13.5 + 0.2 ⋅ n)) kPa = 18.5 kPa

- incarcarea distribuita variabila qk ≔ ((5.5 + 0.2 ⋅ n)) kPa = 10.5 kPa

Dimensiunile stalpilor: L ≔ 500 mm l ≔ 400 mm

Fundatiile se vor proiecta pentru:


1. S1 - fundatia stalpului central (izolata elastica)
- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate elementare)
2. S2 - fundatia stalpului marginal (izolata rigid)
- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate elementare)
3. S3 - fundatia stalpului marginal (izolata rigida) se va proiecta luand in considerare existenta unui rost de tasare de 5cm, masurat de la
fata exterioara a stalpului in axul 1 (fundatie cu grinda de echilibrare) - la ULS-GEO+STR, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997.
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate elementare)
3. S3 - fundatia stalpului marginal (izolata rigida) se va proiecta luand in considerare existenta unui rost de tasare de 5cm, masurat de la
fata exterioara a stalpului in axul 1 (fundatie cu grinda de echilibrare) - la ULS-GEO+STR, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997.

Alegerea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP3 (Conform SR EN 1997)

γG ≔ 1.35 γφ' ≔ 1.25 γQ ≔ 1.5 γc' ≔ 1.25 γγ ≔ 1 γR.v ≔ 1 γR.h ≔ 1

Valorile eforturilor sectionale sunt:

pd ≔ pk ⋅ γG = 24.975 kPa

qd ≔ qk ⋅ γQ = 15.75 kPa

Stalpul S1: Stalpul S2: Stalpul S3:

Aaf1 ≔ 6 m ⋅ 5 m = 30 m 2 Aaf2 ≔ 5 m ⋅ 3 m = 15 m 2 Aaf3 ≔ 6 m ⋅ 2.5 m = 15 m 2

N1 ≔ Aaf1 ⋅ ⎛⎝pd + qd⎞⎠ = ⎛⎝1.222 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN N2 ≔ Aaf2 ⋅ ⎛⎝pd + qd⎞⎠ = 610.875 kN N3 ≔ Aaf3 ⋅ ⎛⎝pd + qd⎞⎠ = 610.875 kN

Mx1 ≔ 0.2 m ⋅ N1 = 244.35 kN ⋅ m Mx2 ≔ 0.2 m ⋅ N2 = 122.175 kN ⋅ m Mx3 ≔ 0.2 m ⋅ N3 = 122.175 kN ⋅ m

My1 ≔ 0.1 m ⋅ N1 = 122.175 kN ⋅ m My2 ≔ 0.1 m ⋅ N2 = 61.088 kN ⋅ m My3 ≔ 0.1 m ⋅ N3 = 61.088 kN ⋅ m

Taf.x1 ≔ 0.1 ⋅ N1 = 122.175 kN Taf.x2 ≔ 0.1 ⋅ N2 = 61.088 kN Taf.x3 ≔ 0.1 ⋅ N3 = 61.088 kN

Taf.y1 ≔ 0.05 ⋅ N1 = 61.088 kN Taf.y2 ≔ 0.05 ⋅ N2 = 30.544 kN Taf.y3 ≔ 0.05 ⋅ N3 = 30.544 kN

Stalpul S1: (fundatia stalpului central - izolata elastica) - SLU-GEO, CP.3

1. CONFORMARE SI DIMENSIONARE:

1.1. Predimensionare

- predimensionarea adancimii de fundare:

Amplasament: Cluj Napoca cu beton de egalizare de 5cm

Adancimea de fundare: Df ≔ 90 cm + 20 cm + 5 cm = 1.15 m

Htot.1 ≔ 1.25 m

0.80m pana la stratul de argila si 0.20m incastrare in strat bun de fundare

- predimensionarea lungimii si latimii blocului de fundare:

peff ≤ pacc
Vdp 1.2 ⋅ N
peff ≔ ―― ――― ≤ 0.8 ⋅ pconv
B⋅L B⋅L
Vdp1 ≔ 1.2 ⋅ N1 = ⎛⎝1.466 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

pconv1 ≔ 440 kPa

pacc.1 ≔ 0.8 ⋅ pconv1 = 352 kPa


lst ≔ 500 mm bst ≔ 400 mm
lst
r1 ≔ ― = 1.25
bst
‾‾‾‾‾‾‾
1.2 ⋅ N1
B1' ≔ ―――= 1.825 m -Aleg: B1 ≔ 2 m
r1 ⋅ pacc.1
L1' ≔ r1 ⋅ B1' = 2.282 m -Aleg: L1 ≔ 2.5 m

Vdp1 L1
peff.1 ≔ ――― = 293.22 kPa ― = 1.25
B1 ⋅ L1 B1

peff.1 ≤ pacc.1 = 1 Verifica.


- predimensionarea inaltimii H a blocului de fundare:

tgβ ≤ tgβadm tgβadm ≔ 1


L1 - lst
H1 ≔ ――― ⋅ tgβadm = 1 m
2

B1 - bst
H1 ≔ ――― ⋅ tgβadm = 0.8 m
2
Aleg: H1 ≔ 1 m

2. VERIFICARE LA CAPACITATE POTANTA

S1 - fundatia stalpului central (izolata rigida)


- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate

γG ≔ 1.35 γφ' ≔ 1.25 γQ ≔ 1.5 γc' ≔ 1.25 γγ ≔ 1 γR.v ≔ 1 γR.h ≔ 1

Valori de calcul ale parametrilor geotehnici:


c'k2
c2 ≔ ―― = 38 kPa - coeziunea efectiva
γc'

γk2 kN
γ2 ≔ ―― = 18.5 ―― - greutate volumica a pamantului
γγ m3

tan ⎛⎝ϕ'k2⎞⎠
tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ ―――― tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ 0.275 φ2 ≔ atan ((0.275)) = 0.268 - unghi de frecare al particulelor
γφ'

kN kN
γmed ≔ 21 ―― α ≔ 0° N1 = ⎛⎝1.222 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN γbeton ≔ 25 ――
m3 m3

Gfd.1 ≔ ⎛⎝L1 ⋅ B1 ⋅ Htot.1 ⋅ γmed⎞⎠ ⋅ γG = 177.188 kN Gfk.1 ≔ L1 ⋅ B1 ⋅ Htot.1 ⋅ γmed = 131.25 kN

Vd1 ≔ N1 + Gfd.1 = 1398.938 kN - efortul vertical de calcul la talpa fundatiei

Mxf.1 ≔ Mx1 + Taf.x1 ⋅ H1 = 366.525 kN ⋅ m


- momentele incovoietoare la talpa fundatiei
Myf.1 ≔ My1 + Taf.y1 ⋅ H1 = 183.263 kN ⋅ m

Taf.xf.1 ≔ Taf.x1 = 122.175 kN Taf.yf.1 ≔ Taf.y1 = 61.088 kN - fortele orizontale la talpa fundatiei

Hd1 ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Taf.x1 2 + Taf.y1 2 = 136.596 kN

Calculul presiunii efective la talpa fundatiei:

Verificarea excentricitatilor:
Mxf.1 Myf.1
eL.1 ≔ ――= 0.262 m eB.1 ≔ ――= 0.131 m
Vd1 Vd1
B'1 ≔ B1 - 2 ⋅ eB.1 = 1.738 m L'1 ≔ L1 - 2 ⋅ eL.1 = 1.976 m A'1 ≔ B'1 ⋅ L'1 = 3.434 m 2
Vd1
peff1.1 ≔ ―― = 407.346 kPa
A'1

Pentru a nu aparea intinderi se limiteaza excentricitatile:


⎛ eL.1 ⎞ 2 ⎛ eB.1 ⎞ 2 1
⎜―― ⎟ + ⎜―― ⎟ ≤ ―= 1 Verifica
⎝ L1 ⎠ ⎝ B1 ⎠ 9

L1 B1
eL.1 ≤ ―= 1 eB.1 ≤ ― = 1 Verifica
6 6
Calculul capacitatii potante:

2
π ⋅ 0.275 ⎛ ⎛ 0.268 ⎞⎞
Nq.1 ≔ e ⋅ ⎜tan ⎜45° + ――⎟⎟ Nq.1 ≔ 4.094
⎝ ⎝ 2 ⎠⎠

1
Nc.1 ≔ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ ―――= 11.251
tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Nγ.1 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.702

Inclinatia la baza fundatiei:

1 - bq.1
bc.1 ≔ bq.1 - ――――― =1
2 2 1 - bq.1
bq.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bγ.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bc.1 ≔ bq.1 - ――――― =1
Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Forma fundatiei:
⎛ B'1 ⎞ ⎛ B'1 ⎞ sq.1 ⋅ Nq.1 - 1
sq.1 ≔ 1 + ⎜―― ⎟ ⋅ sin ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.233 sγ.1 ≔ 1 - 0.3 ⋅ ⎜―― ⎟ = 0.736 sc.1 ≔ ――――= 1.309
⎝ L'1 ⎠ ⎝ L'1 ⎠ Nq.1 - 1

Inclinatia incarcarii:
⎛ Taf.y1 ⎞
θ1 ≔ atan ⎜――⎟ = 0.464 cos ⎛⎝θ1⎞⎠ = 0.894 sin ⎛⎝θ1⎞⎠ = 0.447
⎝ Taf.x1 ⎠
⎛ B'1 ⎞ ⎛ L'1 ⎞
2 + ⎜―― ⎟ 2 + ⎜―― ⎟
⎝ L'1 ⎠ ⎝ B'1 ⎠
mB1 ≔ ――― = 1.532 mL1 ≔ ――― = 1.468
⎛ B'1 ⎞ L'1
1 + ⎜―― ⎟ 1 + ――
⎝ L'1 ⎠ B'1
2 2
mθ.1 ≔ mL1 ⋅ ⎛⎝cos ⎛⎝θ1⎞⎠⎞⎠ + mB1 ⋅ ⎛⎝sin ⎛⎝θ1⎞⎠⎞⎠ = 1.481

Hd1 ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛T 2 2⎞
⎝ af.x1 + Taf.y1 ⎠ = 136.596 kN
mθ.1 mθ.1 + 1
⎛ Hd1 ⎞ ⎛ Hd1 ⎞ ⎛⎝1 - iq.1⎞⎠
iq.1 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.894 iγ.1 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.829 ic.1 ≔ iq.1 - ――――― = 0.86
⎝ ⎛⎝Vd1 + A'1 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ ⎝ ⎛⎝Vd1 + A'1 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠

Calculul suprasarcinii: q'1 ≔ Htot.1 ⋅ γk2 = 23.125 kPa


1
Verificare: RdA1 ≔ ⎛⎝c2 ⋅ Nc.1 ⋅ sc.1 ⋅ bc.1 ⋅ ic.1 + q'1 ⋅ Nq.1 ⋅ sq.1 ⋅ bq.1 ⋅ iq.1 + 0.5 ⋅ γ2 ⋅ B'1 ⋅ Nγ.1 ⋅ sγ.1 ⋅ bγ.1 ⋅ iγ.1⎞⎠ = 602.028 ―― ⋅ kN
m2
peff1.1 = 407.346 kPa peff.1 ≤ RdA1 = 1 Verifica

Tasarea:
pk ≔ ((13.5 + 0.2 ⋅ n)) kPa = 18.5 kPa pk ⋅ 2 m ⋅ 2.5 m = 92.5 kN
Scd ≔ 5 cm SEd ≤ Scd
qk ≔ ((5.5 + 0.2 ⋅ n)) kPa = 10.5 kPa qk ⋅ 2 m ⋅ 2.5 m = 52.5 kN
β ≔ 0.8 θadm ≔ 0.001
kN
hi ≔ min ⎛⎝0.4 ⋅ B1 , 1 m⎞⎠ = 0.8 m - grosime maxima strat elementar γpamant ≔ 19.5 ――
m3

N1 = ⎛⎝1.222 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN Gfk.1 = 131.25 kN

Vk ≔ N1 + Gfk.1 = 1353 kN D≔1 m


Vk
pnet ≔ ――― - γmed ⋅ D = 249.6 kPa
L1 ⋅ B1

SEd.1 ≔ 1.81 cm

SEd.1 < Scd = 1 Verifica.

3. ARMAREA - armare talpa de beton armat NEd ≔ Vd1 = ⎛⎝1.399 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN


-reducerea fortelor la mijlocul talpii fundatiei
eL.1 = 0.262 m eB.1 = 0.131 m
-Armare pentru partea inferioara a talpii:
NEd ⎛ eL.1 ⎞ NEd ⎛ eL.1 ⎞ p1.1 + p1.2
p1.1 ≔ ――― ⋅ ⎜1 + 6 ⋅ ―― ⎟ = 455.72 kPa p1.2 ≔ ――― ⋅ ⎜1 - 6 ⋅ ―― ⎟ = 103.856 kPa p1.med ≔ ――― = 279.788 kPa
L1 ⋅ B1 ⎝ L1 ⎠ L1 ⋅ B1 ⎝ L1 ⎠ 2

⎡ 0 ⎤ ⎡ 459.972 kPa ⎤
x≔⎢ x' ≔ ⎢
⎣ 2.5 ⎥⎦ ⎣ 108.108 kPa ⎥⎦

Clasa de expunere: XC2


bconsola ≔ 0.8 m lconsola ≔ 1.0 m lc.y ≔ 0.8 m lc.x ≔ 1.0 m Clasa structurala: S4
Clasa de beton: C25/30
p1.0 ≔ linterp ((x , x' , 1.0)) = 319.226 kPa Otel: Bst500C

⎛ lc.y lc.y 2 ⎞
Mx.x ≔ ⎜p1.0 ⋅ lc.y ⋅ ―― + ⎛⎝p1.1 - p1.0⎞⎠ ⋅ ―― ⋅ ―⋅ lc.y⎟ ⋅ B1 = 262.542 kN ⋅ m
⎛ lc.y lc.y 2 ⎞
Mx.x ≔ ⎜p1.0 ⋅ lc.y ⋅ ―― + ⎛⎝p1.1 - p1.0⎞⎠ ⋅ ―― ⋅ ―⋅ lc.y⎟ ⋅ B1 = 262.542 kN ⋅ m
⎝ 2 2 3 ⎠

N N fck N N
γC ≔ 1.5 γS ≔ 1.15 fck ≔ 25 ―― fyk ≔ 500 ―― fcd ≔ ―― = 16.667 ―― fyd ≔ 435 ――
mm 2 mm 2 γC mm 2 mm 2
Δc.tol ≔ 10 mm

cnom ≔ 50 mm
15 mm
d1.1 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 67.5 mm
2
d1 ≔ H1 - d1.1 = 932.5 mm
Mx.x
μ1.1 ≔ ―――― = 0.009 μlim ≔ 0.372 μ1.1 < μlim = 1
B1 ⋅ d1 2 ⋅ fcd

ω1.1 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ1.1⎞⎠ = 0.009
fcd
As1.1.nec ≔ ω1.1 ⋅ B1 ⋅ d1 ⋅ ―― = 6.502 cm 2
fyd

As1.1.min ≔ 0.001 ⋅ B1 ⋅ H1 = 20 cm 2 -aleg: 10 ϕ16 As1.1.eff ≔ 20.11 cm 2


⎛ lc.x ⎞
My.y ≔ ⎜p1.med ⋅ lc.x ⋅ ―― ⎟ ⋅ L1 = 349.734 kN ⋅ m
⎝ 2 ⎠
My.y
μ1.2 ≔ ―――――――― 2
= 0.01 μlim ≔ 0.372 μ1.2 < μlim = 1
⎛ ⎞
L1 ⋅ ⎝d1 - 15 mm ⎠ ⋅ fcd

ω1.2 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ1.2⎞⎠ = 0.01
fcd
As1.2.nec ≔ ω1.2 ⋅ ⎛⎝d1 - 15 mm ⎞⎠ ⋅ L1 ⋅ ―― = 8.807 cm 2
fyd

As1.2.min ≔ 0.001 ⋅ L1 ⋅ H1 = 25 cm 2 -aleg: 10 ϕ18 As1.2.eff ≔ 25.45 cm 2

Armatura intermediara x-x:


As1.1.min
As.int ≔ ―――= 10 cm 2 -aleg: 4 ϕ18 As1.2.eff ≔ 10.16 cm 2
2

Armatura intermediara y-y:


As1.2.min
As.int ≔ ―――= 12.5 cm 2 -aleg: 6 ϕ18 As1.2.eff ≔ 15.24 cm 2
2

Lungimile de ancoraj:
N
ctgθ ≔ 2.5 αi ≔ 1 ϕ ≔ 14 mm fbd ≔ 2.7 ――
mm 2
z ≔ 0.9 ⋅ d1 = 839.25 mm

Taf.y1 = 61.088 kN

ΔFtd.1.1 ≔ 0.5 ⋅ Taf.y1 ⋅ ctgθ = 76.359 kN

Mx.x = 262.542 m ⋅ kN

15 mm 1 ⎛ Mx.x ΔFtd.1.1 ⎞
lbd ≔ αi ⋅ ――― ⋅ ―― ⋅ ⎜―――― + ――― ⎟ = 13.44 cm
8 fbd ⎝ z ⋅ As1.1.eff As1.1.eff ⎠

lcl ≔ 3 m
⎛ lcl ⎞
lcr ≔ max ⎜1.5 ⋅ lst , ― , 600 mm ⎟ = 750 mm
⎝ 6 ⎠

-Armare pentru partea inferioara a talpii:

Minim 3 bare dispuse in dreptul stalpului sau ca o retea dezvoltata pe toata suprafata fundatiei.

-Armare pentru stalp:

lcr ≔ 600 mm

-lungimea de ancoraj a mustatilor: lbd + 250 mm = 384.396 mm

Verificare la forta taietoare:

H1 H1
―― = 0.4 ―― > 0.3
H1 H1
―― = 0.4 ―― > 0.3 - nu este necesara verificarea la forta taietoare.
L1 L1
Verificarea la strapungere:

u1 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝lst + bst + π ⋅ d1⎞⎠ = 7.659 m

Au1 ≔ lst ⋅ bst + 2 ⋅ d1 ⋅ ⎛⎝lst + bst⎞⎠ + π ⋅ d1 2 = 4.61 m 2

N1 = ⎛⎝1.222 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN
N1
pmed ≔ ――― = 244.35 kPa
L1 ⋅ B1

ΔNFd ≔ pmed ⋅ Au1 = ⎛⎝1.127 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

NFd ≔ N1 - ΔNFd = 95.225 kN


‾‾‾‾‾‾‾‾
200 mm
β ≔ 1.15 ρ1 ≔ 0.001 k≔1+ ―――= 1.463
d1
NFd
VFd ≔ β ⋅ ――= 15.333 kPa
u1 ⋅ d1
1

3 2 ⋅ d1
VRdc.1.s ≔ 0.12 ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ 25⎞⎠ MPa ⋅ ――= 476.581 kPa
1 ⋅ d1
VFd < VRdc.1.s = 1 Verifica la strapungere

Stalpul S2: (fundatia stalpului marginal - izolata rigida)

1. CONFORMARE SI DIMENSIONARE:

1.1. Predimensionare

- predimensionarea adancimii de fundare:

Amplasament: Cluj Napoca cu beton de egalizare de 5cm

Adancimea de fundare: Df ≔ 1.15 m Htot ≔ 1.5 m

- predimensionarea lungimii si latimii blocului de fundare:

peff ≤ padm
Vd 1.2 ⋅ N
peff ≔ ―― ――― ≤ 1.4 ⋅ pconv
B⋅L B⋅L
Vd.2 ≔ 1.2 ⋅ N2 = 733.05 kN

pconv2 ≔ 440 kPa

pacc.2 ≔ 0.8 ⋅ pconv2 = 352 kPa

bst ≔ 400 mm lst ≔ 500 mm


lst
r2 ≔ ― = 1.25
bst

‾‾‾‾‾‾‾
1.2 ⋅ N2
B2' ≔ ―――= 1.291 m -Aleg: B2 ≔ 1.5 m
r2 ⋅ pacc.2

L2' ≔ r2 ⋅ B2' = 1.613 m -Aleg: L2 ≔ 2.0 m

Vd.2 L2
peff.2 ≔ ――― = 244.35 kPa ― = 1.333
B2 ⋅ L2 B2

peff.2 ≤ pacc.2 = 1 Verifica.

- predimensionarea lungimii si latimii cuzinetului:

bc.2' ≔ 0.5 ⋅ B2 = 0.75 m -Aleg: bc.2 ≔ 0.8 m

lc.2' ≔ 0.5 ⋅ L2 = 1 m lc.2 ≔ r2 ⋅ bc.2 = 1 m -Aleg: lc.2 ≔ 1 m


bst.2 ≔ 400 mm lst.2 ≔ 500 mm

lc.2 ≥ lst.2 + 10 cm = 1 bc.2 ≥ bst.2 + 10 cm = 1

- predimensionarea inaltimii H a blocului de fundare:

tan ((α)) ≥ tan ⎛⎝αadm⎞⎠

tan ⎛⎝αadm⎞⎠ ≔ 1.57


L2 - lc.2
H2' ≔ 1.57 ⋅ ――― = 0.785 m
2

B2 - bc.2
H2'' ≔ 1.57 ⋅ ―――= 0.55 m
2

Aleg: H2 ≔ 0.8 m

H2
tan ((α)) ≔ ―――= 1.6 tan ((α)) ≥ 1.57 = 1 Verifica.
L2 - lc.2
―――
2
- predimensionarea inaltimii cuzinetului:

tan ((β)) ≥ tan ⎛⎝βadm⎞⎠

tan ⎛⎝βadm⎞⎠ ≔ 1
lc.2 - lst.2
hc.2' ≔ 1 ⋅ ―――= 0.25 m
2

bc.2 - bst.2
hc.2'' ≔ 1 ⋅ ――― = 0.2 m
2
hc.2
hc.2 ≥ 0.3 m Aleg: hc.2 ≔ 50 cm ―― = 0.5
lc.2
hc.2 2
tan ((β)) ≔ ―――― = 2.5 3 ≥ ―= 1
bc.2 - bst.2 3
―――
2
hc.2
tan ((β)) ≔ ―――= 2
lc.2 - lst.2
―――
2
tan (β) ≥ tan ⎝βadm⎞⎠
( ) ⎛

2.5 ≥ 1 = 1 Verifica. Nu mai trebuie sa verificam cuzinetul la forta taietoare

Htot.2 ≔ 1.50 m

2. VERIFICARE LA CAPACITATE POTANTA

S2 - fundatia stalpului marginal (izolata rigid)


- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate

γG ≔ 1.35 γφ' ≔ 1.25 γQ ≔ 1.5 γc' ≔ 1.25 γγ ≔ 1 γR.v ≔ 1 γR.h ≔ 1

Valori de calcul ale parametrilor geotehnici:


c'k2
c2 ≔ ―― = 38 kPa - coeziunea efectiva
γc'

γk2 kN
γ2 ≔ ―― = 18.5 ―― - greutate volumica a pamantului
γγ m3

tan ⎛⎝ϕ'k2⎞⎠
tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ ―――― tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ 0.275 φ2 ≔ atan ((0.275)) = 0.268 - unghi de frecare al particulelor
γφ'

kN kN kN
γba ≔ 25 ――3
γzidarie ≔ 6.7 ――3
γmed ≔ 21 ―― α ≔ 0° bg ≔ 30 cm hg ≔ 50 cm bzid ≔ 30 cm Hzid ≔ 3 m
m m m3
kN lst.2 bg
γmed ≔ 21 ―― L af ≔ 5 m N 2 = 610.875 kN b r.2 ≔ ―― - ―= 0.1 m hst ≔ 500 mm
m3 2 2

Ggr.2 ≔ B2 ⋅ L2 ⋅ γmed ⋅ Df = 72.45 kN


hst bzid
ep ≔ ― - ―― = 0.1 m
Ggr.2 ≔ B2 ⋅ L2 ⋅ γmed ⋅ Df = 72.45 kN
hst bzid
ep ≔ ― - ―― = 0.1 m
Gzid.2 ≔ bzid ⋅ Hzid ⋅ Laf ⋅ γzidarie ⋅ γG + bg ⋅ hg ⋅ Laf ⋅ γba = 59.453 kN 2 2

Vd2 ≔ N2 + γG ⋅ ⎛⎝Ggr.2 + Gzid.2⎞⎠ = 788.943 kN

Mxf.2 ≔ γG ⋅ Ggr.2 ⋅ ep + Mx2 + Taf.x2 ⋅ ⎛⎝H2 + hc.2⎞⎠ = 211.37 kN ⋅ m Myf.2 ≔ My2 + Taf.y2 ⋅ ⎛⎝H2 + hc.2⎞⎠ = 100.794 kN ⋅ m

Taf.yf.2 ≔ Taf.y2 = 30.544 kN Taf.xf.2 ≔ Taf.x2 = 61.088 kN

Calculul presiunii efective la talpa fundatiei:

Verificarea excentricitatilor:
Mxf.2 Myf.2
eL.2 ≔ ――= 0.268 m eB.2 ≔ ――= 0.128 m
Vd2 Vd2
L'2 ≔ L2 - 2 ⋅ eL.2 = 1.464 m B'2 ≔ B2 - 2 ⋅ eB.2 = 1.244 m A'2 ≔ B'2 ⋅ L'2 = 1.822 m 2
Vd2
peff1.2 ≔ ―― = 432.977 kPa
A'2
Pentru a nu aparea intinderi se limiteaza excentricitatile:
⎛ 1 ⎞2 ⎛ eL.2 ⎞ 2 ⎛ eB.2 ⎞ 2
⎜― ⎟ = 0.111 ⎜―― ⎟ + ⎜―― ⎟ ≤ 0.111 = 1 Verifica
⎝3⎠ ⎝ L2 ⎠ ⎝ B2 ⎠

B2 L2
eB.2 ≤ ― = 1 eL.2 ≤ ―= 1 Verifica
6 6

Calculul capacitatii potante:


2
π ⋅ 0.275 ⎛ ⎛ 0.268 ⎞⎞
Nq.1 ≔ e ⋅ ⎜tan ⎜45° + ――⎟⎟ Nq.1 ≔ 4.094
⎝ ⎝ 2 ⎠⎠

1
Nc.1 ≔ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ ―――= 11.251
tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Nγ.1 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.702

Inclinatia la baza fundatiei:


2 2 1 - bq.1
bq.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bγ.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bc.1 ≔ bq.1 - ――――― =1
Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Forma fundatiei:
⎛ B'2 ⎞ ⎛ B'2 ⎞ sq.2 ⋅ Nq.1 - 1
sq.2 ≔ 1 + ⎜―― ⎟ ⋅ sin ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.225 sγ.2 ≔ 1 - 0.3 ⋅ ⎜―― ⎟ = 0.745 sc.2 ≔ ――――= 1.298
⎝ L'2 ⎠ ⎝ L'2 ⎠ Nq.1 - 1
Inclinatia incarcarii:
⎛ Taf.y2 ⎞
θ2 ≔ atan ⎜――⎟ = 0.464 cos ⎛⎝θ2⎞⎠ = 0.894 sin ⎛⎝θ2⎞⎠ = 0.447
⎝ Taf.x2 ⎠
⎛ B'2 ⎞ ⎛ L'2 ⎞
2 + ⎜―― ⎟ 2 + ⎜―― ⎟
⎝ L'2 ⎠ ⎝ B'2 ⎠
mB2 ≔ ――― = 1.541 mL2 ≔ ――― = 1.459
⎛ B'2 ⎞ L'2
1 + ⎜―― ⎟ 1 + ――
⎝ L'2 ⎠ B'2
2 2
mθ.2 ≔ mL2 ⋅ ⎛⎝cos ⎛⎝θ2⎞⎠⎞⎠ + mB2 ⋅ ⎛⎝sin ⎛⎝θ2⎞⎠⎞⎠ = 1.476

Hd2 ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛T 2 2⎞
⎝ af.x2 + Taf.y2 ⎠ = 68.298 kN

mθ.2 mθ.2 + 1
⎛ Hd2 ⎞ ⎛ Hd2 ⎞ ⎛⎝1 - iq.2⎞⎠
iq.2 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.905 iγ.2 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.845 ic.2 ≔ iq.2 - ――――― = 0.874
⎝ ⎛⎝Vd2 + A'2 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ ⎝ ⎛⎝Vd2 + A'2 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠

Calculul suprasarcinii: q'2 ≔ Htot.2 ⋅ γk2 = 27.75 kPa

Verificare: RdA2 ≔ ⎛⎝c2 ⋅ Nc.1 ⋅ sc.2 ⋅ bc.1 ⋅ ic.2 + q'2 ⋅ Nq.1 ⋅ sq.2 ⋅ bq.1 ⋅ iq.2 + 0.5 ⋅ γ2 ⋅ B'2 ⋅ Nγ.1 ⋅ sγ.2 ⋅ bγ.1 ⋅ iγ.2⎞⎠ = 623.313 kPa

peff1.2 = 432.977 kPa peff.2 ≤ RdA2 = 1 Verifica

Vd2 6 ⋅ Mxf.2 6 ⋅ Myf.2 Vd2 6 ⋅ Mxf.2 6 ⋅ Myf.2


――― + ――― + ――― = 608.743 kPa ――― + ――― - ――― = 339.958 kPa
L2 ⋅ B2 L2 2 ⋅ B2 L2 ⋅ B2 2 L2 ⋅ B2 L2 2 ⋅ B2 L2 ⋅ B2 2

Vd2 6 ⋅ Mxf.2 6 ⋅ Myf.2 Vd2 6 ⋅ Mxf.2 6 ⋅ Myf.2


――― - ――― - ――― = -82.781 kPa ――― - ――― + ――― = 186.004 kPa
L2 ⋅ B2 L2 2 ⋅ B2 L2 ⋅ B2 2 L2 ⋅ B2 L2 2 ⋅ B2 L2 ⋅ B2 2
Tasarea: Gfk.2 ≔ L2 ⋅ B2 ⋅ Htot.2 ⋅ γmed = 94.5 kN

Sadm ≔ 5 cm N2 = 610.875 kN Gfk.2 = 94.5 kN

β ≔ 0.8 θadm ≔ 0.001 Vk ≔ N2 + Gfk.2 = 705.375 kN D ≔ 1.3 m

hi ≔ min ⎛⎝0.4 ⋅ B2 , 1 m⎞⎠ = 0.6 m - grosime maxima strat elementar

Vk
pnet ≔ ――― - γmed ⋅ D = 207.825 kPa
L2 ⋅ B2

SEd.2 ≔ 11.17 mm

SEd.2 < Sadm = 1 Verifica.

Stalpul S2:

Aaf2 ≔ 5 m ⋅ 3 m = 15 m 2

N2 ≔ Aaf2 ⋅ ⎛⎝pd + qd⎞⎠ = 610.875 kN

Mx2 ≔ 0.2 m ⋅ N2 = 122.175 kN ⋅ m

My2 ≔ 0.1 m ⋅ N2 = 61.088 kN ⋅ m

Taf.x2 ≔ 0.1 ⋅ N2 = 61.088 kN

Taf.y2 ≔ 0.05 ⋅ N2 = 30.544 kN

Armarea cuzinetului:
N N fck N N
γC ≔ 1.5 γS ≔ 1.15 fck ≔ 25 ―― fyk ≔ 500 ―― fcd ≔ ―― = 16.667 ―― fyd ≔ 435 ――
mm 2 mm 2 γC mm 2 mm 2

Clasa de expunere: XC2


Eforturi la baza cuzinetului: Clasa structurala: S4
Clasa de beton: C25/30
NEd.c ≔ N2 = 610.875 kN Otel: Bst500C

Mx.Ed.c ≔ Mx2 + Taf.x2 ⋅ hc.2 = 152.719 kN ⋅ m


Mx.Ed.c
lc.2 = 1 m bc.2 = 0.8 m el.c ≔ ――― = 0.25 m
Presiunile de contact: NEd.c

NEd.c ⎛ el.c ⎞ NEd.c ⎛ el.c ⎞ pc.1 + pc.2


pc.1 ≔ ――― ⋅ ⎜1 + 6 ⋅ ―― ⎟ = 1908.984 kPa pc.2 ≔ ――― ⋅ ⎜1 - 6 ⋅ ―― ⎟ = -381.797 kPa p1.med ≔ ―――= 763.594 kPa
lc.2 ⋅ bc.2 ⎝ lc.2 ⎠ lc.2 ⋅ bc.2 ⎝ lc.2 ⎠ 2
Cazul 1
lc.2
el.c ≤ ―― =0 Nu verifica
6
Cazul 2 x ≔ 0.167 m
lc.2
el.c > ―― =1 Verifica ⎛ pc.2 ⋅ x ⎞
6 Ta ≔ ⎜――― ⎟ ⋅ bc.2 = -25.504 kN
⎝ 2 ⎠

||Ta||
Asi ≔ ―― = 0.586 cm 2 Asi.min ≔ 0.001 ⋅ lc.2 ⋅ hc.2 = 5 cm 2
fyd

aleg 5 ϕ12 Asi.eff ≔ 5.65 cm 2

Recalculam presiunile de contact


Recalculam presiunile de contact
lc.2 2 ⋅ NEd.c
c2 ≔ ―― - el.c = 0.25 m p2.1.max ≔ ―――= 2036.25 kPa lc.y ≔ 20 cm
2 3 ⋅ bc.2 ⋅ c2

p2.1.max ⋅ ⎛⎝lc.2 - lc.y⎞⎠


p2.0 ≔ ――――――= ⎛⎝1.629 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kPa p2.1.max - p2.0 = 407.25 kPa
lc.2

⎛ lc.y 2 lc.y 2 ⎞
Mx.x ≔ bc.2 ⋅ ⎜p2.0 ⋅ ―― + ⎛⎝p2.1.max - p2.0⎞⎠ ⋅ ―― ⎟ = 30.408 kN ⋅ m
⎝ 2 3 ⎠

p2.1.max
p2.med ≔ ――― = ⎛⎝1.018 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kPa
2

⎛ lc.x 2 ⎞
lc.x ≔ 25 cm ⎜
My.y ≔ lc.2 ⋅ p2.med ⋅ ―― ⎟ = 31.816 kN ⋅ m
⎝ 2 ⎠
-Armare pentru Mxx:
20 mm
Δc.tol ≔ 10 mm cnom ≔ 50 mm d2.1 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm
2
d2 ≔ hc.2 - d2.1 = 430 mm
Mx.x
μ2.1 ≔ ―――― = 0.012 μlim ≔ 0.372
bc.2 ⋅ d2 2 ⋅ fcd

fcd
ω2.1 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.1⎞⎠ = 0.012 As2.1.nec ≔ ω2.1 ⋅ bc.2 ⋅ d2 ⋅ ―― = 1.636 cm 2 -aleg: 4 ϕ12 As2.1.eff ≔ 4.52 cm 2
fyd
As2.1.min ≔ 0.001 ⋅ bc.2 ⋅ hc.2 = 4 cm 2

-Armare pentru Myy:

20 mm
d2.2 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm d2 ≔ hc.2 - d2.2 = 430 mm
2

My.y
μ2.2 ≔ ―――― = 0.013 μlim ≔ 0.372 μ2.1 < μlim = 1
bc.2 ⋅ d2 2 ⋅ fcd

ω2.2 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.2⎞⎠ = 0.013
fcd
As2.2.nec ≔ ω2.2 ⋅ bc.2 ⋅ d2 ⋅ ―― = 1.712 cm 2
fyd -aleg: 4 ϕ12 As2.2.eff ≔ 4.52 cm 2
As2.2.min ≔ 0.001 ⋅ bc.2 ⋅ hc.2 = 4 cm 2

Verificarea la strapungere:

u2 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝lst + bst + π ⋅ d2⎞⎠ = 4.502 m

Au2 ≔ lst ⋅ bst + 2 ⋅ d2 ⋅ ⎛⎝lst + bst⎞⎠ + π ⋅ d2 2 = 1.555 m 2

N2 = 610.875 kN
N2
pmed ≔ ――― = 763.594 kPa
bc.2 ⋅ lc.2

ΔNFd ≔ pmed ⋅ Au2 = ⎛⎝1.187 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

NFd ≔ N2 - ΔNFd = -576.422 kN


‾‾‾‾‾‾‾‾
200 mm
β ≔ 1.15 ρ1 ≔ 0.001 k≔1+ ―――= 1.463
d1
NFd
VFd ≔ β ⋅ ――= -342.442 kPa
u2 ⋅ d2

1

3 2 ⋅ d2
VRdc.2.s ≔ 0.12 ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ 25⎞⎠ MPa ⋅ ――= 476.581 kPa
1 ⋅ d2

VFd < VRdc.2.s = 1 Verifica la strapungere


Stalpul S3: (fundatia stalpului marginal - izolata rigida)

1. CONFORMARE SI DIMENSIONARE:

1.1. Predimensionare

- predimensionarea adancimii de fundare:

Amplasament: Cluj Napoca cu beton de egalizare de 5cm

Adancimea de fundare: Df ≔ 1.4 m

0.75m pana la stratul de argila si 0.15m incastrare in strat bun de fundare

- predimensionarea lungimii si latimii blocului de fundare:

peff ≤ padm
Vd 1.2 ⋅ N
peff ≔ ―― ――― ≤ 1.4 ⋅ pconv
B⋅L B⋅L
Vd.3 ≔ 1.2 ⋅ N3 = 733.05 kN

pconv3 ≔ 440 kPa

padm.3 ≔ 0.8 ⋅ pconv3 = 352 kPa

B3 ≥ 40 cm L3 ≥ 40 cm

bst ≔ 400 mm lst ≔ 500 mm

lst
r3 ≔ ― = 1.25
bst

‾‾‾‾‾‾‾‾
1.2 ⋅ N3
B3' ≔ ――― = 1.291 m -Aleg: B3 ≔ 1.5 m
r3 ⋅ padm.3

L3' ≔ r3 ⋅ B3' = 1.613 m -Aleg: L3 ≔ 2 m

Vd.3 L3
peff.3 ≔ ――― = 244.35 kPa ― = 1.333
B3 ⋅ L3 B3

peff.3 ≤ padm.3 = 1 Verifica.

- predimensionarea lungimii si latimii cuzinetului:

bc.3' ≔ 0.5 ⋅ B3 = 0.75 m -Aleg: bc.3 ≔ 0.8 m

lc.3' ≔ 0.5 ⋅ L3 = 1 m lc.3 ≔ r3 ⋅ bc.3 = 1 m -Aleg: lc.3 ≔ 1.1 m

bst.3 ≔ 400 mm lst.3 ≔ 500 mm

lc.3 ≥ lst.3 + 10 cm = 1 bc.3 ≥ bst.3 + 10 cm = 1

- predimensionarea inaltimii H a blocului de fundare:

tan ((α)) ≥ tan ⎛⎝αadm⎞⎠

tan ⎛⎝αadm⎞⎠ ≔ 1.57


L3 - lc.3
H3' ≔ 1.57 ⋅ ――― = 0.707 m
2

B3 - bc.3
H3'' ≔ 1.57 ⋅ ―――= 0.55 m
2
B3 - bc.3
H3'' ≔ 1.57 ⋅ ―――= 0.55 m
2

Aleg: H3 ≔ 0.8 m

H3
tan ((α)) ≔ ―――= 1.6 tan ((α)) ≥ 1.57 = 1 Verifica.
L2 - lc.2
―――
2
- predimensionarea inaltimii cuzinetului:

tan ((β)) ≥ tan ⎛⎝βadm⎞⎠

tan ⎛⎝βadm⎞⎠ ≔ 1
lc.3 - lst.3
hc.3' ≔ 1 ⋅ ―――= 0.3 m
2

bc.3 - bst.3
hc.3'' ≔ 1 ⋅ ――― = 0.2 m
2
hc.3
hc.3 ≥ 0.3 m Aleg: hc.3 ≔ 50 cm ―― = 0.455
lc.3
hc.3 2
tan ((β)) ≔ ―――― = 2.5 2.5 ≥ ―= 1
bc.3 - bst.3 3
―――
2

hc.3
tan ((β)) ≔ ―――= 1.667
lc.3 - lst.3
―――
2

tan ((β)) ≥ tan ⎛⎝βadm⎞⎠

2.5 ≥ 1 = 1 Verifica. Nu mai trebuie sa verificam cuzinetul la forta taietoare

Htot.3 ≔ 1.95 m

2. VERIFICARE LA CAPACITATE POTANTA

S2 - fundatia stalpului marginal (izolata rigid)


- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate

γG ≔ 1.35 γφ' ≔ 1.25 γQ ≔ 1.5 γc' ≔ 1.25 γγ ≔ 1 γR.v ≔ 1 γR.h ≔ 1

Valori de calcul ale parametrilor geotehnici:


c'k2
c2 ≔ ―― = 38 kPa - coeziunea efectiva
γc'

γk2 kN
γ2 ≔ ―― = 18.5 ―― - greutate volumica a pamantului
γγ m3

tan ⎛⎝ϕ'k2⎞⎠
tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ ―――― tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ 0.275 φ2 ≔ atan ((0.275)) = 0.268 - unghi de frecare al particulelor
γφ'

kN kN kN
γba ≔ 25 ――3
γBCA ≔ 15 ―― γmed ≔ 21 ―― α ≔ 0° bg ≔ 30 cm hg ≔ 50 cm bzid ≔ 30 cm Hzid ≔ 3 m
m m3 m3
lst.2 bg
Ggr.3 ≔ B3 ⋅ L3 ⋅ Df ⋅ γmed = 88.2 kN Laf ≔ 5 m N3 = 610.875 kN br.2 ≔ ―― - ―= 0.1 m
2 2
Gzid.3 ≔ bzid ⋅ Hzid ⋅ Laf ⋅ γzidarie + hg ⋅ bg ⋅ Laf ⋅ γba = 48.9 kN

Vd3 ≔ N3 + γG ⋅ ⎛⎝Ggr.3 + Gzid.3⎞⎠ = 795.96 kN

Mxf.3 ≔ Mx3 + Taf.x3 ⋅ ⎛⎝H3 + hc.3⎞⎠ = 201.589 kN ⋅ m Myf.3 ≔ My3 + Taf.y3 ⋅ ⎛⎝H3 + hc.3⎞⎠ = 100.794 kN ⋅ m

Taf.yf.3 ≔ Taf.y3 = 30.544 kN Taf.xf.3 ≔ Taf.x3 = 61.088 kN

Calculul presiunii efective la talpa fundatiei:


Verificarea excentricitatilor:
Mxf.3 Myf.3
eL.3 ≔ ――= 0.253 m eB.3 ≔ ――= 0.127 m
Vd3 Vd3
L'3 ≔ L3 - 2 ⋅ eL.3 = 1.493 m B'3 ≔ B3 - 2 ⋅ eB.3 = 1.247 m A'3 ≔ B'3 ⋅ L'3 = 1.862 m 2
Vd3
peff1.3 ≔ ―― = 427.485 kPa
A'3
Pentru a nu aparea intinderi se limiteaza excentricitatile:
⎛ eL.3 ⎞ 2 ⎛ eB.3 ⎞ 2
⎜―― ⎟ + ⎜―― ⎟ ≤ 0.111 = 1 Verifica
⎝ L3 ⎠ ⎝ B3 ⎠

B3 L3
eB.3 ≤ ― = 1 eL.3 ≤ ―= 1 Verifica
6 6

Calculul capacitatii potante:


2
π ⋅ 0.275 ⎛ ⎛ 0.268 ⎞⎞
Nq.1 ≔ e ⋅ ⎜tan ⎜45° + ――⎟⎟ Nq.1 ≔ 4.094
⎝ ⎝ 2 ⎠⎠

1
Nc.1 ≔ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ ―――= 11.251
tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Nγ.1 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.702

Inclinatia la baza fundatiei:

2 2 1 - bq.1
bq.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bγ.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bc.1 ≔ bq.1 - ――――― =1
Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Forma fundatiei:
⎛ B'3 ⎞ ⎛ B'3 ⎞ sq.3 ⋅ Nq.1 - 1
sq.3 ≔ 1 + ⎜―― ⎟ ⋅ sin ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.221 sγ.3 ≔ 1 - 0.3 ⋅ ⎜―― ⎟ = 0.75 sc.3 ≔ ――――= 1.293
⎝ L'3 ⎠ ⎝ L'3 ⎠ Nq.1 - 1
Inclinatia incarcarii:
⎛ Taf.y3 ⎞
θ3 ≔ atan ⎜――⎟ = 0.464 cos ⎛⎝θ3⎞⎠ = 0.894 sin ⎛⎝θ3⎞⎠ = 0.447
⎝ Taf.x3 ⎠

⎛ B'3 ⎞ ⎛ L'3 ⎞
2 + ⎜―― ⎟ 2 + ⎜―― ⎟
⎝ L'3 ⎠ ⎝ B'3 ⎠
mB3 ≔ ――― = 1.545 mL3 ≔ ――― = 1.455
⎛ B'3 ⎞ L'3
1 + ⎜―― ⎟ 1 + ――
⎝ L'3 ⎠ B'3
2 2
mθ.3 ≔ mL3 ⋅ ⎛⎝cos ⎛⎝θ3⎞⎠⎞⎠ + mB2 ⋅ ⎛⎝sin ⎛⎝θ3⎞⎠⎞⎠ = 1.472

Hd3 ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛T 2 2⎞
⎝ af.x3 + Taf.y3 ⎠ = 68.298 kN
mθ.3 mθ.3 + 1
⎛ Hd3 ⎞ ⎛ Hd3 ⎞ ⎛⎝1 - iq.3⎞⎠
iq.3 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.906 iγ.3 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.847 ic.3 ≔ iq.3 - ――――― = 0.876
⎝ ⎛⎝Vd3 + A'3 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ ⎝ ⎛⎝Vd3 + A'3 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠

Calculul suprasarcinii: q'3 ≔ Htot.3 ⋅ γk2 = 36.075 kPa


1
Verificare: RdA3 ≔ ⎛⎝c2 ⋅ Nc.1 ⋅ sc.3 ⋅ bc.1 ⋅ ic.3 + q'3 ⋅ Nq.1 ⋅ sq.3 ⋅ bq.1 ⋅ iq.3 + 0.5 ⋅ γ2 ⋅ B'3 ⋅ Nγ.1 ⋅ sγ.3 ⋅ bγ.1 ⋅ iγ.3⎞⎠ = 659.912 ―― ⋅ kN
m2
peff1.3 = 427.485 kPa peff.3 ≤ RdA3 = 1 Verifica

Vd3 6 ⋅ Mxf.3 Vd3 6 ⋅ Mxf.3


――― + ――― = 466.909 kPa ――― - ――― = 63.731 kPa
L3 ⋅ B3 L3 2 ⋅ B3 L3 ⋅ B3 L3 2 ⋅ B3
Tasarea: Gfk.3 ≔ L3 ⋅ B3 ⋅ Htot.3 ⋅ γmed = 122.85 kN

Sadm ≔ 5 cm N3 = 610.875 kN Gfk.3 = 122.85 kN

β ≔ 0.8 θadm ≔ 0.001 Vk ≔ N3 + Gfk.3 = 733.725 kN D ≔ 1.3 m

hi ≔ min ⎛⎝0.4 ⋅ B3 , 1 m⎞⎠ = 0.6 m - grosime maxima strat elementar

Vk
pnet ≔ ――― - γmed ⋅ D = 217.275 kPa
L3 ⋅ B3

SEd.3 ≔ 1.16 cm

SEd.3 < Sadm = 1 Verifica.

Armarea cuzinetului:
N N fck N N
γC ≔ 1.5 γS ≔ 1.15 fck ≔ 25 ―― fyk ≔ 500 ―― fcd ≔ ―― = 16.667 ―― fyd ≔ 435 ――
mm 2 mm 2 γC mm 2 mm 2

Clasa de expunere: XC2


Eforturi la baza cuzinetului: Clasa structurala: S4
Clasa de beton: C25/30
NEd.c ≔ N3 = 610.875 kN Otel: Bst500C

Mx.Ed.c ≔ Mx3 + Taf.x3 ⋅ hc.3 = 152.719 kN ⋅ m


Mx.Ed.c
lc.3 = 1.1 m bc.3 = 0.8 m el.c ≔ ――― = 0.25 m
Presiunile de contact: NEd.c

NEd.c ⎛ el.c ⎞ NEd.c ⎛ el.c ⎞ pc.1 + pc.2


pc.1 ≔ ――― ⋅ ⎜1 + 6 ⋅ ―― ⎟ = 1640.78 kPa pc.2 ≔ ――― ⋅ ⎜1 - 6 ⋅ ―― ⎟ = -252.428 kPa p1.med ≔ ―――= 694.176 kPa
lc.3 ⋅ bc.3 ⎝ lc.3 ⎠ lc.3 ⋅ bc.3 ⎝ lc.3 ⎠ 2

Cazul 1
lc.2
el.c ≤ ―― =0 Nu verifica
6
Cazul 2 x ≔ 0.147 m
lc.2
el.c > ―― =1 Verifica ⎛ pc.2 ⋅ x ⎞
6 Ta ≔ ⎜――― ⎟ ⋅ bc.3 = -14.843 kN
⎝ 2 ⎠

||Ta||
Asi ≔ ―― = 0.341 cm 2 Asi.min ≔ 0.001 ⋅ lc.3 ⋅ hc.3 = 5.5 cm 2
fyd

aleg 5 ϕ12 Asi.eff ≔ 5.65 cm 2

Recalculam presiunile de contact


lc.3 2 ⋅ NEd.c
c3 ≔ ―― - el.c = 0.3 m p2.1.max ≔ ―――= 1696.875 kPa lc.y ≔ 20 cm
2 3 ⋅ bc.3 ⋅ c3

p2.1.max ⋅ ⎛⎝lc.3 - lc.y⎞⎠


p2.0 ≔ ――――――= ⎛⎝1.388 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kPa p2.1.max - p2.0 = 308.523 kPa
lc.3

⎛ lc.y 2 lc.y 2 ⎞

Mx.x ≔ bc.3 ⋅ p2.0 ⋅ ―― ⎛ ⎞
+ ⎝p2.1.max - p2.0⎠ ⋅ ―― ⎟ = 25.505 kN ⋅ m
⎝ 2 3 ⎠

p2.1.max
p2.med ≔ ――― = 848.438 kPa
2

⎛ lc.x 2 ⎞

My.y ≔ lc.3 ⋅ p2.med ⋅ ―― ⎟ = 41.998 kN ⋅ m
⎛ lc.x 2 ⎞
lc.x ≔ 30 cm ⎜
My.y ≔ lc.3 ⋅ p2.med ⋅ ―― ⎟ = 41.998 kN ⋅ m
⎝ 2 ⎠
-Armare pentru Mxx:
20 mm
Δc.tol ≔ 10 mm cnom ≔ 50 mm d2.1 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm
2
d3 ≔ hc.3 - d2.1 = 430 mm
Mx.x
μ2.1 ≔ ―――― = 0.01 μlim ≔ 0.372
bc.3 ⋅ d3 2 ⋅ fcd

fcd
ω2.1 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.1⎞⎠ = 0.01 As2.1.nec ≔ ω2.1 ⋅ bc.3 ⋅ d3 ⋅ ―― = 1.371 cm 2 -aleg: 4 ϕ12 As2.1.eff ≔ 4.52 cm 2
fyd
As2.1.min ≔ 0.001 ⋅ bc.3 ⋅ hc.3 = 4 cm 2

-Armare pentru Myy:


20 mm
d2.2 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm d3 ≔ hc.3 - d2.2 = 430 mm
2

My.y
μ2.2 ≔ ―――― = 0.017 μlim ≔ 0.372 μ2.1 < μlim = 1
bc.3 ⋅ d3 2 ⋅ fcd

ω2.2 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.2⎞⎠ = 0.017
fcd
As2.2.nec ≔ ω2.2 ⋅ bc.3 ⋅ d3 ⋅ ―― = 2.265 cm 2
fyd -aleg: 4 ϕ12 As2.2.eff ≔ 4.52 cm 2
As2.2.min ≔ 0.001 ⋅ bc.3 ⋅ hc.3 = 4 cm 2

Verificarea la strapungere:
N2
u2 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝lst + bst + π ⋅ d2⎞⎠ = 4.502 m pmed ≔ ――― = 763.594 kPa
bc.2 ⋅ lc.2
Au2 ≔ lst ⋅ bst + 2 ⋅ d3 ⋅ ⎛⎝lst + bst⎞⎠ + π ⋅ d3 2 = 1.555 m 2

N3 = 610.875 kN

ΔNFd ≔ pmed ⋅ Au2 = ⎛⎝1.187 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

NFd ≔ N2 - ΔNFd = -576.422 kN


NFd ‾‾‾‾‾‾‾‾
200 mm
VFd ≔ β ⋅ ――= -238.22 kPa k≔1+ ―――= 1.463
u2 ⋅ d2 d1

1

3 2 ⋅ d2
VRdc.2.s ≔ 0.12 ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ 25⎞⎠ MPa ⋅ ――= 476.581 kPa
1 ⋅ d2
VFd < VRdc.2.s = 1 Verifica la strapungere

Stalpul S4: (fundatia stalpului marginal - izolata rigida)

1. CONFORMARE SI DIMENSIONARE:

1.1. Predimensionare
β ≔ 1.15 ρ1 ≔ 0.001
- predimensionarea adancimii de fundare:

Amplasament: Cluj Napoca cu beton de egalizare de 5cm

Adancimea de fundare: Df.4 ≔ 1.75 m

0.75m pana la stratul de argila si 0.15m incastrare in strat bun de fundare


- predimensionarea lungimii si latimii blocului de fundare:

peff ≤ padm
Vd 1.2 ⋅ N
peff ≔ ―― ――― ≤ 1.4 ⋅ pconv
B⋅L B⋅L
Vd.4 ≔ 1.2 ⋅ N2 = 733.05 kN

pconv4 ≔ 440 kPa

padm.4 ≔ 0.8 ⋅ pconv4 = 352 kPa

B4 ≥ 40 cm L4 ≥ 40 cm

bst ≔ 400 mm lst ≔ 500 mm


lst
r4 ≔ ― = 1.25
bst

‾‾‾‾‾‾‾‾
1.2 ⋅ N1
B4' ≔ ――― = 1.825 m -Aleg: B4 ≔ 2.5 m
r4 ⋅ padm.4

L4' ≔ r4 ⋅ B4' = 2.282 m -Aleg: L4 ≔ 2.0 m

Vd.4 B4
peff.4 ≔ ――― = 146.61 kPa ― = 1.25
B4 ⋅ L4 L4

peff.4 ≤ padm.4 = 1 Verifica.

- predimensionarea lungimii si latimii cuzinetului:

bc.4' ≔ 0.5 ⋅ B4 = 1.25 m -Aleg: bc.4 ≔ 1.25 m

lc.4' ≔ 0.5 ⋅ L4 = 1 m lc.4 ≔ r4 ⋅ bc.4 = 1.563 m -Aleg: lc.4 ≔ 1.0 m

bst.4 ≔ 400 mm lst.4 ≔ 500 mm

lc.4 ≥ lst.4 + 10 cm = 1 bc.4 ≥ bst.4 + 10 cm = 1

- predimensionarea inaltimii H a blocului de fundare:

tan ((α)) ≥ tan ⎛⎝αadm⎞⎠

tan ⎛⎝αadm⎞⎠ ≔ 1.57


L4 - lc.4
H4' ≔ 1.57 ⋅ ――― = 0.785 m
2

B4 - bc.4
H4'' ≔ 1.57 ⋅ ―――= 0.981 m
2
Aleg: H4 ≔ 1.0 m

H4
tan ((α)) ≔ ―――= 2 tan ((α)) ≥ 1.57 = 1 Verifica.
L4 - lc.4
―――
2

- predimensionarea inaltimii cuzinetului:

tan ((β)) ≥ tan ⎛⎝βadm⎞⎠

tan ⎛⎝βadm⎞⎠ ≔ 1
lc.4 - lst.4
hc.4' ≔ 1 ⋅ ―――= 0.25 m
2

bc.4 - bst.4
hc.4'' ≔ 1 ⋅ ――― = 0.425 m
2
hc.4
hc.4 ≥ 0.3 m Aleg: hc.4 ≔ 50 cm ―― = 0.5
lc.4
hc.4 2
tan ((β)) ≔ ―――― = 1.176 3 ≥ ―= 1
bc.4 - bst.4 3
―――
2
hc.4
tan ((β)) ≔ ―――= 2 tan ((β)) ≥ tan ⎛⎝βadm⎞⎠
lc.4 - lst.4
―――
2
3.33 ≥ 1 = 1 Verifica. Nu mai trebuie sa verificam cuzinetul la forta taietoare

Htot.4 ≔ 2.15 m

2. VERIFICARE LA CAPACITATE POTANTA

S2 - fundatia stalpului marginal (izolata rigida)


- la SLU-GEO, CP3: A1/A2+M2+R3, conform SR EN 1997
- la SLS, conform SR EN 1997 (calculul tasarii prin insumare pe strate

γG ≔ 1.35 γφ' ≔ 1.25 γQ ≔ 1.5 γc' ≔ 1.25 γγ ≔ 1 γR.v ≔ 1 γR.h ≔ 1

Valori de calcul ale parametrilor geotehnici:


c'k2
c2 ≔ ―― = 38 kPa - coeziunea efectiva
γc'

γk2 kN
γ2 ≔ ―― = 18.5 ―― - greutate volumica a pamantului
γγ m3

tan ⎛⎝ϕ'k2⎞⎠
tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ ―――― tan ⎛⎝φ2⎞⎠ ≔ 0.275 φ2 ≔ atan ((0.275)) = 0.268 - unghi de frecare al particulelor
γφ'

kN kN kN
γba ≔ 25 ――3
γBCA ≔ 15 ―― γmed ≔ 21 ―― α ≔ 0° bg ≔ 30 cm hg ≔ 50 cm bzid ≔ 30 cm Hzid ≔ 3 m
m m3 m3
lst.4 bg
Ggr.4 ≔ B4 ⋅ L4 ⋅ Df.4 ⋅ γmed = 183.75 kN Laf ≔ 5 m N1 = ⎛⎝1.222 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN br.4 ≔ ―― - ―= 0.1 m
2 2
Vd4 ≔ N1 + Ggr.4 ⋅ γG = ⎛⎝1.47 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

Myf.4 ≔ My1 + Taf.y1 ⋅ ⎛⎝H4 + hc.4⎞⎠ = 213.806 kN ⋅ m

Mxf.4 ≔ Mx1 + Taf.x1 ⋅ ⎛⎝H4 + hc.4⎞⎠ = 427.613 kN ⋅ m

Taf.yf.4 ≔ Taf.y1 = 61.088 kN Taf.xf.4 ≔ Taf.x1 = 122.175 kN

Calculul presiunii efective la talpa fundatiei:

Verificarea excentricitatilor:
Mxf.1 Myf.1
eL.4 ≔ ――= 0.249 m eB.4 ≔ ――= 0.125 m
Vd4 Vd4
L'4 ≔ L4 - 2 ⋅ eL.4 = 1.501 m B'4 ≔ B4 - 2 ⋅ eB.4 = 2.251 m A'4 ≔ B'4 ⋅ L'4 = 3.379 m 2
Vd4
peff1.4 ≔ ―― = 435.012 kPa
A'4
Pentru a nu aparea intinderi se limiteaza excentricitatile:
⎛ 1 ⎞2 ⎛ eL.4 ⎞ 2 ⎛ eB.4 ⎞ 2
⎜― ⎟ = 0.111 ⎜―― ⎟ + ⎜―― ⎟ ≤ 0.111 = 1 Verifica
⎝3⎠ ⎝ L4 ⎠ ⎝ B4 ⎠

B4 L4
eB.4 ≤ ― = 1 eL.4 ≤ ―= 1 Verifica
6 6

Calculul capacitatii potante:


2
π ⋅ 0.275 ⎛ ⎛ 0.268 ⎞⎞
Nq.1 ≔ e ⋅ ⎜tan ⎜45° + ――⎟⎟ Nq.1 ≔ 4.094
⎝ ⎝ 2 ⎠⎠

1
Nc.1 ≔ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ ―――= 11.251
tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Nγ.1 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝Nq.1 - 1⎞⎠ ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.702

Inclinatia la baza fundatiei:


2 2 1 - bq.1
bq.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bγ.1 ≔ ⎛⎝1 - α ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ = 1 bc.1 ≔ bq.1 - ――――― =1
Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠
Forma fundatiei:
⎛ B'4 ⎞ ⎛ B'4 ⎞ sq.4 ⋅ Nq.1 - 1
sq.4 ≔ 1 + ⎜―― ⎟ ⋅ sin ⎛⎝φ2⎞⎠ = 1.398 sγ.4 ≔ 1 - 0.3 ⋅ ⎜―― ⎟ = 0.55 sc.4 ≔ ――――= 1.526
⎝ L'4 ⎠ ⎝ L'4 ⎠ Nq.1 - 1
Inclinatia incarcarii:
⎛ Taf.y1 ⎞
θ4 ≔ atan ⎜――⎟ = 0.464 cos ⎛⎝θ4⎞⎠ = 0.894 sin ⎛⎝θ4⎞⎠ = 0.447
⎝ Taf.x1 ⎠
⎛ Taf.y1 ⎞
θ4 ≔ atan ⎜――⎟ = 0.464 cos ⎛⎝θ4⎞⎠ = 0.894 sin ⎛⎝θ4⎞⎠ = 0.447
⎝ Taf.x1 ⎠

⎛ B'4 ⎞ ⎛ L'4 ⎞
2 + ⎜―― ⎟ 2 + ⎜―― ⎟
⎝ L'4 ⎠ ⎝ B'4 ⎠
mB4 ≔ ――― = 1.4 mL4 ≔ ――― = 1.6
⎛ B'4 ⎞ L'4
1 + ⎜―― ⎟ 1 + ――
⎝ L'4 ⎠ B'4
2 2
mθ.4 ≔ mL4 ⋅ ⎛⎝cos ⎛⎝θ4⎞⎠⎞⎠ + mB4 ⋅ ⎛⎝sin ⎛⎝θ4⎞⎠⎞⎠ = 1.56

Hd4 ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛T 2 2⎞
⎝ af.x1 + Taf.y1 ⎠ = 136.596 kN
mθ.4 mθ.4 + 1
⎛ Hd4 ⎞ ⎛ Hd4 ⎞ ⎛⎝1 - iq.4⎞⎠
iq.4 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.892 iγ.4 ≔ ⎜1 - ―――――――― ⎟ = 0.829 ic.4 ≔ iq.4 - ――――― = 0.857
⎝ ⎛⎝Vd4 + A'4 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ ⎝ ⎛⎝Vd4 + A'4 ⋅ c2 ⋅ cot ⎛⎝φ2⎞⎠⎞⎠ ⎠ Nc.1 ⋅ tan ⎛⎝φ2⎞⎠

Calculul suprasarcinii: q'4 ≔ Htot.4 ⋅ γk2 = 39.775 kPa

Verificare: RdA4 ≔ ⎛⎝c2 ⋅ Nc.1 ⋅ sc.4 ⋅ bc.1 ⋅ ic.4 + q'4 ⋅ Nq.1 ⋅ sq.4 ⋅ bq.1 ⋅ iq.4 + 0.5 ⋅ γ2 ⋅ B'4 ⋅ Nγ.1 ⋅ sγ.4 ⋅ bγ.1 ⋅ iγ.4⎞⎠ = 778.526 kPa

peff1.4 = 435.012 kPa peff.4 ≤ RdA4 = 1 Verifica

Vd4 6 ⋅ Mxf.4 Vd4 6 ⋅ Mxf.4


――― + ――― = 550.53 kPa ――― - ――― = 37.395 kPa
L4 ⋅ B4 L4 2 ⋅ B4 L4 ⋅ B4 L4 2 ⋅ B4

Tasarea:

Sadm ≔ 5 cm hi ≔ min ⎛⎝0.4 ⋅ B4 , 1 m⎞⎠ = 1 m - grosime maxima strat elementar

β ≔ 0.8 θadm ≔ 0.001

Gfk.4 ≔ L4 ⋅ B4 ⋅ Htot.4 ⋅ γmed = 225.75 kN

N2 = 610.875 kN Gfk.4 = 225.75 kN

Vk ≔ N2 + Gfk.4 = 836.625 kN D ≔ 1.5 m

Vk
pnet ≔ ――― - γmed ⋅ D = 135.825 kPa
L4 ⋅ B4

SEd.3 ≔ 1.22 cm

SEd.3 < Sadm = 1 Verifica.

Armarea cuzinetului:
N N fck N N
γC ≔ 1.5 γS ≔ 1.15 fck ≔ 25 ―― fyk ≔ 500 ―― fcd ≔ ―― = 16.667 ―― fyd ≔ 435 ――
mm 2 mm 2 γC mm 2 mm 2
Eforturi la baza cuzinetului:
Clasa de expunere: XC2
NEd.c ≔ N2 = 610.875 kN Clasa structurala: S4
Clasa de beton: C25/30
Mx.Ed.c ≔ Mx2 + Taf.x2 ⋅ hc.4 = 152.719 kN ⋅ m Otel: Bst500C
Mx.Ed.c
lc.4 = 1 m bc.4 = 1.25 m el.c ≔ ――― = 0.25 m
Presiunile de contact: NEd.c

NEd.c ⎛ el.c ⎞ NEd.c ⎛ el.c ⎞ pc.1 + pc.2


pc.1 ≔ ――― ⋅ ⎜1 + 6 ⋅ ―― ⎟ = 1221.75 kPa pc.2 ≔ ――― ⋅ ⎜1 - 6 ⋅ ―― ⎟ = -244.35 kPa p1.med ≔ ―――= 488.7 kPa
lc.4 ⋅ bc.4 ⎝ lc.4 ⎠ lc.4 ⋅ bc.4 ⎝ lc.4 ⎠ 2
Cazul 1
lc.2
el.c ≤ ―― =0 Nu verifica
6
Cazul 2 x ≔ 0.167 m
lc.2
el.c > ―― =1 Verifica ⎛ pc.2 ⋅ x ⎞
6 Ta ≔ ⎜――― ⎟ ⋅ bc.3 = -16.323 kN
⎝ 2 ⎠

||Ta||
Asi ≔ ―― = 0.375 cm 2 Asi.min ≔ 0.001 ⋅ lc.4 ⋅ hc.4 = 5 cm 2
fyd

aleg 5 ϕ12 Asi.eff ≔ 5.65 cm 2

Recalculam presiunile de contact


lc.4 2 ⋅ NEd.c
c4 ≔ ―― - el.c = 0.25 m p2.1.max ≔ ―――= 1303.2 kPa lc.y ≔ 30 cm
2 3 ⋅ bc.4 ⋅ c4

p2.1.max ⋅ ⎛⎝lc.4 - lc.y⎞⎠


p2.0 ≔ ――――――= 912.24 kPa p2.1.max - p2.0 = 390.96 kPa
lc.4

⎛ lc.y 2 lc.y 2 ⎞
Mx.x ≔ bc.4 ⋅ ⎜p2.0 ⋅ ―― + ⎛⎝p2.1.max - p2.0⎞⎠ ⋅ ―― ⎟ = 65.975 kN ⋅ m
⎝ 2 3 ⎠

p2.1.max
p2.med ≔ ――― = 651.6 kPa
2

⎛ lc.x 2 ⎞
lc.x ≔ 37.5 cm ⎜
My.y ≔ lc.4 ⋅ p2.med ⋅ ―― ⎟ = 45.816 kN ⋅ m
⎝ 2 ⎠
-Armare pentru Mxx:
20 mm
Δc.tol ≔ 10 mm cnom ≔ 50 mm d2.1 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm
2
d4 ≔ hc.4 - d2.1 = 430 mm
Mx.x
μ2.1 ≔ ―――― = 0.017 μlim ≔ 0.372
bc.4 ⋅ d4 2 ⋅ fcd

fcd
ω2.1 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.1⎞⎠ = 0.017 As2.1.nec ≔ ω2.1 ⋅ bc.4 ⋅ d4 ⋅ ―― = 3.558 cm 2 -aleg: 6 ϕ12 As2.1.eff ≔ 6.79 cm 2
fyd
As2.1.min ≔ 0.001 ⋅ bc.4 ⋅ hc.4 = 6.25 cm 2

-Armare pentru Myy:


20 mm
d2.2 ≔ cnom + 10 mm + ――― = 70 mm d4 ≔ hc.4 - d2.2 = 430 mm
2

My.y
μ2.2 ≔ ―――― = 0.012 μlim ≔ 0.372 μ2.1 < μlim = 1
bc.4 ⋅ d4 2 ⋅ fcd

ω2.2 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛⎝1 - 2 ⋅ μ2.2⎞⎠ = 0.012
fcd
As2.2.nec ≔ ω2.2 ⋅ bc.4 ⋅ d4 ⋅ ―― = 2.464 cm 2
fyd -aleg: 6 ϕ12 As2.2.eff ≔ 6.79 cm 2
As2.2.min ≔ 0.001 ⋅ bc.4 ⋅ hc.4 = 6.25 cm 2

Verificarea la strapungere:
N2
u2 ≔ 2 ⋅ ⎛⎝lst + bst + π ⋅ d2⎞⎠ = 4.502 m pmed ≔ ――― = 763.594 kPa
bc.2 ⋅ lc.2
Au2 ≔ lst ⋅ bst + 2 ⋅ d3 ⋅ ⎛⎝lst + bst⎞⎠ + π ⋅ d3 2 = 1.555 m 2

N3 = 610.875 kN

ΔNFd ≔ pmed ⋅ Au2 = ⎛⎝1.187 ⋅ 10 3 ⎞⎠ kN

NFd ≔ N2 - ΔNFd = -576.422 kN


NFd ‾‾‾‾‾‾‾‾
200 mm
VFd ≔ β ⋅ ――= -238.22 kPa k≔1+ ―――= 1.463
u2 ⋅ d2 d1
1

3 2 ⋅ d2
VRdc.2.s ≔ 0.12 ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ 25⎞⎠ MPa ⋅ ――= 476.581 kPa VFd < VRdc.2.s = 1 Verifica la strapungere
1 ⋅ d2

3 2 ⋅ d2
VRdc.2.s ≔ 0.12 ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ 25⎞⎠ MPa ⋅ ――= 476.581 kPa VFd < VRdc.2.s = 1
1 ⋅ d2

GRINDA DE ECHILIBRARE

Predimensionare grinda:
kgr bst 3 ⋅ lst
―― < 10 E ≔ 25 GPa Ist ≔ ――― = ⎛⎝2.667 ⋅ 10 5 ⎞⎠ cm 4 kst ≔ E ⋅ Ist = ⎛⎝6.667 ⋅ 10 4 ⎞⎠ kN ⋅ m 2
kst 12

3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
10 ⋅ bst 3 ⋅ lst
Hgr ≔ hc.3 = 0.5 m Hgr ≔ hc.4 = 0.5 m Bgr ≔ ―――― = 0.862 m Bgr ≔ 0.4 m
Hgr

Bgr 3 ⋅ Hgr kgr


Igr ≔ ―――― = 0.003 m 4 kgr ≔ E ⋅ Igr = ⎛⎝6.667 ⋅ 10 4 ⎞⎠ kN ⋅ m 2 ―― < 10 = 1
12 kst

Eforturi:
L3 bst
Ngr.3 ≔ N3 + γG ⋅ ⎛⎝Ggr.3 + bc.3 ⋅ hc.3 ⋅ lc.3 ⋅ γmed⎞⎠ = 742.419 kN e1 ≔ ―- ― = 0.8 m
2 2
Mgr.3 ≔ Myf.3 = 100.794 kN ⋅ m

Ggr.f.3 ≔ bc.3 ⋅ lc.3 ⋅ γmed ⋅ γG ⋅ ⎛⎝hc.3 + 10 cm ⎞⎠ = 14.969 kN

Mgr.4 ≔ Myf.4 = 213.806 kN ⋅ m

Ngr.4 ≔ N1 + γG ⋅ bc.3 ⋅ ⎛⎝Df.4 - H4⎞⎠ ⋅ lc.4 ⋅ γmed = 1238.76 kN

ARMARE GRINDA DE ECHILIBRARE:

1. Armare la moment incovoietor: M1.dr ≔ 245.6 kN ⋅ m

M2 ≔ 213.8 kN ⋅ m

2. Strat de acoperire cu beton:

cmin.dur ≔ 25 mm cmin.b ≔ 25 mm Δc.dev ≔ 10 mm cmin ≔ 25 mm Clasa de expunere: XC2


Clasa structurala: S4
cnom ≔ cmin + Δc.dev = 35 mm cnom.sw ≔ 35 mm Clasa de beton: C25/30
Otel: Bst500C
cnom.sl ≔ cnom.sw + 8 mm = 43 mm cnom.sl ≔ 45 mm

3. Inaltime utila sectiune:


ϕsl
ϕsl ≔ 25 mm d ≔ Hgr - cnom.sl - ―― = 44.25 cm
2
4. Coeficient mecanic de armare, moment redus μlin ≔ 0.372
M1.dr
μ1 ≔ ―――― = 0.188 ω1 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾
1 - 2 ⋅ μ1 = 0.21
Bgr ⋅ d 2 ⋅ fcd

M2
μ2 ≔ ―――― = 0.164 ω2 ≔ 1 - ‾‾‾‾‾‾‾
1 - 2 ⋅ μ2 = 0.18
Bgr ⋅ d 2 ⋅ fcd

4. Calculul ariei de armatura necesara, min si max:


fcd
As.nec.1 ≔ ω1 ⋅ Bgr ⋅ d ⋅ ―― = 14.258 cm 2 aleg: 4 ϕ25 As.1.eff ≔ 19.64 cm 2
fyd

fcd
As.nec.2 ≔ ω2 ⋅ Bgr ⋅ d ⋅ ―― = 12.206 cm 2 aleg: 3 ϕ25 As.1.eff ≔ 14.73 cm 2
fyd

As.min ≔ 0.001 ⋅ Bgr ⋅ Hgr = 2 cm 2

As.max ≔ 0.04 ⋅ Bgr ⋅ Hgr = 80 cm 2

5. Verificare distanta intre armaturi:

dR ≔ 16 mm k2 ≔ 5 mm ϕsw ≔ 8 mm S ≔ max ⎛⎝ϕsl , dR + k2 , 20 mm ⎞⎠ = 25 mm


Bgr - 2 ⋅ cnom - 2 ⋅ ϕsw - 4 ⋅ 25 mm
S2 ≔ ――――――――――― = 71.333 mm S2 ≔ Bgr - 2 ⋅ cnom - 2 ⋅ ϕsw - 2 ⋅ 25 mm = 264 mm
3
6. Forta taietoare pe consola:

Tst.1 ≔ 371.2 kN Tdr.1 ≔ 92.62 kN k = 1.463 ρ1 = 0.001 CRd.c ≔ 0.12 k1 ≔ 0.15


1 1
― ―
3
3 kg N
x ≔ CRd.c ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρ1 ⋅ fck⎞⎠ = 23.829 ―――
1 2
x ≔ 0.67 ――
― ― mm 2
3 3
m ⋅s
VRd.c ≔ x ⋅ Bgr ⋅ d = 118.59 kN αcw ≔ 1 z ≔ 0.9 ⋅ d v1 ≔ 0.525 ctgθ ≔ 1 tgθ ≔ 1
αcw ⋅ Bgr ⋅ z ⋅ v1 ⋅ fcd VRd.max - Tst.1
VRd.max ≔ ――――――= 696.938 kN ctgθ ≔ 1 + ―――――= 1.563
2 VRd.max - VRd.c

Tst.1
――――= 1.656 mm aleg:2 ϕ 14 Asw.eff ≔ 3.08 cm 2
z ⋅ fyd ⋅ 1.294

Asw.eff
s ≔ ―――― = 131.064 mm
2.35 mm

smax ≔ min ((0.75 ⋅ d , 300 mm )) = 300 mm

7. Forta taietoare pe grinda:


αcw ⋅ Bgr ⋅ z ⋅ v1 ⋅ fcd
VRd.max ≔ ――――――= 696.938 kN
2
VRd.max - Tdr.1
ctgθ ≔ 1 + ―――――= 2.045
VRd.max - VRd.c

αcw ⋅ Bgr ⋅ z ⋅ v1 ⋅ fcd VRd.max - Tst.1


VRd.max ≔ ――――――= 696.938 kN ctgθ ≔ 1 + ―――――= 1.563
2 VRd.max - VRd.c

Tst.1
――――= 1.656 mm aleg: 2 ϕ 14 Asw.eff ≔ 3.08 cm 2
z ⋅ fyd ⋅ 1.294

Asw.eff
s ≔ ―――― = 131.064 mm
2.35 mm

smax ≔ min ((0.75 ⋅ d , 300 mm )) = 300 mm

L1 = 2.5 m L2 = 2 m L3 = 2 m L4 = 2 m

B1 = 2 m B2 = 1.5 m B3 = 1.5 m B4 = 2.5 m

H1 = 1 m H2 = 0.8 m H3 = 0.8 m H4 = 1 m

lc.2 = 1 m lc.3 = 1.1 m lc.4 = 1 m

bc.2 = 0.8 m bc.3 = 0.8 m bc.4 = 1.25 m

hc.2 = 0.5 m hc.3 = 0.5 m hc.4 = 0.5 m

S-ar putea să vă placă și