Sunteți pe pagina 1din 3

Pavel Roxana

Grupa 5 TD An 2

Reabilitarea hibrida
Reabilitarea orala reprezinta restaurarea integritatii si functionalitatii danturii, dar si
refacerea frumusetii zambetului. Zambetul este ceea ce iese in evidenta cel mai mult la o
persoana, vizibil de la distanta, care determina aprecierea celorlalti.
Reabilitarea orală completă este unul dintre cele mai exti nse tratamente
efectuate în mod regulat în domeniul stomatologic. Aceasta presupune
reconstrucția completă, adică refacerea fi ecărui dinte din cavitatea orală a
pacientului, care contribuie la menținerea confortului în ti mpul masti cației și al
vorbirii, și bineînțeles la esteti ca dentară a pacientului.

Reabilitarea orală completă constă, de obicei, într-o serie de tratamente dintr-o


varietate de domenii stomatologice. Medicul primar „dirijorul orchestrei”
determină planul general de tratament, împreună cu alți specialiști din diverse
domenii și bineînțeles, împreună cu pacientul.

Datorită complexității tratamentului, care nu include doar zona dinților, ci și


zona oaselor maxilare și al arti culațiilor – abordarea pentru fi ecare caz este
individualizată și necesită o planifi care precisă a tuturor etapelor de tratament.
Ocazional, restaurarea orală poate include pentru implanturile dentare,
efectuarea unei proceduri de aliniere dentară și / sau de grefare osoasă.

Spre deosebire de opinia comună a pacienților de „a scoate totul și a pune ceva


nou în loc”, pacienți care nu au fost supuși în practi că unui astf el de procedeu
de reabilitare dentară, putem spune că aceasta nu este o abordare valabilă în
multe dintre cazuri.

Sistemul de masti cație este un sistem complet și sensibil la apariția unor


modifi cări, fi e că este la nivelul micro – poziția marginii gingiei și a marginii
osoase din jurul dinților, fi e că este la nivel macro – interacțiunea dentară dintre
maxilar și mandibulă și impactul lor asupra funcționării masti cației și a sănătății
arti culațiilor maxilarului. Efectuarea unei reabilitări orale complete permite
revenirea cu succes la funcțiile normale a întregului sistem.

Tratamentul tuturor părților din sistemul dentar este necesar în cazurile în care
există leziuni exti nse și avansate ale cavității bucale – cazurile de leziuni exti nse
(accidente), afecțiuni dentare exti nse cauzate de o îngrijire precară / de boli
ereditare / de un tratament medicamentos / de carii dentare/ de scrâ şnirea
dinților /  nereuşita tratamentelor anterioare, etc.
Fiecare caz care necesită o reabilitare orală completă este un caz unic și necesită
atenție parti culară asupra tuturor factorilor implicați. Cu toate acestea, există o
serie de principii care stau la baza efectuării tratamentului de reabilitare
completă:

Identi fi carea cauzei – Efectuarea unui tratament exti ns fără identi fi carea
cauzei, nu ajută la obținerea rezultatului dorit și menținerea acestuia în ti mp.
Prin urmare, în prima fază, se efectuează examinări ample și consultati i cu
pacientul pentru a se identi fi ca cauzele – inclusiv predispoziția ereditară la
problemele parodontale, lipsa unei bune igiene orale, alimentația precară,
scrâşnirea dinților, uti lizarea unor materiale abrazive, existența unor
afecțiuni și uti lizarea diferitelor medicamente.
Pregăti rea inițială – În toate cazurile de reabilitare orală completă, chiar și în
cazurile în care ambele maxilare sunt reconstruite, pregăti rea inițială dentară
(îmbunătățirea igienei orale, eliminarea factorilor de infecție a țesuturilor
moi etc.) permite efectuarea reabilitarii cu succes și servește ca o etapă
suplimentară. Această etapă poate include, de asemenea, alinierea dentară
pentru pregăti rea aplicării coroanelor / punților / implanturilor și chiar
pentru efectuarea proceduriiortognati ce în vederea modifi cării raportului
maxilarului.
Planifi carea și implementarea reabilitării  – Există multe abordări prin care
se poate realiza reabilitarea completă, cea mai conservatoare (alinierea
dentară, realizarea tratamentelor de canal, a coroanelor și punților în
întreaga cavitate bucală) și cea mai puțin conservatoare (prioriti zarea
efectuării restaurărilor care se bazează pe implanturi, chiar și în cazurile în
care o parte din dinți ar putea fi „salvați”). Dar în fi ecare caz, există 5
principii careDar în fi ecare caz, există 5 principii care stau la baza planifi cării
reabilitării: sistemul de masti cație, sănătatea maxilarului, pronunția, esteti ca
și întreținerea.
Sistemul de masti cație –  Crearea unui sistem de masti cație efi cient și anatomic.
Sănătatea arti culației maxilarului este infl uențată de corecti tudinea restaurării –
închiderea necorespunzătoare a maxilarului poate cauza probleme atât la nivelul
arti culațiilor – suprasolicitare, durere, deteriorarea mușchilor maxilarului, cât și
la nivelul corpului, afectând poziția acestuia.

Foneti ca – pronunția corectă – este puternic infl uențată de dinți și limbă.


Lezarea uneia dintre acestea (poziția greșită a dinților, distanțarea, penetrarea
spațiului propriu-zis al limbii) cauzează în cele multe cazuri difi cultatea
pronunției diferitelor sunete. Esteti ca facială are un rol foarte important în
starea de spirit a pacientului, în nivelul sti mei de sine și în percepția vârstei
pacientului. Canti tatea de expunere a dinților când pacientul vorbește /
zâmbește, suportul pe care maxilarul îl oferă obrajilor / buzelor, forma dinților și
culoarea lor, toate joacă un rol foarte important în crearea unui aspect natural,
plăcut, care să se potrivească formei feței pacientului și cerințelor acestuia. Și,
bineînțeles, reabilitarea orală completă efectuată cu succes trebuie să permită
întreținerea acesteia într-un mod constant, atât de către pacient, cât și de către
medic, acest lucru îmbunătățește rezistența în ti mp a reabilitării și elimină
necesitatea repetării tratamentelor.

S-ar putea să vă placă și