Sunteți pe pagina 1din 70

FORD TRAINING

Instructaj tehnic de service

Senzori şi Actuatori

Reţeaua de comunicaţii

E163450

TC4012085H
CG 8437/S ro 01/2013
După cunoştinţa noastră, ilustraţiile, informaţiile tehnice, datele şi textul descriptiv din această
publicaţie erau corecte la data publicării. Dreptul de a modifica în orice moment şi fără
notificare preţurile, specificaţiile, echipamentele şi instrucţiunile de întreţinere este rezervat
ca parte a politicii FORD de dezvoltare şi îmbunătăţire continuă în beneficiul clienţilor noştri.

Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de procesare
a datelor sau transmisă în orice formă, electronică, mecanică, fotocopiată, înregistrată,
tradusă sau prin alte mijloace fără permisiunea prealabilă a Ford-Werke GmbH. Nu se
acceptă nicio responsabilitate pentru eventualele inexactităţi din această publicaţie, deşi
s-a avut în vedere ca aceasta să fie cât mai completă şi mai exactă posibil.

Reţineţi că documentaţia noastră de instructaj a fost redactată exclusiv ÎN SCOPURI DE


INSTRUCTAJ FORD. Reparaţiile şi reglajele TREBUIE să fie întotdeauna realizate în
conformitate cu instrucţiunile şi specificaţiile din documentaţia de atelier. Profitaţi la maximum
de instructajul oferit de cursurile de instructaj tehnic Ford pentru a aprofunda atât aspectele
teoretice, cât şi pe cele practice.

Copyright ©2013

Ford-Werke GmbH
Programele de instruire pentru service D-F/GT1 (ROU)
Prefaţă

Baza pentru introducerea reţelelor de comunicaţii se află mai întâi în economisirea


cheltuielilor de cablare foarte mari. În cazul în care senzorii ar fi racordaţi individual
cu cabluri convenţionale la fiecare modul, cheltuielile cu cablarea ar atinge valori
inimaginabile. Riscul unor posibile locaţii de defecţiuni creşte de asemenea drastic.
În cadrul unei reţele de comunicaţii, denumită de asemenea sistem de magistrale
de date, sunt interconectate (legate în reţea) mai multe unităţi de comandă (module).
Aceste unităţi de comandă comunică unele cu alte şi schimbă informaţii în format
digital.
Astfel, se poate utiliza de exemplu semnalul unui senzor cablat direct cu unitatea
de comandă A prin reţeaua de comunicaţii, utilizată de asemenea de unitatea de
comandă B.
Reţeaua de comunicare poate fi utilizată şi pentru transferul de instrucţiuni de lucru
de la o unitate de comandă la alta.
Prin integrarea constantă a altor sisteme electronice, cresc şi solicitările reţelei de
comunicare. Gradul de solicitare pentru volumul de date şi viteza acestora creşte
astfel constant.
De acest lucru se ţine cont la autotestarea unităţilor de comandă, iar diagnosticarea
sistemelor este susţinută prin IDS (Sistem Integrat Diagnoza).
Pentru studierea acestor informaţii tehnice, programul de eLearning Senzori şi
elemente de acţionare (TC401 2 071C) este o condiţie preliminară.
Cursul Senzori şi elemente de acţionare conţine următoarele informaţii pentru
tehnicieni:
– Senzori, TC401 2 083H
– Elemente de acţionare, TC401 2 084H
– Reţea de comunicaţii, TC401 2 085H
Informaţiile tehnice curente servesc ca bază pentru instruire şi pot fi utilizate ca
documentaţie de lucru.

Instructaj de service (G1600749) 1


Cuprins

PAGINA

Prefaţă....................................................................................... 1

Lecţie 1 – Informatii generale


Generalităţi.................................................................................................................. 4
Elemente de bază referitoare la tehnica de transfer digital......................................... 5

Întrebări de testare....................................................................................... 7

Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele acestora


Reţeaua unităţilor de comandă................................................................................... 8
Transferul de date....................................................................................................... 8
Protocoale (mesajele)................................................................................................. 10

Întrebări de testare....................................................................................... 12

Lecţie 3 – Transmisie date


Tipuri de magistrale..................................................................................................... 13
Caracteristicile sistemului magistralei de date CAN.................................................... 15
Protocoalele CAN (mesajele)...................................................................................... 16
Ajustarea priorităţilor................................................................................................... 18
Siguranţa transferului.................................................................................................. 19
Caracteristicile sistemului magistralei de date LIN...................................................... 20
LIN–semnale............................................................................................................... 22
Protocoalele LIN (mesajele)........................................................................................ 24

Întrebări de testare....................................................................................... 27

Lecţie 4 – Gateway
Generalităţi.................................................................................................................. 28
Reţea cu GWM............................................................................................................ 29
Reţele cu Gateway...................................................................................................... 30

Întrebări de testare....................................................................................... 32

Lecţie 5 – Conector diagnoză (DLC)


Generalităţi.................................................................................................................. 33

2 Instructaj de service
Cuprins

Întrebări de testare....................................................................................... 35

Lecţie 6 – Diagnoza
Generalităţi.................................................................................................................. 36

Reţelele de comunicare cu Gateway.......................................................... 37


Ka 2009....................................................................................................................... 37
2007.5 Mondeo (10/2010-).......................................................................................... 38
2011.25 Focus (07/2010-)........................................................................................... 41
2012.75 B-MAX (01/2012-)......................................................................................... 44
2012.75 B-MAX (01/2013-)/Fiesta 2013 (01/2013-).................................................... 46
2012.75 Transit Custom (04/2012-)............................................................................ 48
Focus electric.............................................................................................................. 50

CAN............................................................................................................... 53
Posibilităţi de verificare................................................................................................ 53
Măsurarea rezistenţei terminalelor (rezistenţa de conexiune).................................... 53
Măsurarea tensiunii..................................................................................................... 54
Verificarea cu osciloscopul.......................................................................................... 55
Măsurarea magistralei CAN........................................................................................ 57
Testerul cu 16 pini....................................................................................................... 58
Procedura în cazul unei erori de comunicare a modulului.......................................... 59

Reţeaua unităţilor de comandă................................................................... 61


Sistemul magistralei de date LIN................................................................................. 61

Întrebări de testare....................................................................................... 64

Răspunsuri la întrebările de testare....................................... 66

Listă de prescurtări.................................................................. 67

Instructaj de service 3
Lecţie 1 – Informatii generale

Generalităţi modulele să funcţioneze în acelaşi


limbaj. Limbajul este desemnat ca
Multe autovehicule au fost deja dotate protocol şi este inclus în software-ul
cu un număr mare de sisteme fiecărui participant individual la
electronice de comandă şi reglaj. magistrala de date.
Complexitatea acestor sisteme
condiţionează în mare măsură schimbul Pentru a avea cheltuieli de cablare
de date. semnificativ mai reduse pentru
autovehicule, s-a ales tipul de transmisie
Prin preluarea datelor, schimbul de date de date în serie.
dintre unităţile de comandă poate să nu
mai facă faţă în maniera convenţională. Unul dintre avantaje este că trebuie
Acest lucru înseamnă că, la schimbul montaţi mai puţini senzori, deoarece
de date prin cabluri individuale nu s-ar semnalele analoge ale acestora sunt
mai putea controla cheltuielile pentru digitalizate într-o unitate de comandă şi
senzori suplimentari, cablare şi sunt transferate prin sistemul magistralei
conexiuni de fişe. de date către alte unităţi de comandă
disponibile.
În cazul intervenţiilor asupra sistemului
de control al tracţiunii este necesar de Prin sistemul magistralei de date pot fi
exemplu modulul ABS (sistem de asemenea transferate instrucţiuni de
antiblocare frână) combinat cu PCM lucru de la o unitate de comandă către
(modul electronic transmisie), pentru a alta.
reduce cuplul motorului dacă este cazul. DLC (conector diagnoza) este de
Un alt exemplu de funcţie care include asemenea conectat la sistemul
mai multe sisteme, este comanda magistralelor de date, sistemele
electronică a unei cutii de viteze electronice de bord ale autovehiculului
automate. Aici de asemenea se face putând fi verificate cu ajutorul IDS.
schimb de date între modulele PCM şi În cazul subsistemelor, trebuie să se
TCM (modul control transmisie), pentru desfăşoare o autotestare parţială; pentru
a asigura funcţionarea optimă şi a verifica de ex. o magistrală LIN (retea
deplasarea confortabilă. interconectata locala), informaţiile
În cazul unei reţele de comunicare trebuie să fie transmise prin gateway
sunt conectate mai multe unităţi de către magistrala CAN (protocol CAN)
comandă (module) şi acestea sunt de pentru ca ele să poată fi interogate prin
asemenea descrise ca sistem de DLC.
magistrale de date .
Modulele comunică unele cu altele prin
reţeaua de comunicare şi schimbă date
în formă digitală. Precondiţia este ca

4 (G1600750) Instructaj de service


Lecţie 1 – Informatii generale

Elemente de bază referitoare se poate cupla o tensiune definită (de


la tehnica de transfer digital exemplu 3,5 Volt) pe un cablu electric.
De exemplu 3,5 V înseamnă „setat” şi
Tehnica noastră digitală din prezent se 0 V înseamnă „nesetat”, acest lucru
referă la faptul că într-un anumit interval însemnând că există două stări de
de timp pot exista două stări de cuplare: cuplare.
• 1 (setat) sau
Fereastra de timp selectată în prealabil
• 0 (nesetat) este denumită Bit (engleză: Binary
În cazul în care se consideră un interval Digit). Deoarece pentru un bit există
de timp, împărţit în ferestre de timp mai doar două posibilităţi de enunţare, s-au
mici, pe perioada unei astfel de ferestre adunat opt biţi pentru un bloc, care este
denumit Byte.

Bit şi byte

1
2

6 7

5 4
E46756

1 Tensiunea semnalului 5 1. byte


2 Biţii 6 Bitul nu este setat (logic „0”)
3 Axa timpului 7 Bitul setat (logic „1”)
4 2. byte

Ce informaţii are o combinaţie de bit Recesive şi dominante


într-un cadru de date, stabilită în
protocol la dezvoltarea software-ului. Dacă bitul nu este setat (logic „0”),
atunci se vorbeşte despre starea
dominantă.

Instructaj de service (G1600750) 5


Lecţie 1 – Informatii generale

Dacă bitul nu este setat (logic „1”),


atunci se vorbeşte despre starea
recesivă.
Importanţa unui bit are influenţă asupra
ajustării priorităţii (consultaţi sistemul
magistralei de date CAN din această
lecţie)

Tabelul de calculare a sistemului


binar de numere pentru un
exemplu de un byte (= opt biţi)

E87571

A Posibilităţile de combinaţie
B Suma posibilităţilor de combinaţie
C Bit setat /bit nesetat
Cu opt bits (un byte) rezultă în total 256
de posibilităţi de combinare (între 0 şi
255).
Imaginea indică un tabel de calcul.
Acest tabel semnifică faptul că numărul
89 se poate transfera cu opt biţi.
Funcţionarea:
• Fiecare bit are două posibilităţi de
combinare: 0 sau 1.
• Pentru opt biţi sunt posibile 256 de
combinaţii în total. Decisiv este doar
care dintre biţi este setat şi care nu.
• Cifra 89 rezultă din suma biţilor setaţi.

6 (G1600750) Instructaj de service


Lecţie 1 – Informatii generale Întrebări de testare

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Ce tip de transfer de date se alege la autovehicule pentru a reduce


substanţial costurile de cablare?

..........................................................................................................................

2. În cazul unei reţele de comunicare sunt conectate mai multe unităţi de


comandă (module) şi acestea sunt de asemenea descrise ca sistem de
magistrale de date.
a. Greşit
b. Adevărat

3. Dacă bitul nu este setat (logic „0”), atunci se vorbeşte despre starea
dominantă?
a. Adevărat
b. Greşit

4. 1 bit reprezintă:
a. 100 kBiţi
b. 8 Biţi
c. 64 Biţi
d. 256 Biţi

5. Câte combinaţii sunt în total posibile cu opt biţi.


a. 64
b. 128
c. 256
d. 512

Instructaj de service (G1600751) 7


Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
acestora

Reţeaua unităţilor de comandă


Reţeaua unităţilor de comandă, de exemplu pentru un sistem de magistrală de date
CAN

1 1 1

2 2

E125253

1 Unitatea de comandă
2 Rezistenţele terminale (120 Ohm)

Pentru a facilita schimbul de date dintre


dispozitivele de comandă (module),
Transferul de date
acestea trebuie conectate electric între În funcţie de prioritatea şi de cerinţa
ele. pentru viteza de transfer a datelor,
Fiecare unitate de comandă poate emite sistemele magistralelor de date pot fi
şi recepţiona date printr-o pereche de utilizate cu unul sau două cabluri de
conductori. Acest lucru se produce în transfer.
serie, adică biţii individuali sunt transmişi În cazul unor viteze reduse de transfer
şi citiţi prin cablurile magistralei de date, se pot utiliza sisteme de magistrale de
unul după altul, la fel ca perlele pe un date cu un singur cablu de comunicaţie.
şnur.
În cazul unor viteze mari de transfer se
utilizează sistemele magistralelor de
date cu două cabluri de comunicare.
În continuare este explicat transferul de
date, folosind exemplul sistemului
magistralei de date CAN.

8 (G1601534) Instructaj de service


Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
acestora

Transferul de date în serie din autovehicul, folosind exemplul sistemului magistralei


de date CAN

5
7

E87096

1 Semnalul High CAN 5 Valorile de tensiune ale magistralei


2 Semnalul Low-CAN de date
3 Semnalul magistralei de date 6 Biţii
4 Axa timpului 7 Byte

Instructaj de service (G1601534) 9


Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
acestora

Este necesar un al doilea cablu pentru importanţa blocului de date


controlul reciproc al informaţiilor determinat. Informaţiile mai importante
transmise de către o unitate de vor fi procesate cu prioritate.
comandă şi pentru monitorizare. Pe
ambele cabluri, datele se transferă Protocoale (mesajele)
simultan. Pe primul cablu se transferă
În total există patru formate diferite de
date în sens invers faţă de cel de-al
protocoale, fiecare cu scop specific de
doilea cablu.
utilizare:
Dacă nu există semnal pe unul din
• Protocolul de transfer de date
cabluri, acest lucru este determinat de
diagnosticul propriu şi înregistrat în • Protocolul de solicitare de date
memoria de erori a unităţii de comandă • Protocolul de notificare a erorilor
ca şi eroare de comunicare. • Protocolul de notificare a
Dacă ambele unităţi de comandă supraîncărcării.
transmit în acelaşi timp, atunci prin
combinaţia de biţi se determină
Protocolul simplu pe exemplul unui protocol de transfer de date

E87566

A Protocolul de transfer de date E Biţii finali


D Biţii de date 1 ... 8 S Biţii de începere

10 (G1601534) Instructaj de service


Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
acestora

Datele sunt transmise în serie, adică pe


rând, prin cablul de date.
Datele sunt structurate conform unui
anumit exemplu, pentru a receptorul să
poate identifica datele.
În imagine este prezentat un protocol
simplu de transfer de date, cum ar fi de
exemplu între un PC şi o imprimantă.
Un asemenea protocol simplu este
compus din:
• un bit de pornire,
• mai mulţi biţi de date (în exemplu dat
sunt opt biţi de date),
• doi biţi finali.
Cu opt biţi de date (un byte de date) se
pot expedia 256 de informaţii diferite.
Într-un protocol CAN trebuie incluse cât
mai multe informaţii, aşa cum este
prezentat în exemplu.

Instructaj de service (G1601534) 11


Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
Întrebări de testare acestora

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Cum sunt trimise şi primite informaţiile printr-un conductor al magistralei


de date?

..........................................................................................................................

2. Prin ce se va stabili importanţa blocului de date când două unităţi de


comandă transmit semnale simultan?

..........................................................................................................................

3. Din ce este compus protocolul simplu (mesajele):


a. doi biţi iniţiali, mai mulţi biţi de date, doi biţi finali
b. un bit iniţial, trei biţi de date, un bit final
c. un bit iniţial, mai mulţi biţi de date, doi biţi finali
d. doi biţi iniţiali, mai mulţi biţi de date, un bit final

4. Enumeraţi cele patru formate de protocol grupate în funcţie de scopul


specific de utilizare:

..........................................................................................................................

12 (G1601535) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Tipuri de magistrale În funcţie de diversele cerinţe, sistemul


magistralei de date CAN este împărţit
Pentru autovehiculele Ford se utilizează în două categorii.
diverse sisteme de magistrale de date:
• Clasa B:
• CAN (Controller Area Network)
– În cadrul acestui sistem de
• LIN (Local Interconnect Network) magistrale de date, rata de transfer
• ISO (Internationale Organisation für se încadrează între 5 kbit/s şi 125
Standardisierung) (Organizaţia kbit/s. Se utilizează în domeniul
Internaţională de standardizare) sistemele electrice
• SCP (Standard Corporate Protocol) centralizate/confort.
• ACP (Audio Control Protocol) • Clasa C:

Unităţile de comandă care comunică – În cadrul acestui sistem de


prin sistemele CAN, SCP şi/sau ISO, magistrale de date, rata de transfer
sunt verificate prin DLC cu IDS. se încadrează între 125 kbit/s şi 1
Mbit/s. Acesta este utilizat pentru
Sistemul de magistrale de date tehnica de antrenare şi a trenului
CAN de rulare.

• Sistemul de magistrale de date CAN Sistemul de magistrale de date LIN


este compus (la fel ca şi sistemul
magistralei de date SCP) din nouă • Este un standard, care se utilizează
fire torsadate. Însă are un alt protocol special pentru comunicarea
decât cel al sistemului magistralei de convenabilă ca preţ, dintre senzorii
date SCP şi este mai rapid. inteligenţi şi elementele de acţionare
ale autovehiculelor. Este montat peste
• CAN a fost dezvoltat iniţial de Robert tot pe unde nu se impun lăţimea de
Bosch AG special pentru utilizarea în bandă şi versatilitatea CAN
industria automobilelor ca şi soluţie
de reţea, convenabilă ca preţ. • În cazul sistemului magistralei de date
LIN este vorba de un sistem de
magistrale de date unifilar.
• Viteza de transfer în interiorul
sistemului de magistrale de date LIN
este până la aproximativ 20 kBit/s. În
funcţie de aplicare, viteza de transfer
a datelor poate fi şi mai mică. La
2012.75 B-MAX şi 2013.25 Kuga, de
exemplu, viteza de transfer a datelor
este de aproximativ 9,6 kbit/s.

Instructaj de service (G1601536) 13


Lecţie 3 – Transmisie date

Sistemul magistralei de date ISO • Toate informaţiile şi datele sunt


transferate ca pachete (blocuri de
• Sistemul de magistrale de date ISO
date), în serie.
este compus dintr-un singur cablu de
comunicare (cablul K). • Viteza de transmisie a datelor
însumează aproximativ 41,6 kBits/s.
• Acest cablu K nu este folosit pentru
comunicarea dintre unităţile de • Toate nodurile, adică punctele de
comandă, ci exclusiv pentru racord ale unităţilor de comandă, sunt
diagnosticarea unei noi unităţi de executate la fel. Astfel, în execuţia
comandă. unei funcţii se pot implica mai multe
unităţi de comandă.
• La autovehiculele noi, sistemul
magistralei de date ISO este înlocuit • Există posibilitatea adresării
de sistemul magistralei de date CAN. funcţionale şi fizice.
• Cablul K mai este încă disponibil în – Adresarea funcţională înseamnă
cele mai multe unităţi de comandă că informaţia este destinată tuturor
actuale şi este utilizat în producţie unităţilor de comandă.
pentru citirea parametrilor. – Adresarea fizică înseamnă că
• Viteza de transmitere a datelor pentru informaţia este destinată unei
comunicarea în serie, depinde de anul anumite unităţi de comandă.
de fabricaţie al autovehiculului. • Dacă există mai multe notificări
Aceasta se încadrează între 4,8 şi simultane, acestea sunt prelucrate pe
10,4 kBits/s rând, în funcţie de importanţă.
• În cazul în care cablul este întrerupt, • După fiecare mesaj transmis trebuie
sau există o întrerupere la masă sau să existe cel puţin un mesaj de
un scurtcircuit, comunicarea dintre răspuns valabil. Dacă acest lucru nu
modul şi testerul de diagnosticare nu se produce, în memoria de eroare se
mai este posibilă. înregistrează o eroare.

Sistemul magistralei de date SCP Indicaţie: Acest sistem de magistrală


de date este disponibil doar la modelele
• Sistemul magistralei de date SCP mai vechi.
constă din două fire torsadate, el
nemaifiind integrat în autovehiculele
din seriile curente.
• Dacă unul dintre cabluri este defect,
comunicarea dintre unitatea de
comandă şi testerul de diagnosticare
nu mai este posibilă.

14 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Sistemul magistralei de date ACP de date, care produce o eroare, să fie


decuplat de la sistemul magistralei de
• este similar sistemului magistralei de
date.
date SCP, are un protocol simplu şi
este valabil exclusiv pentru aplicaţii Un pachet de date poate include până
audio şi sisteme de telefonie. la opt bytes în cadrul de date. Datele
• Dispozitivele de diagnosticare Ford numeroase de transfer sunt expediate
nu pot fi conectate la acest sistem de împărţite în mai multe cadre de date.
magistrale de date. Rata maximă de transfer este de 1
Nici acest sistem de magistrală de date Mbit/s, adică 1 milion de impulsuri pe
nu mai este inclus în autovehiculele secundă. În funcţie de rezistenţa
curente. cablului, acest lucru este valabil pentru
reţelele cu lungimi ale magistralelor de
Caracteristicile sistemului date de până la 40 metri.
magistralei de date CAN Pentru distanţe mai lungi, rata de
transfer trebuie redusă:
CAN este un sistem de magistrale de
date Multi-Master Acest lucru înseamnă • Distanţe de până la 500 metri la 125
că toţi participanţii la magistrală (unităţi kbit/s
de comandă şi dispozitive de testare) – Ford: 125/250 kbit/s: max 50 m,
pot transmite şi solicita date. max 32 unităţi de comandă
În sistemul magistralei de date CAN nu • Distanţe de până la 1000 metri la 50
există o adresare a participanţilor kbit/s
individuali. În locul acesteia se alocă – Ford: 500 kbit/s: max 33,5 m, max
pachetele de date ce trebuie transmise 16 unităţi de comandă
Identifier (identificator).
Variante ale sistemului magistralei
Fiecare participant poate transmite
de date CAN
datele sale pe magistrala de date.
Restul participanţilor decid în funcţie de În prezent, în autovehiculele Ford se
identificator, dacă aceste date sunt citite utilizează două sisteme de magistrale
şi prelucrate în continuare. de date CAN diferite:
O caracteristică importantă a sistemului • Clasa C: Un sistem de magistrale de
magistralelor de date CAN este viteza date CAN de mare viteză
sa ridicată. Fiecare controler CAN al (High-Speed = HS-CAN)
unui participant înregistrează o eroare • Clasa B: un sistem de magistrale de
de transfer. Acestea sunt colectate date CAN de viteză medie (Mid
statistic şi evaluate, pentru a putea Speed = MS-CAN) şi sistemul de
îndeplini măsurile aferente. Acest lucru magistrale de date CAN-B.
poate face ca participantul la magistrala

Instructaj de service (G1601536) 15


Lecţie 3 – Transmisie date

Următoarele variante sunt utilizate în • câmpul de siguranţă (15 biţi)


prezent în clasa C: • Câmpul de confirmare (mai mulţi biţi
• Sistemul magistralei de date HS CAN receisivi şi un bit de limitare),
- viteză de transfer 500 kbit/s • Câmpul final (7 biţi recesivi).
• Sistemul magistralei de date EV HS Bitul de începere:
CAN (componente de înaltă tensiune)
- viteză de transfer 500 kbit/s • Bitul de începere semnalizează
tuturor participanţilor la CAN că
• Sistemul magistralei de date HS– începe un transfer de date.
CAN private
• Bitul de începere este întotdeauna
• Sistemul magistralei de date HS-CAN dominat şi comandă fiecărui
multimedia participant CAN să „asculte”.
Următoarele variante sunt utilizate în Câmpul de status:
prezent în clasa B:
• Câmpul de status urmează în
• Sistemul magistralei de date MS CAN conexiune cu bitul de pornire.
- viteză de transfer 125 kbit/s.
• O informaţie care trebuie expediată
• Sistemul magistralei de date B-CAN prin magistrala CAN, trebuie mai întâi
- viteză de transfer 50 kbit/s. marcată.
• Sistemul magistralei de date MS– • În cazul în care trebuie transferată de
CAN private exemplu valoarea temperaturii,
• Sistemul magistralei de date MS-CAN valoarea trebuie să prevadă un
multimedia anumit identificator.
Conexiunea magistralelor de date este • Identificatorul pentru temperatură este
compusă din cabluri de date torsadate. de exemplu 0815. Astfel fiecare
participant ştie că 0815 este valoarea
Protocoalele CAN (mesajele) unei temperaturii.
Structura unui protocol CAN este • Fiecărui mesaj i se atribuie un ID. Un
clarificată prin exemplu protocolului de mesaj poate conţine până la 64 de
transfer de date. Protocolul de transfer semnale (cu o lungime a secvenţei
de date este împărţit în şapte domenii: de date de 8 byte).
• câmpul de pornire (include un bit şi • În continuare, câmpul de status
este întotdeauna dominant) include informaţii despre prioritatea
protocolului (consultaţi Ajustarea
• câmpul de status (11 biţi)
priorităţilor).
• câmpul de control (6 biţi)
• Câmpul de date până la 64 biţi (8
bytes)

16 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Câmpul de control: Câmpul de confirmare:


• În continuare, participantului trebuie • Dacă toate informaţiile au venit
să i se comunice câte valori de corect, participanţii confirmă acest
temperatură sunt transmise. Numărul lucru în câmpul de confirmare. Un
valorilor de temperatură transferate câmp de confirmare este expediat
este descris în câmpul de control. recesiv de emiţător şi este înlocuit de
receptor la primirea corectă a
Câmpul de date:
mesajelor. Emiţătorului i se
• În câmpul de date se află datele semnalizează doar că transferul de
individuale (în exemplu datele de date s-a executat fără defecţiuni.
temperatură). Fiecare participant
poate accesa aceste date, dacă sunt Câmpul final:
necesare. • Câmpul final semnalizează
participanţilor finalul protocolului.
Câmpul de siguranţă:
• După ce fiecare participant a primit
datele, se verifică integralitatea
acestora. Datele de verificare sunt
înregistrate în câmpul de siguranţă.

Instructaj de service (G1601536) 17


Lecţie 3 – Transmisie date

Ajustarea priorităţilor

F
S P I E

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2 X

3 X

E86294

1 Semnalul de la modulul ABS S Bit de start - câmp de start


2 Semnalul de la PCM E Bit final - câmp de status
3 Semnalul de la TCM F Câmpul de status
4 Semnalul rezultat al magistralei I Identificatorul
x Întreruperea transferului P Identificarea priorităţii

În cazul în care toate unităţile de


comandă încearcă să trimită date prin
sistemul magistralei de date, se va

18 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

ajunge obligatoriu la o coliziune de date. Siguranţa transferului


Pentru a evita acest lucru, se utilizează
următoarea strategie: În sistemele magistralelor de date CAN,
toţi participanţii sunt conectaţi în paralel.
• Fiecare unitate de comandă activă
iniţiază procedura de expediere. Avantajul: în cazul unor defecţiuni de
funcţionare (căderi) la un participant, se
• Identificarea priorităţii fiecărui
păstrează funcţionalitatea sistemului.
protocol CAN este determinată în
câmpul de status . În cazul în care un emiţător determină
• Bitul de start se află în faţa câmpului o defecţiune, acesta întrerupe transferul
de start. Câmpul de status se curent, transmiţând o notificare de
finalizează cu un bit final. eroare.

• Exemplul din imagine indică faptul că Aceasta este compusă dintr-o serie de
primii trei biţi de status sunt şase biţi dominanţi, unul în spatele
determinaţi pentru stabilirea celuilalt şi intersectaţi cu celelalte
priorităţilor. protocoale. În final, protocolul poate fi
din nou expediat.
• Un protocol cu prioritate mai mare
are automat întâietate asupra În fiecare participant CAN este integrat
protocoalelor cu prioritate redusă. un contor de erori. Acesta are grijă să
• În cazul în care unitatea de comandă nu se blocheze circuitul datorită unui
începe să emită, aceasta urmează bit participant la magistrala de date care
cu bit traseul în magistrala de date. suferă o eroare. Dacă se depăşeşte
valoarea admisă de erori, nu se mai
• În cazul în care în câmpul de aprobă comunicarea şi se emite un cod
identificare al unităţii de comandă de eroare DTC (cod de defect).
este expediat un bit recesiv (logic 1), Elementele cu erori nu vor rămâne în
însă în magistrala de date este permanenţă separate de magistrală.
înregistrat unul dominant (logic 0), Încercările de transmitere se vor relua
unitatea de comandă recunoaşte că ciclic.
mesajul său a fost înlocuit de unul mai
important. Astfel, unitatea de
comandă întrerupe transferul.
Indicaţie: În cazul sistemul magistralei
de date CAN, se desemnează un bit
dominant şi ca unul de importanţă mai
mare. Astfel, un bit recesiv este
desemnat şi ca bit de importanţă
inferioară.

Instructaj de service (G1601536) 19


Lecţie 3 – Transmisie date

Surse de defecţiuni afecta comunicarea. Alternativ,


rezistenţele de racord pot fi integrate de
Cablurile torsadate ale magistralelor de asemenea în dispozitivele de comandă.
date CAN În cazul unui 2009 Ford Ka CAN din
Clasa B nu sunt incluse rezistenţe
terminale.

Caracteristicile sistemului
magistralei de date LIN
Exemplu de sistem al magistralei de date
LINcu BCM (modulul de comandă a
E87537 caroseriei) ca element principal la 2011.25
Focus
Sursele de deranjamente la
autovehicule sunt
componentele/sistemele, la care apar
scântei în timpul funcţionării, respect
circuitele de curent se închid şi se
deschid.
Toate sursele de deranjament sunt staţii
care generează unde electromagnetice,
cum a fi de exemplu telefonul mobil şi E86258

staţia de emisie.
A BCM (element principal)
Aceste surse de deranjament pot
1 Stabilizator de tensiune (element
influenţa sau afecta negativ transferul
secundar)
de date pe magistrala CAN.
2 Senzor supraveghere baterie
Pentru a evita influenţele (element secundar)
deranjamentelor asupra transferului de
3 Motorul ştergătorului (faţă stânga)
date, două cabluri ale magistralelor de
(element secundar)
date sunt torsadate reciproc.
4 Senzor de ploaie (element
În acelaşi timp, reflectarea defecţiunii secundar)
este evitată chiar de către circuitul
magistralei de date.
În funcţie de rata de transfer, ambele
capete deschise ale cablurilor
magistralelor de date sunt conectate la
rezistenţele de racord. Astfel sunt
amortizate reflexiile, care ar putea

20 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Exemplu de sistem al magistralei de date sunt transmise de către elemente


LIN- PCM (element principal)/şi alternator secundare LIN, corespunzătoare (de
(element secundar) la 2011.25 Focus exemplu senzori cu ultrasunete, unitatea
de comutare a luminilor, alternatorul)
când li se solicită acest lucru de către
1
elementul principal LIN.
2
Acesta are următoarele sarcini:
• Controlează transferul de date şi
viteza de transfer a datelor
• În software-ul elementului principal
E86254
LIN sunt memorate cicluri
1 PCM (element principal) corespunzătoare pentru diverse
situaţii/variante de dotare. Software-ul
2 Alternatorul (element secundar) îl selectează pe cel necesar şi
Un sistem de magistrale de date LIN efectuează acest ciclu până când se
este compus dintr-un element principal selectează un altul.
LIN, unul sau mai multe elemente • Acesta preia funcţia de transmisie
secundare LIN şi circuitul magistralei dintre unităţile de comandă LIN şi
de date. sistemul local al magistralei de date
Se utilizează unde nu este necesară LIN şi al magistralei de date CAN.
lăţimea de bandă şi versatilitatea CAN. • Acesta preia diagnosticarea
Specificaţia LIN conţine protocolul LIN, elementelor secundare LIN,
un format unitar pentru descrierea unui racordate.
întreg LIN şi interfeţe între LIN şi
aplicaţie. Elementele secundare LIN
În sistemul magistralei de date LIN nu Elementele secundare ale LIN pot fi:
se utilizează rezistenţe terminale. • Elemente de acţionare/module,
Secţiunea cablului este de 0,35 mm². precum elementul de blocare
Nu este necesară protecţia împotriva electronică a volanului, de exemplu
surselor de deranjamente. (2011.25 Focus),
• Senzorii, cum ar fi modulele senzorul
Elementul principal LIN de lumină/ploaie (2011.25 Focus),
Elementul principal LIN funcţionează ca • Alternatorul (2011.25 Focus).
gateway (de exemplu între PCM şi
BCM) şi are informaţii despre secvenţa
temporală a tuturor datelor care
urmează să fie transmise. Aceste date

Instructaj de service (G1601536) 21


Lecţie 3 – Transmisie date

În senzorii LIN este integrat un sistem Modulele elementelor de acţionare


electronic, care evaluează valorile LIN sunt grupe constructive electronice
măsurate. Transferul valorilor se face şi electromagnetice inteligente, care îşi
apoi ca semnal digital prin sistemul păstrează sarcina prin semnalul de date
magistralei de date LIN. LIN de la elementul principal LIN.

LIN–semnale

E124743

1 Semnalul recesiv
2 Semnalul dominant

Semnalul recesiv: Semnalul dominant:


• Dacă pe magistrala de date LIN nu • Pentru a transfera un bit dominant pe
se trasmite un protocol (mesaj) sau magistrala de date LIN, circuitul
se transmite un bit receisiv, circuitul magistralei de date este cuplat în
magistralei de date se află aproape sistemul electronic al componentei
de tensiunea bateriei. emitente printr-un transponder la
masă.

22 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Siguranţa transferului

E124744

A Intervalul de tensiune la expediere


B Intervalul de tensiune la recepţie

Prin determinarea toleranţelor la Pentru a putea recepţiona semnale


expediere şi recepţie, se asigură un valabile, în ciuda iradierii
transfer stabil de date atât pentru deranjamentelor, toleranţele sunt mai
semnalele recesive, cât şi pentru cele mari în partea de recepţie.
dominante.

Instructaj de service (G1601536) 23


Lecţie 3 – Transmisie date

Protocoalele LIN (mesajele)

1 2

E124745

1 Antetul de protocol (emiţător:


elementul principal LIN)
2 Cuprinsul protocolului (emiţător:
elementul principal LIN sau
elementul secundar LIN)

Un protocol LIN este compus din antetul Protocolul cu instrucţiunile


de protocol şi cuprinsul protocolului. elementului principal:
Protocol cu răspuns al elementului • Elementul principal LIN solicită
secundar: elementului secundar LIN prin
identificatorul din antetul protocolului,
• Elementul principal LIN comandă unui
să valorifice datele din următorul
element secundar LIN prin
cuprins de protocol.
identificator, în antetul protocolului,
cum să transmită de exemplu starea • Protocolul este expediat de elementul
de comutare sau valorile măsurate. principal LIN.
• Cuprinsul protocolului este expediat
de elementul secundar LIN.

24 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date

Antetul protocolului

1 2 3 4

E124746

1 Pauza de sincronizare 3 Câmpul de sincronizare


2 Limita sincronizării 4 Câmpul identificatorului

Antetul protocolului este expediat de secundare LIN racordate, să fie reglate


elementul principal LIN. Acesta se în funcţie de tactul sistemului
împarte în patru domenii: elementului principal LIN (ce trebuie
• Pauza de sincronizare, sincronizat).
• Limita sincronizării, Sincronizarea tuturor participanţilor LIN
conectaţi, este neapărat necesară
• Câmpul de sincronizare,
pentru un schimb de date fără erori. În
• Câmpul identificatorului. cazul în care sincronizarea se pierde,
Pauza de sincronizare are o lungime valorile biţilor sunt reglate de receptor,
de cel puţin 13 biţi. Aceasta este într-o locaţie inversă din mesaj. Se
expediată dominant. ajunge la erori în transferul de date.
Lungimea de 13 biţi este necesară Câmpul identificatorului este compus
pentru semnaliza în mod clar iniţierea din 8 biţi. În primii 6 biţi este inclusă
unui protocol pentru toate elementele identificarea protocoalelor (identificarea)
secundare aferente LIN. şi numărul câmpurilor de date.
Limita de sincronizare are lungimea Ultimii doi biţi includ suma de verificare
de cel puţin 1 bit şi este recesivă. a primilor 6 biţi, pentru identificarea
erorilor de transfer. Acest lucru este
Câmpul de sincronizare este compus
din şirul de biţi 0101010101. Acest şir
de biţi permite tuturor elementelor

Instructaj de service (G1601536) 25


Lecţie 3 – Transmisie date

necesar, pentru a evita alocarea unui ale identificatorului.


protocol fals în caz de eroare de transfer

Cuprinsul protocolului /câmpul de date


Câmpul de date

E124747

1 Cuprinsul protocolului (emiţător:


elementul principal LIN sau
elementul secundar LIN)

Cuprinsul protocolului urmează după Bitul de start şi de final servesc la


antetul protocolului. sincronizarea ulterioară şi la evitarea
erorilor de transfer.
Cuprinsul protocolului poate avea o
lungime de 1 până la 8 câmpuri de date.
Un câmp de date este compus din 10
biţi.
Fiecare câmp de date este compus
dintr-un bit de star dominant, un byte de
date (8 biţi) şi un bit final recesiv.

26 (G1601536) Instructaj de service


Lecţie 3 – Transmisie date Întrebări de testare

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Care dintre enunţurile referitoare la sistemele magistralelor de date LIN


este eronat?
a. Masterul LIN face parte din sistemul magistralelor de date LIN.
b. Semnal recesiv = tensiunea bateriei.
c. LIN este un sistem unifilar de magistrale de date
d. LIN este un sistem bifilar de magistrale de date

2. Care dintre enunţurile referitoare la sistemul magistralei de date CAN cu


rată ridicată de transfer, este corect?
a. În sistemul magistralei de date CAN, nu sunt utilizate rezisteţe terminale.
b. În sistemul magistralei de date CAN, toate unităţile de comandă pot expedia
protocoale în acelaşi timp.
c. Cablurile magistralelor de date sunt torsadate reciproc.
d. În cazul sistemului magistralei de date HS-CAN, rata maximă de transfer
este de 125 kbit/s.

3. Care este secvenţa structurală de acţionare a protocolului CAN?


a. Câmpul iniţial, câmpul de confirmare, câmpul de stare, câmpul de control,
câmpul de siguranţă, câmpul de date, câmpul final
b. Câmpul final, câmpul de confirmare, câmpul de siguranţă, câmpul de date,
câmpul de control, câmpul de stare, câmpul iniţial
c. Câmpul de pornire, câmpul de stare, câmpul de control, câmpul de date,
câmpul de siguranţă, câmpul de confirmare, câmpul final
d. Câmpul iniţial, câmpul de control, câmpul de siguranţă, câmpul de stare,
câmpul de confirmare, câmpul de date, câmpul final

4. De ce sunt cele două cabluri ale magistralelor de date torsadate reciproc?

..........................................................................................................................

Instructaj de service (G1601537) 27


Lecţie 4 – Gateway

Generalităţi În anumite autovehicule este integrat


un modul GWM (modul gateway A)
Gateway-ul (în română, „punctul de separat, acesta conţinând la rândul său
trecere prin reţea”) este o interfaţă între mai multe gateway-uri integrate (vezi
diverse sisteme de magistrale de date. de ex. Focus electric).
În funcţie de autovehicul, acesta poate Gateway-ul pune la dispoziţie datele
fi integrat într-un modul precum BCM transmise de către o reţea celeilalte
sau în panoul tabloului de bord. reţele, permiţând astfel comunicarea
între unităţile de comandă ale diferitelor
reţele.
GWM

E142274

GWM şi conexiunea OBD (sistem GWM funcţionează la o temperatură


diagnosticare) II sunt integrate într-o între -40°C şi +75°C. El are o memorie
carcasă. de 256 Kbit şi un convertizor
analogic/digital de 10 bit.
Acesta asigură un schimb de date mai
bun şi mai rapid între diversele sisteme
de magistrală de date.

28 (G1601538) Instructaj de service


Lecţie 4 – Gateway

Reţea cu GWM
Exemplu Focus electric

2
1 3

5 4

E163112

1 Magistrală de date EV HS-CAN 4 Sistemul magistralei de date MS


(componente de înaltă tensiune) CAN:
2 GWM 5 Sistemul magistralei de date
3 Sistemul magistralei de date HS HS-CAN multimedia
CAN:

Autovehiculele din prezent sunt dotate Deoarece nu este posibilă conectarea


în principal cu diverse sisteme de directă a celor trei sisteme de magistrale
magistrale de date (consultaţi de de date, este necesară o interfaţă prin
exemplu Focus electric). Mai mult, intermediul căreia să fie posibilă
sistemele magistralelor de date pot fi comunicarea celor două reţele.
implementate cu diverse viteze de
transfer, cum ar fi de exemplu:
– HS-CAN şi MS-CAN
– HS-CAN-multimedia şi MS-CAN

Instructaj de service (G1601538) 29


Lecţie 4 – Gateway

Reţele cu Gateway

MS-CAN C

(H)
MS-CAN (H)
1 1

(L) MS-CAN (L)

A B

HS-CAN HS-CAN MS-CAN


2

(H)
HS-CAN (H)
1 1

(L) HS-CAN (L)

E163113

A PCM 1 Rezistenţele terminale (fiecare câte


B BCM (Gateway) 120 Ohm)
C Tabloul de instrumente 2 Convertizor analogic/digital

La un 2011.25 Focus cu motor pe Din schema bloc rezultă traseul


benzină, afişajul pentru temperatura semnalului prin reţeaua de comunicare:
motorului este defect. Memoria de erori • PCM este conectat la HS-CAN.
emite o eroare de comunicare în reţea.
• Instrumentul combinat, unde s-a
Temperatura motorului este calculată produs eroarea propriu-zisă, este însă
de PCM din semnalul de intrare al conectată la MS CAN.
senzorului ECT (temperatura lichid
• Protocolul HS-CAN va fi mai întâi
racire motor).
transformat de către GWM (BCM, în
cazul 2011.25 Focus) într-un protocol
MS-CAN. Abia apoi, instrumentul
combinat poate recepţiona informaţiile

30 (G1601538) Instructaj de service


Lecţie 4 – Gateway

despre temperatura motorului şi poate


pregăti afişajul pentru temperatura
motorului.

Instructaj de service (G1601538) 31


Întrebări de testare Lecţie 4 – Gateway

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Ce înseamnă Gateway în traducere?

..........................................................................................................................

2. Ce înseamă portalul (Gateway) cu referire la sistemul magistralei de date


CAN?
a. Gateway-ul realizează legătura dintre diverse sisteme de magistrală de
date CANşi permite schimbul de informaţii dintre diversele sisteme de
magistrală de date CAN.
b. Funcţionalitatea Gateway este integrată întotdeauna în tabloul de
instrumente.
c. Funcţionalitatea Gateway este integrată întotdeauna în modulul instalaţiei
de aer condiţionat.
d. Gateway lucrează întotdeauna cu o rată de transfer de 125 kbit/s pe
secundă.

3. Ce mărime are memoria unui GWM?


a. 128 kBiţi
b. 256 kBiţi
c. 512 kBiţi
d. 1024 kBiţi

32 (G1601539) Instructaj de service


Lecţie 5 – Conector diagnoză (DLC)

Generalităţi Indicaţie: Numărul polilor neocupaţi ai


DLC depinde în funcţie de echiparea şi
posibilităţile de diagnosticare ale fiecărui
1 2 3 4 5 6 7 8
tip de autovehicul.
9 10 11 12 13 14 15 16
DLC este o conexiune standardizată şi
permite efectuarea diagnosticării
autovehiculului.

E49792

Alocările normate ale fişelor pentru cei 16 poli ai DLC:


PINUL Definiţia Obiectivul
1 A. Comanda aprinderii A. Activarea comutatorului de joasă tensiune
B. Sistemul multimedia (releu, etc.) pentru comandarea circuitului de
HS sau MS-CAN (+) curent pentru aprindere
¹) B. Comunicare HS sau MS-CAN pentru sistemul
C. Magistrala de date B multimedia (High)
Link*, clasa C C. B–CAN (CAN-B)*
2 Magistrala (+) SCP Comunicarea SCP (Standard Corporate Protocol)
(J1850) (High)
3 SCL (+) / STAR (out) / Comunicarea SCL (Self Test Output) / viteza
MS-CAN (+) medie a magistralei de date CAN (High)
4 Masa şasiului Masa pentru alimentarea cu curent electric a fişei
de diagnosticare
5 Masa de semnal Întoarcerea semnalului pentru programare
6 Magistrală link (+), • Magistrală de date CAN de înaltă viteză (High)
clasa C • Magistrală de date EV CAN de înaltă viteză
(High) (componente de înaltă tensiune) ²)
7 Cablu K pentru ISO Cablu de comunicare pentru autovehicule conform
9141 ISO 9141
8 • Semnalul de • Ieşirea multiplă a modulului
declanşare • Comunicare HS sau MS-CAN pentru sistemul
• Sistemul multimedia multimedia (Low)
HS sau MS-CAN (-)
¹)

Instructaj de service (G1601540) 33


Lecţie 5 – Conector diagnoză (DLC)

PINUL Definiţia Obiectivul


9 • Alimentarea cu curent • Alimentarea cu curent electric a comutatorului
a bateriei de aprindere
• Magistrala de date B • B–CAN (CAN-A)*
Link*, clasa C • Magistrală de date CAN de înaltă viteză (High)
²)
10 Magistrala (-) SCP Comunicarea SCP (Standard Corporate Protocol)
(J1850)
11 SCL (–) / STAR (in) / Comunicarea SCL (Self Test Output) / viteza
MS-CAN (–) medie a magistralei de date CAN (low)
12 Programarea modulului • Magistrală de date CAN de înaltă viteză (Low)
²)
• Programarea Flash-EEPROM
13 Semnalul de Programarea Flash-EEPROM
programare a modulului
14 Magistrală link (-), clasa • Magistrală de date de mare viteză CAN (Low)
C • Magistrală de date EV CAN de înaltă viteză
(Low) (componente de înaltă tensiune) ²)
15 Cablul L conform ISO Cablu de comunicare pentru autovehicule conform
9141 ISO 9141
16 B+ Baterie (+) alimentarea cu curent electric la fişa
de diagnosticare
* Valabil doar pentru Ka 2009

¹) La S-MAX/Galaxy şi Mondeo 2011.25, sistemul multimedia constă dintr-o magistrală de date


multimedia MS-CAN.

²) Valabil pentru 2013.75 Focus BEV

34 (G1601540) Instructaj de service


Lecţie 5 – Conector diagnoză (DLC) Întrebări de testare

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Care este rolul DLC?

..........................................................................................................................

2. Care dintre sistemele de magistrală de date prezentate nu se regăseşte


în DLC?
a. HS- CAN
b. MS- CAN
c. Magistrala de date ISO.
d. LIN- magistrala de date

Instructaj de service (G1601541) 35


Lecţie 6 – Diagnoza

Generalităţi • Verificaţi cablarea reţelei pentru a


identifica scurtcircuitele la masă şi
Punctul de plecare la analiza erorilor plusul de baterie la aprinderea
sistemului magistralei de date este cuplată.
întotdeauna IDS.
• Verificaţi reţeua pentru a identifica
Cu ajutorul testelor de reţea şi a testelor influenţele exterioare de
automate, se pot verifica erorilor deranjamente.
existente.
La căderea comunicaţiei unei unităţi de
Următoarea procedură de identificare a comandă, se va proceda după cum
erorilor depinde de erorile existente. urmează:
Pot exista următoarele erori: • Se vor verifica racordurile unităţii de
• Căderea comunicaţiei cu toate comandă defecte.
unităţile de comandă, conectate la • Se va verifica alimentarea cu tensiune
magistrala de date. a acestor unităţi de comandă.
• Căderea comunicaţiei unei unităţi de • Verificaţi punctul de conexiune al
comandă, conectate la magistrala de circuitelor magistralelor de date
date. pentru a identifica trecerea.
La verificările ulterioare, sistemul Alte verificări ale reţelei de comunicare
magistralei de date trebuie verificat sunt realizate prin diagnosticarea bazată
pentru a vedea dacă există erori la pe simptome din IDS.
izolare, precum şi pentru vedea dacă
există rupturi ale cablului sau erori de
contact ale fişelor.
În cazul căderii comunicării cu toate
unităţile de comandă conectate la
magistrala de date, se va proceda după
cum urmează:
• Verificaţi racordurile la DLC.
• Verificaţi rezistenţa terminalelor reţelei
(dacă sunt disponibile), la bateria
cuplată.

36 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

Ka 2009

1 2 3

D 4 5 6

B
C
C
11 10 9 8

E124688

A B–CAN 5 Unitatea de comandă audio Ford


B HS–CAN 6 Modul sistem de asistare la
C Rezistenţe terminale parcare
D DLC 7 BCM
1 RCM (modul control sistem 8 Modulul ABS/programul electronic
siguranţă) de stabilitate
2 Modulul EATC (control electronic 9 Senzor de giraţie/acceleraţie
automat temperatură) laterală
3 Tabloul de instrumente (Gateway 10 Modulul EPAS (servodirecţie
*) asistată electric)
4 Aparatul audio 11 PCM

Instructaj de service (G1600752) 37


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

* Indicaţie:BCM este executat ca Sunt utilizate în total trei sisteme de


gateway la acest autovehicul: magistrale de date:
• BCM (gateway între HS-CAN şi • HS –CAN
sistem electric central B –CAN) • B –CAN
• În sistemul electric central B –CAN)
nu sunt integrate rezistenţe terminale.

2007.5 Mondeo (10/2010-)

1 2 3 4 5 6 7 8
A
H
G E
H
G
9 10 11 12 13 14
B

15 18 19 20 21 22

17
G
F 35 36 37
16

52
28 29 31 33
23 38 39
E
F E
24
26 27 30 32 34 40 41 42 43

25
C
44 45 46 47 48 49
H
G D
H
G
50 51
E163116

A Magistrala de date MS –CAN 1 Aparatul audio


(Multimedia) 2 Schimbător CD-uri (extern)
B Magistrala de date MS –CAN 3 Modulul dispozitivului hands-free
C Magistrala de date HS –CAN (mâini libere) / Bluetooth® /
D Magistrala de date MS –CAN comandă vocală
privată 4 APIM (Modulul SYNC)
E LIN– magistrala de date (direct 5 Calculatorul de navigaţie (extern)
către BCM) 6 Unitatea de comutatoare pe partea
F DLC şoferului (prin LIN)
G Rezistenţe terminale

38 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

7 RDM (modul electronic usa spate) 29 Farul cu descărcare prin gaz


– partea şoferului (prin LIN) dreapta
8 RDMl – partea pasagerului (via 30 Modulul farurilor cu descărcare prin
LIN) gaz / modulul pentru curba de
9 Tabloul de instrumente (Gateway lumină dinamică
*) 31 Levier schimbător (doar la cutiile
10 Modulul remorcii de viteze automate)
11 Modul – EATC spate 32 TCM
(S-MAX/Galaxy) 33 Camera faţă - modul
12 Modulul EATC 34 FDSM (modulul de detectare
13 DDM (modul electronic usa sofer) distanţă faţă)
14 PDM (modul electronic usa 35 Modul - volan (vibraţii)
pasager)Modul - scaun şofer 36 Modulul - volan
15 Element electronic de blocare 37 Unitatea comutatorului pentru
volan lumini
16 Modulul de recepţie a telecomenzii 38 Claxon cu baterie de rezervă -
/ monitorizare a presiunii în instalaţie alarmă antifurt
anvelope (prin LIN) 39 Senzori de supraveghere interior
17 Modulul sistemului de închidere şi 40 Stabilizator de tensiune
pornire fără cheie
41 Senzor supraveghere baterie
18 Camera asistent parcare
42 Senzorul de ploaie
19 Încălzitor cu combustibil (CPM)
43 Modulul motorului ştergătorului
20 Modul - scaun
44 ABS
21 Modul sistem de asistare la
45 EPB (frână electronică parcare)
parcare
46 Modulul EPAS
22 Modulul de recepţie al telecomenzii
47 Senzorul pentru unghiul de rotaţie
23 Modul – jaluzea activă de radiator
al volanului
24 Element de operare - sistem audio
48 Modulul de reglare a
senzor lumină/ploaie (prin LIN)
amortizoarelor
25 PCM
49 Cameră video frontală
26 Cutie distribuţie
27 RCM
28 Farul cu descărcare prin gaz
stânga

Instructaj de service (G1600752) 39


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

50 SODL (modulul de control al 51 SODR (modulul de control al


detectării obstacolelor laterale detectării obstacolelor laterale
stânga) dreapta)

* Indicaţie: următoarele module sunt Sunt utilizate în total trei sisteme de


executate ca Gateway pentru acest magistrale de date:
autovehicul: • HS –CAN
• BCM (gateway între HS –CAN şi MS • MS –CAN
–CAN– sistem electric central)
• LIN
• Panoul tabloului de bord (interfaţă
între MS –CAN– sistem electric
central şi MS –CAN– sistem
multimedia)

40 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

2011.25 Focus (07/2010-)

1 2

3 4

E133574

Instructaj de service (G1600752) 41


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

A DLC 16 Modulul sistemului de închidere şi


B Magistrala de date MS –CAN pornire fără cheie
C Magistrala de date HS –CAN 17 Camera pentru deplasare cu
spatele
D Magistrala de date HS –CAN
multimedia 18 PDM spate
E Magistrala MS –CAN privată 19 DDM spate
F Magistrala privată HS –CAN 20 Unitatea de comutatoare pe partea
şoferului faţă
G Magistrala privată HS –CAN
21 Receptorul radio al sistemului de
H LIN – magistrala
închidere şi pornire fără cheie
I Rezistenţele terminale
22 BCM (Gateway *)
J Magistrala ISO
23 Unitatea comutatorului pentru
1 APIM lumini
2 Modulul dispozitivului hands-free 24 Modulul - volan
(mâini libere) / Bluetooth® /
25 Unitate radar - avertizarea distanţei
comandă vocală
26 SODL
3 Aparatul audio
27 SODR
4 Minipanoul de comandă al
sistemului audio 28 Senzori de supraveghere interior
5 Display multifuncţional 29 Claxon cu baterie de rezervă -
instalaţie alarmă antifurt
6 Procesor de semnal digital
30 Unitatea de comutatoare pentru
7 GPS (sistem pozitionare globala)-
lumina ambiantă
modul
31 Element electronic de blocare
8 Panoul de comandă a sistemului
volan
audio
32 Camera faţă - modul
9 Tabloul de instrumente (Gateway
*) 33 Modul - avertizarea distanţei
10 Încălzitor operat cu combustibil 34 Modulul senzorului laser
11 Modulul remorcii 35 RCM
12 Modulul EATC 36 Modulul ABS
13 Modulul - camera pentru deplasare 37 Senzorul pentru unghiul de rotaţie
cu spatele al volanului
14 PDM faţă 38 Modul sistem de asistare la
parcare
15 DDM faţă
39 Stabilizator de tensiune

42 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

40 PCM 46 Modulul motorului ştergătorului


41 Modulul EPAS 47 Alternatorul
42 TCM 48 Modul – jaluzea activă de radiator
43 Modulul - faruri cu descărcare prin 49 Farul cu descărcare prin gaz
gaz stânga
44 Senzor supraveghere baterie 50 Farul cu descărcare prin gaz
45 Senzorul de ploaie dreapta

* Indicaţie: următoarele module sunt Sunt utilizate în total şapte sisteme de


executate ca Gateway pentru acest magistrale de date:
autovehicul: • Magistrala de date HS –CAN
• Panoul tabloului de bord (gateway • Magistrala de date HS
între HS –CAN - multimedia şi MS –CAN-multimedia
–CAN–)
• Magistrala HS –CAN privată
• BCM (Gateway între MS –CAN şi HS
• Magistrala de date MS –CAN
–CAN)
• Magistrala MS –CAN privată
• LIN– magistrala
• ISO – magistrala

Instructaj de service (G1600752) 43


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

2012.75 B-MAX (01/2012-)

E142268

A Magistrala de date LIN 6 BCM


B Magistrala de date MS– CAN 7 Aparatul audio
C Magistrala de date HS– CAN 8 APIM
D Magistrala de date HS-CAN 9 Display multifuncţional
(sistem multimedia) 10 Minipanoul de comandă al
E Recepţionarea datelor de către sistemului audio
APIM 11 Element electronic de blocare
F Rezistenţa terminală volan
G magistrala de date ISO 12 Receptorul radio al sistemului de
1 Modulul - camera pentru deplasare închidere şi pornire fără cheie
cu spatele 13 Modulul sistemului de închidere şi
2 Senzori de supraveghere interior pornire fără cheie
3 Claxon cu baterie de rezervă - 14 Tabloul de instrumente (Gateway
instalaţie alarmă antifurt *)
4 Modulul motorului ştergătorului 15 GPS- modul
5 Senzorul de ploaie 16 Modulul EATC

44 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

17 DDM 24 Modulul de control al alternatorului


18 PDM 25 Senzor supraveghere baterie
19 Unitatea de comutatoare pe partea 26 Modulul - stabilizarea tensiunii
şoferului faţă 27 PCM
20 DDM spate 28 Modulul senzorului laser
21 PDM spate 29 ABS
22 GWM (Gateway *) 30 Modulul EPAS
23 RCM 31 TCM

* Indicaţie: următoarele module sunt Sunt utilizate cinci sisteme de


executate ca Gateway pentru acest magistrale de date:
autovehicul: • Magistrala HS–CAN
• Panoul tabloului de bord serveşte • Magistrala HS–CAN multimedia
drept gateway între magistrala de
• Magistrala MS–CAN
date MS-CAN şi magistrala de date
HS-CAN. • LIN– magistrala
• GWM serveşte drept gateway între • Magistrala ISO
magistrala de date HS- CAN GWM şi conexiunea OBD II sunt
(multimedia) şi magistrala de date integrate într-o carcasă.
HS- CAN resp. magistrala de date
MS-CAN. GWM funcţionează la o temperatură
între -40°C şi +75°C. El are o memorie
de 256 Kbit şi un convertizor
analogic/digital de 10 bit.

Instructaj de service (G1600752) 45


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

2012.75 B-MAX (01/2013-)/Fiesta 2013 (01/2013-)

1 2 3 4 5

14

E163258

A Magistrala de date LIN 6 BCM


B Magistrala de date MS– CAN 7 Aparatul audio
C Magistrala de date HS– CAN 8 APIM
D Magistrala de date HS-CAN 9 Display multifuncţional
(sistem multimedia) 10 Minipanoul de comandă al
E Recepţionarea datelor de către sistemului audio
APIM 11 Element electronic de blocare
F Rezistenţa terminală volan
G magistrala de date ISO 12 Receptorul radio al sistemului de
1 Modulul - camera pentru deplasare închidere şi pornire fără cheie
cu spatele 13 Modulul sistemului de închidere şi
2 Senzori de supraveghere interior pornire fără cheie
3 Claxon cu baterie de rezervă - 14 GPS- modul
instalaţie alarmă antifurt 15 Modulul EATC
4 Modulul motorului ştergătorului 16 DLC
5 Senzorul de ploaie

46 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

17 Tabloul de instrumente (Gateway 23 Modulul - stabilizarea tensiunii


*) 24 PCM
18 Modulul farurilor 25 Modulul senzorului de detectare
19 RCM distanţă faţă
20 Modulul sistemului de sarcină în 26 ABS
scaune 27 Modulul EPAS
21 Modulul de control al alternatorului 28 TCM
22 Senzor supraveghere baterie

* Indicaţie: următoarele module sunt Sunt utilizate cinci sisteme de


executate ca Gateway pentru acest magistrale de date:
autovehicul: • Magistrala HS– CAN
• Panoul tabloului de bord serveşte • Magistrala HS– CAN multimedia
drept gateway între magistrala de
• Magistrala MS– CAN
date MS- CAN, magistrala de date
HS- CAN şi magistrala de date HS- • Magistrala LIN
CAN (sistem multimedia). • Magistrala ISO

Instructaj de service (G1600752) 47


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

2012.75 Transit Custom (04/2012-)

1
D

C
8
B
D

C
D

34

E147187

A Magistrala de date HS-CAN G Magistrala de date HS– CAN


(multimedia) privată
B Magistrala de date MS– CAN 1 Aparatul audio
C Magistrala de date HS– CAN 2 Display multifuncţional
D Rezistenţa terminală 3 Panoul de comandă a aparatului
E Magistrala de date LIN audio
F Magistrala ISO 4 APIM

48 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

5 Sirenă cu baterie 20 Modulul pilotului automat


6 Senzor de monitorizare habitaclu 21 Senzor unghi de direcţie
7 Tabloul de instrumente (Gateway 22 Modulul camerei video frontale
*) 23 Modul sistem de asistare la
8 Tahograf parcare
9 Modulul GPS 24 Modulul sistemului de comandă a
10 Oglindă interioară iluminatului
11 Încălzitor operat cu combustibil 25 Modulul motorului pentru vibraţii
12 Modulul cârligului de remorcare 26 Modulul - volan
13 Modulul IPMB (modulul B de 27 Modulul comutatorului pentru
procesare a imaginilor) lumini
14 Camera pentru deplasare cu 28 BCM (Gateway *)
spatele 29 Modulul RCM
15 Senzorul de ploaie 30 Modulul ABS
16 Senzor de monitorizare a bateriei 31 PCM
– a doua baterie 32 Modulul RKE (sistem inchidere fara
17 Senzor de monitorizare a bateriei chei)
– prima baterie 33 Modulul alternatorului
18 Motor ştergătoare de parbriz – 34 Modulul PATS (pasiv sistem
master antifurt)
19 Motor ştergătoare de parbriz –
slave

* Indicaţie: următoarele module sunt Sunt utilizate în total şase sisteme de


executate ca Gateway pentru acest magistrale de date:
autovehicul: • Magistrala HS–CAN
• Panoul tabloului de bord (gateway • Magistrala HS–CAN multimedia
între HS –CAN multimedia şi MS
• Magistrala HS–CAN privată
–CAN)
• Magistrala MS–CAN
• BCM (Gateway între MS– CAN şi
HS– CAN) • LIN– magistrala
• Magistrala ISO

Instructaj de service (G1600752) 49


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

Focus electric

E152997

A Rezistenţa terminală G Magistrala de date HS–CAN


B Magistrala de date HS-CAN H Magistrala de date EV HS-CAN
(sistem multimedia) (componente de înaltă tensiune)
C LIN– magistrala de date I Magistrala de date HS–CAN
D Magistrala de date MS–CAN privată
E Magistrala de date MS–LIN privată 1 TCU (modulul unităţii de control al
transmisiei telematice)
F Magistrala ISO

50 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţelele de comunicare cu Gateway

2 Aparatul audio 22 Camera pentru deplasare cu


3 Minipanoul de comandă al spatele
sistemului audio 23 DDM spate
4 APIM 24 Unitatea de comutatoare pe partea
5 PDM spate şoferului faţă
6 Element electronic de blocare 25 Senzor supraveghere baterie
volan 26 Senzorul de ploaie
7 Tabloul de instrumente (Gateway 27 Modulul motorului ştergătorului
*) 28 SOBDM (modulul secundar A de
8 PDM control al diagnosticării la bord)
9 Modulul EATC 29 BECM (modulul de control al
10 GPS- modul energiei bateriei)
11 DLC 30 Modulul ABS/programul electronic
de stabilitate
12 GWM (Gateway *)
31 ACCM (modulul de comandă a
13 Modulul - volan
sistemului de aer condiţionat)
14 Unitatea comutatorului pentru
32 DC (curent continuu)/DC–
lumini
transformatorul
15 BCM (Gateway *)
33 TCM cu electronică de putere
16 DDM integrată
17 Modulul - camera pentru deplasare 34 PCM
cu spatele
35 GFM (modulul funcţii generice)
18 Modulul sistemului de închidere şi
36 Senzorul pentru unghiul de rotaţie
pornire fără cheie
al volanului
19 Receptorul radio al sistemului de
37 Modulul - faruri cu descărcare prin
închidere şi pornire fără cheie
gaz
20 Senzori de supraveghere interior
38 RCM
21 Unitatea de comutatoare pentru
39 Modulul EPAS
lumina ambiantă
40 Modul sistem de asistare la
parcare

Instructaj de service (G1600752) 51


Reţelele de comunicare cu Gateway Lecţie 6 – Diagnoza

* Indicaţie: următoarele module sunt mesajele de diagnosticare de la


executate ca Gateway pentru acest magistrala de date HS-CAN şi
autovehicul: magistrala de date HS-CAN
• Panoul tabloului de bord serveşte (multimedia).
drept gateway între magistrala de GWM funcţionează la o temperatură
date MS- CAN şi magistrala de date între -40 °C şi +75 °C. El are o memorie
HS- CAN multimedia. de 256 kBit şi un convertizor
• BCM serveşte drept gateway între analogic/digital de 10 bit.
magistrala de date HS- CAN şi
magistrala de date MS- CAN.
• GWM serveşte drept gateway între
magistrala de date HS-CAN
multimedia şi magistrala de date EV
HS-CAN resp. magistrala de date
MS-CAN.
Sunt utilizate opt sisteme de magistrale
de date:
• Magistrala de date EV HS-CAN
(componente de înaltă tensiune)
• Magistrala de date HS–CAN
• Magistrala de date HS–CAN
multimedia
• Magistrala de date HS–CAN privată
• Magistrala de date MS–CAN
• LIN– magistrala de date
• Magistrala de date MS–LIN privată
• Magistrala ISO
GWM este legat printr-un fascicul de
cabluri la conexiunea DLC.
GWM cu microprocesor serveşte drept
gateway între magistrala de date EV
HS-CAN (componente de înaltă
tensiune) şi magistrala de date HS-CAN
resp. magistrala de date HS-CAN
(multimedia). În continuare, se transmit

52 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza CAN

Posibilităţi de verificare Verificaţi rezistenţele terminale via DLC:


• HS-CAN: între PIN 6 (High) şi PIN
Întreaga reţea poate fi verificată cu IDS.
14 (Low)
Dacă apar erori, se poate recurge la
• MS-CAN: între PIN 3 (High) şi PIN
următoarele metode de verificare:
11 (Low)
• Verificarea rezistenţei terminalelor,
• Sistemul multimedia MS-CAN sau
• măsurarea tensiunii, sistemul multimedia HS-CAN: Între
• verificarea mişcării CAN cu PIN 1 (High) şi PIN 8 (Low) (dacă
osciloscopul. sunt prevăzuţi)
De regulă sunt măsurate următoarele
Măsurarea rezistenţei rezistenţe:
terminalelor (rezistenţa de
conexiune) • ambele rezistenţe terminale în ordine:
55 ... 65 Ohm.
– În funcţie de rezistenţa conexiunilor
şi de toleranțe, valoarea rezistenţei
se poate modifica.
• o rezistenţă terminală defectă sau o
întrerupere a circuitului magistralei:
aproximativ 120 Ohm
NOTĂ: La sistemele magistralelor de
E162953
date CAN-B, nu sunt disponibile
rezistenţe terminale la niciunul dintre
Pentru a evita reflexiile de semnal şi
capetele circuitului magistralei de date.
deranjamentele circuitului magistralei,
Sistemul magistralei de date B-CAN
acestea sunt ecranate la ambele capete
este utilizat pentru Ka 2009.
cu o rezistență terminală de 120 Ohm.
Aceste rezistenţe terminale sunt cuplate
în paralel şi pot fi verificate la
autovehiculele noi via DLC.

Instructaj de service (G1600752) 53


CAN Lecţie 6 – Diagnoza

Măsurarea tensiunii La aprinderea CUPLATĂ (motorul


funcţionează) sunt măsurate de regulă
următoarele tensiuni la PIN-urile
b aferente DLC, via magistrala de date
a a B-CAN:
• între B-CAN şi masa: aproximativ
0,75 V
• între A-CAN şi masa: aproximativ 4,2
V
E86428
Măsurarea tensiunii pe un circuit al
U Tensiune magistralei de date /pe ambele
t Timp circuite = aproape 12 V:
a Recesiv • În acest caz, există un scurtcircuit la
borna (+) a bateriei.
b Dominant
Măsurarea tensiunii pe un circuit al
Dacă magistrala de date este activă şi
magistralei de date /pe ambele
nu se poate transmite sau recepţiona
circuite = 0 V:
un protocol, intervine starea recesivă.
• În acest caz, există un scurtcircuit la
Deoarece sarcina magistralei de date masă sau
la sistemul magistralei de date active
• un scurtcurcuit între ambale circuite
este sub 50%, urmează declanşarea
CAN.
la un multimetru digital pe un nivel
recesiv al magistralei de date CAN. Când ambele conexiuni prin magistrala
de date au acelaşi nivel de tensiune,
Astfel, este posibilă măsurarea tensiunii
există un scurtcircuit între CAN (High)
dintre CAN-High în funcţie de masă şi
şi (Low).
CAN-Low, în funcţie de masă.
În cazul în care rezultatul măsurării
La aprinderea CUPLATĂ (motorul
este bun, rezultă că circuitele de date
funcţionează) sunt măsurate de regulă
funcţionează ireproşabil şi că există
următoarele tensiuni la PIN-urile
tensiune recesivă.
aferente DLC, prin magistrala de date
MS-CAN şi HS-CAN: Rezultatul măsurării nu indică dacă
• între CAN-High şi masa: aproximativ datele sunt expediate prin sistemul
2,6V magistralei de date. Pentru a determina,
dacă semnalele dominante ale datelor
• între CAN-Low şi masa: aproximativ
sunt disponibile în sistemul magistralei
2,4 V
de date, este necesară verificarea cu
osciloscopul.

54 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza CAN

Dacă rezultatul măsurării nu este În acest caz, se vor verifica mai întâi
corespunzător, nu este neapărat racordurile fişelor. În cazul în care nu
obligatoriu ca unul dintre module să fie se termină o eroare, se vor verifica toate
defecte. Cauza poate fi şi un scurtcircuit conexiunile cablurilor CAN, de la fiecare
sau o întrerupere a cablului, precum şi modul către fişa fascilului de cablu
o fişă a fasciculului de cabluri. (consultaţi literatura curentă).

Verificarea cu osciloscopul

E124765

1 CAN-High
2 CAN-Low

Prin osciloscop se poate determina dacă


există un semnal prin magistrala de date
şi dacă se comută între starea recesivă
şi cea dominantă.

Instructaj de service (G1600752) 55


CAN Lecţie 6 – Diagnoza

Aşa cum este prezentat în figură,


ambele semnale CAN-Bus (High şi Low)
trebuie văzute în mod opus.
Indicaţie:
• Prin această verificare se determină
dacă are loc schimbul de date prin
magistrala de date.
E162953 • Da asemenea, dacă pe ambele
circuite CAN se identifică transmisia,
Verificarea transmisiei semnalului prin
nu se poate spune încă dacă toate
magistrala de date se poate realiza şi
semnalele sunt transferate din
prin DLC.
magistrala de date.
În acest sens, se vor selecta ambele • Aici este important, ce tip de eroare
verificatoare în funcţie de osciloscop. apare, respectiv ce indicaţii oferă DTC
Ambele verificatoare se vor cupla pe în memoria de erori a IDS.
ambii PINI ai DLC, pentru fiecare sistem
de magistrală de date (multimedia MS,
MS sau HS).
Semnale prin magistrala B CAN (2009 Ford Ka)

E124793

56 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza CAN

de către logica de eroare. Pentru


evaluare se utilizează doar circuitele
intacte (funcţionarea unifilară).
În timpul operării unifilare, transponderul
evaluează doar semnalele circuitelor
CAN, care sunt încă intacte. În acest
mod, magistrala de date B-CAN rămâne
E162953
funcţională. Evaluarea CAN în unitatea
de comandă nu se execută de către
Verificarea transmisiei semnalului prin sistemul de operare unifilar. Printr-o
magistrala de date se poate realiza şi ieşire specială pentru erori, unităţii de
prin DLC. comandă i se comunică faptul că
transponderul se află în funcţionare
În acest sens, se vor selecta ambele
normală sau în funcţionarea unifilară.
verificatoare în funcţie de osciloscop.
Ambele verificatoare se vor cupla pe Aşa cum este prezentat în figură,
ambii PINI ai DLC, pentru fiecare sistem ambele semnale din magistralele CAN
de magistrală de date (B sau HS-CAN). (A şi B) trebuie văzute opus unul faţă
de celălalt.
Circulaţia datelor de la CAN-A şi circuitul
B-CAN al B-CAN este monitorizat de
Măsurarea magistralei CAN
transponderul logicii încorporate pentru
eroare. Logica pentru eroare evaluează Măsurarea magistralei CAN la fişa
semnalele care provin de la ambele DLC/EOBD (standard diagnosticare) cu
circuite CAN. Dacă apare o eroare (de 2011.75 S-MAX/Galaxy, Mondeo ca
exemplu la întreruperea unui circuit exemplu
CAN), această eroare este recunoscută
NOTĂ: Măsurările la fişa DLC se vor
efectua numai cu vârfuri de
verificare/testere adecvate.

Măsurări cu acumulatorul cuplat


Fişă DLC Stare vizată Observaţie
Pin 4 cca 0,2 ohmi Măsurători la masă
Pin 5 cca 0,2 ohmi Măsurători la masă
Pinii 3, 6, 11, 14 Rezistenţă infinită Măsurătoare la vârfurile de
verificare plus/roşu pin 16
la fişa DLC

Instructaj de service (G1600752) 57


CAN Lecţie 6 – Diagnoza

Măsurătoare cu contactul decuplat (aşteptaţi cel puţin două minute după


decuplarea contactului)
Fişă DLC Stare vizată Observaţie
Pin 16 Tensiunea bateriei Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC
Pin 3 şi 11 cca 61 ohmi Pinul 3 cu vârful roşu
Pin 6 şi 14 cca 61 ohmi Pinul 6 cu vârful roşu
Pinii 3, 6, 11, 14 Rezistenţă infinită Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC

Măsurătoare cu contactul cuplat/motorul pornit


Fişă DLC Stare vizată Observaţie
Pin 3 2,7 – 2,8 volţi Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC
Pin 11 2,2 – 2,3 volţi Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC
Pin 6 2,7 – 2,8 volţi Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC
Pin 14 2,2 – 2,3 volţi Măsurătoare la vârfurile de
verificare masă/negru pin
4 la fişa DLC

Testerul cu 16 pini Testerul cu 16 pini este o interfaţă


mobilă pentru teste în sistemul
magistralei-CAN.
Acesta permite accesul simplu şi curat
la toţi pinii din DLC pentru a măsura
toate semnalele existente prin diverse
terminale.

E162930

58 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza CAN

Fişa se conectează prin fişa cu 16 pini Citirea memoriei de erori oferă indicaţii
la autovehicul. Astfel, este posibilă referitoare la modulul/modulele cu care
măsurarea în condiţii de siguranţă prin nu se poate realiza comunicarea.
magistrala CAN, fără extinderi la nivelul Dacă verificarea reţelei indică
contactelor individuale. defectarea mai multor module ale unei
Descriere: magistrale, se va verifica circuitul
magistralei de date pe întreaga
• Acces simplificat la toţi pinii DLC magistrală.
• Este posibilă şi conectarea unui În continuare sunt descrise proceduri
osciloscop (pentru a observa generale în cazul erorilor de comunicare
semnalele High CAN şi Low CAN) ale modulelor:
Posibilităţi de verificare: • Verificaţi poziţioa fixă a fişei modulului
şi conexiunilor fişelor fascilului de
• Circuit electric cablu şi dacă există coroziune.
• Împământarea • Verificaţi alimentarea cu tensiune a
• Calitatea semnalului magistralei CAN siguranţei (siguranţelor) pentru fiecare
modul.
Avantaje:
• Dacă siguranţele sunt în ordine,
• Utilizarea concomitentă a verificaţi alimentarea cu tensiune între
osciloscopului şi a cititorului siguranţă şi masă. Trebuie să existe
• Cablu cu lungimea de 2,5 m tensiune la baterie.
• Este posibilă şi conectarea altor • Verificaţi alimentarea cu tensiune la
instrumente OBD relee. Dacă nu există tensiune la
baterie, verificaţi circuitul de curent
• Se lucrează fără baterii şi sursă de
dintre releu şi siguranţă.
alimentare, deoarece alimentarea
electrică se realizează prin magistrala • Verificaţi alimentarea cu tensiune la
CAN fişa modulului. Dacă nu există
tensiune la baterie, verificaţi circuitul
• Testarea mai rapidă a reţelei de bord
de curent dintre locaţia fişei releului
şi a circuitelor de masă
şi fişa modulului.
Procedura în cazul unei erori • Verificaţi legăturile la masă ale
de comunicare a modulului modulului (pentru acces şi coroziune).

De regulă, eroarea de comunicare este


recunoscută în reţea de către IDS.

Instructaj de service (G1600752) 59


CAN Lecţie 6 – Diagnoza

• Verificaţi circuitele electrice ale


magistralei de date între modul şi
DLC.
• Verificaţi toate interfeţele circuitelor
electrice ale magistralelor de date,
aferente modulului.
Ca alternativă, se poate efectua şi
verificarea cu sonda Powerprobe (lămpi
de control):
• luminează intermitent în roşu/verde
dacă magistrala de date este activă
• luminează constant în verde în cazul
unui scurtcircuit la masă
• luminează constant în roşu în cazul
unui scurtcircuit la plus
Dacă au fost eliminate toate celelalte
surse de eroare, modulul se poate
înlocui.

60 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţeaua unităţilor de comandă

Sistemul magistralei de date Transferul de date de diagnosticare de


LIN la elementul secundar LIN la elementul
principal LIN se face prin intermediul
Diagnosticarea sistemului magistralei magistralei de date LIN.
de date LIN se face prin cuvântul de
adresare al elementului principal LIN. La elementele secundare LIN, sunt
posibile toate funcţiile de diagnosticare
automată. Funcţiile efective depind de
tipul software-ului de diagnosticare.

Instructaj de service (G1600752) 61


Reţeaua unităţilor de comandă Lecţie 6 – Diagnoza

Exemplu ale unor posibile erori


Cauza pentru
Locaţia erorii Textul erorii înregistrarea erorii
Elementele secundare LIN nu există semnal/nu există Perioada determinată de
comunicarea defectare a transferului de
date de la elementul
secundar LIN printr-un
software al elementului
principal LIN
– Scurtcircuit sau
întreruperea circuitului
– Alimentare electrică
defectă la nivelul
elementelor secundare
LIN sau elementelor
principale LIN
– Problemă de software
(de exemplu variante
false ale elementelor
secundare LIN sau
elementelor principale
LIN)
– Defect al elementului
secundar LIN
Elementele secundare LIN semnal neplauzibil

62 (G1600752) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Reţeaua unităţilor de comandă

Cauza pentru
Locaţia erorii Textul erorii înregistrarea erorii
Erori în suma de verificare.
Transferul incomplet de
mesaje:
– Influenţe
electromagnetice pe
circuitul LIN
– Modificarea capacităţii
şi/sau rezistenţei la
circuitele LIN (de
exemplu
umiditate/murdărire a
fişei)
– Problemă de software
(de exemplu variante
false ale elementelor
secundare LIN sau
elementelor principale
LIN)

Verificarea cu osciloscopul vă asiguraţi că are loc un schimb de


date. Această acţionare este necesară
Cu osciloscopul permite observarea
şi în cazul verificării cu Powerprobe.
existenţei traiectoriilor de semnal pe
magistrala de date LIN.
De aceea trebuie să vă asiguraţi că, în
momentul măsurării are loc şi un schimb
de date între elementul principal LIN şi
elementul secundar LIN.
Dacă de ex. la un 2007.5 Mondeo
(10/2010-) magistrala de date LIN dintre
comutatorul ventilării scaunului şi
modulul de scaun pe partea şoferului
necesită verificare, comutatorul trebuie
să fie acţionat în timpul verificării pentru
a asigura activitatea magistralei. Astfel

Instructaj de service (G1600752) 63


Întrebări de testare Lecţie 6 – Diagnoza

Bifaţi răspunsul corect sau completaţi spaţiile libere.

1. Încărcarea magistralei de date, la o magistrală activă este de:


a. peste 50%
b. sub 50%
c. peste 75%
d. peste 90%

2. Câte rezistenţe terminale se găsesc într-un sistem de magistrale de date


HS-CAN?
a. Patru
b. Trei
c. Doi
d. Una

3. Cât de mare trebuie să fie rezistenţa unui sistem de magistrale de date


MS-CAN (măsurat la DLC)?
a. 120 kOhm
b. 120 Ohm
c. cca. 60 kOhm
d. cca 60 ohmi

4. Cu osciloscopul
a. se observă dacă există o mişcare disponibilă în magistrala de date.
b. se stabileşte exact, care dintre semnale nu funcţionează pe magistrala de
date.
c. se stabileşte un semnal eronat în baza unei anumite secvenţe de semnale.
d. nu se pot trage concluzii despre funcţionarea magistralei de date.

64 (G1600753) Instructaj de service


Lecţie 6 – Diagnoza Întrebări de testare

5. În care module sunt integrate rezistenţele terminale ale sistemului


magistralelor de date CAN-B?
a. BCM şi instrumentul combinat
b. Instrumentul combinat şi sistemul audio
c. În sistemul magistralei de date B-CAN nu vor fi integrate rezistenţe
terminale.
d. BCM şi sistemul audio

6. La modul central de configurare


a. toţi parametrii de configurare din BCM şi o copie de siguraţă, sunt memorate
în instrumentul combinat.
b. toţi parametrii de configurare sunt memoraţi în instrumentul combinat şi o
copie de siguranţă este salvată în BCM.
c. toţi parametrii de configurare sunt memoraţi în BCM şi o copie de siguranţă
este memorată în IDS.
d. toţi parametrii de configurare din BCM şi o copie de siguraţă, sunt memorate
în banca de date GSEVIN.

Instructaj de service (G1600753) 65


Răspunsuri la întrebările de testare

Lecţie 1 – Informatii generale Lecţie 5 – Conector diagnoză (DLC)

1. Transfer serial de date 1. Acesta constituie interfaţa dintre


sistemele electronice de bord ale
2. b
autovehiculului şi tester.
3. a
2. d
4. b
Lecţie 6 – Diagnoza
5. c
1. b
Lecţie 2 – Modulele de control şi reţelele
acestora 2. c
3. d
1. În serie (succesiv)
4. a
2. Prin intermediul combinaţiei de biţi
5. c
3. c
6. a
4. Protocolul de transfer al datelor,
protocolul de solicitare a datelor,
protocolul de transmitere a erorilor,
protocolul de transmitere a
suprasolicitărilor

Lecţie 3 – Transmisie date

1. d
2. c
3. c
4. Pentru a preveni interferenţele
câmpurilor electromagnetice produse
de telefoane mobile şi staţii de emisie
asupra transmisiei datelor.

Lecţie 4 – Gateway

1. Punct de trecere în reţea


2. a
3. b

66 Instructaj de service
Listă de prescurtări

ABS anti-lock brake system EATC electronic automatic


temperature control
sistem antiblocare frână
control electronic automat
ACCM air conditioning control module temperatură

modulul de comandă a ECT engine coolant temperature


sistemului de aer condiţionat
temperatura lichid racire motor
APIM SYNC module
EOBD European on-board diagnostic
Modulul SYNC
standard diagnosticare
BCM body control module
EPAS electronic power assist steering
modulul de comandă a
caroseriei servodirecţie asistată electric

BECM battery energy control module EPB electronic parking brake

modulul de control al energiei frână electronică parcare


bateriei
FDSM front distance sensing module
CAN controller area network
modulul de detectare distanţă
protocol CAN faţă

DC direct current GFM generic function module

curent continuu modulul funcţii generice

DDM driver door module GPS global positioning system

modul electronic usa sofer sistem pozitionare globala

DLC data link connector GWM gateway module A

conector diagnoza modul gateway A

DTC diagnostic trouble code IDS Integrated Diagnostic System

cod de defect Sistem Integrat Diagnoza

Instructaj de service 67
Listă de prescurtări

IPMB image processing module B SODL side obstacle detection control


module LH
modulul B de procesare a
imaginilor modulul de control al detectării
obstacolelor laterale stânga
LIN local interconnect network
SODR side obstacle detection control
retea interconectata locala module RH

OBD on-board diagnostic modulul de control al detectării


obstacolelor laterale dreapta
sistem diagnosticare
TCM transmission control module
PATS passive anti-theft system
modul control transmisie
pasiv sistem antifurt
TCU telematic control unit module
PCM powertrain control module
modulul unităţii de control al
modul electronic transmisie transmisiei telematice
PDM passenger door module

modul electronic usa pasager

RCM restraints control module

modul control sistem siguranţă

RDM rear door module

modul electronic usa spate

RKE remote keyless entry

sistem inchidere fara chei

SOBDM secondary on-board diagnostic


control module A

modulul secundar A de control


al diagnosticării la bord

68 Instructaj de service

S-ar putea să vă placă și