Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

ARIA CURRICULARĂ: ARTE


DISCIPLINA:EDUCAŢIE MUZICALĂ
CLASA:a III a
NR. ORE : 1 oră
NR.TOTAL ORE: 35 ore

OBIECTIVE CADRU ŞI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

O.1 Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea dezvoltării auzului fonematic şi muzical ;
Obiective de referinţă:
1.1 Explorarea polisenzorială a realităţii înconjurătoare ;
1.2 Reglarea echilibrului între respiraţie şi inspiraţie ;
1.3 Dezvoltarea auzului fonematic şi muzical
1.4 Dezvoltarea memoriei auditive ;
O.2 Formarea şi dezvoltarea simţului melodic şi a celui ritmic ;
Obiective de referinţă:
2.1 Familiarizarea cu instrumentele şi aparatura muzicală;
2.2 Educarea simţului ritmic şi stimularea receptivităţii melodice ;
2.3 Testarea auzului muzical şi a ritmului melodic;

O.3 Realizarea unor activităţi artistice şi formarea unui repertoriu din folclorul copiilor
Obiective de referinţă:
3.1 Stimularea exprimării libere prin intermediul muzicii şi a mişcării;
3.2 Însuşirea unui repertoriu muzical, specific vârstei mintale a profilului psihologic al copiilor ;

O.4 Formarea şi dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale ;


4.1 Stimularea socializării prin comunicarea muzicală;
4.2 Consolidarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul semestrului
PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Unitati de învăţare Obiective/competente Nr de ore Observaţii

1. Elemente de explorare poli- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4


senzorială a lumii înconjuratoare în 9 ore
vederea dezvoltării auzului fonematic şi
muzical
2. Activităţi de expresie muzicală 2.1, 2.2, 2.3 9 ore

3. Cântece din folclorul copiilor 3.1, 3.2. 9 ore


4. Activităţi muzicale 4.1, 4.2 7 ore

PLANIFICARE SEMESTRIALA

Nr. Unitati de învăţare Obiective/competente Nr.ore Observatii


Crt. Continuturi

2. Activităţi de expresie muzicală 2.3 „Acum e toamnă, da!”- 1 oră SEMESTRUL I


muzica Gr. Teodosiu

2.2 „ Deşteptă-te române!” 1 oră


- A. Mureşan
1.1 „ Clopoţelul” 1 oră

Elemente de explorare
1.
polisenzorială a lumii
înconjurătoare 1.2 Exerciţii de ritm respirator 1 oră

1.3 „ Dormi cu mama”- 1 oră


muzica I.D. Chirescu

PLANIFICARE SEMESTRIALA

Nr. Unitati de învăţare Obiective/competente Nr.ore Observatii


Crt. Continuturi

2.. Activităţi de 2.1 „ Vioara” 2 ore


expresie muzicală
2.2 „ Cocoşul” – muzica Marcel 1 oră
Botez
3.1 „ Ecoul”- melodie populară 1 ore

3.. Cântece din „ Moş Crăciun” 1 ore


folclorul
copiilor „Iarna veselă” 1 ore

Activităţi muzicale 4.1 ”Astăzi s-a născut Hristos” 1 oră


4.. 4.2 Consolidare/
aprofundare 1 oră

PLANIFICARE SEMESTRIALA

Nr. Unitati de învăţare Obiecti Nr.ore Observatii


Crt. ve/ Continuturi
compet
ente
1. Elemente de explorare 1.4 „ Ursuleţul Martinică”- muzica A.M. 2 ore SEMESTRUL II
polisenzorială a lumii Ionescu
înconjurătoare „ Umblă ursul”- muzica D.D.Chiriac 2 ore

„Voinicii”- muzica 2 ore


Nelu Ionescu

2.2 „ Glasul florilor”- muzica T. Vasilache 2 ore


Activităţi de expresie
2. muzicală „ Motănaş, motănel”
muzica A.Motora-
Ionescu
2 ore

3. Cântece din 3.2 Audiţii muzicale- 2 ore


folclorul copiilor „ Cutiuţa muzicală”

„ Ţara mea” 2 ore

„ Glasul florilor” 2 ore

Activităţi muzicale 4.1 Vizionare de spectacole 1 oră


4. Serbare şcolară 1 oră
PLANIFICARE SEMESTRIALA

Nr. Unitati de învăţare Obiective/ Nr.ore Observatii


Crt. competente Continuturi
4. Activităţi muzicale 4.2 Consolidare/ 2 oră
aprofundare

PLANIFICAREA UNITATILOR DE INVATARE

Nr. crt Conținut Obiective/ Activitati de învățare Resurse Evaluare Observați


competențe i
1. Exerciţii de receptare şi exerciţiul - joc orală prin
Elemente de imitare a zgomotelor şi clopoţel, talgere, aprecierea
explorare poli- 1.1 sunetelor din mediu tavă, lingură, verbală
senzorială a 1.2 sonerie
lumii 1.3 Exerciţii pentru reglarea exerciţiul de ritm aprecierea
înconjuratoare 1.4 ritmului repirator şi pentru respirator verbală
în vederea realizarea echilibrului inspir –
dezvoltării expir pe 1- 2- 3- 4 timpi
auzului Exerciţii de diferenţiere exerciţiul notarea
fonematic şi auditivă glas cântat-glas manual
muzical vorbit

Testarea auzului muzical, a exerciţiul vocal evaluare


memoriei auditive şi a manual iniţială
ritmului prin proba
2.
Activităţi de 2.1 vocală
expresie 2.2 Exerciţii de interpretare Exerciţiul vocal aprecierea
muzicală 2.3 vocală individuală şi de grup Manual verbală

Exerciţii de familiarizare cu software aprecierea


instrumente muzicale -vioara educativ verbală
Exerciţii de asociere a exerciţiul-joc observaţia
înalţimii sunetelor cu poziţia sistematic
mâinilor software ă
educativ

Nr. crt Conținut Obiective/ Activitati de învățare Resurse Evaluare Observații


competențe
Exerciţii de interpretare exerciţiul vocal orală ,
individuală şi de grup softwareeducativ individual
ă şi de
Exerciţii de recunoaştere/ grup prin
reproducere a unor cântece aprecierea
pentru copii verbală

Exerciţii de asociere a exercitiul- joc aprecierea


cântecului cu o mimică verbală
adecvată observaţia
Jocuri muzicale asociate cu
mişcare explicaţia
3. Cântece din Exerciţii de învăţare şi
folclorul 3.1 interpretare a unor cântece
copiilor 3.2. adecvate vârstei exercţiul vocal
Exerciţii de interpretare Notarea
individuală şi de grup
Exerciţii de interpretare a Cd-ul didactic
unor cântece cu suport tehnic cu cântece
( negativul melodiei)

Nr. crt Conținut Obiective/ Activitati de învățare Resurse Evaluare Observații


competențe Evaluare
exerciţiul vocal culegere de texte pentru exerciţiul
vocal
Participarea la serbarea de Observaţia/exerciţiul aprecierea
Activităţi sfârşit de an şcolar Cd-ul cu scenete muzicale verbală
4.
muzicale „Anotimpurile”
Cântare de cântece ( după exerciţiul vocal evaluare
4.1 auz, individual şi la unison) texte muzicale individual
ă, notarea

S-ar putea să vă placă și