Sunteți pe pagina 1din 6

Prin resursa umană a unei oraganizaţii se înţelege totalitatea oamenilor care lucrează în acea

organizaţie. Supravieţuirea şi/sau dezvoltarea organizaţiilor depinde de felul în care sînt


achiziţionate resursele şi nivelul de profitabilitate cu care sunt exploatate. Resursele umane
sunt una din rezervele neutilizate la maximum în cadrul organizaţiilor.

Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în
special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând
împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate.
Totodată, prin natura sa de fiinţă sociabilă, omul trăieşte şi acţionează în colectivitate,
face parte din anumite grupuri de care se simte mai mult sau mai puţin ataşat, grupuri
care la rândul lor interacţionează cu alte grupuri, depinzând de unele şi exercitând
influenţe asupra altora. Prin urmare, iniţierea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor
diferitelor organizaţii depind într-o măsură covârşitoare de gradul în care este înţeles,
motivat şi coordonat factorul uman.

Așadar Managementul resurselor umane este procesul în urma căruia angajaţii obţin
nivelul dorit de satisfacţie, iar organizaţiile cărora le aparţin îşi ating scopurile propuse, prin
armonizarea a patru elemente:

 Mediul
 Organizaţia
 Postul
 Angajatul

Mediul are patru componente:

 componenta economică (numărul şi forţa concurenţială a organizaţiilor, ratele


şomajului, dobânzilor, inflaţiei, etc.)
 componenta socială (valorile şi atitudinile clienţilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte
munca, produsele, afacerile, aptitudinile şi nivelul educaţional, aşteptările lor)
 componenta politică (legi şi reglementări)
 componenta tehnologică (materii prime, tehnologie)

Organizaţia trebuie să asigure, prin caracteristicile sale, satisfacţia şi


performanţele angajaţilor

Aceste caracteristici sunt:

 dimensiunea
 structura
 tehnologia
 cultura

Postul reprezintă totalitatea sarcinilor şi activităţilor unui angajat. Caracteristicile postului


influenţează performanţele şi satisfacţia angajaţilor. Aceste caracteristici sunt:

 gradul de dificultate
 varietatea
 autonomia pe care o oferă angajaţilor

Angajatul aduce în cadrul organizaţiei un set propriu de caracteristici. Bunele performanţe


ale unui angajat într-un anumit post depind de:

 aptitudini
 cunoştinţe
 personalitate
 valori
 aşteptări

Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru funcţii:
asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane.
Principalele funcţii ale managementului resurselor umane sunt:

 Planificarea resurselor umane;


 Popularizarea structurilor;
 Atingerea performanţei dorite;
 Compensarea reurselor umane;
 Instruirea şi dezvoltarea resurselor umane;
 Îmbunătăţirea abilităţilor  profesionale;
 Stabilitatea şi menţinerea resurselor umane;
 Comunicarea şi negocierea;

Obiectivele managementului resurselor umane: 

1. Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi


experienţă în acest domeniu, astfel încît să fie obţinute performanţe optime şi sigure,
folosind cele mai adecvate metode.
2. Obiectivele strategice, pe termen lung, au în vedere organizarea şi planificarea resurselor
umane.
3. Obiectivele operaţionale, de natură tactică şi administrativă, au în vedere activităţile vizînd
conducerea zilnică a grupurilor de muncă.

Obiectivele generale urmăresc:

 Atragerea resurselor umane;


 Reţinerea în organizaţie pe o perioadă mai mare de timp a resurselor umane
 Motivarea resurselor umane.

Sub aspectul obiectivelor pe care le urmareste, in organizatia moderna, managementul


resurselor umane are patru astfel de obiective fundamentale[1]:[1]:

Ø       Faciliteaza competitivitatea organizatiei. Managementul resurselor umane are


obiectivul sa inteleaga competentele firmei, cele mai potrivite profiluri umane pentru
activitate si sa dezvolte metode de atragere si instruire a resurselor umane.

Ø       Cresterea productivitatii si calitatii. Organizatiile recunosc ca cele doua dimensiuni


le ajuta nu numai in competitie dar mai ales in supravietuire. Productivitatea si calitatea
impun managementului resurselor umane diverse sisteme de selectie si diversitate de angajati.
Acestea presupun si o mai mare investitie in training si dezvoltare, ca si utilizarea diferitelor
recompense pentru mentinerea motivatiei si efortului. Prin varietatea de activitati,
managementul resurselor umane ajuta organizatia sa creasca productivitatea si calitatea
rezultatelor.

[1]:
Ø       Respectarea obligatiilor legale si sociale. Codul muncii impreuna cu celelalte
reglementari legale in domeniul muncii stabilesc reguli in angajare si in alte practici din
managementul resurselor umane. Relatiile de munca, platile de impozite si taxe pentru
angajatii firmelor sunt de asemenea supuse reglementarilor. O firma care utilizeaza numai
munca "la negru" si nu-si plateste contributiile catre stat are, mai devreme sau mai tarziu,
imagine de piata negativa, ca si in cultura proprie firmei. Performanta sociala a organizatiei
este considerata o componenta a performantei organizatie. A fi un "bun cetatean" este un
obiectiv important pentru managementul resurselor umane.

Ø       Promovarea dezvoltarii individuale. Un obiectiv important in organizatiile moderne


este dezvoltarea angajatilor. Punctul de plecare este training-ul legat de job si alte activitati de
dezvoltare. In multe organizatii exista o preocupare si pentru dezvoltarea altor aptitudini decat
cele de baza. Astfel de exemple sunt cursurile de limba engleza, de operare PC, programele
antistres ajuta resursele umane pentru reducerea anxietatilor si tensiunilor din organizatie etc.

Așadar, managementul resurselor umane cuprinde următoarele activități:

1. recrutare și selecție de personal;


2. administrare de personal
3. dezvoltarea profesională și personală a angajaților pe toată durata angajării;
4. gestionarea salarizării, a compensațiilor și a beneficiilor;
5. suport în evaluarea angajaților și managementul performanței;
6. acțiuni disciplinare;
7. acțiuni pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, a sănătății și siguranței
angajaților;
8. relația cu sindicatele.

Acţiunile manageriale iau în considerare fiecare salariat ca pe o individualitate distinctă, cu


caracteristici specifice. Aplicarea cu succes a Managementului Resurselor Umane presupune
existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor, a unui sistem de stimulare a angajaţilor şi
de recompensare a rezulatelor.

Managementul resurselor umane este direct preocupat de problema managerială a

asigurării resursei umane în întreprindere, în special în ceea ce priveşte planificarea,

supravegherea şi controlul acesteia, şi mai puţin preocupat de rezolvarea problemelor angajaţilor

sau de medierea acestor probleme.


Ce face departamentul de resurse umane din cadrul unei companii?

Departamentul de resurse umane reprezintă baza oricărei companii, indiferent de mărimea


acesteia, de profil sau de industria în care activează.

Vom împărți sarcinile departamentului HR în 3 categorii:

 Sarcini sau responsabilități administrative - acestea se referă la păstrarea documentelor,


dosarelor de personal, administrarea proceselor de angajare, salarizare, compensare și
beneficii, eforturi de menținere a legalității tuturor activităților în cadrul departamentului.
 Sarcini sau responsabilități operaționale - fac parte din rolul funcțional de management al
resurselor umane, precum recrutare și selecție, integrarea noilor angajați, instruiri si
traininguri, managementul performanței, etc.
 Sarcini sau responsabilități strategice - vorbim despre acele sarcini referitoare la legătura
între staff și manageri, misiunea organizației și îmbunătățirea nivelului de motivare printre
angajați.

Astfel, un număr tot mai mare de organizaţii sunt preocupate de calitatea totală a activităţilor,
pentru că nu numai calitatea serviciilor şi produselor contează, ci şi calitatea oamenilor pe
care îi are o organizaţie.

Managementul Resurselor Umane presupune îmbunătăţirea continua a activităţii tuturor


angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. Exercitarea unui
asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca fiecare manager să
constituie un model de atitudine comportamentală.

Așadar, Managementul resurselor umane este un domeniu esențial în fiecare organizație, care
“cere” oameni comunicativi, adaptabili, flexibili și dornici să-i ajute pe alții. Un specialist și
un manager de resurse umane trebuie să se asigure că în companie sunt oamenii potriviți, la
timpul potrivit, conduși de managerii potriviți. Și, cel mai important! Că toți lucrează în
scopul realizării misiunii organizaționale.

Bibiografie

http://www.scribd.com/doc/22647989/Curs-Dan-
Constantinescu-Managementul-Resurselor-Umane
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap12a.htm
http://biblioteca-digitala.ase.ro
http://ebooks.unibuc.ro
O. Nicolescu, I. Verboncu, “Managementul Organizatiei”, Editura Economica, 2007
L.Baloiu, “Managentul inovatiei”, Editura Eficient, Bucuresti, 1995
http://www.studentie.ro/fisiere/Capitolul_I_598.htm
http://h-resources.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și