Sunteți pe pagina 1din 66

METODOLOGIA DOCUMENTRII

Ini iere n metodologia redactrii unei lucrri tiin ifice

Metodologia elaborrii
Metoda (tehnica) de lucru - stilul de munc

modalitatea de a aduna informa ii (materiale) selec ia informa iilor necesare redactarea lucrrii faze obligatorii pentru elaborarea unei cercetri (lucrare tiin ific) fiecare tiin are propriile metode de cercetare i de lucru

Materializarea/concretizarea unor eforturi de cercetare ghid metodologic

Cercetare tiin ific (mod tiin ific)


exprimarea coerent a ideilor (elemente de coeren i coeziune a textului identificarea, construirea i rezolvarea de probleme; studiul independent

valorificarea stilului de nv are, a lucrului n echip, a tehnologiilor moderne de comunicare i prelucrare a informa iilor;

reflec ie/analiz asupra progreselor i limitelor studiului (importan ); argumentarea i contraargumentarea pozi iilor/punctelor de vedere personale

obiectivitate rigurozitate valabilitate standardizare

Tipuri de lucrri
activitate (lucrare) de seminar; comunicare la sesiune tiin ific (universitare sau na ionale); articol, recenzie; studiu ntr-o revist de specialitate lucrare de licen (diserta ie); tez de doctorat

Ce trateaz?
informarea/prezentarea (descrierea) unor teorii, studii, opere; publicarea unor categorii de surse lucrri de interpretare comunicarea rezultatelor unei cercetri

ndrumtor (coordonator) tiin ific

manifestri tiin ifice, ateliere, seminarii, simpozion, dezbateri, congres etc.

Reflect
orientarea n bibliografia folosit
bibliografie general bibliografie special

capacitatea de a identifica o problem utilizarea unor metode n tratare expunere conform unor tehnici/standarde contribu ii personale (propor ii diferite)

Alegerea temei, subiectului


Tema cadrul general Subiectul formularea mai exact, restrns (delimitare)

interes general sau specializat

n func ie de posibilit ile de informare/documentare

Alegerea temei, subiectului


Criterii

interesul/aten ia/preocuparea cunotin ele/competen ele utilitatea teoretic/practic a studierii/cercetrii importan a/relevan a sursele s fie reperabile, manevrabile, accesibile adaptarea metodologiei cercetrii (experien a) gestionarea corect a timpului

Alegerea temei, subiectului


Formularea/precizarea subiectului

informa iile/sursele existente referitoare la subiect/tema de cercetare delimitarea domeniului/subdomeniului (interdisciplinaritate, transdisciplinaritate) identificarea unui subiect ct mai precis
interes larg sau mai restrns

Alegerea titlului

con inutul trebuie s fie n concordan cu titlul titlul - rezumat semantic al con inutului (J-M. Adam) restrictiv (concret)
Modele de comunicare (Dimensiunea perceptiv n comunicare)

Documentarea tiin ific


Surse primare (trateaz subiectul)

edi ii originale, opere fundamentale, edi ii critice


concepte, teorii, texte de lege, studii consacrate

Surse secundare (informa ii suplimentare/complementare asupra domeniului)


colec ii de texte, articole, recenzii etc. studii, interviuri, diverse materiale informative

Alctuirea unei liste bibliografice

Selectarea materialului
Lectura (critic)

consultarea trecerea n revist a materialului adunat


strategii, tehnici i metode de nv are (Neacu, I., 2006, nv area academic independent. Ghid metodologic, Universitatea Bucureti, 2006)

ntocmirea unor fie documentare ( list bibliografic)

Selectarea materialului
Alctuirea unui plan de lucru (provizoriu) - stilul de nv are

structurarea logic a lucrrii (reprezentare textul sau grafic) ideile principale


tehnici de structurare

identificarea i re inerea unor probleme


capacitatea de a aborda critic anumite probleme capacitatea de a construi/demonstra anumite ipoteze, tehnici de argumentare, capacitatea de a redacta paragrafe clare, de a construi o introducere i de a structura o concluzie

Redactarea

Tipuri
lucrri de sintez (compila ie) ( sens neutru sens negativ)

adun opinii, idei, fragmente cu scop de sintez (informativ) trecere n revist


arat existen a unei viziuni asupra pr ii respective; capacitatea de a expune ntr-un mod clar i coerent anumite idei ale unor autori; realizeaz corela ii ntre diferite puncte de vedere existente

lucrri teoretice

investiga ie de natur teoretic

lucrri aplicative - practice

Redactarea - structura
Dou pr i distincte parte teoretic parte practic Contopite parte teoretic cu exemplificri practice aspecte practice subliniate, explicitate prin elemente de teorie

Redactarea - structura
Structurarea materialului

eviden ierea pr ilor componente


obiectivele propuse metode, tehnici folosite comunicarea propriu-zis concluziile valorificare direc ii de dezvoltare

Pr i componente
Introducere Cuprins (tratarea subiectului - expunere, argumentare, demonstrare etc.) Concluzii Aparat critic (trimiterile) calitatea lucrrii tiin ifice
Aparat critic = totalitatea notelor lmuritoare, a comentariilor etc., introduse la editarea unui text, cu scopul de a permite controlul felului n care a fost alctuit edi ia respectiv (DEX on-line)

Bibliografie Glosar, index Anexe (dac este cazul) (grafice, scheme, fotografii, hr i etc.)

Redactarea - stilul
limbaj tiin ific adecvat ( limbaj colocvial, metaforic etc.)

vocabular adecvat i corect (terminologie) simplu (direct), clar (precis), riguros evitarea ambiguit ilor, repeti iilor, frazelor prea lungi termeni clar defini i i univoci acord, punctua ie, lexic

concis i sobru, uor de urmrit (decodat)


aten ie la greelile gramaticale de redactare

Redactarea eviden ieri


ideea central idei principale (paragrafe) ra ionamentul logica demonstrrii/argumentrii concluziile

consecven !!

Armonizare (unificare) - con inut/form


Exprimare (con inut) Prezentare (grafic form)

Referin ele
exist varia ii n modul de citare (limb, domeniu, disciplin etc.);

protocol de redactare, indica iile ndrumtorului;

men ionarea oricror idei, concepte, teorii, exemple, grafice, imagini, comentarii, rezumate etc. - este obligatorie; fcute n mod corect (valabile); note de subsol, note de final, bibliografie

citarea reproducerea exact a unei buc i (mai mari sau mai mici) din textul original.

atunci cnd se omite (decupeaz) o parte din bucata de text citat, pr ile suprimate se nlocuiesc cu paranteze drepte []
cea mai abstract i implicit este o rela ie cu totul mut, care, n plus, nu articuleaz dect o men iune paratextual [] de pur apartenen taxinomic (Genette, 1982:11)

parafrazarea expunerea unui con inut ntr-o formulare proprie rezumarea reia sintetic o idee (grup de idei) din lucrarea altui autor, respectnd ordinea dat de autor

dac citatul depete 3-4 rnduri se formateaz ntr-un paragraf special (indentat) i se pot elimina ghilimele (fr a se elimina sursele!!!).
Obiectul poate fi starea unui alt lucru sau o alt stare a lui L. Aceste stri (reprezentri) sunt n fapt expresii simbolice ale realit ii exterioare (Zlate, 1999:27) care con in informa ii (codate ntr-o anumit form) despre aceast realitate. In fact, two messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present viewpoint, as regards information . (Weaver, 1949:32)

Notri (sistemul european (APA)


Op. cit. (lat. opus citatum = opera citat)

se folosete pentru a cita opera unui autor. Prima dat trimiterea se face n ntregime, iar a doua oar se foloete: Op. cit., pag
exemplu:
I. Lotman, (sau Lotman, I.,) Studii de tipologie a culturii, traducere Radu Nicolau, Bucureti, Editions Univers, 1974, p. 18. I. Lotman, op. cit., p. 20.

Id. (Idem) (lat. acelai) - se foloete n cazul n care autorul este citat ca n nota precedent, dar cu alt lucrare, pentru a se evita repetarea numelui autorului
exemplu:
citare n nota de subsol: Vlad, C., 1982, Semiotica criticii literare, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclopedic, p.206. Id. (Idem), 1994, Sensul, dimensiune esen ial a textului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 32. citare n text: prima ocuren (Vlad, 1982:206) a doua ocuren (Idem, 1994:32)

sau (Vlad, 1982, p. 206)

Ibid. (Ibidem) = (lat. tot acolo, n acelai loc) se foloete cnd exist trimiteri succesive la acelai autor i aceeai lucrare
exemplu:
n not subsol: 1. D. Maingueneau, 2002, Analyser les textes de communication, Paris, Nathan, p. 1. 2. Ibid. (Ibidem), p. 2-3. n text: 1. (Maingueneau, 2002:1) sau (Maingueneau, 2002, p. 1) 2. (Ibidem, 2-3)

Apud (lat. dup, la) se foloete cnd se citeaz un autor citat de alt autor (citate preluate, surs de mna a doua)
exemplu:
text: organismul i structureaz cunoaterea (Bronckart, Vauclaire, 1987, apud Zlate, 1999:189) sau Zlate, 1999, p. 189 not subsol: Johann Wolfgang Goethe, Zur Farbenlehre, 1812, p.439, apud Blaga, L., Experimentul i spiritul matematic, Bucureti, Editura Humanitas, 1998, p.188.

Cf. (lat Confer = compar, vezi i) se foloete pentru a face o trimitere comparativ la un text, o lucrare etc. Dac folosim cf. men ionarea paginii sau a paginilor este op ional
exemplu:
not subsol: Cf. Ccile Sakai, Kawabata. Le Clair-Obscur. Essai sur une criture de lambigut, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 21. text: Dac inten ia comunicativ global mpreun cu inten ia informativ global (cf Reboul, Moeschler, 1998, p. 157-161) reprezint resortul ...

v. supra sau v. infra nseamn vezi mai sus i vezi mai jos i, utilizate ntr-o not, trimit la nota anterioar, respectiv urmtoare. (sic!) se scrie n corpul textului, dac trebuie s citm fragmente care con in greeli de gramatic, de exprimare, inexactit i recunoscute etc.

Lucrarea de licen

Lucrarea de licen
organizare clar rigurozitate coeren stil corespunztor obiectivitate corectitudine

termenii, numele proprii, citatele, trimiterile

Bibliografie
Andronescu, erban, Tehnica scrierii academice, Editura Funda iei Romnia de mine, 1997. Eco, Umberto, Cum se face o tez de licen , Iai, Polirom, 2006. Rdulescu, Mihaela, Metodologia cercetrii tiin ifice, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 2006. Vulpe, Magdalena, Ghidul cercettorului umanist, Cluj-Napoca, Clusium, 2002.

Structura
Pagina de titlu Cuprins Introducere Con inut (pr i, capitole, titluri etc.) Concluzii Bibliografie

Pagina de titlu
Numele universit ii Numele facult ii Numele departamentului Titlul lucrrii Numele (+titlul tiin ific) coordonatorului Numele autorului/absolventului Locul institu iei Anul sus inerii

Coperta
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Litere Departamentul de Limbi Moderne Aplicate Lucrare de licen Coordonator Sesiunea, iulie, an Absolvent

Cuprinsul/sumar
introducerea pr i capitole subcapitole sec iuni/subsec uni concluzii bibliografie rezumat (n romn i ntr-o limb strin, alta dect cea n care este redactat lucrarea) anexe

Cuprins
se plaseaz la nceputul lucrrii verifica i pagina ia ! (aten ie la generarea cuprinsului automat)

Introducerea
este o parte foarte important rezumatul sintetic al lucrrii argumentarea lucrrii

s declare tema/s atrag aten ia s explice sensul s arate importan a temei s justifice alegerea aspecte importante/delimitri/situri/contextualizri dificult i ntlnite metode de lucru

precizarea unor

s eviden ieze ce aduce nou cercetarea

Introducerea
reprezint maxim 10% din lucrare n general se evit

citatele trimiterile notele de subsol

se fac referiri la capitole/subcapitole

Con inutul
partea cea mai consistent structura pe sec iuni i ponderea (dezvoltarea) acestora depinde de tipul lucrrii (teoretic, practic, aplicativ)

analiz, rezultate, metode

eviden ierea contribu iei originale partea teoretic utilizarea/selectarea bibliografiei


principalele teorii (+ actualizare) analiz, interpretare, conexiuni ilustrarea/explicitarea pr ii teoretice aplicarea informa iilor/cunotin elor

partea practic

Concluzii
eviden iaz complexitatea lucrrii sunt complementare introducerii fac referiri la obiectivele propuse rezum cercetarea (la fel ca introducerea, dar n sens invers)

eviden iaz rezultatele n raport cu tema nu se detaliaz (eventual se fac referiri)

indic direc ii de cercetare posibile limitri

Bibliografia
lista surselor utilizate n lucrare autorii din lista bibliografic ar trebui s fie cita i n interiorul lucrrii sau n notele de subsol ordonat alfabetic (+ adaptare la limb)

autor, titlul lucrrii (n original sau traducere nume traductor), loc, editur, an apari ie (RO) se aranjeaz n pagin cu scoaterea n eviden a autorului (Paragraph/Hanging)

modul de citare vezi cursul dac o lucrare are mai mul i autori, se citeaz to i (n lista)

n notele de subsol, sau n text, lucrarea cu mai mul i autori (>3) se citez (Nume autor et al sau et alii (lat. et alia)

adrese internet actualizare consultat la data...

Rezumatul
redactat n limba romn i o limb strin descrie sintetic lucrarea

Note de subsol/note de final


sunt foarte importante ntr-o lucrare tiin ific

aduc un plus de informa ie anumite precizri comentarii (foarte scurte), explica ii, argumente defini ii pt. termeni noi surse (trimiteri) pot fi i comentarii mai lungi

note de subsol

note de final la final de capitol

Anexele
con in informa ii suplimentare

tabele, hr i, diverse scheme, ilustra ii, statistici, grafice etc. glosar de termeni sau diverse texte (originale) scanate

nu trebuie s depeasc 10-15% din volumul lucrrii

Redactarea/editarea
setarea paginii (n cm), A4, cu margini: stnga, sus, dreapta, jos: 3, 3, 2, 2 sau 3, 2, 2, 2 textul de baz:

Times New Roman 12pt 1,5 rnduri distan ntre linii alineat 1,5 cm la primul rnd aliniament - justificat indentate cu 2 cm stnga i dreapta, font de TNR, 11 (sau 10) pt, spa iere de 6pt nainte i dup paragraf

citatele marcarea pr ilor importante, capitolelor cifre romane titlurile, subtitlurile cu cifre arabe enumerri n text buline numerorarea paginilor notele de subsol font de 10

Recenzia
rol de

informare a unui con inut (apari ie recent)


motivare pentru citire interesant/necesar dimpotriv inutil

necesit

cunotin e despre domeniu/subiect/autor (pentru a putea aprecia analiz (odat cu lecturare) sintez (sistematizare) dimensiune redus

Recenzia
descriptiv - prezentarea unei lucrri

eviden ierea structurii ideile fiecrui capitol elementele de noutate ton mai degrab neutru

critic evalueaz lucrarea (n raport cu anumite standarde)


comentarii, aprecieri, preri concise i documentate obiectivitate perspectiva celui care scrie recenzia

Recenzia
citirea cr ii/volumului/articolului, evenimentului etc.

n elegerea subiectului/temei, mesajului contextul

se ncepe cu datele cr ii titlu, autor, editura, an apari ie, pagini se descrie:


scurt introducere asupra autorului (domeniu, interes, specializare) tipul cr ii, structura toate aspecte importante (ideile fundamentale) din opera/cartea/articolul recenzat argumentele care sus in ideile concluziile sau ideile finale

preri/opinii proprii (avizate) (de obicei la sfrit)

Plagiatul

Plagiat
Oper literar, artistic sau tiin ific a altcuiva, nsuit (integral sau par ial) i prezentat drept crea ie personal (DEX on-line) Furt literar, utilizare incorect ilegal

plagiatul academic - educa ie etic

Plagiat
plagiat - nsuirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost ob inute, prezentndu-le drept crea ie personal;

Legea 206 din 27 mai 2004 (Legea 206/2004) privind buna conduit n cercetarea tiin ific, dezvoltarea tehnologic i inovare Monitorul Oficial 505 din 4 iunie 2004 (M. Of. 505/2004)
Decretul 371 din 25 mai 2004 (Decretul 371/2004)

Prezentarea drept crea ie personal a unor texte, idei, concepte, solu ii ale unui alt autor (ntr-un anumit context)

context: tiin ific, domenii aplicative, academic, media, art recompens material sau moral exist contexte n care originalitatea nu este cuvntul cheie textele legistalive (normative) claritate, mod de implementare
n opinia mea..., consider c..., prerea mea este..., semnarea i prezentarea ctre public

crea ie personal

Avantajul citrii: eviden iaz ideile proprii, crediteaz lucrarea

Plagiat voluntar utilizarea n mod contient a unor idei Plagiat involuntar citarea necorespunztoare, necunoaterea unor reguli, neaten ie, superficialitate etc. Plagiat on-line (copy-paste)

Doctor P, 2003, In Other Words.Plagiarism in the new age in ASMJ Asian Student Medical Journal 2003;2:2 , http://www.asmj.org/article0803.html

Proprietatea intelectual
Proprietatea intelectual, prescurtat PI, se refer la crea iile min ii: inven ii (brevete), opere literare i artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate n activit i comerciale. Detintorul propriet ii intelectuale poate controla i trebuie rspltit pentru uzul acesteia, i acest fapt ncurajeaz inova ia i creativitatea spre beneficiul umanit ii.

Oficiul European pentru Drepturi de Autor

Proprietatea intelectual
Dreptul de autor (Copyright)

protejeaz forma unei lucrri expresive originale (literare, artistice sau tehnice), instrument de protec ie (Wikipedia) brevete de inven ie (patente)
protejeaz solu ii sau idei originale

Proprietate industrial

mrci i indicatii geografice


protejeaz modul de identificare a unui productor sau a altei surse de reputa ie

desene i modele industriale topografii pentru produse semiconductoare

Dreptul de autor
Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe

modificat i completat prin urmtoarele acte normative:


Legea nr. 285/2004, Ordonan a de Urgen nr. 123/2005, modificat i completat prin Legea nr. 329/2006.

Dreptul de autor
Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau tiin ifice, precum i asupra altor opere de crea ie intelectual este recunoscut i garantat n condi iile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului i comport atribute de ordin moral i patrimonial.

Autor = persoan, persoane, organiza ii

Dreptul de autor i drepturi conexe


Copyright sau dreptul de autor

reprezint ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afia, sau de licen , de care se bucur autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create; nregistrarea - protec ie legal pentru drepturile de autor (institu ia dreptului de autor este instrumentul de protec ie a creatorilor i operelor lor) Drepturi conexe v. http://www.orda.ro/

ORDA Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor


ORDA este autoritate unic de reglementare http://www.orda.ro/

Oficiul European pentru Drepturi de Autor Copyright Romanian Services - http://www.ecopyright.ro/

Dreptul de autor
Dreptul moral al autorului (nu poate fi transferat)

dreptul de a decide asupra operei (se face public i sub ce nume; recunoaterea calit ii de autor; integritate sau acceptarea unor modificri) utilizarea operei
pe tot parcursul vie ii + un nr. de ani dup moartea acestuia, prin motenire

Dreptul patrimonial al autorului

Plagiatul nclcarea dreptului moral i patrimonial

cu excep ia cazului n care opera este disponibil n domeniul public.

Copierea si distribuirea neautorizat reprezint o ncalcare a legii i moralei

plagiatul poate fi uor evitat:


prin citarea corect prin mul umiri adresate autorului prin sprijin acordat cititorului n a gsi textul original

www.plagiarism.org www.turnitin.com http://www.ithenticate.com/ http://www.writecheck.com/static/home.html

Prevenirea plagiatului
Reguli simple

citarea textual prin marcarea cu ghilimele + sursa (referin a complet) parafrazarea nso it de surs rezumarea/reformularea - nso it de surs dac nu sunte i siguri sau nu pute i verifica sursa - renun a i la citare nu constituie plagiat folosirea unor sintagme scurte, defini ii care apar in unor concepte fundamentale, folosirea unor no iuni de cultur general. n cazul lucrrilor tiintifice este permis reproducerea unor fragmente scurte (din texte protejate de drepturi de proprietate intelectual), cu precizarea corect a autorului i sursei, n scopul discutrii acestora sau a includerii lor n argumenta ie fr a fi nevoie de permisiunea de intorului drepturilor de proprietate intelectual. nu este suficient specificarea unei liste de autori i surse la sfritul documentului, precizarea autorului i a sursei trebuie realizat de fiecare dat chiar la momentul i locul invocrii respectivului concept, argument etc adic n text.

Un autor poate plagia o oper liber de drepturi de proprietate intelectual

exemplu - utilizarea unor texte din Wikipedia - disponibile sub o licen Creative Commons Attribution-ShareAlike. exemplu ncrcarea pe internet a unei cr i scanate, fr permisiune autorului sau folosirea unor imagini (foto) copiate

Se pot nclca drepturile de proprietate intelectual fr a plagia

Domeniul public (Public domain) reprezint un set de lucrri, care con in munca creativ, cum ar fi cr i, piese muzicale, sau programe, care nu intra sub inciden a legii dreptului de autor, sau a altui sistem de protec ie (http://www.euroavocatura.ro/)

Lucrrile de domeniu public pot fi copiate, modificate sau utilizate gratuit, n orice mod i cu orice scop (unele n condi ii precizate). Multe din informa iile (video, imagini), textele, i programele din internet sunt de domeniu public Exist lucrri cu drepturi de autor nregistrate care, chiar dac au fost introduse pe internet, nu apar in domeniului public.

Tipuri de plagiat - necitarea surselor


copierea integral (100%) copierea unor pasaje (por iuni semnificative) copierea din mai mult surse i ncercarea de combinare pentru a ascunde plagiatul copierea con inutului dar cu modificarea formei, a cuvintelor cheie cu sinonime copierea, mprumutul ideilor proprii reproducerea exact prin traducere proprie

Tipuri de plagiat citarea incorect


men ionarea numelui autorului, fr a indica sursa informa ii inexacte, depistarea dificil citarea autorului dar omiterea ghilimelelor parafrazarea necorespunztoare - adaptat lipsa originalit ii

http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml

forme de plagiat, exemple

http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf http://www.hamilton.edu/writing/writing-resources/using-sources