Sunteți pe pagina 1din 13

Impactul global al crizei financiare asupra economiei reale s-a resim it puternic, iar economia, n ansamblul s u, a fost afectat

de o ncetinire substan ial a cre terii, care a afectat popula ia, ntreprinderile i locurile de munc . Dup explodarea bulei imobiliare americane, dezvoltarea economic a zonei euro a sc zut cu o rat anualizat de 0,8%, cea mai mare sc dere din 2001 pn n prezent. Pe m sur ce condi iile de creditare au devenit mai stricte, europenii au devenit i ei mai pruden i, reducndu- i investi iile i consumul; fiind amenin a i de omaj, au preferat s economiseasc i s i protejeze veniturile prin men inerea lor n afara sistemului financiar bancar. Unul dintre principalii factori promotori ai dezvolt rii economice, investi ia n capital, a fost oprit brusc.1 Pentru nceput, trebuie stabilit modul n care au decurs evenimentele care au culminat cu criza financiar mondial . Totul a nceput la finele anului 2006, n Statele Unite, cnd pia a ipotecar a pornit pe o pant descendent . Milioane de americani contractaser credite ieftine, acordate de brokerii care, din dorin a ob inerii unui profit ct mai mare, ar fi mprumutat pe oricine pentru ancasa comisioane. Astfel, din nimic au ap rut cartiere reziden iale, care, o dat c criza au fost u abandonate, cet enii neavnd cu ce pl ti ratele la creditele ipotecare contractate. Unul din punctele de vrf a fost pe 9 august 2007, cnd pia a mprumuturilor pe termen scurt a nghe at. Francezii au fost primii care au con tientizat apari ia iminent a unei crize i au tras semnalul de alarm , iar n urm toarele luni banci mari au admis c au probleme cu aceste credite subprime. Banca francez BNP Paribas a decis s suspende trei dintre fondurile sale de investi ii n acest sens au fost luate m suri pentru ca activit ile b ncilor s revin la normal. Banca Central European aalocat 95 de miliarde de euro, FED i Banca Japoniei au luat m suri similar. ns b ncile continuau s cear spor de risc, ratele dobnzilor ajungnd la nivele foarte mari. Primul semnal al crizei, n zona Uniunii Europene, s-a consemnat n Marea Britanie, n 2007 cnd Northern Rock, cel mai mare furnizor de credite ipotecare din Marea Britanie, a nceput s se pr bu easc . i banca francez Societe Generale a avut probleme n ce prive te siguran a. Aceasta a pierdut 4,82 miliarde de euro din cauza unor tranzac ii f cute de unul din traderi.

***, Duduiala Popescu, L., Efectele crizei la nivel European , Tribuna Economica, www.tribunaeconomica.ro

Acesta a fost prins

i i-au fost lichidate pozi iile, ns scandalul a afectat i mai mult ilor care au fost afectate de criz se nscrie i Bear Stearns, un

siguran a pie ei, iar b ncile au devenit i mai reticente la mprumuturi. Tot n rndul societ nume mare de pe Wall Street, care a fost lichidat n numai cteva zile. Fondurile suverane de investi ii au venit n ajutorul societ ii. Cele mai importante investi ii au venit de la The Government of Singapore Investment Corporation care a alocat 6,8 miliarde de dolari pentru ac iuni Citigroup i a achizi ionat un pachet de 9% din banca elve ian UBS sau de la Abu Dhabi Investment Authority care a investit 7,5 miliarde de dolari ntr-un alt pachet la Citigroup. Lista continu cu noi pr bu iri n 2008. A patra mare banc de investi ii american , Lehman Brothers, solicita protec ie sub legea falimentului. AIG, cel mai mare asigurator din SUA, care se confrunt cu mari probleme de lichiditate a fost salvat n ultimul moment de Rezerva Federal printr-o infuzie de capital de 85 miliarde dolari. Prin urmare, sistemul financiar american a trecut, la jum tatea lui septembrie, prin cea mai grea s pt mn din istoria sa. 2 Criza generat n America are efecte complexe asupra economiilor europene, astfel c oficialii europeni acuz SUA, pentru externalit ile suportate de propriile lor economii, n ciuda faptului c excese au avut loc n ntreaga lume, excese concretizate n reglement ri lipsite de actualitate, distorsion ri guvernamentale i supervizare deficitar . Atunci cnd bula imobiliar a explodat, liderii europeni au refuzat s cread faptul c UEse confrunt cu o problem de ncetinire a cre terii economice. Prin ignoran a ini ial pe care ace tia au manifestat-o vis-a-vis de criz sistemului financiar interna ional, rezultatul ob inut a fost amnarea unei reac ii ce trebuia s apar mai devreme pentru a combate efectele nedorite pe care o depresiune prelungit leare asupra consumatorilor i asupra capital integrate. La nivel european, efectele crizei globale s-au resim it puternic pe pia a de capital, constnd n:
y

rilor ce au pie e de

Efecte directe asupra institu iilor financiare: criza financiar a dat na tere la falimente r sun toare, restructur ri de companii i institu ii financiare, prelu ri i fuziuni, sus inere financiar direct cu fonduri importante. Efecte asupra volumului i cota iilor bursiere: volumul tranzac iilor bursiere a sc zut, ns impactul cel mai puternic l-a avut criza asupra volatilit ii (riscului) i asupra randamentelor bursiere asociate mai ales instrumentelor cu venit variabil.

Macdonald, R., (2010), The Nature and Effects of the 2007 Crisis and Ways to Resolve It , Universitatea din Waikato, pag.5-6

Efecte asupra comportamentului investitorilor pe pia : n condi iile unei pie e care nu mai ofer siguran ndep rteaz i randamente ct de ct stabile i n u oar cre tere, investitorii se radical op iunile tot mai mult de pia a de capital i i modific

investi ionale. Acest lucru are impact direct asupra costului capitalului i dobnzilor financiare. Panica, teama, condi iile limitative, isteria, sunt sentimente care domin n aceste momente masa mare de investitori confruntat de la o zi la alta cu pierderi tot mai mari.
y

Efecte asupra reglement rilor privind pia a de capital: criza a condus la o serie de nv minte care s-au materializat ntr-o serie de m suri de intensificare a controlului asupra unor zone r mase n afara jurisdic iei b ncilor centrale sau comisiilor de supraveghere a pie elor de capital. n paralel au fost aduse tot mai mult n discu ie criteriile de acordare a finan rilor i metodologiile de risc i de rating folosite n decizia de finan are. Mai mult, interven ia statului pe pie ele financiare (care, uneori, a mers pn la cazuri extreme de na ionalizare) a trebuit i ea legitimat printr-o serie de m suri legislative nemaintlnite de la Marea Criz .3

M suri de salvare Fiecare ar european i urm re te propriul interes n cadrul crizei economice interna ionale, n ciuda spiritului de unitate pe care l presupune Uniunea European . Marea Britanie a f cut primii pa i n implementarea celui mai costisitor plan de salvare a sistemului financiar. Valoarea total a acestuia este de 500 miliarde lire sterline. O parte din fonduri vor fi folosite pentru a garanta creditele ntre b nci i pentru a asigura lichiditatea b ncii centrale din Anglia. Banca britanic Lloyds TSB a preluat concurentul s u HBOS, amenin at de faliment. Autorit ile britanice au injectat 12 miliarde lire sterline n banca ipotecar HBOS i 5 miliarde n Lloyds. Numai o m sur global poate reface n totalitate ncrederea necesar pentru a construi ordinea financiar interna ional . Marea Britanie este prima care face exact ceea ce vor face mai multe guverne. Germania a alocat fonduri de 480 miliarde euro pentru refacerea sistemului bancar, prin crearea unui fond de recapitalizare care va injecta lichiditate n b nci. De asemenea, statul german ncearc s readuc ncrederea n sistemul financiar prin garantarea creditelor. Autorit ile, mpreuna cu b nci i asiguratori, au pompat 50 miliarde euro pentru a salva Hypo Real Estate, al doilea mare creditor al sectorului ipotecar din Germania.
3

Idem 1

Fran aeste o alt ar care aloc o sum care va garanta mprumuturile, cu scopul de a dezghe a sistemul de creditare interbancar i creditarea gospod riilor i afacerilor. Una din b ncile specializate n finan area colectivit ilor locale, a primit un ajutor din partea Belgiei, Fran ei i Luxemburgului, pentru a- i m ri capitalul. n Spania exist un plan de garantare a creditelor interbancare de 100 miliarde euro prin care se urm re te s se reinstaureze ncrederea n sistemul bancar i s ofere b ncilor o mai mare lichiditate. n ceea ce prive te Austria, guvernul furnizeaz 100 miliarde euro pentru nt rirea b ncilor rii, din care circa 85 miliarde vor fi folosite pentru garantarea mprumuturilor dintre b nci. n Islanda, pia a monedei str ine a nghe at dup c derea celor mai mari trei b nci locale i a planului, abandonat de guvern, de a avea o rat de schimb fix . Autorit ile locale au rugat deja b ncile s foloseasc rezervele de valut n tranzac ii esen iale, cum ar fi cele pentru mncare, medicamente sau petrol. n Belgia, Fortis este cel mai mare angajator din sectorul privat i aproximativ jum tate din locuitorii rii sunt clien i ai b ncii. Grupul financiar belgiano-olandez Fortis a fost na ionalizat de autorit ile belgiene, olandeze i luxemburgheze. De asemenea i Grecia urm re te sprijinirea sistemului bancar cu pn la 28 miliarde euro pentru a-l ajuta s dep easc actuala criz a creditelor i s limiteze impactul asupra economiei reale. Cu o combina ie de garan ii de stat, participa ii i cre tere a lichidit ii care va nsuma 28 miliarde euro, sistemul bancar va fi ajutat s dep easc aceast criz a creditelor. Criza s-a manifestat n statele Comunit ii Economice Europene, mai mult indirect, la nivelul evolu iei monedelor na ionale, din cauza comportamentului regional al nvestitorilor str ini. Leul, zlotul, coroana ceh i forintul maghiar au evoluat ca tendin n tandem de apreciere sau depreciere n func ie de schimbarea sentimentului investitorilor de la aversiune la apetit pentru risc. Pie ele bursiere de la Bucure ti, Sofia, Praga sau Budapesta au resim it i ele, ca toate bursele europene, c derile cota iilor. B ncile din Europa Central i de Est au fost afectate de criza mpreun cu b ncile din Europa de Vest i Statele Unite, ns c tigurile lor au r mas relativ stabile. Banca Na ional a Poloniei a preg tit un a a numit pachet de ncredere pentru a p stra stabilitatea sistemului bancar polonez care este considerat ca fiind solid i s n tos. M surile institu iei de supraveghere vizeaz patru puncte esen iale, incluznd propuneri

pentru animarea pie ei, fluiditatea monedei poloneze, fluiditatea monedelor str ine i nt rirea cooper rii ntre b nci n ceea ce prive te Ungaria, Fondul Monetar Interna ional i Uniunea European s-au declarat dispuse s ajute guvernul ungar s fac fa crizei interna ionale, inclusiv pe plan financiar, n condi iile n care moneda na ional s-a depreciat puternic. Pre edin ia francez a UE i Comisia European au anun at c au primit favorabil disponibilitatea FMI de a acorda asisten tehnic i financiar , n func ie de nevoile Ungariei, pentru a sus ine ncrederea i financiar pe care Fondul le -a stabilitatea. Aceasta este una din primele m suri de asisten luat de cnd a nceput criza financiar . Ca principal ac iune a guvernului bulgar este aceea de majorare a plafonului minim de garantare a depozitelor la 50.000 euro. Pentru moment, nu exist riscuri sistematice sau alte probleme n sistemul bancar al Bulgariei. ns guvernul i banca central sunt preg tite s sus in orice banc ce s-ar confrunta cu probleme, pentru a evita o pr bu ire a sistemului bancar. n ceea ce prive te Romnia, guvernul a luat hot rrea de ridicare a plafonului de garantare din b nci de la 20.000 euro la 50.000 euro. Guvernatorul BNR, Mugur Is rescu, a precizat c plafonul anterior de garantare, de 20.000 euro, acoperea 99,2% din depozite, dar c cele 0,8% din depozite mai mari de 20.000 euro nsumeaz 40% din volumul economisirii din Romnia.4 n concluzie, m surile adoptate de autorit ile din Europa Central i de Est au numitori comuni. Depozitele popula iei sunt garantate de la 50.000 euro sau integral, iar efii statelor dau asigur ri c sistemele bancare sunt solide i nu au probleme de lichiditate. Potrivit unui raport realizat de Wood & Company, institu iile financiare din Europa Central i de Est nu vor ntmpina dificult i majore s fac fa ncetinirii economice, ns problemele cu care se confrunt zona euro s-au r sfrnt i n aceast regiune din cauza leg turilor comerciale cu statele din zona UE. Criza economic global va accentua decalajele economice existente ntre statele membre ale Uniunii Europene, iar evolu iile dezastruoase ale unora dintre acestea amenin eforturile rilor dezvoltate de a ie i mai repede i mai accelerat din aceast perioad . Este posibil ca, n urm torii ani, mecanismele financiare europene s sufere anumite revizuiri, menite a proteja moneda euro i a nu submina evolu iile statelor dezvoltate. Germania i Fran a, cele mai puternice economii europene,au nregistrat cre teri nc din trimestrul al doilea din 2009, evolu ia men inndu-se, iar pe aceste baze din a doua
4

Idem 2, pag. 15-16

jum tate a anului trecut, moneda euro a nregistrat o apreciere semnificativ fa

de dolarul

american. Situa ia dramatic a economiei Greciei i ngrijorarea privind poten ialele influen e majore ale acesteia la nivel european au contribuit, ns , n mod semnificativ la deprecierea euro. Nu doar Grecia provoac ngrijorare organismelor europene i statelor dezvoltate, ci i alte ri, precum Spania, care de asemenea nregistreaz cote record ale deficitelor ale pie elor economice, iar aceste evolu ii conduc la o serie de mi c ri n cascad interna ionale. De la nceputul anului pn n prezent, pie ele financiare au nregistrat o volatilitate extrem de ridicat , care se va men ine i n perioada urm toare, att pe pia a valutar , ct i pe cele de m rfuri, indicii bursieri i ac iuni. Revizuirile pozitive privind cre terile economice ale Germaniei i Fran ei n anul n curs, estim rile optimiste privind cre terea economiei americane n ultimul trimestru al anului trecut, precum i situa iile delicate n care se afl nc o serie de economii europene au contribuit la mi c ri majore pe toate pie ele. Volatilitatea pie elor interna ionale se va men ine ridicat n viitorul apropiat. n ceea ce prive te perioada imediat urm toare, se a teapt fluctua ii majore pe termen scurt.5

Perdan i Criza financiar care a dus la pr bu irea Wall Street-ului a l sat zeci de mii de speciali ti americani din sistemul financiar f r un loc de munc , urmnd ca alte cteva mii s aib aceea i soart . Speciali tii n recrutare spun c tot mai mul i profesioni ti americani, n special cei din finan e, s-au interesat deja despre oportunit ile de angajare din afar Statelor Unite. De asemenea, angajatorii din Europa apeleaz la cei americani care iau n considerare aceast mi care, chiar dac marile metropole din Europa au fost afectate de criza creditelor ipotecare. Industria auto a fost lovit n plin de criz financiar . Renault, Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, BMW sunt doar c iva dintre marii juc tori prin i nepreg ti i. n ceea ce prive te Romnia, un sector grav afectat de criza mondial este cel al pensiilor private i anume prin sc derea num rului de noi intra i pe pia a muncii, pe fondul reducerii investi iilor str ine i prin diminuarea cre terilor salariale din sectorul privat. M ririle salariale vor fi, probabil, mult mai pruden e n urm toarea perioad participan ii.
5

i atunci

veniturile fondurilor (pensia) nu vor mai cre te a a cum se a teptau administratorii, dar i

***, (2010), XTB: Criza economica va accentua decalajele dintre statele UE , www.wall-street.ro

Din cauza sc derii dramatice a vnz rilor i uzinele Dacia i-au ntrerupt activitatea de produc ie n unele perioade. n aceste condi ii, speciali tii se ntreab ce se va ntmpla i cu investi ia de sute de milioane de euro pe care americanii de la Ford s-au angajat s-o fac la Craiova. Oamenii nu mai cump ra ma ini pentru c b ncile nu mai dau credite att de u or. Din acela i motiv, au fost puse n a teptare i multe proiecte imobiliare, iar efectele stagn rii acestor lucr ri se propag transporturile. La fel ca multe industrii care sufer din cauza crizei globale a creditelor i ncetinirii consumatorilor, multe companii de IT resimt efectele cauzate de sc derea cererii. Investi iile n companiile de IT au sc zut la 2,73 miliarde dolari. n schimb, energia regenerabil , un sector mai performant din industria IT, a nregistrat o cre tere a investi iilor pn la un record de 1,08 miliarde dolari. Criza financiar interna ional a dus la sc derea vnz rilor de produse i servicii de lux din Romnia. Domeniul auto este cel mai afectat segment al pie ei locale de lux, acesta fiind urmat de pia a ceasurilor, a accesoriilor (gen i i articole din piele). De asemenea, produsele de design interior i mobilierul de lux au nregistrat o sc dere vizibil n ceea ce prive te vnz rile. Unul din domeniile n care vnz rile nu par a fi afectate este cel al bijuteriilor. Bursele europene au fost afectate de un nou val de sc deri, principalii indici bursieri au nregistrat corec ii de peste 8%. De exemplu: La Paris, titlurile Societe Generale s-au depreciat cu 15,22%. La Amsterdam ac iunile ING au pierdut 15,93% din valoare. La Viena, ac iunile Raif eisen f International Bank au pierdut 13,21 %, n vreme ce ac iunile Erste Bank au sc zut cu 12,81%. Ac iunile b ncii KBC au sc zut cu 13,03% pe bursa belgian . La Frankfurt, ac iunile Hypo Real Estate au sc zut cu 4,50%, n vreme ce ac iunile Deutsche Bank au cobort cu 5,63%. La Milano, titlurile b ncii Intesa Sanpaolo s-au depreciat cu 12,04%, iar ac iunile UniCredit au sc zut cu 9,67%. Pe bursa londonez , ac iunile bancare au suferit noi corec ii, astfel titlurile HSBC au pierdut 16,48%, iar ac iunile Barclays au cobort cu 14%. Ac iunile Royal Bank of Scotland au sc zut cu 8,96%, n timp ce titlurile b ncii HBOS au pierdut 10,30%. i n alte sectoare ale economiei, precum construc iile sau

C tig torii Pe lng marii perdan i, exist urma crizei financiare. ntotdeauna exist i investitori care au de c tigat, la fel cum i atunci cnd pie ele cre teau existau mereu i investitori care pierdeau. n primul rnd sunt investitori care au mizat pe sc derea pie elor, sau cel pu in a unei p r i a ac iunilor, i care au avut de c tigat sume importante. Un alt tip de c tig tori de pe urma acestei crize sunt companiile pe care criza le-a prins ntr-o situa ie financiar solid i care i pot permite s nghit o parte a competi iei la un pre foarte sc zut i s se pozi ioneze foarte bine pentru viitor. Exist deja cazul Bank of America care a preluat Merrill Lynch dup ce aceasta ajunsese aproape de faliment. n general companiile i investitorii pe care criza i-a prins cu datorii pu ine i cu rezerve importante de bani pot avea de c tigat, cu condi ia s apar. La nivel general, vor exista i beneficii de alt natur . Probabil sus in torii curentului antiglobalizare i ngroa rndurile n aceste vremuri, la fel adversarii liberalismului economic de tip american. Pe termen lung ns , n condi iile n care criza se va adnci, calitatea vie ii a a cum este ea n eleas n zilele noastre - va fi afectat . Prin urmare, una din categoriile care poate fi declarat c tig toare din criza financiar sunt speculatorii. De i speciali tii sus in c nu sunt foarte mul i aceia care tiu s profite de sc derile dramatice, exist totu i oameni care au reu it s fac bani din criz .6 tie s profite de oportunit ile care i c tig tori. Speciali tii din zona bursier consulta i de Wall-Street au explicat care sunt institu iile i persoanele ce vor avea de c tigat de pe

M suri comune pentru Uniunea European Criza financiar , care s-a declan at n Statele Unite ale Americii, a f cut numeroase ravagii i n Europ . Multe state membre au fost nevoite s ia m suri pentru a sprijini b ncile aflate n dificultate. Mini trii de Finan e i guvernatorii b ncilor centrale din cele mai importante 20 de state dezvoltate i emergente ncearc s g seasc solu ii pentru a preveni apari ia unor alte crize financiare precum cea din 2008. Liderii Uniunii Europene s-au angajat s coordoneze eforturile na ionale pentru a sprijini sistemul bancar, pentru a-i proteja pe deponen i i pentru a cre te fluxul de credite. Potrivit planului, guvernele na ionale ar urma s cumpere participa ii la b nci pentru a le ajuta
6

***, Mihai, I., (2009),Banca Comerciala Romana, Criza pietelor financiare-sa invatam din greselile altora , pag.258

s - i consolideze finan ele i s garanteze, temporar, refinan area b ncilo pentru a reduce r criza creditelor. De asemenea, guvernele europene s-au angajat s garanteze creditele interbancare pn n 2009 i sunt, de asemenea, dispuse s garanteze mprumuturi noi cu o durat maxim de 5 ani. Din cauza crizei datoriilor din zona euro, care a atras sc deri ale pie elor financiare la nivel global, eforturile de redresare economic i reform n domeniul bancar sunt frnate. Temerile au fost alimentat de cifrele institutului de statistic european, Eurostat, potrivit c ruia vnz rile de retail n cele 16 ri care folosesc moneda euro au sc zut. Mini trii vor ncerca s g seasc metode pentru cre terea ncrederii din pia , pe fondul acord rii unei linii de credit de 750 de miliarde de euro pentru probleme financiare.
7

rile din zona euro cu crizei

n acest sens, liderii europeni au elaborat un plan comun pentru a face fa ar fi:  Toate rile membre trebuie s ntreprind o ac iune decisiv

financiare. Planul comun de ac iune s-a referit la o serie de modalit i de ie ire din criz , cum i s foloseasc toate

instrumentele disponibile pentru a sprijini toate institu iile implicate pentru a prentmpina e ecul i de a ac iona n mod eficient n toate situa iile.  Luarea unui angajament pentru a ac iona mpreuna ntr-un mod decisiv n scopul de a restabili ncrederea i buna func ionare a sistemului financiar.  Acest lucru necesit din partea Uniunii Europene i guvernelor din zona euro, a b ncilor centrale i a autorit ilor de supraveghere s aib o abordare coordonat avnd drept scop: asigurarea condi iilor corespunz toare de lichiditate pentru institu iile financiare; facilitarea finan rii b ncilor; asigurarea unui nivel suficient de flexibilitate n punerea n aplicare a normelor contabile n circumstan ele pie ei; mbun t irea procedurilor de cooperare ntre rile europene.  A fost salutat recenta decizie luat de c tre Banca Central European B nci Centrale de a reduce ratele dobnzilor. De asemenea, se ncearc g sirea unei noi structuri financiare, dup ce s-a ajuns la concluzia c este nevoie de reglementare mai aspr , pentru a nu se ajunge la un nou caz de tipul Lehman Brothers. A fost scoas n eviden pachet legislativ privind supravegherea financiar
7

i de alte

nevoia de monitorizare mai atent a propune introducerea unui Comitet

sistemului financiar european prin intermediul unei mai bune coordon ri la nivelul UE. Noul

***, Bodeanu, T., (2010), G20 incearca sa gaseasca o solutie pentru criza financiara , www.ziare.com

european pentru riscuri sistemice i a unui sistem european al supraveghetorilor financiari. Scopul noului pachet legislativ este prevenirea unei crize n viitor i protejarea investitorilor, f r supranc rcarea pie ei. Ca r spuns la criza financiar , Parlamentul European a solicitat deja de la nceputul anului 2008 luarea unor m suri specifice pentru a asigura o mai bun supraveghere a pie elor. Astfel de m suri au fost propuse nc de la mijlocul anului 2009 de c tre Comisia European sub forma unui num r de patru mecanisme de supraveghere diferite, n contextul unui sistem de supraveghere la nivelul UE. Pe baza raportului ntocmit de Jacques de Larosire - fostul director al Fondului Monetar Interna ional i fostul guvernator al B ncii Centrale a Fran ei - din februarie 2009 privind supravegherea financiar din UE, Comisia European a propus introducerea a dou instrumente principale: - Un Comitet European pentru Riscuri Sistemice (CERS) care s monitorizeze i s evalueze riscurile ce amenin stabilitatea sistemului financiar n ansamblu. n caz de nevoie, CERS va emite c tre statele membre i autorit ile europene de supraveghere avertismente cu privire la riscurile sistemice susceptibile de a se acumula i recomand ri cu privire la m surile care se impun n vederea gestion rii riscurilor respective. Componen a: liderii B ncii Centrale Europene, 27 de b nci centrale na ionale, autorit ile europene de supraveghere, precum i autorit ile na ionale de supraveghere. Comitetul va avea sediul la Frankfurt, sub auspiciile B ncii Centrale Europene -Trei autorit i de supraveghere european pentru supravegherea institu iilor financiare individuale care sunt suficient de importante pentru a reprezenta o amenin are, n cazul n care ntmpin dificult i, lucrnd n strns leg tur cu autorit ile na ionale de supraveghere, formnd un Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF) La nivelul UE, Autoritatea Bancar European (ABE), Autoritatea European pentru Asigur ri i Pensii Ocupa ionale (AEAPO) i Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Pie e (AEVMP) vor supraveghea b ncile, companiile de asigurare i respectiv pie ele financiare.. SESF va contribui, de asemenea, la armonizarea standardelor i reglement rilor la nivelul UE, obiectivul final fiind o Carte de reguli comune" pentru autorit ile de reglementare din UE. Componen a: Reprezentan i la cel mai nalt nivel ai autorit ilor na ionale competente de supraveghere; fiecare din cele trei autorit i va numi un reprezentant n Comitetul Director al SESF.

M surile au generat o mul ime de discu ii iar eurodeputa ii au prezentat o serie de 3000 modific ri, inclusiv crearea de fonduri specifice pentru a ajuta b ncile cu importan sistemic n caz de probleme, capacitatea autorit ilor de a impune solu ii privind reglement rile na ionale n caz de conflict, dreptul autorit ilor de a interzice temporar anumite produse financiare i de a prelua supravegherea direct a institu iilor specifice, dac acest lucru va fi necesar. Una din cele mai controversate propuneri pare a fi cea privind managerii fondurilor de investi ii alternative, inclusiv fondurile speculative, fondurile de capital privat i fondurile de investi ii imobiliare. Acestea vor trebui s fie nregistrate n statele membre, s dovedeasc c au manageri i structuri competente i s ndeplineasc cerin ele minime de capital.8

Concluzii Uniunea European trebuie s ac ioneze ntr-o manier unitar pentru a face fa crizei actuale a pie elor financiare. Statele membre ar trebui s evite m suri unilaterale care ar cauza probleme statelor vecine. Este nevoie de reguli mult mai clare pentru pie ele financiare pentru a nu se repet n viitor o situa ie similar cu cea actual . Anumite forme de specula ie trebuie interzise prin lege. Criza financiar a obligat mai multe guverne din Europa s vin n ajutorul unor b nci puternice prin sus inerea sistemului lor bancar cu m suri ce prev d fluiditatea monedelor na ionale i str ine, accentuarea cooper rii dintre b nci, crearea unor fonduri de recapitalizare care vor injecta lichidit i n b nci i primirea unui ajutor din partea Fondului Monetar Interna ional i al Uniunii Europene. n plus, fluctua iile normale ale pie elor ar putea fi amplificate prin problemele de lichiditate. Un factor important al riscului de lichiditate este r spndirea recent a unor instrumente financiare complexe, cum ar fi derivatele creditelor sau produsele structurate precum obliga iunile garantate. De i exist o pia secundar pentru aceste produse, aceste instrumente au la baz modele cantitative pentru evaluarea valorii relative, deciziile de investi ii i stabilirea pre ului. De aceea exist riscul ca modelele similare s -i determine pe nvestitori s ias de pe pia n acela i timp, cauznd n acest fel o penurie de lichidit i, i aceasta cu att mai mult cu ct pozi iile speculative au fost ncurajate de ratele dobnzii joase i de relativa stabilitate a pie elor.
8

***, (2010), Parlamentul European, O mai buna supraveghere a pietelor financiare , www.europarl.europa.eu

Autorit ile publice pot contribui

i ele la diminuarea riscurilor. La nivel

macroeconomic, ele trebuie s minimizeze riscurile men innd ncrederea pie ei prin m suri credibile de ajustare ordonat a deficitelor globale. Prin urmare, actorii principali n restabilirea echilibrului pe pia a financiar trebuie s fie cei care au fost direct implica i n evenimentele ce au generat situa ia de criz . Astfel, b ncile centrale ar trebui s continue cre terea gradual a ratelor dobnzii pn la un nivel neutru. Aceasta va face ca specula ia s fie mai pu in atr g toare pentru intermediarii i investitorii financiari. De i responsabilitatea primordial pentru gestiunea riscului revine fiec rei firme n parte, este important ca acestea s lichidit ilor este o problem de ordin colectiv.9 con tientizeze faptul c existen a

Idem 6, pag. 260-262

Bibliografie 1. ***, (2010), Parlamentul European, O mai bun supraveghere a pie elor financiare, www.europarl.europa.eu 2. ***,Bodeanu, T., (2010), G20 incearca sa gaseasca o solutie pentru criza financiara, www.ziare.com 3. ***, (2010), XTB: Criza economica va accentua decalajele dintre statele din UE, www.wall-street.ro 4. Duduiala, Popescu, L., Efectele crizei la nivel European, www.tribunaeconomica.ro 5. Macdonald, R., (2010), The Nature and Effects of the 2007 Crisis and Ways to Resolve It, Universitatea din Waikato 6. Mihai, I., (2009), Banca Comerciala Romana, Criza pietelor financiare - Sa invatam din greselile altora