Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Bucuresti

Facultatea de Relatii Economice Internationale


Master: Managementul Accesarii si Gestionarii Fondurilor Europene

PROIECT LA DISCIPLINA

Antreprenoriat si Dezvoltare Durabila

Dezvoltarea durabila in educatie


la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Senchea

Coordonator : Lect.Univ. Dr. Costea-Dunarintu Anca

Masterand: OPRIS (PUIA) EMANUELA


An de studiuI, Semestrul al II-lea

IUNIE 2016
Cuprins

I. Introducere............................................................................................................. 3

II. Viziunea, misiunea si valorile Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea"………..4

III. Obiective si directii strategice................................................................................6

Prioritatea 1. Imbunatatirea educatiei de baza...........................……………………………6

Prioritatea 2. Reorientarea educatiei catre dezvoltarea durabila………………………….7

Prioritatea 3. Asigurarea accesibilitatii materialelor si instrumentelor educationale legate


de EDD.................................................................................................................……………..7

Prioritatea 4. Sporirea gradului de constientizare publica…………………………………8

Prioritatea 5. Promovarea trainingului......................................................………………….9

Prioritatea 6. Dezvoltarea parteneriatelor pentru dezvoltarea profesionala ……………..9

Anexa-Plan desfasurat………………………………………………………………………10

2
I. Introducere

Conceptul de dezvoltare durabila, din anumite puncte de vedere, este destul de greu de
definit, dar prin prisma disciplinelor studiate cu elevii din liceul unde predau, pot afirma ca,
dezvoltarea durabila, este cultura pe care trebuie sa ne-o insusim noi, cei care ii indrumam, cat
si cei pe care ii indrumam, de a avea o lume mai buna, mai curata, mai sigura, mai eficienta,
mai economa, mai putin risipitoare de resurse, mai rodnica, mai putin distrugatoare. Acest
concept nu ar fi aparut daca oamenii ar fi utilizat resursele doar pentru nevoile de baza.
Pornind de la componentele dezvoltarii durabile (mediul, societatea si economia),
educatia pentru dezvoltarea durabila trebuie sa tina cont de aceste componente
interdependente si sa le cuprinda in obiectivele, deciziile si strategiile adoptate pe parcursul
unei perioade de timp, intr-un spatiu bine definit.
Faptul ca generatiile coexista si se succed, ca foarte multe dintre nevoile care se satisfac
nu dispar (pentru totdeauna), ci se regenereaza, ca adesea, satisfacerea unora antreneaza
aparitia altora, ca in general nevoile au tendinta sa devina mai multe si mai diferite, determina
existenta permanenta a societatii intr-o stare de fapt caracterizata prin cresterea volumului si
diversificarea nevoilor. Nevoile umane sunt de o mare complexitate si de o importanta diferita
pentru existenta si progresul omului, societatii si pentru mediul natural.
O societate sanatoasa se va baza pe un mediu la fel de sanatos creand un echilibru intre
om-nevoi-resurse, ce este, din pacate, destul de greu de infaptuit deoarece, omul, cu cat
cunoaste mai multe, are tendinta de a utiliza cat mai multe resurse pentru a-si indeplini visele,
fara a se gandi la urmari.
Educatia, pe langa faptul ca este un drept al omului, este o premisa pentru obtinerea
dezvoltarii durabile si un instrument esential pentru o buna gestionare si pentru promovarea
libertatii de actiune a tuturor indivizilor.
Educatia poate ajuta la transformarea obiectivelor dezvoltarii durabile in realitate, poate
ajuta la imbunatatirea capacitatii indivizilor de a gandi si a actiona in favoarea dezvoltarii
durabile.
Educatia poate schimba destul de mult mentalitatea oamenilor, determinandu-i sa
lucreze pentru o lume mai sigura, sanatoasa si prospera.
”Educatia pentru o dezvoltare durabila ofera o abordare critica, un grad sporit de
constientizare si putere de a explora si dezvolta noi concepte, viziuni metode si instrumente. ”
(CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 23 March 2005 )

Am ales educatia pentru dezvoltarea durabila in cadrul Liceului Tehnologic Dr. Ioan
Senchea din Fagaras din urmatoarele motive :
 Exista o necesitate acerba de a educa populatia din zona cu privire la ceea ce se
intampla la nivel local dar si la nivel mondial ;
 Este nevoie urgenta de a stopa utilizarea irationala a resurselor ;
 Este nevoie de educare a elevilor ca tot ceea ce azi avem, este posibil ca maine
sa nu mai existe ;
 criza abandonului sau neintegrarii scolare;
 Stoparea poluarii mediului inconjurator ;
 Utilizarea potentialului regional la maxim ;
 Incercarea combaterii saraciei din zona ;
 Daca fiecare om ar gandi global si ar actiona local, s-ar putea face multe
schimbari etc.

3
Planul strategic de dezvoltare durabila a activitatii in educatie al Liceului Tehnologic
Dr. Ioan Senchea este elaborat pentru o perioada de 5-10 ani pornind de la misiunea si
obiectivele liceului pe baza resurselor interne si a mediului extern, analizate in cadrul
comisilor si catedrelor si aprobat de Consiliul profesoral si Consiliul de Administratie si cu
sprijinul Ministerului Educatiei Nationale.
In acest sens s-a tinut cont de modificarile ce inca isi fac simtita prezenta in mediul
social romanesc, in starea economiei nationale cat si mondiale. Perspectivele DDE
(Dezvoltarii durabile in Educatie) depind foarte mult de schimbarea stilului de viata si a
modelelor de consum si productie. De aceea, este necesara educarea si informarea populatiei,
implicarea societatii civile, mobilizarea resurselor si materialelor institutionale adecvate.
Actualul Plan strategic de dezvoltare durabila a activitatii expune optiunile esentiale ale
Liceului Tehnologic Dr. Ioan Senchea pe urmatoarele prioritati:
 Imbunatatirea educatiei de baza
 Reorientarea educatiei catre dezvoltarea durabila
 Asigurarea accesibilitatii materialelor si instrumentelor educationale legate de EDD
 Sporirea gradului de constientizare publica
 Promovarea trainingului

Planul strategic de dezvoltare durabila se detaliaza in Planuri anuale care cuprind


actiunile, masurile, termenele, precum si costurile estimate si sursa de finantare.

4
II. Viziunea, misiunea si valorile Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea"

Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" , este o instituţie de învăţământ care asigură
tinerilor din municipiul Fagaras şi împrejurimi pregatire europeană în domeniul tehnic, de
nivel 1, 2 si 3. Aici se urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor,
asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de
competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor
de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.
Şcoala urmăreşte să asigure o educaţie de calitate bazata pe dezvoltarea durabila, în acord cu
nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de
azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii
locala si nationala.
Liceul Tehnologic " Dr. Ioan Senchea " urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea
unui învăţământ modern, echilibrat desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi
cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Viziunea Liceului Tehnologic " Dr. Ioan Senchea " este de a deveni un model al
formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

Misiunea şcolii:
Pornind de la viziunea enunţată anterior, ne propunem:
- educarea complexă şi echilibrată a elevilor noştri prin oferirea accesului complex la
informaţie şi educaţie tehnică
- specializări şi meserii cu integrare imediată pe piaţa muncii europene.
- deplasarea actului educaţional de la prelegere şi lecţia obişnuită către activităţile activ-
participative (învăţare prin proiecte, învăţare colaborativă, etc) urmărindu-se standardele de
referinţă şi indicatorii de performanţă naţionali
- asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii.

Valori
Profilului moral şi acţional al absolventului Liceului Tehnologic " Dr. Ioan Senchea "
este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de
învăţare şi educaţie:
 Judecata înteleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile;
a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea
practică. 
 Rationalitate – a utiliza resursele existente constienti de raritatea lor
 Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în
gând şi în faptă.
 Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 
 Perseverentă - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda
dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

5
 Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate
şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 
 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin
fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi
a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice
împrejurare.
III. Obiective si directii strategice

Prioritatea 1. Imbunatatirea educatiei de baza


Accesul la educatie de calitate este esential in dezvoltare. Educatia asigura
cunostintele si competentele necesare pentru a fi / a deveni cetateni activi si pentru a se simti
impliniti pe plan personal. Alfabetizarea contribuie direct la reducerea saraciei. Pe plan local,
in Fagaras, se observa o scadere a nivelului de educatie. Tinerii renunta la finalizarea studiilor
datorita saraciei, familiilor dezorganizate, lipsei locurilor de munca etc.
Sistemul de educatie nu este organizat pentru a raspunde specific la nevoile de
instruire ale copiilor, tinerilor, adultilor pe directiile lor de interes si conform cu capacitatile
cognitive si cu abilitatile naturale ale acestora. De asemenea sistemul educativ nu este
organizat spre a raspunde la nevoile actuale si de perspectiva a pietei fortei de munca.

Obiective :
 Imbunatatirea ingrijirii si educatiei acordate tinerilor ;
 Acoperirea nevoilor si formarea competentelor generale de viata necesare ;
 Asigurarea egalitatii de gen in procesul educational
Strategii :
 Utilizarea de metode si mijloace moderne in educatie
 Diferentierea ofertei educative pe categorii de copii, tineri, adulti in functie de nevoile
specifice si de abilitatile specifice ale acestora
 Incurajarea participarii active a elevilor la disciplinele studiate
 Formarea de deprinderi, aptitudini de utilizare rationala a resurselor ;
 Incurajarea elevilor sa foloseasca gandirea si reflexia sistemica, critica si creativa in
contextul local dar si global.

Prioritatea 2 : Reorientarea educatiei catre dezvoltarea durabila

6
Urmand obiectivele Dezvoltarii Durabile, se vor integra in disciplinele studiate temele
privitoare la: reducerea saraciei, indatoririle cetatenesti, pacea, etica, responsabilitatea, in
context local si global democraţia şi guvernarea, justiţia, securitatea, drepturile omului,
sănătatea, egalitatea dintre sexe, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală şi urbană, economia,
modelele de producţie şi de consum, responsabilitatea civică, protecţia mediului,
managementul resurselor naturale şi diversitatea biologică şi a naturii.
Strategii:
 Introducerea unor discipline optionale de studiu, cum ar fi:
1. Cetatenie globala si dezvoltare durabila
2. Drepturile omului, justitie sociala si toleranta;
3. Mediul inconjurator si dezvoltarea durabila
4. Proiectul educational pentru dezvoltare
 Punerea accentului pe temele specifice dezvoltarii durabile.

Prioritatea 3. Asigurarea accesibilitatii materialelor si instrumentelor educationale


legate de EDD
Obiective :
 Asigurarea calitatii procesului educational,
 Dezvoltarea capacitatii de informare, orientare scolara si consiliere profesionala,
 Dezvoltarea parteneriatelor pentru formare profesionala ;
 Inlesnirea accesului la resurse şi informaţii legate de EDD;
 asigurarea coerenţei dintre materialele folosite în educaţia formală şi cele folosite în
educaţia non-formală şi informală, elaborarea de strategii de diseminare în acest
domeniu;
 Cresterea calitatii procesului educativ prin activitati extracurriculare in vederea
facilitarii insertiei profesionale si sociale .
Strategii :
 Participarea profesorilor la forme de perfectionare metodice si de specialitate ;
 Deprinderea competentelor pentru utilizarea sistemului AEL ;
 Facilitarea adaptarii la schimbarile din sistem si imbunatatirea comunicarii
interne ;
 Construirea unor spatii noi de invatamant in concordanta cu cerintele de dezvoltare
a scolii
 Modernizarea mijloacelor si materialelor didactice

7
 Reorganizarea materialului didactic existent
 Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregatire
 Imbunatatirea conditiilor pentru elevi, pentru cadrele didactice si personalul didactic
auxiliar
 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii

In afară de metodele tradiţionale, ar trebui să se includă, printre altele, discuţii,


planificări conceptuale şi perceptuale, interogări filozofice, clarificări ale valorilor, simulări,
scenarii, modelări, jocuri de rol, jocuri, folosirea tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiei ,
sondaje, studii de caz, excursii şi educaţie în mijlocul naturii, metoda proiectului , analiza
bunelor practici, experienţa la locul de muncă şi rezolvarea de probleme; Să fie susţinută de
materiale didactice relevante, cum ar fi: publicaţii metodologice, didactice şi pedagogice,
manuale, ilustraţii, broşuri, studii de caz, analize ale bunelor practici, resurse audio şi video.

Prioritatea 4. Sporirea gradului de constientizare publica


Schimbarea comportamentului are o importanta deosebita in reducerea semnificativa a
consumului de resurse, a atitudinii fata de semeni, mediu etc.
Competenţele profesionale şi cunoştinţele privind dezvoltarea durabilă ar trebui
îmbunătăţite permanent, fiind astfel, parte din procesul de învăţare continuă a persoanelor.Va
exista mereu o necesitate pentru sporirea cunoaşterii şi introducerea de competenţe noi pentru
a da mai multă substanţă conceptului de dezvoltare durabilă, multe domenii de expertiză fiind
în continuă dezvoltare.
Obiective :
 Analiza situaţiei actuale;
 Campanie locala de conştientizare a publicului larg cu privire la educatia pentru
dezvoltare durabila;
 promovarea cooperării dintre instituţiile de învăţământ formal şi organizaţiile ce
furnizează educaţie informală şi non-formală;
 încurajarea mass-media în a informa publicul larg despre DD şi în a dezbate
problemele legate de acest domeniu;
 dezvoltarea cooperării cu ONG-urile şi sprijinirea activităţilor lor educaţionale;
 încurajarea şi sprijinirea activităţilor comunitare de informare în privinţa DD.
Strategii:
 Organizare evenimente la nivel regional;
 Organizarea de Ateliere de lucru ;

8
 Organizarea de targuri in colaborare cu AJOFM, Camera de Comert, angajatori etc.
 Organizarea unor mese rotunde cu reprezentanţi mass media pe teme specifice DD;
 Schimb de experienţă;

Prioritatea 5. Promovarea trainingului


“Trainingul este privit ca baza a actiunii, un instrument important pentru dezvoltarea
potentialului uman si pentru facilitarea realizarii unei llumi durabile”. In urma trainingului,
elevii vor fi capabili sa inteleaga tendintele actuale, vor cunoaste dimensiunile principale ale
dezvoltarii durabile si vor explora modalitati de integrare a tematicilor si principiilor acestora
in activitatea lor viitoare. Se va acorda o atentie particulara schimbului de experienta si
stabilirii de noi contacte profesionale.

Obiective:
 Imbunatatirea performantelor individuale si de echipa in ceea ce priveste calitatea si
productivitatea;
 Sporirea interesului elevilor prin incurajarea acestora in vederea identificarii cu
sarcinile de lucru si cu obiectivele disciplinelor de studiu;
 Crearea unei atitudini mai receptive la schimbare;
 Obtinerea de satisfactii pentru elevi prin munca eficienta.

Strategii:
 Organizarea de stagii de practica la agentii economici din Fagaras;
 Schimb de experienta cu alti elevi din strainatate;
 Organizarea de cercuri tematice speciale pentru dezvoltarea durabila;
 Organizarea de activitati specifice temelor DD in cadrul scolii, la nivel local si
regional

Prioritatea 6. Dezvoltarea parteneriatelor pentru formare profesionala

Obiective :
 Extinderea parteneriatelor cu agentii economici
 Dezvoltarea parteneriatelor externe conforme cu statutul de membru U.E. al Romaniei
pentru formare profesionala

Strategii :
 Reevaluarea si imbunatatirea parteneriatelor actuale cu agentii economici
 Determinarea unor noi agenti economici pentru intrare in parteneriat.
 Introducerea de noi valente in parteneriatele existente
 Initierea unor parteneriate noi

9
Anexa
PLAN DESFASURAT

Prioritatea 1. Corelarea ofertei scolare cu nivelul de calificare


Obiectivul 1.1. Identificarea nevoilor de calificare
Tinta 1.1.1. Obtinerea de informatii credibile, de calitate, periodic actualizate si accesibile
privind nevoile de calificare
Rezultate masurabile :
 Rapoarte anuale privind evolutia pietei muncii
 Sistem comunitar de monitorizare a pietei muncii
 Raport anual al comisiei O.S.P. privind insertia absolventilor
Masuri Termen Responsabilitati

1. Proiectarea unui sistem de culegere a


datelor privind piata muncii 2016-2017 Comisia O.S.P.
2. Investigarea pietei muncii de interes Anual Comisia O.S.P.
pentru scoala
3. Realizarea « Observatorului comunitar al Anual Parteneriat scoli IPT,
pietei muncii » A.J.O.F.M., Camera de
Comert si Industrii, agenti
economici
4. Sondaje in randul elevilor de gimnaziu Anual Parteneriat scolile gimnaziale

Resurse : - resurse umane din sistem si atrase


- resurse financiare interne si obtinute prin atragere de fonduri externe

Obiectivul 1.2. Adaptarea ofertei pentru formare profesionala la nevoile de calificare identificate
Tinta 1.2.1. Adaptarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare prin formarea
profesionala initiala ( pe domenii de pregatire si calificari )

Rezultate masurabile :
 Indicatori PLAI, PRAI initiali si reevaluati, indicatori locali
 Planuri de scolarizare anuale
 Rapoarte ale insertiei pe piata fortei de munca

Masuri Termen Responsabilitati


1. Reevaluare planuri de scolarizare Anual Director
2. Colaborare cu scolile IPT ale comunitatii Anual Directori scoli
pentru asigurarea unui sistem
neconcurentional
3. Identificarea potentialilor parteneri Anual Director adjunct, catedra
pentru instruire practica tehnica
4. Elaborare C.D.L. adecvat Anual Director adjunct, catedra
tehnica

Resurse : resurse umane interne si externe in parteneriat

Tinta 1.2.2. Cresterea nivelului de calificare si gradului de adecvare a competentelor formate la


nevoile transformarii economico-sociale ale comunitatii

Rezultate masurabile :
 Indicatori ai ratei de tranzitie : S.A.M- an de completare, an de completare – liceu curs
superior, liceu – scoala postliceala, liceu – invatamant superior de specialitate

10
 Rapoarte ale comisiei O.S.P.
 Indicatori ai ratei de succes
 C.D.L.-uri , C.D.S.-uri elaborate

Masuri Termen Responsabilitati


1. Consiliere pentru ridicarea ratei de Anual Consilier psihologic
trecere la nivel superior
2. Prelucrare regulamente, metodologii Anual Diriginti
specifice trecerii la nivel superior
3. Elaborare C.D.L. « Asigurarea calitatii » 2016 Catedra tehnica
pentru toate calificarile
4. Elaborare C.D.L. »Psihologia muncii si 2016 Catedra de specialitate
comunicare » pentru S.A.M.

Resurse : resurse umane interne

Tinta 1.2.3. Diversificarea ofertei la cerere

Rezultate masurabile :
 Autorizatii C.N.F.P.A.
 Curriculum specializat
 Certificate de competente obtinute de adulti ( numar)
 Ghiduri, fise de lucru, suporturi de curs

Masuri Termen Responsabilitati


1. Realizarea unei publicitati agresive si conlucrarea cu Director, comisia de
A.J.O.F.M., autoritati , O.J.C.A., Directia judeteana formare a adultilor
pentru agricultura pentru demararea cursurilor de
calificare pentru adulti autorizate 2016
2. Obtinerea de noi certificari pentru calificare adulti in Comisia de formare
domeniile comert ( lucrator in comert) si industrie a adultilor
alimentara ( lucrator in morarit si panificatie, lucrator in
prelucrare carne, lapte, peste, legume si fructe) 2016-2017
3. Elaborare de curriculum specific 2016-2017 Catedra tehnica
4. Elaborare de ghiduri ale cursantului, fise de lucru, 2016-2018 Catedra tehnica
suporturi de curs
5. Introducerea unor calificari de « nisa » pentru scoala 2016-2018 Director
postliceala – seral(tehnician cadastru funciar-topograf,
tehnician in secretariat)
6. Obtinerea unor finantari externe ( de ex. POS-DRU ) 2016-2018 director
pentru realizarea de cursuri de formare pentru someri,
grupuri dezavantajate

Resurse : - resurse umane interne


- resurse financiare interne, atrase de la alte activitati publice, finantari externe

Prioritatea 2. Asigurarea calitatii procesului educational

Obiectiv 2.1. Implementarea sistemului de asigurare a calitatii


Tinta 2.1.1. Avizarea ofertei educationale

Rezultate masurabile :
 Acreditari ARACIP pentru calificari
 Rapoarte de evaluare externa

11
 Rapoarte de evaluare interna
Masuri Termen Responsabilitati
1. Seminarizarea informatiilor din Legea Comisia de Evaluare si
asigurarii calitatii invatamantului 2016 Asigurare a Calitatii din
preuniversitar si documentele ARACIP Scoala (C.E.A.C.S.)
2. Intocmirea dosarelor de acreditare pentru Anual C.E.A.C.S.
calificarile noi incepand cu anul 2007
3. Intocmirea rapoartelor de evaluare Conform calendar C.E.A.C.S.
interna a calitatii ARACIP
4. Avizarea rapoartelor de evaluare anuale Anual Consiliul de Administratie
5. Operationalizarea cerintelor rapoartelor Periodic C.E.A.C.S., Consiliul de
de evaluare externa Administratie

Resurse : resurse umane interne, monitori si evaluatori externi, resurse financiare bugetare

Tinta 2.1.2. Obiectivizarea monitorizarii interne pentru asigurarea calitatii

Rezultate masurabile :
 Documente de lucru interne ale C.E.A.C.S.
 Suport informatic elaborat de C.E.A.C.S.
 Rapoarte de evaluare ale C.E.A.C.S.
 Aprecieri ale C.A. privind stadiul si obiectivitatea evaluarii
Masuri Termen Responsabilitati

1. Elaborarea documentelor de lucru 2016 C.E.A.C.S.


interne ale C.E.A.C.S.
2. Elaborarea suportului informatic de catre 2016 C.E.A.C.S.
C.E.A.C.S., ca document de initiere si
lucru pentru toate cadrele didactice
3. Diseminarea informatiilor anterior 2016-2018 C.E.A.C.S., cadre didactice
stabilite pentru toate cadrele didactice
4. Prelucrarea rapoartelor de evaluare si Anual Consiliul de Administratie
monitorizare interne/externe
5. Intocmirea planurilor manageriale Anual Echipa manageriala
anuale corespunzator cu cerintele asigurarii
calitatii

Resurse : resurse umane interne ( C.E.A.C.S., echipa manageriala, responsabili catedre),


resurse financiare bugetare si proprii.

Obiectiv 2.2. Generalizarea utilizarii metodelor activ-participative


Tinta 2.2.1. Initierea si aplicarea metodelor de invatare centrata pe elev ( I.C.E.)

Rezultate masurabile :
 Numarul certificatelor obtinute de cadrele didactice la absolvirea cursurilor I.C.E.
 Rapoarte de activitate ale actedrelor, fise de interasistenta si asistenta, lectii demonstrative in
primul an
 Inventar al materialului didactic necesar I.C.E.
 Metodologie elaborate pentru fiecare disciplina
Masuri Termen Responsabilitati

1. Absolvirea de catre toate cadrele 2016 Catedra tehnica, C.C.D.Brasov


didactice de specialitate a cursurilor I.C.E.

12
(partea a II-a)
2. Absolvirea de catre restul cadrelor 2016-2017 Catedre, C.C.D.Brasov
didactice a cursurilor I.C.E.
3. Sustinerea a cel putin 2 lectii 2016 Catedra tehnica, director
demonstrative de catre fiecare cadru adjunct
didactic
4. Elaborarea ghidului elevului si ghidului 2016-2017 Catedre
profesorului pentru I.C.E.
5. Stabilirea listei inventarului necesar de 2016-2018 Catedra tehnica, rest catedre
material didactic pentru aplicarea I.C.E.
6. Achizitionarea materialului didactic 2016-2017 Echipa manageriala
corespunzator activitatii de I.C.E.

Resurse implicate : resurse umane interne, C.C.D., I.S.J.Brasov ;


resurse financiare : fonduri bugetare, fonduri proprii, fonduri externe atrase, sau
cofinantari

Obiectiv 2.3. Dezvoltarea competentelor profesionale ale resurselor umane


Tinta 2.3.1. Participarea profesorilor la forme de perfectionare si metodica. Participarea
personalului auxiliar la forme de perfectionare

Rezultate masurabile :
 Certificate de absolvire a cursurilor
 Procentaj imbunatatit de cadre cu grade didactice I si II

Masuri Termen Responsabilitati

1. Perfectinarea profesionala a cadrelor 2016-2017 Director,


didactice prin forme organizate, cel putin 2016-2020 Responsabili catedre
odata la 5 ani
2. Toate cadrele didactice se vor 2016-2017 Director,
perfectiona pentru « Consiliere si comisia dirigintilor
orientare »
3. Cuprinderea in formarea pe metode de 2016-2017 Director,
invatare activ-participative, a tuturor Responsabili catedre
cadrelor didactice
4. Perfectionarea cadrelor didactice care 2016 Director,
lucreaza in sistemul de formare continua Catedra tehnica
pentru pedagogia si psihologia adultilor
5. Perfectionarea cadrelor didactice 2016-2017 Director,
auxiliare cel putin odata la 5 ani 2016-2020 Compartiment auxiliar

Resurse : resurse umane interne, externe (C.C.D., I.S.J., Universitati)


resurse financiare : fonduri bugetare, veniturii proprii, personale

Tinta 2.3.2. Deprinderea competentelor pentru utilizarea sistemului AEL


Rezultate masurabile :
 Numar de certificate de absolvire a cursurilor
 Numar de lectii tinute
 Numar de cadre didactice implicate in utilizare

Masuri Termen Responsabilitati

1. Absolvirea cursurilor pentru utilizarea 2016-2017 Director,

13
AEL, partea a II-a de catre toate cadrele Responsabili catedre,
didactice Informatician
2. Ridicarea procentului de utilizare AEL Anual Responsabili catedre,
in lectii pentru fizica, chimie, biologie cu Informatician
10% anual
3. Sustinerea a cel putin doua lectii AEL de Semestrial Cadre didactice,
catre fiecare cadru didactic Informatician
4. Achizitionarea suportului pentru noi Anual director
lectii AEL

Resurse : resurse umane – interne, externe ( finantari)


resurse financiare – fonduri bugetare, venituri proprii

Tinta 2.3.3. Obtinerea competentelor de comunicare in limbi straine de


circulatie internationala
Rezultate masurabile :
 Numarul cadrelor didactice care pot folosi la nivel mediu o limba de circulatie internationala
( franceza, engleza)
 Procent al cadrelor didactice care folosesc competentele lingvistice in comunicarea cu
parteneri externi

Masuri Termen Responsabilitati


1. Organizarea cursurilor pentru dobandirea 2016 Catedra de limba si
abilitatilor de comunicare in limbile franceza si comunicare
engleza la nivel de incepatori
2. Continuarea cursurilor pentru dobandirea 2016-2017 Catedra de limba si
competentelor lingvistice de nivel mediu comunicare

Resurse : resurse umane interne ( cadre didactice de la catedra de limba si comunicare)


resurse financiare : venituri proprii

Tinta 2.3.4. Facilitarea adaptarii la schimbarile din sistem. Imbunatatirea comunicarii interne
Rezultate masurabile :
 Procent cadre didactice mentinute in sistem
 Numarul cadrelor didactice care au obtinut a doua specializare
 Numar masterate obtinute de cadre didactice
 Dezvoltare baza centru de informare si documentare propriu
 Plan de perspectiva al incadrarii

Masuri Termen Responsabilitati


1. Evaluarea iesirilor din sistem ca urmare a 2016 Consiliul de Administratie
pensionarilor si a scaderii populatiei scolare
2. Realizarea planului de incadrare de perspective 2016 Consiliul de Administratie
pana in 2020
3. Orientarea si facilitarea, inclusiv la nivel 2016-2020 Director, Consiliul pentru
financiar, a cadrelor didactice previzionate a le fi curriculum
restransa activitatea pentru obtinerea celei de-a
doua specializari
4. Realizarea Centrului de informare si 2016-2026 Director, responsabili catedre
documentare
5. Initierea si derularea unui plan de eficientizare 2016-2017 Consiliul de Administratie
a comunicarii interne

Resurse : resurse umane interne

14
resurse financiare  : fonduri bugetare, venituri proprii granturi interne si externe,
fonduri personale

Prioritatea 3. Reabilitarea si modernizarea bazei material didactice a scolii

Obiectiv 3.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii


Tinta 3.1.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii actuale
Rezultate masurabile :
 Fonduri atrase pentru reabilitare
 Procent de reabilitare a infrastructurii existente

Masuri Termen Responsabilitati


1. Reabilitarea corpului C (atelier 2020 Director
electromecanic si mecanic)
2. Mansardarea corpului B pentru crearea a 2020 Director
sapte noi spatii de invatamant
3. Refunctionalizarea corpului B (sistem de 2020 Director
incalzire propriu, grupuri sanitare, inlocuire
ferestre, recompartimentare)
4. Refunctionalizarea corpului A ( sporirea 2016-2020 Director
spatiului bibliotecii, centre de
documentare)
5. Reabilitarea cailor de acces 2016-2020 Director
6. Reabilitarea bazei sportive in aer liber 2016-2017 Director
7. Refunctionalizarea atelierului de 2016-2017 Director
tamplarie

Resurse : resurse umane externe ( firme de constructii, autoritati locale )


resurse financiare : de la bugetul local, M.Ed.C., venituri proprii

Tinta 3.1.2. Constructia unor spatii noi de invatamant in concordanta cu cerintele de dezvoltare
a scolii
Rezultate masurabile :
 Studii de fezabilitate, proiecte tehnice
 Edificari canstructii noi
 Numar de elevi si cadre didactice care folosesc spatiile

Masuri Termen Responsabilitati
1. Construirea unui nou corp de cladire
multifunctional ( ateliere de agricultura,
ind.alimentara, comert, laborator de 2018 Director
biologie, cabinete de turism, contabilitate,
informatica, biblioteca, sala festiva, cabinet
medical si psihologic)
2. Modernizarea bazei sportive prin 2019 Director
constructia unui complex de terenuri de
tenis de camp, minifotbal in aer liber
3. Construirea unei sere didactice 2018-2019 Director

Resurse : resurse umane interne (atragere de fonduri) externe


resurse financiare  : bugetare (granturi M.Ed.C., granturi din programe si proiecte
europene, cofinantare locala)

15
Obiectiv 3.2. Modernizarea mijloacelor si materialelor didactice
Tinta 3.2.1. Reorganizarea materialului existent

Rezultate masurabile :
 Procese verbale de inventariere si casare
 Liste de dotari pentru fiecare calificare
 Liste de dotari pentru fiecare spatiu de invatamant – si cadre didactice
 Planuri ale catedrelor de refunctionalizare

Masuri Termen Responsabilitati


1. Realizarea unei inventarieri riguroase a 2016 Comisia de inventariere
materialului didactic, a starii de
functionabilitate, uzura fizica si morala
2. Redistribuirea materialului didactic in 2016-2018 Comisia de inventariere
functie de noile calificari si S.P.P.-uri
3. Realizarea listelor de dotari actuale 2016 Comisia de inventariere,
pentru fiecare calificare director adjunct, catedre
tehnice
4. Reactualizarea listelor de inventar pentru Anual Comisia de inventariere
fiecare spatiu si cadre didactice
5. Refunctionalizarea atelierelor si 2016-2018 Responsabili catedre
cabinetelor existente

Resurse : resurse umane interne

Tinta 3.2.2. Modernizarea mijloacelor si materialelor didactice

Rezultate masurabile :
 Liste de dotare medie a cabinetelor si atelierelor
 Numar de granturi obtinute pentru modernizare
 Numar de achizitii efectuate
 Numar echipamente si materiale didactice realizate in regim propriu
 Evaluari interne si externe ale comisiilor de avizare a calitatii

Masuri Termen Responsabilitati


1. Intocmirea listelor de dotare medie pentru 2016 Director adjunct, responsabili
fiecare calificare catedre
2. Realizarea nivelului de dotare medie pentru 2020 Director
toate calificarile existente
3. Accesarea programelor de finantare prin Anual Director, comisia de proiecte
granturi interne si externe
4. Intocmirea si operationalizarea unui plan de 2016, anual Director adjunct, responsabili
dotare pentru material didactic realizat in regim catedre
propriu

5. Modernizarea bibliotecii , prin sporirea 2016-2017 Director, bibliotecar


fondului de carte tehnica si carte virtuala

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare : bugetare, granturi externe, cofinantari,venituri proprii, sponsorizari

Obiectiv 3.3. Imbunatatirea conditiilor de habitat pentru elevi si profesori


Tinta 3.3.1. Imbunatatirea conditiilor pentru elevi

16
Rezultate masurabile :
 Mobilier nou achizitionat, spatii de recreere si activitati extracurriculare amenajate
 Buget alocat

Masuri Termen Responsabilitati


1. Achizitionarea mobilierului scolar 2016 Director, administrator
standard si specific pentru spatiile nou financiar
construite
2. Inlocuirea mobilierului din corpul A 2016-2018 Director, administrator
financiar
3. Amenajarea salii de masa 2016 Director
4. Imbunatatirea ambientului extern Anual Director, sef de ferma
(parcuri, zone verzi)
5. Achizitionarea unui mijloc de transport 2016 Director, administrator
propriu pentru instruirea practica a elevilor financiar
si a desfasurarii unor activitati
extracurriculare

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare : bugetare, granturi, venituri proprii
Tinta 3.3.2. Imbunatatirea conditiilor de habitat pentru profesori

Rezultate masurabile :
 Spatii nou amenajate , dotari necesare pentru activitate

Masuri Termen Responsabilitati


1. Reamenajarea si dotarea spatii-lor 2016 Director, administrator
existente (sala profesorala,sala de rezerva)
2. Amenajarea unor spatii functionale 2017 Director, administrator
pentru fiecare catedra
3. Achizitionarea echipamentelor necesare 2017 Director,administrator
pentru activitatile desfasurate in scoala
( copiatoare, calculatoare,etc.)

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare bugetare, venituri proprii

Prioritatea 4. Dezvoltarea capacitatilor de informare, orientare scolara si consiliere profesionala

Obiectiv 4.1. Imbunatatirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la formare profesionala si


cautare a locului de munca
Tinta 4.1.1. Diversificarea metodelor de informare pentru orientare scolara si profesionala

Rezultate masurabile :
 Numar de lectii de dirigentie cu tematica adecvata
 Suport de informatie creat
 Statistici privind parcursul elevilor
 Numar de absolventi incadrati pe piata muncii

Masuri Termen Responsabilitati


1. Sporirea procentului lectiilor cu tematica Anual Diriginti, consilier educativ
specifica in cadrul orelor de dirigentie
2. Crearea unui suport informatic de Anual Comisia O.S.P.
orientare scolara pentru absolventi si a

17
locurilor de munca disponibile

3. Organizarea anuala a « Targului Anual Comisia O.S.P.


locurilor de munca »
Intensificarea masurilor de informare si anual Comisia O.S.P., diriginti
convengere pentru generalizarea trecerii la
forme de invatamant si calificari superioare

Resurse : resurse umane interne, externe ( parteneri)


resurse financiare proprii

Tinta 4.1.2. Cresterea rolului consilierii in vederea dezvoltarii personalitatii elevului

Rezultate masurabile :
 Numar de elevi consiliati prin cabinetul psihologic
 Numar de parinti consiliati
 Achizitii de tehnici si metode noi pentru consiliere

Masuri Termen Responsabilitati


1. Generalizarea consilierii pentru elev 2016 Consilier psihologic
2. Introducerea consilierii pentru cariera la 2014 Consilier psihologic, diriginti
parintii elevilor
3. Achizitionarea de echipamente, tehnici, 2016 -2020 Consilier psihologic, director
metode standardizate pentru cabinetul de
psihologie
4. Responsabilizarea dirigintilor in 2016-2020 Diriginti, consilier educativ
completarea portofoliilor personale

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare : venituri proprii

Obiectiv 4.2. Imbunatatirea comunicarii privind conditiile oferite de scoala pentru dezvoltare
intelectuala si profesionala
Tinta 4.2.1. Diversificarea metodelor de comunicare cu scolile gimnaziale
Rezultate masurabile :
 Vizite de informare si orientare scolara in gimnazii
 Ghid de prezentare a ofertei educationale
 Manifestari organizate in comun cu scolile gimnaziale

Masuri Termen Responsabilitati

1. Intensificarea actiunilor de promovare a Anual Director, comisia O.S.P.


scolii in randul elevilor si parintilor din
scolile gimnaziale
2. Reactualizarea ghidului de prezentare a Anual Director, comisia O.S.P.
scolii si a ofertei educationale
3. Permanentizarea participarii elevilor din Anual Director, consilier educativ
gimnaziu la “ Zilele Senchea”
4. Elaborarea unui plan operational de 2016-2017 Director adjunct, consilier
organizare a actiunii comune de informare educativ, comisia O.S.P.
profesionala si scolara ( participari la orele
de instruire practica, manifestari culturale,
sportive, etc.)

18
Resurse : resurse umane interne si externe ( elevi, cadre didactice)
resurse financiare : venituri proprii, fonduri bugetare

Tinta 4.2.2. Diversificarea actiunilor de comunicare cu mass-media, agenti economici, autoritati,


O.N.G-uri

Rezultate masurabile :
 Numar de aparitii in mass-media locala
 Catalogul agentilor economici de interes pentru scoala
 Corespondenta cu agenti economici, O.N.G-uri, autoritati
Masuri Termen Responsabilitati
1. Intensificarea actiunilor de promovare a 2016-2020 Director
actiunilor scolii prin mass-media locala
2. Realizarea catalogului agentilor 2016-2018 Comisia O.S.P.
economici, potentiali colaboratori
Periodicizarea comunicarii Annual Comisia O.S.P.
4. Diversificarea actiunilor pentru atragerea 2016-2020 Director, comisia de
adultilor la formarea continua specialitate

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare : venituri proprii

Prioritatea 5 : Dezvoltarea parteneriatelor pentru formarea profesionala

Obiectiv 5.1. Extinderea parteneriatelor cu agentii economici


Tinta 5.1.1. Reevaluarea si imbunatatirea parteneriatelor existente

Rezultate masurabile :
 Contracte de parteneriat reevaluate
 Numar de personae din scoala implicate in derulare

Masuri Termen Responsabilitati


1. Analizarea realizarii obiectivelor 2016 Director adjunct, catedra
parteneriatelor existente tehnica
2. Elaborarea unei strategii de perspective a 2016-2018 Director adjunct, catedra
incheierii contractelor de parteneriat si a unui tehnica
tip nou de contracte
3. Prelungirea contractelor viabile 2016-2017 Director adjunct, catedra
tehnica
4. Sporirea numarului de personae din scoala 2016-2020 Director adjunct, catedra
si a atributiilor in derularea parteneriatelor tehnica

Resurse : resurse umane proprii, resurse externe (agenti economici)


resurse financiare : -
Tinta 5.1.2. Determinarea unor noi agenti economici pentru intrare in parteneriat

Rezultate masurabile :
 Contracte noi de parteneriat, incheiate
 Numar de personae din scoala implicate

Masuri Termen Responsabilitati


1. Stabilirea strategica de parteneriat pentru 2016 Director adjunct, catedra
formare profesionala in functie de tehnica, comisia O.S.P.
perspective planului de scolarizare

19
2. Contactarea agentilor economici pentru 2016-2018 Director adjunct, catedra
parteneriat in formarea initiala tehnica, comisia O.S.P.
3. Contactarea agentilor economici pentru 2016-2018 Director adjunct, catedra
parteneriat in formarea adultilor tehnica, comisia O.S.P.
4. Incheierea contractelor 2016-2020 Director adjunct

Resurse : resurse umane proprii, externe


resurse financiare : -
Obiectiv 5.2. Dezvoltarea parteneriatelor externe, conform cu statutul de membru U.E. al
Romaniei, pentru formarea profesionala
Tinta 5.2.1. Introducerea de noi valente in parteneriatele existente

Rezultate masurabile :
 Numar contracte de parteneriat reevaluate
 Numar certificate internationale de practica

Masuri Termen Responsabilitati


1. Reevaluarea contractelor prin prisma 2016-2018 Director
introducerii posibilitatilor de instruire
reciproca si a recunoasterii formale
2. Elaborarea noilor contracte 2016 Director
3. Sporirea numarului de elevi si cadre 2016-2020 director
didactice participanti la parteneriate

Resurse : resurse umane interne si externe (parteneri)


resurse financiare : fonduri proprii, bugetare pentru deplasari, granturi externe

Tinta 5.2.2. Initierea unor parteneriate noi

Rezultate masurabile :
 Numar de contracte de parteneriat

Masuri Termen Responsabilitati


1. Realizarea cataloagelor de posibili 2016-2017 Director, comisie de resort
parteneri in formare profesionala similara
2. Contactarea partenerilor 2016 Director, comisie de resort
3. Incheierea contractelor 2016-2020 Director, comisie de resort
4. Derularea noilor contracte 2016-2020 Director, comisie de resort

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare : venituri bugetare, venituri proprii, granturi externe

Prioritatea 6. Cresterea calitatii procesului educativ prin activitati extracurriculare in vederea


facilitarii insertiei profesionale si sociale

Obiectiv 6.1. Cresterea rolului parteneriatelor educative in vederea intaririi rolului de


organizator social al comunitatii si sustinerea unei culture de dezvoltare locala
Tinta 6.1.1. Reevaluarea si imbunatatirea parteneriatelor existente

Rezultate masurabile :
 Numar de contracte reevaluate
 Numar de persoane implicate

Masuri Termen Responsabilitati

20
1. Reevaluare prin sporirea implicarii 2016 Consilier educativ, diriginti
parintilor, a parteneriatelor cu acestia
2. Reevaluarea parteneriatelor cu 2016-2017 Director, consilier educativ
autoritatile locale, institutii de cultura,
O.N.G.-uri prin accentuarea initiativei
participative a scolii la dezvoltarea
comunitatii
3. Incheierea noilor contracte de parteneriat 2016-2017 Director, consilier educativ

Resurse : resurse umane interne si externe

Tinta 6.1.2. Initierea unor parteneriate noi


Rezultate masurabile :
 Numar de contracte noi
Masuri Termen Responsabilitati
1. Extinderea sferei de actiune a parteneriatelor 2016 Director, consilier educativ
in zona rurala
2. Realizarea parteneriatului local de actiune 2016-2017 Director, consilier educativ
comunitara cu scolile IPT
3. Extinderea parteneriatelor in zona 2016-2017 Director, consilier educativ
institutiilor de invatamant superior, a
responsabililor judeteni, nationali
4. Realizarea parteneriatelor pentru accesarea 2016-2020 director
fondurilor necesare dezvoltarii resurselor
umane si a insertiei pe piata fortei de munca

Resurse : resurse umane interne, externe


resurse financiare : venituri proprii, cofinantari

Obiectiv 6.2. Dezvoltarea personalitatii elevilor prin actiuni cu character educativ


Tinta 6.2.1. Cresterea rolului participativ al cadrelor didactice si elevilor la actiunile cu caracter
educativ prin activitati extrascolare
Rezultate masurabile :
 Numar elevi atrasi la activitati cu character permanent, de tip extrascolar
 Numar cadre didactice implicate
 Plan de activitati extrascolare

Masuri Termen Responsabilitati


1. Evaluarea activitatilor extracurriculare, 2016 Director adjunct, consilier
nivelul de impact, a consecintelor in plan educativ
educativ
2. Stabilirea strategiei pentru continuarea 2016 Director adjunct, consilier
acestor actiuni educativ
3. Cresterea numarului de elevi si cadre 2016-2026 Director adjunct, consilier
didactice in participare cu 10% annual educativ, diriginti
4. Cresterea gradului de implicare si 2016-2026 Consilier educativ, comisie
participare la viata cultural-sportiva a
comunitatii
5. Sporirea rolului radioului scolii si a 2016-2026 Consilier educativ
revistei in viata scolii

Resurse : resurse umane interne


resurse financiare din venituri proprii, alocari buget local
Tinta 6.2.2. Initierea unor forme noi de actiune, atractive, pentru activizarea elevilor

21
Rezultate masurabile :
 Forme noi de actiune activizate si activizatoare
 Numar de participanti nou atrasi
 Perioada de viabilitate

Masuri Termen Responsabilitati


1. Atragerea elevilor la forme de activitati 2016-2026 Cadre didactice de specialitate
bazate pe protectia mediului, estetica
habitatului
2. Infiintarea firmei de turism « Senchea 2016-2026 Cadre didactice de specialitate
Tour » si atragerea tinerilor pentru educatia
prin turism
3. Realizarea parteneriatului pentru 2016 Director
initierea si derularea activitatii Centrului de
educatie prin turism »Negru Voda » Breaza
4. Infiintarea formatiei liceului 2016 Consilier educativ
5. Infiintarea formatiei de teatru 2016 Consilier educativ
6. Realizarea cercului de cultura civica si 2016-2026 Consilier educativ
actiune comunitara « Viitor pentru
Fagaras »

Resurse : resurse umane proprii


resurse financiare : venituri proprii, granturi specifice

22

S-ar putea să vă placă și