Sunteți pe pagina 1din 3

FERESTEAN PATRICK M, 6 ani Buletin de analize 22C30A7018 din 30.12.

2022
CNP 5160108020099 DATA NAȘTERII 08.01.2016 RECOLTAT 30.12.2022 07:49
ADRESA STR Stupilor bl.A42, Arad LUCRAT Bioclinica srl Arad
TRIMIS DE medic spec. Trînc Sorin (A09380) STR Dreptății 23, ap. 17, Arad
00003 Bioclinica Vlaicu GENERAT 30.12.2022 15:38

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ ANTECEDENT

Hemoleucogramă
Hematii 5.340.000 /mm³ (3.950.000 - 5.250.000)

Hemoglobină 14,3 g/dL (11,2 - 14,6)

Hematocrit 41,2 % (34,0 - 43,5)

MCV 77,1 fL (76,0 - 91,0)

MCH 26,7 pg (25,0 - 31,5)

MCHC 34,6 g/dL (31,5 - 36,0)

RDW 12,2 % (13,0 - 14,2)

Trombocite 326.000 /mm³ (180.000 - 415.000)

Leucocite 7.480 /mm³ (4.800 - 12.000)

Formula leucocitară

Neutrofile 3.060 /mm³ 40,91 % (1.700 - 8.100)/mm³


(33,00 - 74,00)%

Limfocite 3.400 /mm³ 45,46 % (1.500 - 6.000)/mm³


(22,00 - 51,00)%

Monocite 470 /mm³ 6,28 % (100 - 950)/mm³


(1,50 - 8,50)%

Eozinofile 490 /mm³ 6,55 % (20 - 700)/mm³


(0,50 - 5,50)%

Bazofile 60 /mm³ 0,8 % (0 - 200)/mm³


(0,00 - 1,75)%

(sânge integral EDTA, citometrie de flux & citochimie & spectrofotometrie)

Proteina C reactivă
< 0,060 mg/dL (<0,500)

< 0,60 mg/L (<5,00)

(ser, imunoturbidimetrie)

LDH (lactat dehidrogenază)


241 U/L (120 - 300)

(ser, spectrofotometrie)

Fosfataza alcalină totală


205 U/L (142 - 335)

3,42 µkat/L (2,37 - 5,59)

(ser, spectrofotometrie)

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA. bioclinica.ro

F01-PG21 Pagina 1 / 3
FERESTEAN PATRICK M, 6 ani Buletin de analize 22C30A7018 din 30.12.2022
CNP 5160108020099 DATA NAȘTERII 08.01.2016 RECOLTAT 30.12.2022 07:49
ADRESA STR Stupilor bl.A42, Arad LUCRAT Bioclinica srl Arad
TRIMIS DE medic spec. Trînc Sorin (A09380) STR Dreptății 23, ap. 17, Arad
00003 Bioclinica Vlaicu GENERAT 30.12.2022 15:38

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ ANTECEDENT

TGO (ASAT)
28 U/L (<44)

(ser, spectrofotometrie)

TGP (ALAT)
22 U/L (<37)

(ser, spectrofotometrie)

Uree serică
24,9 mg/dL (16,6 - 48,5)

4,2 mmol/L (2,8 - 8,1)

(ser, spectrofotometrie)

Creatinină serică
0,40 mg/dL (0,29 - 0,47)

35,36 µmol/L (25,00 - 42,00)

(ser, spectrofotometrie)

Calciu total seric


9,87 mg/dL (8,80 - 10,80)

2,46 mmol/L (2,19 - 2,69)

(ser, spectrofotometrie)

Fier seric (sideremie)


72 µg/dL (27 - 96)

12,9 µmol/L (4,8 - 17,2)

(ser, spectrofotometrie)

Feritină
12 ng/mL (22 - 322)

26 pmol/L (48 - 708)

(ser, chemiluminiscență)

25-hidroxi-vitamina D*
29,51 µg/L (≥ 30,00)

Interpretare:
Carență ...............    <  20,00 µg/L
Nivel insuficient ..... 21,00 -  29,00 µg/L

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA. bioclinica.ro

F01-PG21 Pagina 2 / 3
FERESTEAN PATRICK M, 6 ani Buletin de analize 22C30A7018 din 30.12.2022
CNP 5160108020099 DATA NAȘTERII 08.01.2016 RECOLTAT 30.12.2022 07:49
ADRESA STR Stupilor bl.A42, Arad LUCRAT Bioclinica srl Arad
TRIMIS DE medic spec. Trînc Sorin (A09380) STR Dreptății 23, ap. 17, Arad
00003 Bioclinica Vlaicu GENERAT 30.12.2022 15:38

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ ANTECEDENT

Nivel optim ...........    ≥  30,00 µg/L


Nivel toxic ...........    > 150,00 µg/L

(ser, ECLIA)

Calciu ionic seric


1,34 mmol/L (1,22 - 1,37)

(ser, ISE) medic spec. Vorindan Anca Laura (A07744)

30.12.2022

Analize în curs de execuție:


- Proteina cationică a eozinofilelor (ECP)*
Analizele și punctele de recoltare marcate (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la arad@bioclinica.ro.
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA. bioclinica.ro

F01-PG21 Pagina 3 / 3

S-ar putea să vă placă și