Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________________ ________________

ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100

1. Calculează:

3X4= 8X9= ____ X 5 = 50 7 X ____ = 49


7X8= 4X7= 9 X ____ = 27 ____ X 6 = 24
5X9= 2X5= 3 X ____ = 30 1 X ____ = 7
0X7= 10 X 9 = ____ X 10 = 100 ___ X ___ = 54

2. Completează cu semnele corespunzătoare:

3 ___ 6 = 18 9 ___ 6 = 15 8 ___ 6 = 2


9 ___ 5 = 4 5 ___ 7 = 35 10 __ 9 = 90
7 ___ 0 = 7 0 ___ 6 = 0 9 ___ 7 = 63
8 ___ 8 = 64 9 ___ 8 = 1 4 ___ 9 = 13

3. Completează enunţurile:
a) Numerele care se înmulţesc se numesc __________________________
b) Rezultatul înmulţirii se numeşte __________________________
c) Numă rul de 7 ori mai mare decâ t 9 este _________________
d) Numă rul cu 5 mai mare decâ t 8 este ___________________
e) Numă rul cu 6 mai mic decâ t 10 este ____________________
f) 40 este numă rul de 5 ori mai mare decâ t _____________________
g) Dublul numă rului 8 este ___________________
h) 24 este triplul numă rului _____________________
i) Produsul numerelor 7 şi 6 este ______________________
j) Dacă Maria are 9 mere, iar Ionela de 4 ori mai multe, atunci Ionela are_______
mere. Împreună au______ mere.

3. Identifică necunoscutele și calculează:

X2=8 3X = 24 6X = 30 X 5 = 35

X = X = X = X =
4. Efectuează:

65 + 9 X 5 =________________ 3 X 3 + 5 X 2 + 4 X 9 = _____________________
= ________ = __________
6 X 8 + 20 =________________ 6 X 7 + 5 X 3 – 3 X 9 = _____________________
= _________ = ______________
80 – 8 X 8 = ______________ 10 X 1 + 9 X 0 + 5 X 8 = ______________________
= ________ = ____________
100 – 6 X 9 = ________________ 2 X 8 + 9 X 9 – 6 X 6 = _______________________
= ___________ = ____________

5. Din suma numerelor 215 și 34 scade produsul numerelor 9 și 9.

_____________________________________________________________________________________________

6. Din diferenţa nr. 600 şi 106 scade triplul numă rului 6 și ră sturnatul numă rului
29.
________________________________________________________________________________________________

6. Un parc este înconjurat cu 2 râ nduri de câ te 9 plopi, 3 râ nduri de câ te 8 aluni și


2 râ nduri de câ te 7 să lcii. Câ ți copaci sunt în total?

Rezolvare:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
R: ____________________________

7. Raul rezolvă în prima să ptă mâ nă 7 probleme, în a doua de 5 ori mai mult, iar în
a treia câ t primele două să ptă mâ ni la un loc.
Câ te probleme a rezolvat Raul în cele trei să ptă mâ ni?

Rezolvare:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
R: __________________________________

S-ar putea să vă placă și