Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare


CLASA: a X a
PROPUNATOR: Bujorean Elena
SUBIECTUL ACTIVITATII: Autocunoasterea
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
SCOP: Constientizarea importantei autocunoasterii si a construirii unei imagini de sine
obiective
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili să:
- sa analizeze dimensiunile perceperii unei persoane (fizic, social, intelectual) ;
- sa stabilească obiectiv elemente ale identităţii personale, enumerând cel puţin două
puncte tari si doua aspecte slabe ale personalităţii ;
- să aprecieze corect pe cei din jur, transpunându-se în situatia diferitelor persoane ;
- sa identifice sursele formarii imaginii de sine ;

METODE SI PROCEDEE : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea


MIJLOACE DIDACTICE : fişe cu exerciţii
BIBLIOGRAFIE :
A . Barna- În puterea noastră- autoeducaţia, E.D.P., R.A, 1995
***Consiliere şi dirigenţie . Consultaţii vol.1, Editura Casei Corpului Didactic Timisoara,
1999

Desfasurarea lectiei

Nr. Etapele Continut instructiv-educativ Strategii Tim Metode


Crt. activităţii didactice p de
evaluare

1. Moment -Vor fi scrise pe tablă(în pauză) următoarele Problemat


organizatoric cerinţe/citate : izarea
- SĂ FIM NOI ÎNŞINE
- SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE 2’
-« Vei fi cu atât mai stăpân pe tine cu cât te vei
cunoaşte mai curând »
-« Examinează-te şi vei găsi în tine o comoară pe care
dacă vei şti s-o utilizezi va produce fără sfârşit » (
Discuţii Marc Aureliu) 3’
2. pregătitoare -Se vorbeşte foarte mult despre conditiile obtinerii
succesului personal si cei mai mulţi îl măsuraţi, de Expunere
regulă, prin ceea ce obţineţi. Mulţi dintre oameni se a
dau bătuţi, se lasă copleşiţi de propriul insucces. Alţii
rezistă cu demnitate şi hotărâre în faţa înfrângerii, iar Observat
orice insucces nu-i face decât să-i motiveze, să-i ia
stimuleze mai mult. curenta
- Întrebări pentru discuţii : Ce calitate, de ordin psihic,
credeţi că este esenţială pentru reuşită ? Care este
cheia succesului ?Încrederea în forţele proprii credeţi
că este o condiţie necesară şi suficientă? Dezbatere
3. a
- Sublinierea necesităţii procesului de autocunoaştere-
Anunţarea cât mai sincere şi cât mai lucide – în care să ne
temei percepem propriile capacităţi şi defecte ;
4.
-Să fim parteneri în încercarea de a ne cunoaşte .
Pentru aceasta astăzi vom încerca să răspundem la
întrebarea : « Cine sunt eu ? »
Dirijarea - Se lansează invitaţia la dialog : Expunere
invatarii - prezentarea propunatorului( nume, ocupatie, a 5
hobby, calitate, defect, ideal de viată) ;
- se expune ceea ce se cunoaste despre clasa de
elevi : tineri deschisi spre dialog, dotritori de a-şi
expune opiniile, curioşi, doritori de afirmare, cu
interese profesionale conturate ;
- Credeti ca va cunoasteti suficient ? vă rog să
reflectaţi puţin şi să descoperiţi care sunt calităţile şi
defectele. Care este punctul tare şi punctul slab al
vostru? 5
- Se vor numi câţiva elevi să răspundă la Conversat
întrebările adresate; ia
- Se alege un elev. Îl cunoaşteţi? A şti numele
cuiva este suficient pentru a spune că îl cunoaşteţi? Se
cere opinia colegilor în privinţa calitaţilor şi punctelor
slabe ale colegului numit; vor fi subliniate unele calităţi
şi defecte şi se va identifica cu ajutorul elevilor 5
criteriul după care s-a realizat (dimensiunile: fizic,
social, intelectual); cerem elevului respectiv să
vorbească despre el ( după modul de prezentare a
propunătorului) ;
Exerciţiu : Listează trei motive pentru care te percepi Problemat
sau nu comunicativ. De exemplu: izarea

1) Comunicativ
- reuşesc să intru foarte repede în discuţie cu
persoane străine;
- colegii de clasă spun că sunt prea vorbăreaţă;
- simt nevoia să-mi exprim gândurile; Exerciţiul
2) necomunicativ
- mă simt bine atunci când ascult;
- prietenii afirmă că sunt prea închisă în mine,
mă exteriorizez foarte rar
- îmi place liniştea
- La cine ne-am raportat în cazul 1 ?( la propria 5
persoană) Dezbatere
- La cine ne-am raportat în cazul 2 ? ( la opinia a
celorlalţi)
- Este importantă opinia celorlalţi în construirea
imaginii de sine. De ce ?
- Cunoaşterea de sine nu se va realiza numai
prin
autoobservaţie, prin raportarea unor mesaje emise de
realitatea „Eu”. Opiniile noastre despre noi înşine sunt
mai susceptibile de a fi denaturate decât cele despre
10
lumea exterioară. Această deformare se explică în
special prin particularităţile aparatului nostru afectiv.
Nu întâmplător se spune că suntem că suntem puşi, de
regulă, în faţa a trei ipostaze: imaginea noastră despre
noi, imaginea altora despre persoana noastră şi o
realitate autentică, care nu este identică cu primele
două.

Cum vă explicaţi următoarea afirmaţie: „ Paradoxul


cunoaşterii de sine- spune Vasile Pavelcu- cu cât mai
departe de mine, cu atât mai aproape”
- Se pune în evidenţă pe de o parte, necesitatea
evaluării obiective, fără părtinire, cu detaşare a
însuşirilor noastre, pe de altă parte se impune o verigă
intermediară între mine ca subiect şi mine ca obiect.
Această verigă este altul. Celălalt reprezintă o sursă
crucială de informaţii despre mine. Cunoaşterea de sine
se realizează în mod mai obiectiv prin comunicarea cu
oamenii. Cunoscând pe alţii ne cunoaştem şi mai bine
Problemat
pe noi înşine. Cu cât este mai larg cercul de oameni cu
izarea
care comunicăm, şi cu cât sunt mai diferiţi oamenii cu
care intrăm în relaţii, cu atât mai largi sunt şi
posibilităţile noastre de a ne cunoaşte pe noi înşine.
5
- Cum am putea sintetiza procesul construirii
imaginii de sine?
- Imaginea de sine se formează prin confruntarea
imaginilor pe care le avem despre sine (prin
autoobservaţie, autoanaliză) cu imaginile despre sine
pe care le au alţii despre noi;
- Prin comparaţie cu alţii sesizăm la timp
apariţia
eventualelor deosebiri între ceea ce suntem şi ceea ce
ar trebui să fim la un moment dat, dezacordul dintre
aspiraţii şi posibilităţi
explicaţia
- Exerciţiu: importanţa competenţei
empatice: Relataţi 1-2 situaţii , întâmplări care v-au
ajutat să vă cunoaşteţi mai bine sub un anumit aspect;
- Să încercăm să punctăm câteva surse pentru
autocunoastere:
1) ACŢIUNEA
2) RELAŢIILE CU OAMENII
3) INFORMAŢIA ŞTIINŢIFICĂ
3
4) ARTA (literatură , film): Cum vă ajută
literatura beletristică în cunoaşterea propriei identităţi?
Arta oferă un mesaj despre natura umană şi relaţiile
sociale; personajele literare ne oferă un prilej de
Incheierea
identificare , de proiectare a propriilor noastre tendinţe
activitatii
(vezi anexa)
- De ce este necesar să ne cunoaştem? Se vor
puncta câteva argumente în ceea ce priveşte importanţa
autocunoaşterii:
- aprecierea obiectivă a calităţilor şi a defectelor-
evitarea subaprecierii sau a supraaprecierii )
2
- sporirea încrederii în forţele proprii ;
- mobilizează pentru eliminarea/atenuarea
acestora;
- optimizarea activităţii;
- aprecierea corectă a semenilor
- integrarea mai rapidă şi eficientă în colectiv;
Cunoaşterea de sine şi implicit cunoaşterea celorlalţi
ne va permite să evităm conflictele cu semenii noştri ,
generatoare de stări tensionale cu efecte negative ,
profunde atât asupra sănătăţii , cât şi asupra sănătăţii,
cât şi a activităţii, conduitei noastre;
- utilizarea eficientă a propriului potenţial ( O
legendă antică compară omul cu o corabie ingenios
pregătită de la natură cu tot ce-i este necesar pentru o
lungă călătorie . Dar această construcţie programată
ingenios, spune legenda- deseori îşi pierde
funcţionalitatea, fie din cauza utilizării neraţionale, fie
dimpotrivă din lipsa de utilizare). Majoritatea dintre
noi avem o atitudine nefirească , delăsătoare faţă de
posibilităţile noastre potenţiale. Cercetările din
domeniul fiziologiei şi psihologiei evidenţiază
capacităţi imense ale creierului de a stoca şi a prelucra
informaţii; dacă un om ar folosi numai 50% din
posibilităţile sale intelectuale ar izbuti să vorbească 20-
30 limbi şi să-şi însuşească cursurile de la 10-15
facultăţi. Nu putem preciza în ce măsură aceste
estimări sunt uşor de transpus în practică, în contextul
vieţii atât de trepidante contemporane, dar merită să
reţinem că omul nu foloseşte decât aproximativ 10%
din potenţialul său fizic şi psihic.

- Recomandari pentru studiul individual ,in scopul


aprofundarii temei dezbatute –citate, selectii texte
relevente pentru cunoasterea de sine-ANEXA

S-ar putea să vă placă și