Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

EXTRACURRICULARĂ
SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE
18-24 noiembrie 2019

”Scopul învățării unui copil este ca acesta să meargă mai


departe fără profesorul său”
Elbert Hubbard

COORDONATOR:
Cordun Elena

DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:


,,SCHIMBĂRILE CLIMATICE. O ȘANSĂ TERREI”

Motto:
“Învăţaţi-i pe copiii voştri că pămantul este MAMA noastră şi tot ce i se întamplă
pământului, va ajunge să se întâmple şi copiilor acestui pămant. Noi ştim cel puţin atât: nu
pămantul aparţine omului, ci omul aparţine pămantului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi
ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi”. (SIEUX SEATTLE)

APLICANTUL:
Numele unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ,,Elena Rareș ‘’ Botoșani
Argument:
Lipsa unui sistem organizat de educaţie ecologică, începând de la cea mai fragedă
vârstă, care să determine formarea unor deprinderi sănătoase de convieţuire în armonie, respect
şi iubire cu mediul înconjurător şi dorinţa micilor şcolari de a petrece cât mai mult timp în aer
liber implică instruirea şi educarea lor în spiritul preţuirii mediului, a luării de atitudini civice
corecte faţă de cei care poluează natura sub orice formă. Menirea noastră, a educatorilor, este
să oferim, în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice necesare
formării ecologice şi să organizăm activităţi şi acţiuni educative privind ocrotirea mediul
înconjurător.
Milioane de oameni manifestă împotriva consecinţelor ireversibile ale poluării
industriale: încălzirea globală, epuizarea stratului de ozon, depunerile acide, defrişarea
pădurilor, reducerea diversităţii biologice, problema apei etc. Activitatea îşi propune formarea
aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru înţelegerea inter-relaţionării dintre oameni şi mediul
înconjurător, pentru dezvoltarea activităţii conştiente şi responsabile, care are drept scop
îmbunătăţirea calităţii mediului. Educaţia ecologică reprezintă procesul care serveşte la
recunoaşterea valorilor mediului înconjurător.
Să iubim , să preţuim şi să respectăm PĂMÂNTUL !

Motivaţia activităţilor este bine reflectată în motto-ul:


“Învăţaţi-i pe copiii voştri că pămantul este MAMA noastră şi tot ce i se întamplă
pământului, va ajunge să se întâmple şi copiilor acestui pămant. Noi ştim cel puţin atât: nu
pămantul aparţine omului, ci omul aparţine pămantului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi
ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi”. (SIEUX SEATTLE)

„Dumnezeu a hotărât / Să ne dea acest Pământ / Oameni buni, mereu grăbiţi / Nu uitaţi
să-l ocrotiţi!”
Avem nevoie de echilibru şi de frumuseţe. Natura ne aşteaptă încă generoasă. Ne
alăturăm şi noi celor care o iubesc şi nu vor să tulbure nimic din ceea ce există viu pe Planeta
Albastră! Este foarte important ca noi toţi să luptăm, prin orice mijloace, împotriva poluării
mediilor de viaţă. Viitorul planetei stă în mâinile noastre! Împreună, putem să avem o planetă
curată şi sănătoasă!

SCOPUL
- formarea unei atitudini active şi protective faţă de mediu, dezvoltarea unei conduite
ecologice, cunoaşterea şi aplicarea unor norme şi reguli de comportare civică civilizată,
ştiind că ,,a ocroti natura” înseamnă a proteja însăşi viaţa şi sănătatea fiecăruia.

OBIECTIVE:

 formarea unei atitudini de respect faţă de mediu prin evidențierea relației dintre om şi
mediu și a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;
 antrenarea elevilor în activități de conştientizare a importanței protejării mediului
înconjurător, prin intermediul creaţiilor plastice;
 perceperea realităţii înconjurătoare prin contact direct ,de cunoaştrere a mediului natural
realizat de om;
 exersarea capacităţilor copiilor de a reacţiona preventiv- pozitiv în relaţia cu vieţuitoarele
şi plantele ;
 cultivarea la copiii a unui comportament ecologic care va diversifica profilul psihologic
ecoatitudinal al viitorului adult;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a III- a D


LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 8 -24 noiembrie2019
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 Științe ale naturii


 Educatie civică
 Arte vizuale şi abilităţi practice

RESURSE:

Resurse umane: Resurse materiale: laptop,


 elevii clasei a III-a D videoproiector
 cadre didactice Materiale PPT, Film cu Paxi, Coli de
 medic/ asistent școlar desen, fișe xeroxate, coli de flipchart;
creioane colorate;

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
- Anunțarea directă a elevilor și a familiilor lor despre tipul de activitate ce se dorește a fi
implementat la nivelul clasei a III-a D;
- Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale;
- Punerea la dispozitie material didactic specific temei abordate
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor:

- ,,Mai puţină poluare, mai multă sănătate” (activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a şcolii
și a parcului din fața școlii;
- Prezentarea unui material în Power Point cu schimbările climatice;
- Prezentarea filmulețului ”Paxi și efectul de seră”;
- ”O șansă Terrei”, discuție liberă cu găsirea de soluții pentru micșorarea efectelor negative
asupra pământului;
- crearea unor postere sugestive, pentru protejarea Terrei;
- Monitorizarea şi evaluarea activităţii;
- Captarea si implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesati de educarea
elevilor.

REZULTATE OBŢINUTE:
Protejarea mediului înconjurător constituie una dintre cele mai importante preocupări ale
societății. Din nefericire, modul în care utilizăm resursele riscă să ne compromită bunăstarea, iar
capacitatea naturii de a ne oferi ceea ce avem nevoie scade vertiginos. Devine tot mai pregnant
rolul educației ecologice, nu doar în ceea ce privește dezvoltarea durabilă la nivel global, ci și în
formarea personalității elevilor, ca viitori eco-cetățeni. Metodele de educație nonformală prind
tot mai mult contur în școala românească care și-a lărgit astfel sfera de activitate.
Prin realizarea unei expoziții cu lucrări ale elevilor „presărate” cu imagini și pliante
specifice am reușit să formăm o atitudini de respect faţă de mediu prin evidențierea relației
dintre om şi mediu și a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii. Elevii, prin
aceste activități și prin intermediul creaţiilor plastice, conştientizează importanța protejării
mediului înconjurător. Ei percep realitatea înconjurătoare prin contact direct, de cunoaştrere a
mediului natural realizat de om și am exersat astfel, capacităţile copiilor de a reacţiona
preventiv- pozitiv în relaţia cu vieţuitoarele şi plantele, cultivând la copii un comportament
ecologic care va diversifica profilul psihologic ecoatitudinal al viitorului adult.
Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea sănătăţii Pământului, prin formarea
unei atitudini pozitive față de natură iar părinţii vor cunoaşte şi promova obiceiuri şi atitudini care
să prevină efectul de poluare, efect ce a luat în ultimii ani o mare amploare.

Modalităţi de evaluare:

 întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale cadrelor didactice;
 concurs interactiv de întrebări;
 desene/ postere privind activitatea desfăşurată.
 Mediatizare în revista şcolii;

S-ar putea să vă placă și