Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

ATRIBUTUL
1. Subliniaţi atributele din textele:
“ Şi deodată, dintre dealuri “Cu părul nins, cu ochii mici,
Se desprinde larg un zvon Şi calzi de duioşie,
Depărtat şi monoton, Aievea parc-o văd aici
Ca un murmur lung de ape Icoana firavei bunici
Revărsate peste maluri ...” Din frageda-mi pruncie. ”
2. Completaţi:
Atributul este partea …………….de propoziţie care determină un ……………….. .
Atributul răspunde la întrebările: …………………………………………………… .
3. Completaţi propoziţiile cu atributele potrivite :
Vulturul ______________ brăzdează cerul ___________________.
Stelele _______________au apărut pe bolta ___________________.
Crengile ______________s-au rupt de vântul __________________.
Lalele ______________şi ______________ împodobeau vaza.
4. Subliniaţi atributele. Scrie în dreapta întrebarea la care răspund.
a) Cărţile Adrianei se aflau în ghiozdanul Angelei. ( ......................................... )
b) Frumoasa prinţesă l-a aşteptat pe prinţul viteaz. ( ......................................... )
c) A treia scrisoare a adus-o poştaşul. ( ......................................... )
5. Analizaţi cuvintele subliniate:
▫ Mihai Eminescu a copilărit la Ipoteşti. __________________________________________________
▫ El a admirat frumuseţile naturii. __________________________________________________
6. Marcaţi cu X propoziţia în care cuvântul frunze este atribut :
Propoziţia X Ce rol are în celelalte propoziţii
Am desenat un covor de frunze.
Frunze fragede se zăreau în copaci.
Ionel a văzut frunze de castan.
Culorile frunzelor diferă de la o floare la alta.

7. Identificaţi, prin încercuire, cuvintele care pot fi atribute în forma în care sunt date şi formaţi
câte un enunţ cu fiecare:
• • • de • •
pomi Cireşarii flori şcolii noastre
____________________________________________________________________________________
• • • • • cu
____________________________________________________________________________________
pomilor Cireşarilor flori şcoli noi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul car să aibă rol de :
subiect : _________________________________________________
predicat : _________________________________________________
atribut : _________________________________________________
altă parte secundară : __________________________________________________
9. Scriţi ce rol au în propoziţie cuvintele subliniate.
Florile multicolore ne încântă privirea. _________________________
În grădină au înflorit florile. _________________________
Petalele florilor s-au ofilit. _________________________
Gelu a rupt flori din grădină. _________________________
10. Subliniaţi atributele cu o linie punctată, apoi trece-le în tabelul de mai jos :
„Cinci pisici de catifea
Cu ochii mici ca de mărgea
Şi-un motan năzdrăvan
De la şcoală când veneau
Neatenţi se hârjoneau
Se loveau de trecători
Călcau rondurile de flori.”
ATRIBUTUL ÎNTREBAREA PARTEA DE GENUL NUMĂRUL
VORBIRE

11. a) Alcătuiţi propoziţii în care substantivul “elev” să fie: → subiect: _______________________


→ atribut: ______________________ → subiect exprimat prin numeral: _____________________
b) Analizaţi toate părţile de propoziţie învăţate:Paula şi Mihai vor citi o poveste interesantă despre daci
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) Subliniaţi atributele din textul următor:
Oltul primeşte apele limpezi ale Lotrului. El trece pe lângă zidurile Mănăstirii Cozia. Acolo, sub o piatră
veche îşi doarme somnul de veci viteazul voievod. Oltul lasă în urmă frumuseţile ţării întregi. El ştie
întreaga istorie a poporului.

12. Realizaţi schema liniară a următoarelor propoziţii:


a) Două flori cu coroane aurii se clătinau.
b) Se simte mireasma florilor de salcâm.
c) Pe ferestrele deschise năvălea lumină nouă.
d) Sora Sorinei cântă la o vioară adevărată.
e) Păduri de brazi se întind pe coastele munţilor.
f) Flori albe, portocalii şi albastre colorau grădina şcolii.
13. Completaţi propoziţiile cu atribute potrivite întrebărilor date :
Un vultur (ce fel de?) .......... şi-a făcut un cuib în vârful (al cui?) ........... . Acolo a crescut un pui. Într-o zi
găsi cuibul gol. Puiul (al cui?) ............. căzuse din cuib. În cădere aripile (ce fel de?) .............. s-au lovit
de piatră. Vulturul (ce fel de?) ............ îşi veghea puiul (care?) .......... .
14. Alcătuiţi câte două propoziţii după următoarele scheme:
S A A P
s. c. + s. c. + adj. + v.

P + A + S + A
v. num. s. c. adj.

S-ar putea să vă placă și