Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Transilvania Braşov

Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management


Industrial
Specializarea Inginerie Economica Industrială
Program de studiu : Învaţământ la Distanţă

Plan de afaceri
S.C. PartycenterMG S.R.L

Student

Căţoiu Gheorghe

An III Grupa 2424

2014-2015
Cuprins

1. Descriera firmei
2. Descrierea afacerii - în ce constă activitatea antreprenorială
3. Oportunitățile economice și caracteristicile pieței ca element determinant al
inițierii
și derulării afacerii: Analiza SWOT
4. Modul de funcționare și managementul firmei
5. Planul de afaceri
6. Etica și responsabilitatea în afaceri
7. Riscul și reușita în afaceri
1. Descrierea firmei

Firma S.C. PartycenterMG S.R.L. își desfășoară activitatea în scopul devenirii uneia dintre
cele mai importante societăți care activează în domeniul organizării de evenimente speciale - în
domeniul divertismentului, animației și al evenimentelor sociale - în judetul Arges, dar și
perspectiva extinderii pe plan național, cu o ofertă adresată atât persoanelor fizice, cât și
persoanleor juridice.
Firma noastră dorește să ofere clienților săi confortul de a participa la diferite activități
distractive, feriți de stresul și oboseala specifică organizării pe cont propriu a unui astfel de
eveniment.
Ca o evoluție firească în dezvoltarea afacerii, se dorește o diversificare a activității, și astfel
satisfacerea creșterii cererii înregistrate în cadrul pieței de consum. În spatele tuturor realizărilor
stă o echipă de oameni foarte bine pregatită din punct de vedere profesional, care acordă o
importanță deosebită atât perfecționării profesionale continuue, cât și menținerii unui contact
permanent cu clienții pentru a cunoaște cerințele acestora și pentru a veni în întampinarea lor cu
soluții originale.

2. Descriera afacerii - în ce constă activitatea antreprenorială

Firma noastră va fi una specială în Campulung, deoarece se va ocupa de evenimete


precum organizarea unei aniversări, botez, petrecerea unor firme, chiar si organizarea unui
protocol si de asemenea dorim să oferim distracție si celor mici, organizând separat diverse jocuri,
concursuri, filmulețe astfel ajutându-i pe părinți să se distreze și să aibă grijă și de copii lor,
prețurile practicate de firma noastră sunt atractive.
Sediul acestei firme este localizat în orașul Campulung, Strada Alexandru cel Bun, nr 24, in
incinta Restaurantului Musceleanca, loc în care putem găsi biroul persoanei de contact pentru a
stabili toate detaliile necesare organizării evenimentului dorit. De asemenea, aici se prepară
mâncarea, se realizează și se depozitează aranjamentele florale și decorațiunile. Tot aici putem
vedea și alege din catalogul firmei accesorile pentru evenimente și putem afla prețurile și discount-
urile oferite de firmă.
Apelând la firma noastră, clienții se pot bucura liniștiți de petrecere fără a trece anterior prin
stresul caracteristic organizării unui eveniment, și, de asemenea, ne remarcăm prin asigurarea
unor produse “de efect” la un eveniment, precum fantani de ciocolată (culoarea ciocolatei este la
alegere și poate fi albă sau clasică), artificii, cuburi de gheață luminoase, animatori pentru
petreceriile de copii, echipament special pentru o seară de karaoke, aparatură foto-video de ultimă
tehnologie, cea mai bună muzică (selectată în funcție de preferințele clienților), și, posibilitatea de
a te plimba cu trăsura sau o masina de epoca.
Firma S.C. PartycenterMG S.R.L. are ca obiect de activitate organizarea de evenimente
sociale precum: botezuri, petreceri private, aniversari, petreceri cu tematică, cocktail-uri, etc.
Firma este organizată și condusă de 2 asociați, Catoiu Mihai si Catoiu Gheorghe (frati) și
are un numar de 5 angajați.

3. Opotunitățile econimice și caracteristicile pieței ca element determinant al inițierii


și derulării afacerii : Analiza SWOT

Analiza  SWOT constituie cea mai importanta  tehnică  manageriala utilizată  pentru


înțelegerea poziției strategice a unei întreprinderi/organizații. Analiza  SWOT  începe cu scrierea
unei  liste cu puncte curente: puncte de forță dar și puncte de slăbiciune,  privind starea unei
întreprinderi/organizații.
SWOT  reprezintă acronimul pentru cuvintele englezești "Strengthts" (Forte, Puncte forte),
"Weaknesses" (Slăbiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunități, Șanse)
și "Threats" (Amenințări). Primele două privesc firma și reflectă situația acesteia, iar următoarele
două privesc mediul și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.
 Punctele forte  ale firmei sunt caracteristici sau competențe distinctive pe care aceasta le
posedă la un nivel superior în comparație cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură
un anumit avantaj în fața lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezintă activități pe care firma le
realizează mai bine decât firmele concurente, sau resurse pe care le posedă și care le depașesc
pe cele ale altor firme.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia, ariile sale de vulnerabilitate,
zonele de resurse sărace, și  alte "valori negative" sau "condiționări negative" care îi determină un
nivel de performanțe inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezintă activități pe
care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are
nevoie dar nu le posedă.
"Oportunitățile" reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru firmă, altfel spus șanse
oferite de mediu, firmei, pentru a-și stabili o noua strategie sau a-și reconsidera strategia existentă
în scopul exploatării profitabile a oportunităților apărute. "Oportunități" există pentru fiecare firmă
și trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi create,
îndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităților de cercetare-dezvoltare, adică a
unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii sau domenii adiționale pentru
producția și comercializarea de bunuri și servicii.
"Amenințările" sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă, cu alte cuvinte situații
sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea firmei de a-și
realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea performanțelor ei economico-
financiare. Ca și în cazul oportunităților, "amenințări" de diverse naturi și cauze pândesc
permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permițând firmei să-și reconsidere planurile
strategice astfel încat să le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o
amenințare iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi transformată în
oportunitate.

Aplicarea analizei SWOT  este facilitată dacă se folosește  o listă de probleme care


trebuie urmărite în cadrul analizei și ale căror răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situației
de fapt a mediului și a firmei. Este recomandabil ca problemele urmărite în ceea ce privește
punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările să aibă o anvergură necesară pentru a
fi cu adevărat probleme strategice, să aibă legătură cu planurile strategice și să ofere indicii
semnificative pentru evaluarea judiciozității acestora și, la nevoie, pentru reconsiderarea lor.

ANALIZA  SWOT  LA S.C. PartycenterMG S.R.L.

PUNCTE TARI OPORTUNITĂȚI

- echipă tânără, motivată, cu - piata este deschisă la noi servicii;


studii superioare în domeniu; - avantajul personalizării pachetelor de servicii
- posibilitatea diversificarii și furnizate clienților;
consolidării gamei de servicii oferite; - participarea la târguri și expoziții de profil;
- prețul serviciilor furnizate - dorința clienților de a elimina stresul din rutina
este unul atrăgător; lor zilnică;
- flexibilitatea ofertei;
PUNCTE SLABE AMENINȚĂRI

- înființarea unei astfel de firme - continua creștere a concurenței;


necesită un capital destul de mare; - reducerea veniturilor populației și renunțarea
- fidelizarea clienților necesită la contractarea unei firme pentru organizarea
timp și bani; evenimentelor dorite;

4.Modul de funcționare și managementul firmei

Misiunea
Misiunea acestei firme este de a transforma orice eveniment obișnuit într-unul « de 5
stele », de bună calitate și bun gust și de a mulțumi clienții prin serviciile oferite. Astfel, pentru
îndeplinirea acestei misiuni, societatea și-a propus să atingă o serie de obiective financiare, de
marketing, de resurse umane și alte obiective, cum sunt:
• fidelizarea clienților;
• promovarea divertismentului prin petrecerile cu tematică și/sau karaoke;
• recuperarea investiției făcute inițial și sporirea veniturilor încasate;
• satisfacerea celor mai exigente dorințe ale clienților;
• creșterea profitabilității firmei;
• promovarea firmei în județele vecine;
• deschiderea unui restaurant propriu pentru a putea organiza în localul nostru
evenimentele;
• păstrarea tuturor angajaților în următorii 3 ani, și angajarea mai multor persoane în
momentul extinderii;
• plata salariaților să se realizeze proporțional cu contribuția lor.
5. Planul de afaceri

Produse și servicii
Firma SC PartycenterMG SRL ce are ca obiect de activitate organizarea de evenimente
sociale, care oferă o gamă de servicii ca:
• reuniuni;
• cocktail-uri;
• aniversări;
• petreceri pentru copii;
• petreceri surpriză;
• petreceri pentru burlaci;
• revelion;
• petrecere de Crăciun;
• petrecere de Paște;
• petrecere de 8 martie;
• Valentine‘s Day;
• Haloween;
Gama de servicii oferită de SC PartycenterMG SRL este foarte diversificată și poate fi
adaptată cerințelor fiecărui client în parte, iar calitatea serviciilor este asigurată de pregătirea și
experiența personalului în acest domeniu, dotarea cu echipamente și materii prime de bună
calitate, precum și de contractele încheiate cu parteneri capabili să le respecte.
Serviciile acestei firme se adresează persoanelor cu venituri lunare peste medie, precum și
firmelor, strategia de piață urmând a fi adaptată acestor segmente de clientelă. Deci, calitatea
serviciilor trebuie să fie corespunzătoare unor exigențe înalte, calitate garantată, profesionalismul
personalului, precum și de parteneriatele încheiate cu parteneri capabili  să ofere produse și
servicii de înaltă calitate.
Ca și exemple pentru afacerea noastră ne-am decis să alegem serviciile pe care le oferim
în cadrul unei petreceri destinate copiilor, unde contribuția noastră înseamnă:
• închirierea sălii și decorarea acesteia;
• animație;
• baloane modelate;
• jocuri pe categorii de vârstă și concursuri interactive.

Plan de Marketing

Analiza pieței:
Din punct de vedere al analizei pieței, am efectuat o analiză primară, în cadrul căreia am
făcut investigații privind prețurile practicate de concurenți pentru organizarea diverselor
evenimente, pentru a ne putea stabili ofertele proprii.
Piața noastră de desfacere este reprezentată de orașul Campulung si imprejurimi, în
mărimi absolute, aceasta are o populație, conform recensământului din 2011, de aproximativ
30025 locuitori. Să presupunem că piața noastră țintă este de 5% din marimea pieței totale, adică
aproximativ 1500 potențiali clienți.

Clienții:

SC PartycenterMG SRL intenționează să își atragă clienții prin oferirea unor servicii de
calitate, cu promptitudine și prețuri accesibile. Clienții noștri sunt atât persoane fizice cu venituri
peste medie, cât și persoane juridice. Suntem siguri că impactul activității firmei va fi maxim,
deoarece în cadrul clientelei noastre se află un segment care este format din persoane foarte
ocupate și care nu doresc să se implice în activități care le-ar consuma timp și energie și care le-ar
încărca și mai mult programul.
Acest segment de clientelă este în general exigent și poate fi convins prin prezentarea unei
oferte clare, bine structurate, atractive, cu mostre, cataloage, moderându-se după exigențele
financiare, calitative și cantitative ale fiecărui client.
Firma noastră va crea oferte distincte pentru fiecare categorie de clienți, dar și pentru
fiecare client în parte, pe baza discuțiilor purtate cu aceștia în prealabil.
Clienții vor fi contactați la sediul lor, în cazul persoanelor juridice, și se va fixa, pe cât
posibil, o intrevedere pentru a li se explica oferta firmei și pentru a li se pune la dispoziție materiale
informative.
În cazul în care un client se arată interesat de oferta noastră generală, va fi ținut la curent
cu calendarul evenimentelor, sau i se va crea, la cerere, un eveniment personalizat sau orice altă
acțiune pe care acesta o dorește și pe care firma noastră este sigură ca o poate realiza.
În ceea ce privește oferta pentru persoane fizice aceasta va fi concepută în funcție de
cerințele clientului căruia i se va acorda consultanța necesară, în funcție de solicitarea sa.
Discuțiile cu acest segment de clientelă se vor purta la sediul firmei, după un orar de programări
realizat de secretariat. Clienții au foarte multe motive pentru a apela la această firmă, dintre care
putem aminti: multitudinea serviciilor oferite de firmă și abilitățile personalului de a satisface până
și cele mai exigente sau extravagante cerințe.

Segmentarea pieței:
Societatea va fi amplasată într-o zonă populată, pentru ca aceasta să fie ușor observabilă,
se adresează în principal unei piețe țintă reprezentată de majoritatea categoriilor de vârstă.
Potențialii clienți ai firmei pot fi considerați toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 20–55 ani cu
venituri medii și  peste medie.
Pentru restul petrecerilor, segmentul țintă privind vârsta este nelimitat, putând apela la
serviciile noastre orice persoană.

Concurența :
În oraşul Campulung există mai multe firme de acest gen, cum ar fi: SC Lily Design SRL,
SC Cris Decor SRL. Aceste firme se ocupă în special de organizarea nunților, punând accentul mai
ales pe decor.
De aceea, firma nostră se departajează de firmele concurente prin faptul că noi vom pune
accentul pe fiecare detaliu în parte din organizarea unui eveniment şi ne oferim serviciile pentru
realizarea oricărui tip de eveniment.

Promovarea serviciilor:
Activitatea de marketing are ca obiectiv informarea potențialilor clienți de ofertele și
avantajele pe care le poate oferi firma noastră. În acest scop am elaborat materiale promoționale,
constând în fluturași promoționali și mape de prezentare a activității firmei.
Fluturașii promoționali au fost distribuiți prin intermediul colaboratorilor. De asemenea au
fost angajați doi promoteri care timp de o săptămână, contra sumei de 100 ron  fiecare, au
distribuit fluturașii în cutiile poștale ale orașului.
Suntem convinși că cea mai bună reclamă va fi totuși calitatea serviciilor noastre, iar cel
mai eficient mijloc de promovare vor fi chiar clienții noștri care vor recomanda serviciile și
produsele noastre. Vom urmări, de asemenea, promovarea numelui și serviciilor prin încheierea de
parteneriate cu posturile de radio și televiziune, precum și cu presa scrisă locală, pentru obținerea
de spații publicitare cu costuri minime.

Bugetul pentru promovare:


Am estimat suma de 300 lei /lună, timp de un an, ca fiind necesară și suficientă pentru
promovarea serviciilor noastre.

Personal
Personalul este alcatuit din 5 persoane:
-doi decoratori;
-doi supraveghetori, care pot ajuta decoratorii;
-un sofer.

Locația

La sediul firmei se realizează și se depoziteaza decorațiunile. Tot aici pot fi consultate


cataloagele firmei, și, aflate prețurile / discount-urile oferite de firmă.
Sediul societații poate fi schimbat in orice alt loc din tara prin decizia asociatilor, cu
respectarea procedurii formale juridice consacrate prin lege. Societatea poate deschide filiale,
reprezentatii, sucursale, sau alte unitati in tara sau in strainatate, in conditiile respectarii
formalitatilor prevazute de lege. Motivul pentru care am ales sa dezvoltam o afacere de genul
acesteia este acela ca suntem constienti de faptul ca a organiza un eveniment, de exemplu, o
nunta, este o responsabilitate foarte mare, care presupune realizarea multor lucruri care ocupa
mult timp, timp care, nu pentru toata lumea este disponibil.

Situația economico- financiară a firmei


Previziunea veniturilor firmei pe eveniment:

Nr. Crt. Natura veniturilor Total pe zi


1 Venituri obținute din închirierea sălii 2.000 lei
2 Venituri obținute din decorarea sălii 1500 lei
3 Venituri obținute din lumânări 100 lei
4 Venituri obținute din făclii 200 lei
5 Venituri obținute din baloane cu aer 200 lei
6 Venitrui obținute din baloane cu heliu 300 lei
7 Venituri obținute din flori 1000 lei
8 Venituri obținute din împodobiri 750 lei
9 Venituri obținute din artificii tort 40 lei
Total 6090 lei

Aceste servicii reprezintă, minimul ales pentru o petrecere , prezentând astfel varianta
minimalistă a previziunii veniturilor. Estimăm un numar de 6 petreceri pe luna.
Veniturile lunare le apreciem astfel :
6090 lei * 6 saptamani = 36540 lei
Veniturile anuale:
36540 lei * 9 luni = 328860 lei

Am luat in calcul doar 9 luni pentru a exclude perioadele de post din an cand nu se fac
nunti, calcule orientative, strict pe partea de organizare ca și eveniment. Adică acestea,
preconizăm noi, pot fi suplimentate cu un procent de 15% la cuantumul total al veniturilor pentru a
lua în calcul și încasările din organizarea de alte evenimente.
Așadar veniturile anuale sunt de :
328860* 15% = 49329 lei /an
Previziunea cheltuielilor
Pentru previuziunea cheltuielilor necesare pentru organizarea unui botez cu oferirea
serviciilor si produselor prezentate mai sus este necesar acoperirea urmatoarelor costuri:
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu materiile prime
- cheltuieli cu intretinerea sediului
- cheltuieli cu deplasari

Categoria de Salariul brut Nr. de persoane Costurile cu


personal lunar salariile
decorator 1500 lei 2 3000 lei
Supraveghere 1000 lei 2 2000 lei
evenimente
Sofer 1000 1 1000
Total lunar 6000 lei
Total anual 72000 lei

Element de cheltuiala Tarif Frecventa Valoare totala


Chirie sala 2.000 lei 1 1500 lei
Decorare sala 750 lei 1 750 lei
Lumanari decorative 0.2 lei 100 20 lei
faclii 6 lei 10 60 lei
Baloane cu aer 0.2 lei 200 40 lei
Baloane cu heliu 0.3 lei 150 45 lei
Flori aranjamente 15 lei 10 150 lei
Decorat biserica 250 lei 1 250 lei
Artificii tort 10 lei 2 20 lei
TOTAL eveniment 2835 lei

Am presupus un numar de 6 evenimente pe luna, cheltuielile lunare sunt:

2835 lei / eveniment * 6 evenimente= 17010 lei

Cheltuieli anuale cu materii prime sunt:

17010 lei / luna * 9 luni = 153090 lei / an

Nr.crt. Categorie costuri Costuri lunare


1 Costuri cu apa si canalizarea 200 lei
2 Costuri cu energia electrica 300 lei
3 Costuri cu telecomunicatiile 400 lei
4 Costuri cu internet 100 lei
TOTAL 1.000 lei

Cheltuieli anuale cu intretinerea sediului:

1.000 lei / luna * 12 luni = 12.000 lei / an

Cheltuieli cu deplasari
Estimăm o suma în valoare de 200 lei pentru această grupă de cheltuieli pentru fiecare
eveniment. Organizăm lunar 6 petreceri.
Cheltuielile cu deplasările anuale pentru aniversări sunt de :

200 lei * 54 petreceri / an = 10800 lei/ an

Trebuie să luam in calcul și organizarea celorlalte tipuri de evenimente și aproximăm un


procent de 15%.

10800 lei / an * 15% = 1620 lei/ an

6. Etica și responsabilitatea în afaceri

Etica în afaceri sintetizează sistemul de valori, principii şi norme ce s-au statornicit de-a


lungul timpului în raporturile dintre agenţii economici. Alături de principiile şi normele de drept, etica
economica asigură buna desfăşurare a activităţilor şi reuşita în afaceri.
  Comportament etic în afaceri înseamnă respectarea riguroasă, benevolă, a unor principii
precum: încrederea şi sinceritatea între partenerii de afaceri, corectitudinea în negocieri şi în
îndeplinirea obligaţiilor contractuale; respectarea întocmai a tuturor angajamentelor asumate,
reciprocitatea avantajelor oferite şi a riscurilor.
Urmărirea profitului pe termen lung exclude un comportament rapace şi iresponsabil faţă de
consumatori, salariaţi, furnizori, creditori, competitori etc. O afacere care se ghidează după principii
morale sănătoase este o afacere prosperă.
Etica în afaceri şi forma ei cea mai vizibilă - implicarea socială a companiilor (corporate
social responsibility, CSR) - sunt opţiuni nedeterminate de lege.
  Câteva exemple concrete de responsabilităţi sociale pe care companiile şi le asumă tot
mai des sunt:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa şi de munca pentru angajaţi (referitoare la sănătate,
educaţie, recrutare şi condiţii de munca, pregătire profesionala, pensionare, şanse egale şi
nediscriminatorii de angajare, promovare şi concediere);
- implicarea în activităţi legate de protejarea mediului înconjurător;
- protecţia consumatorilor;
- sponsorizări pentru educaţie, arte şi sporturi;
- acte filantropice.
Etica într-o afacere presupune etica regulilor care pornește de la premiza ca un individ sau
o
societate trebuie să se conformeze principiilo etice acceptate.
Orice angajat trebuie să respecte regulile impuse pentru fiecare, să încerce să amelioreze
orice problema care apare pe parcurs,să nu apară conflicte între colegi.
Etica responsabilitătii presupune asumarea conștientă cu privire la actele proprii și
prevederea consecințelor actelor individuale. Aceasta presupune ca fiecare angajat să fie
responsabil cu angajamentele la care este supus să se facă, să fie sincer cu cei din jur și să fie
corect, loial, tolerant, respect pentru ceilalți și pentru munca lui.
Valori pozitive ce trebuie să aibă ca etică la locul de muncă : satisfacerea clientelei,
respectarea colegilor, a regulilor și a secretelor firmei, cooperare, transparență , spirit de echipă.

7. Riscul și reușita în afaceri

Elementele procesului de analiză a riscului


Elementele procesului de analiză a riscului sunt elemente tehnice şi analitice ale
programului de management al riscului necesare pentru evaluarea riscurilor, identificarea căilor
posibile de a le controla, de a aloca resursele de control al riscurilor, de a monitoriza performanţele
şi de a utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi procesul.
Dintre acestea se menţionează:
1. Evaluarea riscului
Pentru evaluarea riscului trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
- Care sunt tipurile de risc la care se referă?
- Care sunt evenimentele adverse ce pot apare?
- Cât este de probabil ca aceste evenimente să apară?
- Cât de severe sunt consecinţele dacă aceste evenimente apar?
Evaluările de risc sunt efectuate de cele mai multe ori într-un mod iterativ, începându-se cu
o evaluare sumară, preliminară, care permite să se evidenţieze complexitatea programului şi să se
identifice acele zone care necesită efectuarea unor analize mai detaliate.

7.1. Controlul riscului şi suportul deciziilor

În acest segment al programului de analiză a riscului se examinează opţiunile de control


al riscurilor identificate la paşii anteriori şi iau decizii privind activităţile precise de control al riscului
necesar a fi desfăşurate şi termenele la care să le desfăşoare.
O activitate de control al riscului poate fi o practică curentă sau o schimbare în modul de
proiectare, construcţie, testare, exploatare sau întreţinere şi mentenanţă în scopul îmbunătăţirii
profilului de risc al proiectului.
Rezultatul acestui pas este identificarea unui ansamblu de activităţi de control al riscului
care împreună contribuie la atingerea obiectivelor de management al riscului organizaţiei şi
produce un nivel de siguranţă egal sau mai mare decât cel anterior.
Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
1. Cum se poate controla riscul?
2. Care sunt meritele relative ale diverselor opţiuni de control al riscului?
3. Care set de activităţi ating cel mai bine scopurile managementului de risc?

7.2. Monitorizarea performanţelor

În acest segment al programului de analiză a riscului organizaţia stabileşte niveluri de


performanţă şi căi de dezvoltare ce trebuie parcurse pentru a asigura realizarea efectelor
intenţionate prin acţiunile sale.
Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
1. Ce îmbunătăţiri se aşteaptă de la deciziile de control al riscului?
2. Care sunt măsurile care conduc cel mai bine la rezultatele scontate?
3. Activităţile de control al riscului au efectele intenţionate?
4. Cum poate fi îmbunătăţit procesul de management al riscului?
Pentru a se răspunde la aceste întrebări, în procesul de luare a deciziilor trebuie să se
parcurg următoarele etape :
- identificarea riscurilor şi analiza expunerii la pierderi;
- dezvoltarea strategiilor de management al riscului;
- dezvoltarea şi implementarea tehnicii (lor) de management al riscului;
- măsurarea şi monitorizarea performanţei;
- îmbunătăţirea procesului de management al riscului.

7.3. Tipologia investiţiilor


Economiştii delimitează riguros investiţiile financiare şi investiţiile materiale sau reale.
Termenul de investiţii capătă în practică două conotaţii: cea a actului de a investi – sensul
atribuit deciziilor de cheltuire a fondurilor de către un investitor individual sau instituţional – şi cea a
obiectului însăşi al actului investiţional, care poate fi un bun material durabil sau un bun imaterial,
precum: procedee de fabricaţie, formula unui mijloc tehnic nou etc.
În aceste condiţii, o tipologie globală a investiţiilor este următoarea:
- investiţii imobiliare, privesc cumpărarea sau realizarea de bunuri imobiliare: terenuri,
imobile de locuit, imobile administrative şi publice etc.;
- investiţii financiare, constau în cumpărarea de valori mobiliare şi de participanţii la alte
societăţi. Nivelul acestora se poate identifica în activul bilanţului unei întreprinderi, însumând
plasamentele şi titlurile de participaţie;
- investiţii industriale şi/sau comerciale care vizează realizarea de active fixe corporale şi
necorporale, indispensabile la activităţile de fabricaţie sau comercializare de bunuri şi servicii.
De fapt, oricare ar fi obiectul actului de investiţii, derularea lui are la bază un proces
decizional. Or, decizia de a investi pleacă de la un program tehnic şi financiar pe care cea mai
mare parte a specialiştilor îl denumesc proiect de investiţii.
Proiectul de investiţii constituie un program complet şi autonom de acţiune, implicând
cumpărarea şi exploatarea de imobilizări corporale şi necorporale.
Se pare că, acest concept este mai operativ decât cel de investiţii şi din această
perspectivă distingem următoarele tipuri de proiecte investiţionale:
a) Proiecte de inovare, vizând lansarea de noi activităţi de producţie şi/sau comercializare
în scopul creşterii cifrei de afaceri a întreprinderii;
b) Proiecte de expansiune se referă la creşterea dimensiunii capacităţii de producţie, fără
a modifica natura produselor existente;
c) Proiecte de raţionalizare sau de sporire a productivităţii, care nu au ca scop creşterea
cifrei de afaceri, ci reducerea costurilor de producţie şi/sau de comercializare comportând atât idei
de modernizare, cât şi idei de înlocuire sau reînnoire a maşinilor, utilajelor şi instalaţilor existente;
d) Proiecte strategice, care se divid, de regulă, în două categorii:
- proiecte „economice inevitabile” se referă la investiţiile de protecţie sau asigurare a
surselor de aprovizionare cu materii prime şi materiale (prin integrarea pe verticală), pe de o parte
şi la asigurarea pieţelor de desfacere a produselor şi serviciilor (prin integrare orizontală), pe de
altă parte. De asemenea, aceste programe guvernamentale de protecţie socială şi protecţie a
meiului, politica fiscală etc., pot înregistra traiecte imprevizibile în momentul luării deciziei.
Iată, deci, un complex de factori care obligă managementul firmei să ţină seama de risc şi
incertitudine.
Riscul este definit ca: „posibilitatea de pierdere sau stricăciune, hazard, pericol, primejdie”.
O accepţiune similară este atribuită riscului în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române:
„posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o
pagubă; pericol posibil”. Din punct de vedere economic, riscul este şansa ori posibilitatea de
apariţie a unui eveniment nefavorabil legat de variabilele deciziei. În literatura de specialitate se
consideră că , spre deosebire de risc care implică cunoaşterea probabilităţilor de apariţie a
evenimentelor, incertitudinea semnifică cunoaşterea aproximativă a evenimentelor posibile, dar nu
şi a probabilităţilor de apariţie.
Dacă ne referim strict la decizia de investiţii, riscul acesteia poate fi definit ca „orice situaţie
în care nu se cunosc cu certitudine caracteristicile unui eveniment viitor, dar în care se cunosc cel
puţin: numărul de alternative posibile ale valorilor respective şi probabilitatea de apariţie a fiecăruia
dintre ele.

7.4 . Metode intuitive sau empirice de analiza a riscului


Metodele empirice sunt destul de simple, dar şi puţin riguroase din punct de vedere
teoretic. Ele se referă la una din următoarele alternative:
- aprecierea subiectivă globală asupra riscului unuia sau mai multor proiecte;
- luarea în considerare a estimărilor mai pesimiste;
- ajutarea fluxurilor de lichidităţi în funcţie de riscul specific fiecăruia şi actualizarea lor cu
o rată fără „risc”;
- ajustarea obiectivelor de rentabilitate minimală.
Riscul total (Rt ) al unui program este dat de produsul Rt = ∏ Ri în care Ri reprezintă unul
dintre următoarele riscuri:
R1 - riscul tehnic, la rândul său, stabilit ca un produs de factori, corespunzător
probabilităţilor de funcţionarea componentelor, subansamblurilor, reperelor produsului complex -
problemă de fiabilitate – sau , echivalent, pentru sistemul tehnologic;
R2 – riscul economic comercial, generat de apariţia unor cerinţe noi, de fenomene
conjuncturale, de evoluţii ale cursului de schimb, consecinţe ale unor reglementări noi, concepte
noi, acorduri interne şi internaţionale;
R3 – riscul financiar, expresie a capacităţii financiare de susţinere a proiectului sau
programului respectiv;
R4 – criteriul social: expresie matematică a consecinţelor în plan social ale unor programe
(şomaj, greve, insatisfacţii, confruntări de interese diferite);
R5 – riscul cultural: schimbări în cultura întreprinderii şi în impactul pe care îl generează în
sistemul economic (afectarea unor raporturi economice datorită unor mentalităţi , tradiţii diferite).
Problema este amplă şi, în condiţiile unei economii de piaţă, nu se poate face abstracţie
de cuantificarea probabilităţii de a se ajunge într-o situaţie nedorită, respectiv a riscului în
funcţionarea produselor sau a sistemului.
Mai jos vom descrie trei moduri de management strategic al riscurilor şi incertitudinii la care
ar trebui să se apeleze pentru a dirija destinul companiei şi a reduce vulnerabilitatea acesteia:
1. Modul tehnocratic, care constă în folosirea celor mai bune tehnici previzionale în
scopul de a anticipa contextele viitoare şi de a elabora planuri de contingenţă;
2. Modul politic, conform căruia managerii creează sau controlează viitorul firmei prin
dominarea sau eliminarea surselor de incertitudine;
3. Modul structural, care constă în imunizarea întreprinderii împotriva incertitudinilor,
dotând-o cu o structură care să fie flexibilă şi să se adapteze uşor contingenţelor imprevizibile din
mediul său.
Managerii văd riscul în mod diferit față de felul în care el apare în teoria deciziei.
Ca în orice firmă există rsicul unei pierderi ,printre care apare concurența care face tot
posibilul să fie cel mai bun pe piață.
Riscul de a nu mai avea profit ,cheltuielile sunt tot mai mari iar veniturile scad. Posibilitatea
ca un angajat să trădeze firma ,să nu-și mai respecte principiile și datoriile față de cei din jur. O
strategie de marketing rău realizată și pusă în aplocare duce la p pierdere majoră pe piață.
Incendiile reprezintă o situație de risc care se produc frecvent. Protecția presupune atât
măsuri complexe de prevenire cât și asigurare. Realizarea unui management al riscului oferă
posibilitatea de optimizare a deciziilor de diminuare a riscului și incertitudinii în activitatea
economică.
Managementul riscului constă în derularea unei serii de procese de identificare, estimare a
consecințelor, evaluare, gestionare și monitorizare a riscurilor unei întreprinderi.

S-ar putea să vă placă și