Sunteți pe pagina 1din 30

GRUPA MICĂ

,,STRUMFII”
NIVEL I
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR:BEREŞ
CLAUDIA

INSPECŢIE
SPECIALĂ
1
Grădiniia cu Program
Prelungit Colegiul Tehnic
Danubiana Grupa
,,Strumfilor”

PROGRAMUL ZILEI
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE

PERSONALĂ: Primirea copiilor


Micul dejun –deprinderi specifice
ÎNTĂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Salutul
Prezenia
Noutatea zilei
Calendarul
naturii
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE
(ALA): JOC DE MASA : “ Găseşte
locul potrivit ! “
Caută şi potriveşte-puzzle

CONSTRUCŢII: ,,Micii constructori”-


asamblare TRANZIŢIE – ,,Bat din
palme”
,,Am o căsuiă mică”-joc
muzical
3. ACTIVITĂŢI PE
DOMENII
EXPERENŢIALE(ADE)
,, ÎN LUMEA MESERIILOR”-activitate integrată
( D.L.C+D.E.C)
4.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA
2)
1. PARADA MESERIILOR-EURITMIE

2
PROIECT INTEGRAT DE O ZI

DATA:13-05-2014
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
DANUBIANA EDUCATOARE: BEREŞ CLAUDIA
GRUPA: MICĂ(NIVEL I)
TEMA ANUALĂ: Ce şi cum vreau
să fiu SUBTEMA: Sunt mai multe
meserii
TEMA ACTIVITATII:,, În lumea meseriilor”

SCOP:
 Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic;
 Dezvoltarea creativităiii şi expresivităiii limbajului oral şi activizarea
vocabularului;
 Stimularea expresivităiii şi a creativităiii, cultivarea spiritului critic şi a
gustului
 estetic prin evaluarea lucrărilor proprii şi ale celorlalii copii din grupă;
 Formarea şi consolidarea tehnicilor specifice picturii;
 Dezvoltarea simiului estetic al copiilor,
 Stimularea interesului copiilor pentru joc;
1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
(ADP):
Întâlnirea de dimineaiă
SALUTUL:,,Bună dimineaia !”
PREZENTA :,,Cine lipseşte?”
CALENDARUL NATURII
SURPRIZA :,,Scrisoarea şi cadoul primit de la Zâna Jucariilor”
ACTIVITATE DE GRUP : „ – Roata vremii se-nvârteşte / Fiecare
se gândeşte
Şi va spune fiecare cu glas tare / Ce va fi când va fi mare! ”
„Eu când voi fi mare , vreau să fiu ..” Copiii spun propoziiia şi continuă cu
răspunsul pentru completare.
Pe rând copiii descriu în câteva cuvinte meseria pe care au ales-o ,
argumentând opiiunea. NOUTATEA ZILEI : Scrisoarea de la Zana Jucariilor

TRANZIŢII: „BAT DIN PALME”


,,Am o căsuiă aşa şi aşa”
3
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE
INTERES: JOC DE MASA
Tema:,, Găseşte locul potrivit !”
,,Caută şi potriveşte” -puzzle
Construciii:
Tema: ,,Micii constructori-construim case şi blocuri”-asamblare

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului ) –,,Cutia cu surprize”-joc
didactic Domeniul estetic creativ(educaiie plastică) – ,,Cofetarii pricepuii”-
dactilo-pictură

TIPUL: sistematizare / consolidare


FORMA DE REALIZARE:
integrată

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
DLC
Verificarea si sistematizarea cunostinielor referitoare la meserii ,
profesii,unelte şi instrumentele pe care aceştia le folosesc şi a deprinderii de a
se exprima în propoziiii corect formulate din punct de vedere gramatical.

D.E.C.
Formarea şi consolidarea tehnicilor specifice
picturii; Dezvoltarea simiului estetic al
copiilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ŞTIINŢĂ:” Gaseste locul potrivit !”


,,Meserii si unelte” -
puzzle Cognitiv-
informaiionale:
-să numească desenele de pe jocul de încastre
-să găsească locul în care trebuie plasate imaginile dupa forma acestora de pe
plansetă
-să îmbine piesele puzzle-ului pentru a reda imaginea diferitelor meserii şi
ustensilele folosite;
-să descrie imaginile găsite;

Psiho-motorii:
- să manipuleze corect materialul pus la dispoziiie,
- să respecte poziiia corectă a corpului faia de suportul de lucru pentru o bună
coordonare oculo- motorie
Afective :
- să participe conştient şi activ;

4
CONSTRUCŢII: ,,Micii costructori-construim blocuri şi case”

Cognitiv-informaiionale :
-să recunoască materialele puse la dispoziiie ;
-să respecte toate etapele de realizare construciiei;
-să găsească utilitatea potrivită construciiei realizate.
Psiho-motorii :
- să mânuiască corect materialul
primit. Afective :
- să se bucure de reuşita sa şi de a colegilor.

DOMENII EXPERIENŢIALE:
Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului )
,,Cutia cu surprize”-joc didactic

Cognitiv informaiionale:

-să identifice şi să recunoască medicul si bucatarul,


– să denumeasca uneltele si instrumentele/ustensilele specifice celor doua meserii
exprimandu- se in propozitii simple cu ajutorul educatoarei in urma identificarii lor
din cutia cu surprize
-să alcătuiască propoziiii corecte din punct de vedere gramatical
- să se exprime clar şi cu aceeaşi intensitate sonoră cuvintele
-să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
- să formeze piramida meseriilor, în funciie de criteriile date
Psiho-motorii:
-să mânuiască cu rapiditate materialele puse la dispoziiie;
-să selecteze materialele necesare îndeplinirii sarcinilor.
Afective:
-să manifeste curiozitate şi interes,
-să participe activ la joc,
-să coopereze cu echipa.

SARCINA DIDACTICA: :
Identificarea si denumirea corecta a uneltelor si instrumentelor folosite de
doctor si bucătar,recunoşterea şi denumirea meseriilor ilustrate pe cub,
intuirea răspunsului corect a ghicitorilor formulate de educatoare, formarea
piramidei meseriilor ȋn funciie de criiteriile date.

REGULILE JOCULUI: Copilul solicitat va veni la cutia cu surprize, va lua o


unealta/instrument, o va denumi si o va aseza în dreptul bucătarului sau a
doctorului
Educatoarea prezintă sarcina din plic si pentru realizarea ei numeste un
copil
.Copilul numit răspunde sarcinii conform ceriniei. Copiii vor răspunde la
ghicitori şi vor identifica meseriile pe care vor trebui să le aşeze pe piramida
meseriilor, respectând criteriile enuniate de educatoare (meserii care asigură
oamenilor tot felul de servicii – frizer, croitor,

5
zidar; meserii care asigură hrana oamenilor – brutar, bucătar,cofetar; meserii
care educă oamenii – educatoare, profesor; meserii care îngrijesc oamenii –
doctor).
ELEMENTE DE JOC :Surpriza ,aplauze,întrecerea,bătai din palme,
selectarea si mânuirea materialului si ridicarea jetoanelor.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV(educatie plastica):,,Cofetarii


pricepuii” Cognitiv informaiionale:
-să descrie modelul prezentat de educatoare;
-să denumească instrumentele de lucru pentru pictură;
-să identifice tehnicile de lucru pe care le vor folosi în funciie de materialele găsite
pe masă;
-să realizeze creaiii individuale estetice în funciie de tema dată,
-să pastreze ordinea, liniştea şi
curăienia; Psiho-motorii:
- să respecte poziiia corectă a corpului faiă de suportul de lucru;
- să mânuiască corect instrumentele si materialele puse la dispoziiie.
Afective:
-să se implice afectiv în activitate;
-să-şi dezvolte simiul estetic şi creativ.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaiia, explicaiia, exerciiiul,
demonstraiia,problematizarea, brainstorming-ul,piramida, cubul, turul galeriei.
Mijloace didactice:
Rutine: panoul pentru întâlnirea de dimineaiă, jetoane,
siluete. Centre: puzzle, Jocuri cu incastre ,cuburi,lego,

DLC,D.E.C: jetoane,jucării,trusă bucătar,trusă doctor,panou ,recipiente pentru


apă,acuarele,pensoane,servetele,forme prăjituri,briose,ursulei,plicuri cu scrisori.
Forma de organizare: frontal, individual şi în grup.
METODE DE EVALUARE: verificare orala, evaluare practica,analiza produselor,
observarea sistematica,autoevaluarea.

4. ACTIVITĂŢI LA ALEGEREA COPIILOR


1. Parada meseriilor-
euritmie OBIECTIVE
OPERAŢIONALE:

-să execute diferite miscări de euritmie;


-să traiască in relatii cu cei din jur stări afective pozitive;
-să participe activ la activitate.
-sa -să execute miscari ritmice pe melodii cunoscute;

Metode si procedee:conversatia,exercitiul,problematizarea
Bibliografie:
a) *** Curriculum pentru învăiământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti
6
b)Aurelia Ana,Smaranda Maria Cioflica-,,Jocuri didactice pentru educarea
limbajului”(2000),Ed Tehno-art

CM. Lespezeanu- “Tradiiional şi modern î învăiământul preşcolar”, Ed. Omfal


2007
V. Preda- “ Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Ed.
Miniped 2002 Durata: o zi
7
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL : În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineaiă,
copiii aşezaii în semicerc ,vor rosti salutul de dimineaiă: „Dimineaia a
venit / Toii copiii au sosit/ În semicerc ne aşezăm/ Cu toiii să ne
salutăm ”, educatoare îi va saluta ”Bună dimineaia, copii!” iar ei vor
răspunde: „Bună dimineaia,doamnă educatoare!
PREZENŢA: După salut, se face prezenia : Acum că ne- am întalnit /
Să vedem cine n-a venit ? ( se verifică abseniii).
CALENDARUL NATURII : Împreună vom purta o discuiie despre
anotimpul în care ne aflăm, a zilei şi lunii. Vom aşeza imaginile
reprezentative în calendar.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Copiii vor observa imagini cu
diferite meserii, vor denumi şi vor spune care este preferata lor şi de ce.

NOUTATEA ZILEI : Scrisoarea de la Zâna jucăriilor şi prezentarea


musafirilor.
Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare
activitatea, sarcinile de lucru şi se intuieşte materialul aflat la fiecare
sector. Astfel se va capta ateniia copiilor, urmând să se grupeze în funciie
de preferiniă şi de sectorul de activitate dorit, pentru a realiza sarcina
primită.
La sectorul CONSTRUCŢII vom construi case şi blocuri.
La sectorul STIINŢĂ . vom imbina piesele pentru realizarea temei si vom gasi
locul unde trebuie plasate fiecare imagine. La finalul activităiilor liber alese,
copiii vor trece pe la fiecare centru şi vor aprecia realizările proprii, dar
şi pe ale colegilor..
Apoi copiii vor intona cântecul,,Bat din palme , cântec care va fi
elementul de tranziiie pentru următoarea activitate, ADE.
RUTINE : ,,Este ora pentru masa,,

8
Pentru ca Zâna jucăriilor sa fie muliumită, le propun copiilor jocul
didactic
,,Cutia cu surprize” .

Astfel, educaiia plastică va încheia activităiile pe domenii experieniiale,


copiii vor denumi materialele găsite pe măsuie cu ajutorul cărora vor picta
si orna prăjiturile.
Fiecare copil îşi va analiza lucrarea, apoi pe ale colegilor, oferindu-şi
reciproc câte o bulină (roşie sau verde), semnificând aprecierea pozitivă
sau negativă a lucrării realizate.
TRANZIŢIE : ,, Am o căsuiă mică aşa şi aşa,, - joc cu text şi cânt
După o scurtă discuiie referitoare la activităiile desfăşurate în acea zi
iar la final vom desfasura o activitate de euritmie folosind ca fond muzical
cantecul ‚,Oricare meserie are un miros copii”desfăşurat în cadrul
activităiilor la alegere.
9
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL CONŢINUTU
Metode Evaluare
DIDACTIC L
şi
ŞTIINŢIFIC
procede
e
Organizarea Se pregăteste spaiiul educaiional si se asigură fondul muzical adecvat.
activitatii
Conversaiia
I. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
La sosire fiecare copil îşi alege un
Captarea ateniiei jeton. Copiii sunt aşezaii în semicerc. Observaiia
Salutul: -„Buna dimineaia copii!”
-,,Buna dimineaia doamna
educatoare!” Copiii se salută reciproc.
Prezenta:Se face prezenia strigând fiecare copil pe nume .Copiii vor
numara in cor caii copii sunt prezenii .
Calendarul zilei: Cu ajutorul copiilor se stabileşte la panou anotimpul,
luna, ziua
-„În ce anotimp suntem?” – (primavara) un copil alege jetonul cu Verificare
anotimpul potrivit si il pune la panou. orală
-„Care sunt lunile anotimpului primavara?”(martie ,aprilie,mai)
-„În ce lună suntem noi acum?”(mai)
-„Ce zi este astăzi?”(marii)
-„Câte zile sunt în total într-o săptămână?” (7)
-„Câte zile venim la grădiniiă?”(5)
-„Câte zile stăm acasă?”(2)

Noutatea zilei:Prezentarea musafirilor si a scrisorii de la Zăna Explicaiia


Jucăriilor.
,,In buzunarul de la noutatea zilei avem niste plicuri.
-Câte sunt? (doua) Sunt plicuri de la Zâna Jucariilor”
Se citeşte coniinutul primului plic prin care se anunia sarcinile Evaluare
activităiilor pe centre. Al doilea plic este tot o surpriza şi îl vom citi mai curentă
târziu.
10
II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGERE – CENTRE DE INTERES
„Copii, pentru că voi sunteii foarte cuminii şi isteii, Zâna Jucariilor
poate ne vizitează astăzi să vadă cum lucraii. Haideii să-i pregătim o
surpriză plăcuta si noi .Arăt copiilor că am pregatit unele materiale pe
care le-am aşezat la sectoare.Dupa ce se va vizita fiecare sector de
activitate,copiii vor avea libertatea de a-şi alege sectorul la care vor să
Comunicarea lucreze.Le prezint apoi sarcinile pentru fiecare domeniu de activitate.
obiectivelor şi a
temei activităiii
La zona Ştiiniă :Vom îmbina piesele pentru realizarea temei si vom găsi
locul unde trebuie plasate fiecare imagine. Expunere

La Construciii: Copiii vor alege cuburi din trusa de construciii si vor a


realiza case şi blocuri.
Conversai
După prezentarea sarcinilor de lucru, copiii se îndreaptă spre locul Probă
dorit. ia practică
În timp ce copiii lucrează, eu îi voi îndruma şi urmări îndeaproape. Voi
da explicaiiile necesare, voi pune întrebări ajutătoare, acolo unde există Exerciiiul
dificultăii, voi monitoriza activitatea la fiecare centru şi voi interveni
dacă e cazul.
Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat (regulamentul)
în cadrul acestor activităii: vorbim în şoaptă pentru a nu deranja pe
aliii; ; apreciem şi protejăm lucrarile facute de colegi,fiecare activitate
trebuie terminata, colaborăm împreună etc

11
Evaluarea Aprecie
Voi face aprecieri asupra întregii activităii din centre, a modului de ri
participare a copiilor la activitate şi a comportamentului acestora. verbal
e

TRANZITII-,,BAT DIN PALME”


Rutine: „Este ora pentru masa”.
Printr-o poezie se anuniă pregătirea/servirea gustării.

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (D.L.C-


educarea limbajului+D.E.C.-educatie plastica):
Activitate de grup: Captarea atentiei se va face folosind procedeul
surprizei. Astfel, la grupa vor sosi doctorul si bucataru, care vor
Captarea ateniiei aduce o cutie mare cu surprize.
Introducerea în ,,Copii, ia uitati-va! Azi am adus cu mine Explicaii
activitate musafiri. I-am intalnit pe drum. a
Stie cineva cine sunt ei? (doctorul si bucatarul) Bravo, ei sunt doctorul Conversat
si bucatarul si astăzi vreau să se joace împreuna cu voi, dar este o ia
problema. Si-au adus cu ei toate lucrurile de care au nevoie, sunt aici in
aceasta cutie, si acum ele s-au amestecat, iar cei doi nu mai stiu să şi le
găsească.
Le-am spus ca noi împreuna o să-i ajutam. O să căutam in cutie
instrumentele- uneltele pe care ei le folosesc, o să le denumim si fiecăruia
o să-i dăm unealta potrivita. Explicaiia
Reactualizarea Asa-i că o sa-i ajutam? Brainstormi
cunoştiniel or Printr-un brainstorming voi cere copiilor să spună: ng
- La ce ne gândim atunci când spunem meserii? Exerciiiul
- ce meserii cunosc?
- ce meserie le plac cel mai mult si de ce?
12
Anuniarea temei şi ,, - Ei bine, vom juca jocul: ,,Cutia cu surprize?” folosind cadourile
a obiectivelor aduse de Zâna Jucăriilor. Vom recunoaşte instrumentele şi ustensilele
folosite de doctor şi bucătar, pe care apoi le vom aşeza lângă ei ; vom
recunoaşte meseriile de pe cub,răspunzând la ghicitori vom aşeza
jetoanele cu meserii in căsuiele piramidei . Voi trebuie sa fiii foarte
atenii la activitate şi să răspundeii ca să putem deschide cadoul primit
de la Zâna jucăriilor.
Explicarea si demonstrarea jocului o voi face concomitent, clar, concis,
pe intelesul copiilor, enuntand in acelas timp si regulile.
Voi aduce in acest sens in fata copiilor cutia cu
surprize si-i voi ruga sa vina s-o deschidem impreuna.
Dupa deschiderea ei, îi voi ruga să se aşeze pe scăunele, ca să putem
Dirijarea incepe jocul. Pe rând, va veni la cutie un copil pe care il voi chema eu,
invatării va alege o unealta/instrument pe care vrea el, îmi va spune ce este si o
a )Explicarea şi va aşeza în faia doctorului sau bucătarului. Explicaiia
demonstrarea „Eu am scos un obiect, aceasta este o oala, mă duc si o pun la bucatar Conversaiia
jocului pentru ca el
face măncare în oala. Aşa veii face si voi.”
Verificare
orală
Voi solicita un copil pentru a realiza jocul de proba, usurând astfel
înielegerea felului în care ne vom juca.
b) Joc de probă „Acum să vina la mine...alege o unealta. Ce este aceasta? Unde o
aşezâm, cui o foloseşte?
După efectuarea jocului de proba se va trece la executarea propriu-zisa exercitiul
a jocului. Pe rând vor fi solicitati copii sa vina si sa indentifice, apoi să
denumeasca uneltele
Desfasurarea /intrumentele şi să le aşeze la locul potrivit în faia acestora. Astfel se vor
propriu-zisa a face urmatoarele exercitii:
jocului  Stetoscopul
 Seringa
 Termometrul
13
 Foarfeca exercitiul
 pentru doctor

 Oala
 Cratita Conversati
 Furculita a
Interesul
 Polonicul pentru
 pentru activitate
Observati
bucatar Cubul
a
meseriilor”
conversat
Se va rostogoli cubul şi va denumi meseria de pe cub. Curiozitatea
ia
fata de
Răspunsurile corecte vor fi recompensate prin aplauze .Jocul se reia de materialele
Obiinerea câteva ori. Educatoarea deschide al doilea plic si citeşte ce le-a scris cu care vor
performaniei si Zâna Jucăriilor copiilor: lucra
cubul
realizarea -Pentru a deschide cutia-surpriză v-am trimis o cutiuiă cu ghicitori si
feedback- ului câteva jetoane. În cutiuiă se afla biletele cu ghicitori despre diferite
meserii. O voi ruga pe doamna educatoare să vă citească ghicitorile,
iar pe voi sa fiii atenii la ea. Dacă veii răspunde la ghicitori si veii
recunoaşte meseria de pe măsuiă . Nu uitaii, fiii foarte atenii? Se
prezinta piramida meseriilor pe care copiii o vor decora cu imagini cu
meserii după anumite criterii. Dacă vor răspunde la ghicitori ei vor
putea să aşeze meseriile pe piramidă, respectând criteriile enuniate de
educatoare ( meserii care asigură hrana oamenilor – brutar,
bucătar,cofetar; meserii care educă oamenii – educatoare, profesor;
meserii care îi ajută pe oamenii – doctor, pompier Cu
aromă-mbietoare,/Pâinea rumenă apare./Din cuptorul dogorit/Cine-o scoate
muliumit? (BRUTARUL)
Ciorbe, supe, sărmăluie,/Sosuri bune, chifteluie/Pregăteşte iscusit/Căci e meşter la Proba
gătit. practica
(BUCĂTARUL)
Prăjituri, fursecuri, torturi,/Zi de zi îii pregăteşte,/În cofetăria lui/Te aşteaptă, te
serveşte. (Cofetarul)
Te învăia să citeşti,/Să scrii şi să socoteşti,/Munca să o preiuieşti/De vrei bun şi
drept să creşti (ÎNVĂŢĂTOAREA)
Ea lucrează cu cei mici/Având o grupă de pitici./Este o bună povestitoare,/Meseria-i
de ...........
(EDUCATOARE
14
Te consultă şi-ii prescrie/Potrivită doctorie./Cum să nu fii bucuros/Când te
face sănătos?! (MEDICUL
Doctor

Educatoare Profesor

Bucătar Cofetar Brutar Piramida

Evaluare
Se va realiza prin rezolvarea unei fise de lucru în care copiii au ca
sarcini:
-să încercuiască ustensilele/instrumentele folosite de doctor sau bucătar.
Încheierea activită
- Se vor face aprecieri asupra felului în care s-a desfăşurat activitatea .
iii Voi accentua importanta si eficienta muncii în echipa,a cooperarii.

TRANZIŢIE:,,AM O CĂSUŢĂ MICĂ AŞA ŞI


Exercitiul
AŞA” D.E.C-,,COFETARII PRICEPUŢI”
Anuniarea temei şi
a obiectivelor - Copii, după cum ştiii, Zana Jucariilor ne-a spus că va veni la
noi.Pentru a o întâmpina, va trebui să pictăm şi şă ornăm aceste
prăjituri. Astăzi vom fi Cofetarii pricepuii şi noi vom picta cu ajutorul
degetelor
Dirijarea Voi repeta tema activităiii cu 2-3 copii, pentru fixarea ei.
invatarii
a)intuirea Solicit copiilor sa recunoască si sâ denumeaşcă materialul de pe masuiă
materialului apoi să aprecizeze ce se poate face cu acestea.

Copiii se aşează la măsuie.


- Copiii vor fi solicitaii să recunoască şi să descrie materialele
de pe mese: acuarele, pensoane, şerveiele.
15
b) explicarea
tehnicii de lucru Voi prezenta copiilor modelul realizat de mine, insistând asupra tehnicii
de lucru. Demonstrez cum trebuie lucrat şi le voi atrage ateniia copiilor
că trebuie să facă o lucrare frumoasă şi curată, pentru ca Zana
Jucariilor să fie muliumită.
- Copii, trebuie să aveii mare grijă când veii aplica culoarea şi să nu
vă murdăriii
, pentru că lucrarea nu va mai fi la fel de frumoasă.
c) exercitii . Voi executa cu copiii exerciiii de încălzirea muşchilor mici
pentru incalzirea ai mâinii: “Ne jucăm, ne jucăm,
muschilor mici ai Coatele noi le
mainii mişcăm. Mâna
lebădă o fac, Care
dă mereu din cap.
Lebedele-n jur
privesc Mâinile eu
le rotesc.
Ştergem tabla uite-
aşa Să putem iar
d) executare desena. Degetele-mi
propriu – zisa a sunt petale Le desfac
lucrarii ca la o floare.”
Urez copiilor „Spor la lucru!”, după care se va trece la realizarea temei.
Pe tot parcursul activităiii voi urmări îndeaproape modul de executare
al lucrării (sugestii, explicaiii suplimentare, corectarea poziiiei la masa
de lucru), voi stimula copiii în realizarea temei şi îi voi îndruma pe cei
care întâmpină greutăii.
În timpul lucrului asigur climatul favorabil muncii independente prin
audierea unor cântece despre primăvară.

Evaluare Aprecierea lucrărilor se va face prin metoda ,,Turul galeriei ”. Analiza


Se vor stabili criteriile de apreciere: aspect, corectitudine, acurateie, lucraril
exersarea relaiii verbale cu cei din jur. or
Incheierea
activitatii
Voi face aprecieri individuale asupra modului de lucru şi asupra
participării copiilor la întreaga activitate.
16
IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE – ETAPA A IV-A Aprecie
,,PARADA MESERIILOR” Turul galeriei ri
Ca să încheiem într-un mod plăcut vă propun să ne relaxăm print- verbal
un dans. Voi face aprecieri generale si individuale asupra desfasurarii e
activităiii pe tot parcursul zilei.Copiii vor primi stimulente.

- Copii, eu vă felicit pentru că aii lucrat foarte frumos şi sunt sigură că


şi Zâna Jucăriilor e foarte încântată de munca voastră !

17

S-ar putea să vă placă și