Sunteți pe pagina 1din 18

TEMA

SĂPTĂMÂNII: ,,Misterioasa lume


a dinozaurilor!”
TEMA ZILEI:
,,DINO ȘI PRIETENII LUI!”
PROIECT DIDACTIC
DATA: .....03.2021
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR. : .......................................
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Riki-Priki Reșița
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/ a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Misterioasa lume a dinozaurilor!”
TEMA ZILEI: ,,DINO ȘI PRIETENII LUI!”
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADP+ ALA1+ADE (DLC+DOS-Activitate practică)+ALA2
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic –DLC, confecționare- DOS
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale; Formarea
și consolidarea unor abilități practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică, dezvoltarea simțului estetic.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:


I-ADP – ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, copii!”, Prezența, Calendarul naturii, Noutatea zilei – vizita musafirului nostru, Activitatea de grup-
predicții despre viața dinozaurilor.
II-ALA-ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I:
BIBLIOTECĂ:Citim imagini cu dinozauri!
ȘTIINȚĂ: Descoperă dinozaurii - wordwall
CONSTRUCȚII: Căsuța lui Dino! - cuburi de lemn, lego
III-ADE-ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE –Educarea limbajului:Drumul lui Dino către prietenii lui – joc didactic
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE-Activitate practică: Prietenul meu dinozaur-confecționare
IV –ALA- ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II: Nu scăpa oul de dinozaur!-joc de mișcare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


-Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
-Activare şi manifestare a potenţialului creativ;
-Utilizarea mâinilor şi degetelor în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/ instrumente;
-Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor.

COMPORTAMENTE VIZATE:
-Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui (comunicare receptivă);
-Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiuni, emoţii proprii (comunicare expresivă);
-Demonstrează creativitate prin activităţile artistico-plastice şi practice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
O1- Să utilizeze formule specifice de salut;
O2- Să schimbe impresii, opinii, păreri despre întâmplări la care au fost martori, legat de tema activității;
O3- Să identifice simboluri pentru modificările petrecute în natură, în vederea înregistrării în calendarul naturii.

 ALA 1:
BIBLIOTECĂ: Citim imagini cu dinozauri! –
O4 - Să descrie imaginile observate;
ȘTIINȚĂ: Descoperă Dinozaurii- wordwall -Dinozauri - Lovește cârtița (wordwall.net)
–O5- Să identifice imaginile cu dinozauri;
CONSTRUCȚII: Căsuța lui Dino! - cuburi de lemn, lego
- O6- Să construiască din cuburi de lemn/ piese Lego diferite structuri;

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:


O7- Să identifice sunetul inițial dintr-un cuvânt;
O8 - Să despartă cuvântul în silabe;
O9 - Să redea cuvinte care încep cu un anumit sunet; 
O10 - Să precizeze forma de plural a unui cuvânt dat.
O11- Să formuleze propoziții simple sau dezvoltate folosind un cuvânt dat;
O12- Să precizeze antonimul unor cuvinte date.
O13- Să identifice litera corespunzătoare sunetului.

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE- ACTIVITATE PRACTICĂ


O14- Să decupeze părțile componente ale dinozaurului;
O15- Să lipească la locul potrivit decupajele pe balon;
O16- Să aprecieze lucrăriile proprii şi ale colegilor pe baza criteriilor stabilite.

 ALA 2: Nu scăpa oul de dinozaur!-joc de mișcare


O17- Să parcurgă traseul indicat fără a scăpa oul din lingură.

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode și procedee: conversația, observarea, jocul, explicația, demonstrația, exercițiul, joc exercițiu, turul galeriei.
b) Mijloace de învățământ:
1. Bibliotecă: cărți cu imagini din lumea dinozaurilor;
2. Știință Dinozauri - Lovește cârtița (wordwall.net); computer, conexiune Internet
3. Construcții: piese de lego, cuburi de lemn
4. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE(Educarea limbajului): dinozauri, bilețele cu sarcini,etichete cu litere mari de tipar, roata
întrebărilor, tabla magnetică, jetoane;
5. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE(Activitate practică): baloane, carton colorat,foarfeci, lipici, șervețele umede, modelul educatoarei.
6. Joc de mișcare: lingură, ou de plastic, postere dinozauri

c) Forme de organizare a colectivului: frontal, pe grupuri și individual;


d) Evaluare: observare curentă, aprecieri laudative, produsele activității.

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie, 2019
- Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019.
SCENARIUL ZILEI

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Salutul porneşte de la
educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă.
Educatoarea face prezenţa copiilor şi completează împreună cu preșcolarii, calendarul naturii. Se va stabili data, ziua, luna, anotimpul în
care ne aflăm, apoi aspectele vremii.
Copiii împreună cu educatoarea vor executa câteva exerciții de înviorare cu ajutorul versurilor: „Dacă vreau să cresc voinic/Fac gimnastică
de mic./Merg în pas alergător,/ Sar apoi într-un picior,/Mă opresc, respir ușor, /Întind brațele să zbor,/ Toată lumea e a mea./ Când m-așez jos la
podea,/Ăsta-i doar un început,/Ia priviți cât am crescut!”
Discuţiile în semicerc cuprind noutatea zilei(captarea atenției) – descoperirea musafirului-surpriză. Pe desktopul computerului din sala de
grupă descoperim imaginile cu dinozauri iar in surdină se aude Cântecul dinozaurilor - https://www.youtube.com/watch?v=qfEkx-VNGEE. In spatele
monitorului stă ascuns dinozaurul DINO. Il descoperim împreună, educatoarea citește bilețelul prins la gîtul lui Dino: „Dragi copii, eu sunt Dino,
micuțul dinozaur care vă invită puțin in lumea dispărută a prietenilor mei, dinozaurii! Ați observant că am decorat o parte din sala voastră de grupă
asemănător cu natura în care noi trăiam acum mmmmuuuult timp! Prietenii mei mai mari au plecat déjà in locul nostru secret, iar pe mine m-au lăsat
să rezolv întâi câteva sarcini și, pe măsură ce le rezolv, să ajung și eu la ei! Prietenii dinozauri au pregătit imagini cu lumea in care am trăit noi,
cuburi si lego să construim adăposturi pentru dinozauri, un joc on-line cu dinozauri, un joc in care ne reamintim litere, sunte, formăm propoziții, ceva
de confecționat și la final , un joc de mișcare!! Cred că va fi mai distractive dacă mă veți ajuta și voi! Mulțumesc și sper că vom petrece impreună o zi
frumoasă!”
ALA1- Impreună descoperim cele 4 cutii in care se află câte o surpriză din partea prietenilor dinozauri. Fiecare cutie este etichetată de la 1 la 4.
Prima cutie are un semn de la dinozauri prin care ne indrumă spre Sectoarele Știință, Bibliotecă, Construcții. Prin tranziția „Ușor, ușor ne ridicăm /
Și spre centre ne-ndreptăm”, copiii sunt îndrumați spre centrele deschise pentru a le fi prezentate sarcinile de lucru. La Sectorul Bibliotecă copiii vor
„citi” imagini cu dinozauri, vor descrie intre ei imaginile observate, vor discuta despre preferințele lor și vor justifica aceste alegeri. La Sectorul
Știință dinozaurii au pregătit un joc pe site-ul wordwall- Dinozauri - Lovește cârtița (wordwall.net). Pe rând copiii vor juca o tură, vor observa
imaginile care apar pe cârtițele care ies din găurile lor și trebuie să lovească (click) doar cârtițele care au imagini cu dinozauri! La Sectorul
Construcții copiii construiesc din cuburi de lemn și din lego adăposturi pentru dinozauri, așa cum iși imaginează ei că ar fi fost pe acele vremuri.
Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze
fiecare centru/ să-și prezinte la micul ecran ce s-a realizat la fiecare sector, apoi copiii vor fi solicitaţi să interpreteze
Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de grupă (
rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).
Reveniți in sala de grupă, copiii sunt invitați de Dino să deschidă cutia cu cifra 2. In cutia nr.2 este un bilețel pe care il citește d-na educatoare:
„Dragul nostru prieten Dino, te invităm să rezolvi toate sarcinile de pe traseu pentru a ajunge cât mai repede la locul nostru secret! Știm că tu ești
mai mic, incă la grădiniță, dar peste puțin timp vei merge la școală și vei fi coleg cu noi! Am pregătit un joc pentru a verifica dacă ai învățat literele,
poți despărți cuvintele in silabe, reușești să vorbești corect in propoziții…Jocul se numește „Drumul lui Dino către pritenii lui”. Distracție! Prietenii
tăi, dinozaurii!”
Dino întreabă copiii dacă doresc să se joace impreună cu el…

Reactualizarea cunoştinţelor- Inainte de a incepe jocul, Dino vrea să afle dacă copiii se vor descurca cu sarcinile și le propune să se joace Roata
întrebărilor: Pe roată este lipit in fiecare segment un bilețel cu o întrebare; Dino ajutat de dna educatoare învârte săgeata până se oprește în dreptul
unei intrebări; educatoarea citește întrebarea, copiii răspund: Cu ce sunet incepe numele Dino? Câte silabe are Dino? Care este opusul cuvântului
„greu”? O floare, mai multe…..; Spune cuvinte care incep cu sunetul A; Spune cuvinte care încep cu sunetul B; Care este opusul cuvântului „rece”?
Formulează o propoziție cu cuvântul „prieten”!. Săgeata este învârtită de 3-4 ori si copiii răspund la intrebare/ rezolvă sarcina.
Explicarea jocului -După ce Dino s-a convins că Buburuzele sunt pregătite să il ajute, roagă pe dna educatoare să citească de pe bilețel regulile
jocului: Prietenii mai mari dinozauri au indicat drumul spre locul secret cu pietre care au litera D trasată pe ele! Au ascuns sub aceste pietre câte o
sarcină de rezolvat. Dino impreună cu copiii trebuie să descopere pe rând sarcinile de sub pietrele cu litera D, să le rezolve, apoi să treacă la următoarea
sarcină până ajung la locul secret! Dacă un copil nu reușește să rezolve o sarcină, cere ajutorul colegilor săi! Câștigă când rezolvă toate sarcinile și
Dino ajunge la locul secret!
Demonstrarea jocului – Pentru a înțelege mai bine cum se vor juca, dna educatoare incepe jocul: caută o piatră care are litera D de la Dino, o ridică,
deschide bilețelul de sub ea și citește sarcina: „Spune prenumele tău și cu ce sunet incepe!”- Prenumele meu este Mioara. Mioara incepe cu sunetul
m!” Dacă este corect, copiii o aplaudă și au voie să treacă la următoarea sarcină de sub piatra cu litera D.
Jocul de probă – Rog un copil să caute o altă piatră care are trasată litera D, citesc sarcina: „Câte silabe are cuvântul dinosaur?” Dacă răspunde corect
este aplaudat de colegi și Dino trece mai departe la următoarea piatră D! Dacă nu răspunde corect, mai are dreptul la o incercare sau cere ajutorul
colegilor!
Desfăşurarea jocului – Copiii descoperă pe rând pietrele cu litera D și rezolvă sarcinile:
- Recunoaște litera de pe bilețel – A! Dă 2 exemple de cuvinte care încep cu sunetul a!
- Sari intr-un picior de atâtea ori câte silabe are cuvântul Stegosaurus!
- Formulează o propoziție cu cuvintele Tyranosaurus Rex!
- Care este opusul următoarelor cuvinte: mare, sus, vesel?
- Denumește imaginile (soare, floare). Cu ce sunet începe fiecare cuvânt?
- Eu spun una, tu mai multe (forma de plural): un dinosaur, un ou, un vulcan!
- Găsește opusul următoarelor cuvinte: rapid, fioros, aproape!
- Formulează o propoziție cu cuvântul dinozauri!
- Recunoaște litera ®! Dă exemple de cuvinte care încep cu sunetul r!
- Eu spun una, tu mai multe: o casă, un balon!
- Cu ce sunet începe cuvântul Tyranosaurus? Dă exemple de cuvinte care încep cu sunetul T!
- Bate din palme de atâtea ori câte silabe are cuvântul „ierbivor”!

Complicarea jocului- Copiii au urmat traseul indicat de pietrele D și au ajuns la un râu. Aici găsesc un anunț: „Trebuie să descoperi parola de intrare!”
Pe malul râului găsesc o tablă magnetică cu patru imagini; copiii trebuie să denumească fiecare imagine, să identifice sunetul inițial, apoi să caute în
apa râului jetonul cu litera corespunzătoare sunetului inițial și să o așeze pe tablă sub imagine. Procedează la fel pentru fiecare imagine iar la final
citesc cuvântul format din literele descoperite. Aceasta este parola (dinozaur, iarbă, nor, ou- DINO)!
Încheierea jocului- Odată găsită parola, DINO, il putem trece pe Dino râul să ajungă la prietenii lui. Aceștia îl primesc și îl felicită pentru ajutoarele
lui, copiii din grupa Buburuzelor! Prietenii lui Dino mulțumesc copiilor pentru ajutor și îi sfătuiesc să se pregătească în continuare la grădiniță pentru a
fi copii isteți la școală!
Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de grupă (
rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).

Reveniţi în sala de grupă, copiii descoperă împreună cu Dino și prietenii lui surpriza din cutia nr.3: un dinozaur din balon! Dino le propune
copiilor să confecționeze și ei un dinozaur, să aibă și ei un prieten dinozaur cum are el! DOS-Activitate practică-Prietenul meu dinozaur-
confecționare. Copiii se așează la locul lor la măsuțe, Dino o roagă pe dna educatoare să împartă copiilor materialul cu care vor lucra. Copiii intuiesc
materialele: balon, cartonașe cu model de decupat, foarfecă,lipici, șervețele umede. Impreună cu dna educatoare observă, analizează modelul primit
de la Dino: un dinozaur care are drept corp un balon umflat, din carton colorat are cap, gât, picioare, coadă și pe spate solzi. Dna educatoare le explică
și demonstrează modul in care vor confecționa dinozaurul: Decupează cu atenție părțile componente ale dinozaurului, le lipesc apoi pe fiecare la
locul potrivit,cu grijă pentru a nu sparge balonul! Astfel, Dino îi învață pe copii să se poarte cu grijă cu jucăriile din sala de grupă! Înainte de a începe
lucrul, copiii fac câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâini cu ajutorul versurilor „Mișcăm degețelele,/ Batem tare palmele,/
Răsucim încheietura/ Și dăm mâinile de-a dura.” Realizarea lucrării de către copii- La semnalul educatoarei copiii încep să decupeze având grijă să
nu se taie, apoi lipesc părțile decupate pe balon, fiecare la locul potrivit. Acolo unde este nevoie, copiii sunt ajutați de dna educatoare. Când a trecut
timpul de lucru, copiii așează cu grijă lângă Dino dinozaurii confecționați de ei și fac aprecieri asupra lor. Dino si dna educatoare evaluează și ei
rezultatul muncii copiilor și ii felicită sau îi încurajează! Copiii își vor numi dinozaurul cum doresc ei!
Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de grupă (
rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).
La finalul vizitei la Grupa Buburuzelor, Dino îi învață pe copii și un joc de mișcare: ALA 2- Nu scăpa oul de dinozaur! Se formează două
echipe: dinozauri verzi si dinozauri galbeni, fiecare copil alegând cu ochii inchiși o bulină (verde sau galbenă). La semnalul educatoarei, care va fi o
bătaie din palme, primii copii din fiecare echipă au o lingură cu un ou mic de dinozaur, vor merge cât de repede pot la măsuță fără ca oul să cadă din
lingură, vor așeza oul în coșulețul de sub imaginea cu dinozaurul reprezentativ echipei lor și se vor întoarce să predea ștafeta următorului (prin
atingerea pe umăr), apoi se vor aseza la coada șirului. Fiecare copil va avea propria lingura și ou, din motive de igienă! Va câstiga echipa care va
pune în coș toate ouăle de dinozaur. Se va executa de două ori.
Încheierea activității- Dino felicită toți copii, le mulțumește pentru ajutor și le reamintește să aibă grijă de noii lor prieteni, micii dinozauri
confecționați!
Rutină: “Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Etapele Ob Conținutul învățării Strategii de instruire Evaluare
activității op. Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
C G I
1. Moment Pentru o bună desfășurare a activității, se vor asigura următoarele
organizatoric condiții:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului didactic necesar desfășurării activității;
2 .Captarea ADP: Expunerea Personajul- Colectivă Observare
atenției O1 Salutul, Calendarul naturii, prezența Conversați ,,Dino” dirijată directă
Tranziție: Cântec de înviorare: ”Când mă scol de dimineață/ Mă spăl a Scrisoarea
O2 cu apă pe față/ Fac gimnastică de zor/ Și apoi muncesc cu spor.” lui Dino
O3 Discuţiile în semicerc cuprind noutatea zilei (captarea atenției) Computer
– descoperirea musafirului-surpriză. -Cântecul dinozaurilor
https://www.youtube.com/watch?v=qfEkx-VNGEE. -dinozaurul
DINO -Scrisoarea lui Dino: „Dragi copii, eu sunt Dino, micuțul
dinozaur care vă invită puțin in lumea dispărută a prietenilor mei,
dinozaurii! Ați observant că am decorat o parte din sala voastră de
grupă asemănător cu natura în care noi trăiam acum mmmmuuuult
timp! Prietenii mei mai mari au plecat déjà in locul nostru secret, iar pe
mine m-au lăsat să rezolv întâi câteva sarcini și, pe măsură ce le rezolv,
să ajung și eu la ei! Prietenii dinozauri au pregătit imagini cu lumea in
care am trăit noi, cuburi si lego să construim adăposturi pentru
dinozauri, un joc on-line cu dinozauri, un joc in care ne reamintim
litere, sunte, formăm propoziții, ceva de confecționat și la final , un joc
de mișcare!! Cred că va fi mai distractiv dacă mă veți ajuta și voi!
Mulțumesc și sper că vom petrece impreună o zi frumoasă!”
3.Anunțarea Interesul copiilor fiind deja stimulat, anunț temele activităților și Expunerea Colectivă Observare
temei și a obiectivele propuse spre realizare. dirijată directă
obiectivelor Copiii sunt invitați..... îl ajute pe Dino în drumul lui către prietenii
săi- joc didactic iar apoi să confecționeze împreună ceva frumos
(surpriză!)
4.Reactualizarea ALA1- Impreună descoperim cele 4 cutii in care se află câte o Conversația Cutia nr 1 Pe
cunoștințelor surpriză din partea prietenilor dinozauri. Fiecare cutie este etichetată de Cărți, grupuri
la 1 la 4. Prima cutie are un semn de la dinozauri prin care ne indrumă atlase cu
spre Sectoarele Știință, Bibliotecă, Construcții. Prin tranziția „Ușor, imagini
Explicația
ușor ne ridicăm / Și spre centre ne-ndreptăm”, copiii sunt îndrumați dinozaur Aprecieri
spre centrele deschise pentru a le fi prezentate sarcinile de lucru. Indepen- verbale
Exercițiul
La Sectorul Bibliotecă copiii vor „citi” imagini cu dinozauri, vor Computer dentă
descrie intre ei imaginile observate, vor discuta despre preferințele lor și Joc online
O4 vor justifica aceste alegeri.
La Sectorul Știință dinozaurii au pregătit un joc pe site-ul
O5 wordwall- Dinozauri - Lovește cârtița (wordwall.net). Pe rând copiii vor
juca o tură, vor observa imaginile care apar pe cârtițele care ies din
găurile lor și trebuie să lovească (click) doar cârtițele care au imagini cu
dinozauri! Cuburi de
O6 La Sectorul Construcții copiii construiesc din cuburi de lemn și lemn
din lego adăposturi pentru dinozauri, așa cum iși imaginează ei că ar fi Piese Lego
Evaluare pe
fost acele vremuri.
produs
Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să
lucreze. După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să
viziteze fiecare centru/ să-și prezinte la micul ecran ce s-a realizat la
fiecare sector, apoi copiii vor fi solicitaţi să interpreteze
Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către
baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de
grupă ( rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).
5. Dirijarea DLC- Drumul lui Dino către prietenii lui- joc didactic
ȋnvățării Reveniți in sala de grupă, copiii sunt invitați de Dino să deschidă Conversația Cutia nr.2
cutia cu cifra 2. In cutia nr.2 este un bilețel pe care il citește d-na Observare
educatoare: „Dragul nostru prieten Dino, te invităm să rezolvi toate Colectivă curentă
sarcinile de pe traseu pentru a ajunge cât mai repede la locul nostru dirijată
secret! Știm că tu ești mai mic, incă la grădiniță, dar peste puțin timp
vei merge la școală și vei fi coleg cu noi! Am pregătit un joc pentru a
verifica dacă ai învățat literele, poți despărți cuvintele in silabe,
reușești să vorbești corect in propoziții…Jocul se numește „Drumul lui Explicația
Dino către pritenii lui”. Distracție! Prietenii tăi, dinozaurii!”
Dino întreabă copiii dacă doresc să se joace impreună cu el…

Reactualizarea cunoştinţelor- Inainte de a incepe jocul, Dino vrea


să afle dacă copiii se vor descurca cu sarcinile și le propune să se joace Exercițiul
Roata întrebărilor: Pe roată este lipit in fiecare segment un bilețel cu o Roata
întrebare; Dino ajutat de dna educatoare învârte săgeata până se oprește întrebărilor
în dreptul unei intrebări; educatoarea citește întrebarea, copiii răspund:
O7 Cu ce sunet incepe numele Dino? Câte silabe are Dino? Care este
opusul cuvântului „greu”? O floare, mai multe…..; Spune cuvinte care
O8 incep cu sunetul A; Spune cuvinte care încep cu sunetul B; Care este
opusul cuvântului „rece”? Formulează o propoziție cu cuvântul
„prieten”!. Săgeata este învârtită de 3-4 ori si copiii răspund la
O9 intrebare/ rezolvă sarcina.
Explicarea jocului -După ce Dino s-a convins că Buburuzele sunt
O10 pregătite să il ajute, roagă pe dna educatoare să citească de pe bilețel Exercițiul Macheta
regulile jocului: Prietenii mai mari dinozauri au indicat drumul spre Dinozauri
locul secret cu pietre care au litera D trasată pe ele! Au ascuns sub Bilețele
O11 aceste pietre câte o sarcină de rezolvat. Dino impreună cu copiii trebuie sarcini Observare
să descopere pe rând sarcinile de sub pietrele cu litera D, să le rezolve, directă
apoi să treacă la următoarea sarcină până ajung la locul secret! Dacă un
O12
copil nu reușește să rezolve o sarcină, cere ajutorul colegilor săi!
Câștigă când rezolvă toate sarcinile și Dino ajunge la locul secret!
Demonstrarea jocului – Pentru a înțelege mai bine cum se vor
juca, dna educatoare incepe jocul: caută o piatră care are litera D de la
Dino, o ridică, deschide bilețelul de sub ea și citește sarcina: „Spune Colectivă
prenumele tău și cu ce sunet incepe!”- Prenumele meu este Mioara. dirijată
Mioara incepe cu sunetul m!” Dacă este corect, copiii o aplaudă și au
voie să treacă la următoarea sarcină de sub piatra cu litera D.
Jocul de probă – Rog un copil să caute o altă piatră care are trasată Aprecieri
litera D, citesc sarcina: „Câte silabe are cuvântul dinosaur?” verbale
Desfăşurarea jocului – Copiii descoperă pe rind pietrele cu litera
D și rezolvă sarcinile:
- Recunoaște litera de pe bilețel – A! Dă 2 exemple de cuvinte
care încep cu sunetul a!
- Sari intr-un picior de atâtea ori câte silabe are cuvântul Conversația
Stegosaurus!
- Formulează o propoziție cu cuvintele Tyranosaurus Rex! Observare
- Care este opusul următoarelor cuvinte: mare, sus, vesel? directă
- Denumește imaginile (soare, floare). Cu ce sunet începe fiecare
cuvânt?
- Eu spun una, tu mai multe (forma de plural): un dinosaur, un
ou, un vulcan!
- Găsește opusul următoarelor cuvinte: rapid, fioros, aproape!
- Formulează o propoziție cu cuvântul dinozauri!
- Recunoaște litera ®! Dă exemple de cuvinte care încep cu
sunetul r!
- Eu spun una, tu mai multe: o casă, un balon!
- Cu ce sunet începe cuvântul Tyranosaurus? Dă exemple de
cuvinte care încep cu sunetul T!
- Bate din palme de atâtea ori câte silabe are cuvântul
„ierbivor”!
Tablă
Complicarea jocului- Copiii au urmat traseul indicat de pietrele D Exercițiul
și au ajuns la un râu. Aici găsesc un anunț: „Trebuie să descoperi parola magnetică
de intrare!” Litere mari
O13 Pe malul râului găsesc o tablă magnetică cu patru imagin(dinozaur, de tipar
iarbă, nor, ou); copiii trebuie să denumească fiecare imagine, să magnetice
identifice sunetul inițial, apoi să caute în apa râului jetonul cu litera Aprecieri
corespunzătoare sunetului inițial și să o așeze pe tablă sub imagine. verbale
Procedează la fel pentru fiecare imagine iar la final citesc cuvântul
format din literele descoperite. Aceasta este parola (dinozaur, iarbă, nor,
ou- DINO)!
Încheierea jocului- Odată găsită parola, DINO, il putem trece pe
Dino râul să ajungă la prietenii lui. Aceștia îl primesc și îl felicită pentru
ajutoarele lui, copiii din grupa Buburuzelor! Prietenii lui Dino
mulțumesc copiilor pentru ajutor și îi sfătuiesc să se pregătească în
continuare la grădiniță pentru a fi copii isteți la școală!
Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către
baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de
grupă ( rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).
6. Obținerea Reveniţi în sala de grupă, copiii descoperă împreună cu Dino și
performanței prietenii lui surpriza din cutia nr.3: un dinozaur confecționat pe balon! Cutia nr 3
DOS-Activitate practică-Prietenul meu dinozaur-confecționare. Colectivă
Copiii se așează la locul lor la măsuțe, Dino o roagă pe dna educatoare dirijată
să împartă copiilor materialul cu care vor lucra. Modelul
Intuirea materialelor: Copiii intuiesc materialele: balon, cartonașe Observația educatoarei Observarea
cu model de decupat, foarfecă,lipici, șervețele umede. curentă
Prezentarea și analizarea modelului educatoarei: Observă, Conversația Baloane
analizează modelul primit de la Dino: un dinozaur care are drept corp Decupaje
un balon umflat, din carton colorat are cap, gât, picioare, coadă și pe Foarfeci
spate solzi. Lipici
Explicarea și demonstrarea modului de lucru: Dna educatoare le Șervețele
explică și demonstrează modul in care vor confecționa dinozaurul: Explicația umede
Decupează cu atenție părțile componente ale dinozaurului, le lipesc
apoi pe fiecare la locul potrivit,cu grijă pentru a nu sparge balonul!
Astfel, Dino îi învață pe copii să se poarte cu grijă cu jucăriile din sala Demonstrația
de grupă!
Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: Înainte de a
începe lucrul, copiii fac câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor
mici ai mâini cu ajutorul versurilor „Mișcăm degețelele,/ Batem tare Exercițiul
O14 palmele,/ Răsucim încheietura/ Și dăm mâinile de-a dura.”
Realizarea lucrării de către copii- La semnalul educatoarei copiii Evaluare pe
încep să decupeze având grijă să nu se taie, apoi lipesc părțile decupate produs
O15 pe balon, fiecare la locul potrivit. Acolo unde este nevoie, copiii sunt
ajutați de dna educatoare.
Evaluarea lucrărilor: Când a trecut timpul de lucru, copiii așează
cu grijă lângă Dino dinozaurii confecționați de ei și fac aprecieri asupra
O16 lor. Dino si dna educatoare evaluează și ei rezultatul muncii copiilor și
ii felicită sau îi încurajează! Copiii își vor numi dinozaurul cum doresc
ei!

Tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către
baie ne-dreptăm,/ Mâinile să le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de
grupă ( rutină“ Singurel mă îngrijesc!”).

7. Asigurarea La finalul vizitei la Grupa Buburuzelor, Dino îi învață pe copii și un joc


retenției și a de mișcare: ALA 2- Nu scăpa oul de dinozaur! Se formează două
transferului echipe: dinozauri verzi si dinozauri galbeni. La semnalul educatoarei, Conversația Imagini Pe Observare
care va fi o bătaie din palme, primii copii din fiecare echipă au o lingură dinozauri Grupuri directă
O17 cu un ou mic de dinozaur, vor merge cât de repede pot la măsuță fără ca Explicația galben/verde
oul să cadă din lingură, vor așeza oul în coșulețul de sub imaginea cu
Demonstrația
dinozaurul reprezentativ echipei lor și se vor întoarce să predea ștafeta Linguri
Exercițiul
următorului (prin atingerea pe umăr), apoi se vor aseza la coada șirului. Ouă de Aprecieri
Fiecare copil va avea propria lingura și ou, din motive de igienă! Va plastic verbale
câstiga echipa care va pune în coș toate ouăle de dinozaur. Se va
executa de două ori.

8. Încheirea Conversația
activității Încheierea activității- Dino felicită toți copiii, le mulțumește
pentru ajutor și le reamintește să aibă grijă de noii lor prieteni, micii Aprecieri
dinozauri confecționați! verbale
Rutină: “Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”.
SCRISOAREA LUI DINO

„Dragi copii, eu sunt Dino,


micuțul dinozaur care vă invită
puțin in lumea dispărută a prietenilor
mei, dinozaurii! Ați observant că am
decorat o parte din sala voastră
de grupă asemănător cu natura în care
noi trăiam acum mmmmuuuult timp! Prietenii mei
mai mari au plecat déjà in locul nostru secret,
iar pe mine m-au lăsat să rezolv întâi câteva sarcini
și, pe măsură ce le rezolv, să ajung și eu la ei!
Prietenii dinozauri au pregătit imagini cu lumea
in care am trăit noi, cuburi si lego
să construim adăposturi pentru dinozauri,
un joc on-line cu dinozauri, un joc in care ne reamintim
litere, sunete, formăm propoziții,
ceva de confecționat și la final , un joc de mișcare!!

Cred că va fi mai distractive dacă mă veți ajuta și voi!


Mulțumesc și sper că vom petrece
impreună o zi frumoasă!”

DINO
SARCINI JOC:
- Recunoaște litera de pe bilețel – A! Dă 2 exemple de cuvinte care încep cu sunetul a!
- Sari intr-un picior de atâtea ori câte silabe are cuvântul Stegosaurus!
- Formulează o propoziție cu cuvintele Tyranosaurus Rex!
- Care este opusul următoarelor cuvinte: mare, sus, vesel?
- Denumește imaginile (soare, floare). Cu ce sunet începe fiecare cuvânt?
- Eu spun una, tu mai multe (forma de plural): un dinosaur, un ou, un vulcan!
- Găsește opusul următoarelor cuvinte: rapid, fioros, aproape!
- Formulează o propoziție cu cuvântul dinozauri!
- Recunoaște litera ®! Dă exemple de cuvinte care încep cu sunetul r!
- Eu spun una, tu mai multe: o casă, un balon!
- Cu ce sunet începe cuvântul Tyranosaurus? Dă exemple de cuvinte care încep cu sunetul T!
- Bate din palme de atâtea ori câte silabe are cuvântul „ierbivor”!
- : „Spune prenumele tău și cu ce sunet incepe!”-
- „Câte silabe are cuvântul dinosaur?”

Recunoaște litera
de pe bilețel !

A
Dă 2 exemple
de cuvinte care încep
cu sunetul a!
PE SPATE (PARTE ALBA) SCRIEM SARCINA.....
PE SPATELE OULUI SCRIEM SARCINA!

ROATA ÎNTREBĂRILOR

CU CE SUNET INCEPE NUMELE DINO?

CÂTE SILABE ARE DINO?

CARE ESTE OPUSUL CUVÂNTULUI „GREU”?

O FLOARE, MAI MULTE…..

SPUNE CUVINTE CARE INCEP CU SUNETUL A

SPUNE CUVINTE CARE ÎNCEP CU SUNETUL B


CARE ESTE OPUSUL CUVÂNTULUI „RECE”

FORMULEAZĂ O PROPOZIȚIE CU CUVÂNTUL „PRIETEN”!

S-ar putea să vă placă și