Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

EDUCATOARE:

DATA:

NIVEL/GRUPA: Nivel I/ grupa Mică II

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi aici, pe Pământ ?

TEMA PROIECTULUI: Pe cărările iernii

TEMA SĂPTĂMÂNII: A sosit iarna

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Ştiinţe

Domeniul de dezvoltare: DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Competența generală: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe și sã compare acțiuni, evenimente.

Competența specifică: Identificã unele caracteristici în funcție de care se pot face comparații (mãrime, culoare, formã etc.).

TEMA ACTIVITĂŢII: Aşază-mă la căsuţa mea!

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare – formare de mulţimi după criteriul culoare


1
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Ştiinţe – Activităţi prematematice

MIJLOC DE REALIZARE: Joc logic

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Exersarea capacității de a construi mulțimi pe baza unei caracteristici date; exersarea deducției logice;
stimularea însușirii unui limbaj adecvat activităților matematice.

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: pe parcursul activităţii preşcolarii vor fi capabili:

O1 – să recunoască culorile;

O2 – să identifice locul potrivit al unui jeton;

O3 – să motiveze ce s-a greșit, reconstituind starea inițială;

O4 – să se exprime, folosind limbajul specific.

Sarcina didactică: recunoașterea obiectelor după culoare; construirea de mulțimi cu accent pe deducerea culorii.

Regulile jocului: Pe baza unei poveşti, educatoarea scoate dintr-o sacoșă de cadouri, jucării colorate diferit (verde, roșu și albastru). Copiii
vor aşaza jucăriile în coşuri, după indicaţiile primite, precizând criteriul după care s-a făcut alegerea.

Elemente de joc: Jucării de diferite culori, mișcarea, culegerea, jocul, aplauze.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode si procedee didactice: conversatia euristica, observația, demonstrarea, exerciţiul, explicația, jocul, elemente de problematizare. 

Mijloace didactice: jucării de diferite culori, jetoane cu cadouri de diferite culori, fişe de lucru, lipici, castroane, sacoșa de cadouri,
ghetuța roșie.

Forme de organizare a activității: frontală, individuală.

2
Resurse:
- Umane: 20copii
- Temporale: 20 de minute

Referințe bibliografice:
 Borțeanu, S., Brănișteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat, E., Mânzu, L., Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C.,
Răileanu, D. (2009), Curriculum pentru învățământul preșcolar, București;
 Gheorghe Iftimie, Jocuri logice pentru preșcolari, Edit.Did.și Ped.,București, 1979
 Gherghina, D., Modoran, M., Moroianu, M., Simiciuc, E., Novac, C., Bangă, J., Ionescu, I. (2008), Metodica activităţilor instructiv-
educative în învăţământul (pre)primar – vol. II, Craiova: Editura Didactica Nova.
 Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., (2014). Piramida cunoașterii, Pitești: Editura Diamant.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Timp Ob.op. Conţinutul instructiv- Strategia didactică Evaluare


Crt activităţii educativ
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare a
activităţii
1 Moment 1 Pentru buna desfăşurare a
oragnizatoric min. activităţii, voi asigura
următoarele condiţii:
- aerisirea sălii de grupă;
pregătirea materialelor necesare
pentru desfăşurarea activităţii

3
2 Captarea 3 Se realizează printr-o poveste
atenţiei min. despre o ghetuţă care este plină
Conversaţia,
cu surprize ce așteaptă să le fie Ghetuța roșie
Explicaţia Frontală Aprecieri verbale
împărțite copiilor.

3 Anunţarea 1 min Copiii vor fi anunțați că vor


temei şi a juca un joc numit: Aşază-mă la Sacoșă de
obiectivelor căsuţa mea! In care vor avea de cadouri
Explicaţia
ordonat jucării respectând Castroane
Frontală
culoarea potrivită. Jucării de
diferite
culori
4 Dirijarea Conversaţia, Jucării Frontală Voi evalua
învăţării Voi explica regulile Explicaţia colorate capacitatea
jocului: Aşază-mă la căsuţa Castroane preşcolarilor de a
Anunţarea şi colorate numi culorile
mea! Si voi încuraja copiii să
explicarea 10 jucăriilor extrase
jocului min lucreze repede şi bine.

Copiii vor veni pe rând să


extragă o câte trei jucării și să
Jocul de le așeze la culoarea potrivită.
probă
O1

O2 Jocul se va desfășura până


Desfăşurarea când toți copiii vor ajunge să
propriu zisă sorteze jucăriile în funcţie de
a jocului O4 culoare.
Copiii vor desfășura jocul cu
atenție. Cei care vor răspunde și

4
așaza corect înjucăiile în
funcţie de culoare vor fi
răsplătiți cu aplauze; cei care
vor greși vor fi corectați de
colegii lor.

Găsește greșeala!
Complicarea O3
jocului Educatoarea va schimba
intenționat locul câtorva jucării
astfel încât acestea să fie
amestecate.
Copiii vor ţine mânuţele la
ochi, iar la semnalul
educatoarei vor încerca să
descopere greşelile din joc.
Copiii vor sesizea greșelile și
vor reaşeza corect jucăriile,
motivând alegerea făcută.
5 Asigurarea 3 min Pentru a demonstra participarea - fişă de Aprecieri verbale
retenţiei şi a activă la activitate, copiii vor lucru
individuale
transferului lipi pe fişa de lucru, prin -Jetoane cu
Conversaţia imgini ce
corespondenţă, cadourile în Individuală
exerciţiul reprezintă
funcţie de culoare (anexa 1) cadouri
colorate
lipici
6 Încheierea 2 min La finalul activității se vor face Conversaţia Frontală, Aprecieri generale
activităţii aprecieri individuale şi generale Individuală şi individuale
asupra modului de participare la

5
activitate.

S-ar putea să vă placă și