Sunteți pe pagina 1din 3

1. Explicați noțiunile: drept financiar,finanțele publice.

2. Delimitați trăsăturile finanților publice.


3. Motivați necesitatea finanților publice în stat.
4. Explicați conceptul și etimilogia finanțelor publice.
5. Descrieți atribuțiile Guvernului, Parlamentului în domeniul financiar.
6. 3 . Argumențați relația dintre dreptul financiar și fiscal.
7. Explicați noțiunea de pincipiu.
8. Caracterizați principiile dreptului financiar.
9. Argumentați scopul studierii dreptului financiar.
10. Caracterizați funcțiile finanțelor publice.
11. Descrieți despre atribuțiile autorităților publice locale și centrale în domeniul financiar.
12. Argumentați necesitatea și rolul funcțiilor finanțelor publice.
13. Explicați noțiunea de izvor al dreptului financiar și fiscal.
14. Menționați și descrieți izvoarele dreptului financiar și fiscal.
15. Argumențați relația dintre dreptul financiar și fiscal.
16. Explicați ce reprezintă Parlamentul.
17. Numiți responsabilitățile Parlamentului în domeniul finanțelor publice.
18. Argumentați despre rolul activitații organelor ce ține de domeniul finanțelor publice în
RM.
19. Explicați noțiunea de activitatate financiară.
20. Enumerați organele ce au atribuții în activitatea financiară a statului.
21. Apreciați rolul Parlamentului și Ministerului Finanțelor în activitatea financiară a
statului.
22. Definiți conceptul de buget.
23. Desfășurați despre apariția bugetului.
24. Argumentați care sunt pașii de elaborare a proiectului legii bugetare anuale .
25. Definiți noțiunea de procedură bugetară.

26. Caracterizați principiul anualității, echilibrului monetar, transparenței, unicității.


27. Enunțați pașii de elaborare a proiectului legii bugetare anuale .
28. Explicați noțiunea de an bugetar.
29. Descrieți din ce este format proiectul legii bugetare anuale.
30. Delimitați avantajele și dezavantajele bugetului de stat al RM, argumentați răspunsul.
31. Definiți conceptul de raport juridic.
32. Desfășurați despre stuctura raportului juridic.
33. Argumentați cum are loc examinarea proiectului legei bugetare anuale.
34. Explicați noțiunea de BASS.
35. Desfășurați despre veniturile și cheltuielile Bugetului Asigurării Sociale de Stat.
36. Argumentați rolul și avantajele Bugetului Asigurării Sociale de Stat.
37. Definiți bugetele locale.
38. Explicați cum se formează bugetul local (veniturile). Cheltuielile bugetelor locale.
39. Argumentați rolul bugetelor locale în direcțiile: transportului, cultură și sănătate.
40. Explicați noțiunea de impozit și taxă.
41. Tipuri de impozit și taxe generale de stat și locale.
42. Motivați importanța, specificați avantajele impozitelor pentru stat.
43. Explicați noțiunea de impozit și taxă.
44. Care sunt dezavantajele impozitării pentru persoana fizică și juridică.
45. Dați exemple de taxe care se întîlnesc în localitatea ta , apreciați importanța lor la nivel
local .
46. Explicați noțiunea de administrare fiscală.
47. Numiți organle cu atribuții de administrare fiscală.
48. Argumentați importanța atribuțiilor organului vamal și serviciului fiscal.
49. Definiți noțiunile : obligația fiscală și sechestrarea bunurilor.
50. Descrieți despre nașterea obligației fiscale.
51. Dați exemple de situații cînd se stînge obligația fiscală , argumentați răspunsul.
52. Definiți conceptele de contribuabil și reprezentant al contribuabilului, darea de seamă.
53. Nominalizați care sunt drepturile și obligațiile contribuabilului.
54. Dați exemple de situații cînd se stînge obligația fiscală prin achitare și scădere.
55. Explicați conceptele de împrumut public și datoria publică.
56. Descrieți despre funcția distributivă creditelor.
57. Precizați rolul creditelor în cazul persoanei fizice.
58. Explicați conceptul de credit.
59. Desfășurați despre obiectul și subiecții creditului.
60. Daca ai face rost de un credit cum l-ai realiza în propria ta afacere (exemple).
61. Definiți conceptul de datorie.
62. Desfășurați despre scopul datoriei.
63. Numiți avantajele și dezavantajele împrumutului .
64. Explicați noțiunea de control financiar.
65. Descrieți funcțiile controlului financiar.
66. Numiți organele controlului financiar în Republica Moldova și argumentați rolul lor.
67. Explicați noțiunea de control financiar.
68. Descrieți despre componența organelor de control.
69. Enunțați importanța controlului în activitatea financiară a statului.
70. Explicați noțiunea de control financiar.
71. Nominalizați și descrieți formele, metodele controlului financiar.
72. Numiți avantajele și dezavantajele controlului financiar.
73. Definiți noțiunea de control financiar.
74. Descrieți despre răspunderea juridică.
75. Argumentați rolul răspunderii juridice.
76. Explicați noțiunea de administrare fiscală.
77. Desfășurați despre răspunderea juridică pentru încălcarea legislației fiscale.
78. Dati exemple atunci cînd se consideră incălcarea legislației fiscale, care sunt metodele de
a. pedepse.
79. Explicați noțiunea de activitatate financiară.
80. Enumerați organele ce au atribuții în activitatea financiară a statului.
81. Apreciați rolul Parlamentului și Ministerului Finanțelor în activitatea financiară a
statului.
82. Definiți noțiunile : obligația fiscală și sechestrarea bunurilor.
83. Descrieți despre nașterea obligației fiscale.
84. Dați exemple de situații cînd se stînge obligația fiscală , argumentați răspunsul.
85. Definiți conceptul de împrumut public.
86. Desfășurați despre datoria publică.
87. Numiți avantajele și dezavantajele datoriei pentru stat.

S-ar putea să vă placă și