Sunteți pe pagina 1din 8

RECAPITULARE

1. Găsiţi cuvintele cu înţeles opus pentru :


dimineaţă - __________________ uniţi - ______________________
începe - ____________________ zgomot - ____________________

2. Scrieţi cuvântul cu acelaşi înţeles pentru :


parale - __________________ basm- _______________
uimiţi - ___________________ larmă - ______________

3. Despărţiţi în silabe cuvintele şi precizaţi numărul de silabe:


complot = _________________ răsturnat = _____________________
somnul = __________________ basm = __________________

4. Descurcă biletul şi transcrie-l corect:


Te rog să mă ierţi Elena

20 octombrie şi îţi voi spune mai multe.


Irina,

Ne întâlnim mâine la şcoală că nu am ajuns azi la tine,

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________

5. Desparte în silabe cuvintele :

Cecilia- ……………………. narcise –…………………..


papuci - …………………… circ - ………………………
cinci-…………………….... Ciprian- …………………

6. Citeşte cuvintele de mai jos şi spune câte sunete se aud şi câte litere se scriu:

cuvinte sunete litere


cercel
arici
cerneală
ciorapi
ceramică

7. Am scris multe - voi scrieţi una! 8. Am scris una - voi scrieţi multe!

cepe - ……………. papuc -………………


ciuperci -…………… ac -………………
cireşe -………………. melc -………………
cojoace -………………… ceas - ………………

9. Completează tabelul cu atenție:

CUVÂNTUL CU CUVÂNTUL DAT CUVÂNTUL CU


ÎNȚELES ÎNȚELES OPUS
ASEMĂNĂTOR
bucuros
pleacă
interoghează
prieten
vorbește

1. Realizează corespondența colorând diferit:


Ce frumos ninge! salut
Hai afară,Ana! strigare
Nu da cu bâta! bucurie
La mulți ani! urare
Bună seara! poruncă

2. Alcătuiește câte un enunț în care să folosești ambele sensuri ale cuvintelor date:

mare:
______________________________________________________________________
___
noi:
______________________________________________________________________
___
coastă:
______________________________________________________________________
__
cer
______________________________________________________________________
__

12. Formulează o întrebare care să aibă următorul răspuns:


O floare albă de cireş, purtată de vânt, a căzut pe spatele broaştei.

13.Alcătuiește propoziții care să arate:

a) o mirare și să conțină cuvântul roșu:


___________________________________________________________________
__;

b) o întrebare și să conțină cuvântul cifră:


___________________________________________________________________
___;

c) o enumerare a trei colegi de-ai tăi:


______________________________________________________________________
___;

c) un salut și să conțină cuvântul Mircea:


___________________________________________________________________
___;

14. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite :

a) Marcela are ace şi aţă


Ce coşi Marcela o întreabă Mircea
Cos un cearşaf pentru păpuşă
Ce cearşaf mic

b) Cecilia şi Lucian au văzut un arici Ei îl întreabă


Ce cauţi aici măi arici
Ariciul se face ghem
Prin iarbă vin doi melci

c ) Tata a venit acasă El o întreabă pe Narcisa


Narcisa cum se simte bunica I-a mai trecut răceala
E mult mai bine tată Am fost la farmacie şi i-am cumpărat aspirină
sirop de tuse e picături şi vitamina C
d) Maria o întreabă pe prietena ei
Unde ai fost în vacanță Elena
Am fost la mare Ce frumos a fost acolo

15. Notează cu A (adevărat) şi cu F(fals) enunţurile următoare:


□ Textul începe totdeauna cu alineat.
□ După titlu se pune punct.
□ Linia de dialog se scrie cu alineat.
□ Cuvântul bucurie are acelaşi înteles cu cuvântul uimire.
□ Înainte de p si b se scrie întotdeauna m.

1. Alege forma corectă a cuvintelor următoare:


urechie chibrituri buchiet
ureche cribituri buchet

2. Realizează corespondențe potrivite între personaje și titlurile textelor din care fac
parte:

Pinocchio, Jiminy, Geppetto O faptă generoasă

leul, șoarecele Aventurile lui Pinocchio

Crossi, Garrone, 4 băieți, profesorul Crăiasa Zăpezii

Gerda, un ren, câțiva porumbei Leul și șoarecele

3. Ordonează propoziţiile de mai jos pentru a obţine un text.


a. ( ) A scos fiecare creion şi l-a ascuţit.
( ) Geta a cumpărat creioane colorate.
( ) Mâine va duce desenul la şcoală.
( ) Apoi a colorat desenul început în clasă.
( ) Acum îl aşază cu grijă în ghiozdan, bucuroasă că a terminat.

b. ( )Până la urmă s-au învoit, dar i-au dat de grijă ca nu cumva să se rătăcească.
( )Trăiau odată un moşneag şi o babă.
( )Prietenele fetei doreau să meargă în pădure după pomuşoare şi o poftesc şi pe
Alionuşca.
( )Şi aveau bătrânii o nepoţică pe nume Alionuşca.
( )Mult timp buniceii nu s-au lăsat înduplecaţi s-o lase.

4. E scriu una, tu scrii multe!


rochie _____________________
smochină ____________________
ureche _____________________
cheie ______________________

5. Completează cu grupurile potrivite:


a) Bunica a adus o ridi_______ de lună.
b) Am primit o jucărie _______nezească.
c) Geta a primit un pa________ cu cărţi.
d) ______ia de la apartament e la mine.

6. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele: urechi, ochelari.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________

7. Desparte în silabe cuvintele următoare:


gherghină- _______________________
gherghef - _______________________
ghicitoare - ______________________
explorator – …………………………………….
Alexia – ………………………………………..
excavator – …………………………………….
examen – ……………………………………..

8. Taie forma greşită :

baluane – baloane epure – iepure ziua – zioa noo – nouă


oo – ouă siara – seara ed – ied suare – soare

9. Completează cu grupurile care lipsesc:


un_______e _________ţuş
________veci _________tuţe

10.Separă cuvintele din propoziţia următoare printr-o bară. Scrie apoi propoziţia corect.
AnghelinaşiGherghinaalegneghinadingrâu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

11.Scrie două propoziţii cu cuvinte care să conţină grupurile “ghe”, “ghi”.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________

12.Uneşte cu o săgeată perechile de cuvinte cu înţeles asemănător:


priveşte vitejie
vrea se uită
curaj murmură
şopteşte doreşte
13.Scrie cuvinte cu înţeles asemănător :

calm = ……………………………. ciuboţele


=…………………………….
iarmaroc = ……………………….. păpuşoi =
……………………………..
parale = ………………………….. oaste =
………………………………..
larmă = ……………………………. crâng =
………………………………..

14. Scrie cuvinte cu înţeles opus :

ascultător = ……………………………. bun = …………………………….


linişte = ……………………………. … subţire = …………………………
aproape = ……………………………. slab = …………………………….

15.Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele: mare, se trezeşte,
ziuă, ud.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________
16.. Scrie câte două cuvinte care să conţină următoarele grupuri de litere: ci, che, ge,
ghi.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
17.Completează cuvintele date cu „â” sau „î”:
_ngheţată; _ncepe; cobor_; hotăr_; c_ine;
v_nt.
cobor____ lum___nare s____mbăta
ne___nceput
m___ncare hotăr____ re____mpodobit m___nă

18.Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti: punctul, semnul întrebării, virgula,


cuvântul „într-o”.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________

19.Transformă după model :

pădure – împădurit – neîmpădurit – reîmpădurit

boboc – ………………………………………………………………………………………
podoabă – ……………………………………………………………………………………

20.. Completează cu ”m” sau ”n” :

sâ__bure lâ __gă ro __b î___pletit


poru____b câ___d î___floreşte î____bobocit

21.Privește imaginile. Scrie un text format din şase enunțuri în care să răspunzi la
următoarele întrebări:
Ce anotimp este?
Cu ce este acoperit pământul?
Ce fac Dragoș și Darius?
Cum s-au jucat pe derdeluș?
Cum arătau când au ajuns acasă?
Ce îi sfătuiește mama? Scrie un titlu potrivit pentru textul tău.

S-ar putea să vă placă și