Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

Faza locală
Braşov, 1 martie 2019

Clasa a V-a

1. La o pensiune sunt camere cu 3 şi cu 4 paturi, ı̂n total 120 de paturi. Câte camere
cu 3 paturi şi câte cu 4 paturi pot fi la pensiune, dacă din fiecare sunt cel puţin 16?

2. Fie şirul de numere naturale: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, ..., 2017, 2019.

(a) Precizaţi dacă numerele 1917 şi 1955 sunt termeni ai şirului.
(b) Arătaţi că suma termenilor şirului este divizibilă cu 673.

3. Determinaţi numărul abc pentru care aabb − cc2 = 0.

4. Fie numerele naturale a şi b astfel ca a = 5b + 3.

(a) Arătaţi că 2a − 10b + 21 este cub perfect.


(b) Arătaţi că a nu este pătrat perfect.
(c) Comparaţi numerele 22a+5 şi 1024b+1 .

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.


Timp de lucru 2 ore.
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Faza locală
Braşov, 1 martie 2019

Clasa a VI-a

1. Aflaţi numerele naturale nenule a şi b, a ≤ b, pentru care 4 · [a, b] + 7 · (a, b) = 124.
Am notat [a, b] cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b şi (a, b) cel mai mare
divizor comun al numerelor a şi b.

2. Se consideră mulţimile: A = {5k + 2|k ∈ N} şi B = {1, 2, 3, ..., 74, 75}.

(a) Aflaţi numărul pătratelor perfecte din A ∪ B.


(b) Determinaţi numărul de elemente ale mulţimii A ∩ B.

3. Punctele A şi B sunt situate pe cercul de centru O astfel ı̂ncât măsura arcului AB
este de 60◦ . Mediatoarea segmentului [AB] intersectează paralela dusă prin A la
BO ı̂n punctul P , astfel ı̂ncât măsura unghiului AP
[ O este de 30◦ . Aflaţi măsura
unghiului BAO.
[

[ cu măsura de 156◦ . Semidreptele (OM1 , (OM2 , · · · , (OMn−1


4. Fie unghiul AOB
ı̂mpart unghiul AOB
[ ı̂n n unghiuri cu interioarele disjuncte, având măsurile:

\1 ) = 2◦ , m(M\
m(AOM ◦ ◦ ◦
1 OM2 ) = 4 , m(M2 OM3 ) = 6 , · · · , m(Mn−1 OB) = (2n) .
\ \

(a) Determinaţi numărul n.


(b) Arătaţi că printre semidreptele considerate există o pereche de semidrepte per-
pendiculare.

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.


Timp de lucru 2 ore.
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Faza locală
Braşov, 1 martie 2019

Clasa a VII-a

Fie numerele a = 4n + 5, b = 3n + 4 şi c = n + 1, cu n ∈ N. Arătaţi că numărul


1. p
[a, b] + [a, c] este natural, unde prin [x, y] am notat cel mai mic multiplu comun
al numerelor naturale x şi y.
1 1 1
2. Arătaţi că dacă a, b, c ∈ Q∗+ şi + + = 1, atunci
a b c
1 a
(a) = ;
a + bc (a + c)(a + b)
1 1 1 2
(b) + + = .
c + ab a + bc b + ca (a − 1)(b − 1)(c − 1)

3. În triunghiul echilateral F ET , M ∈ (EF ) astfel ı̂ncât F E = 3 · F M . Prin F se


construieşte o paralela la ET care intersectează (T M ı̂n S.

(a) Demonstraţi că T ESF este trapez dreptunghic.


(b) Dacă B e simetricul lui M faţă de S şi A simetricul lui M faţă de F , arătaţi
că ABET A = 38 AF ET .

4. ABCD este un patrulater convex cu lungimile laturilor AB = 16 cm, BC = 10 3
cm, CD = 10 cm şi DA = 12 cm. Presupunem că există un punct M interior
patrulaterului ABCD astfel ı̂ncât AM = N R şi CM = P Q, unde N , P , Q şi R
sunt picioarele perpendicularelor duse din M pe AB, BC, CD şi DA.

(a) Dacă S e mijlocul segmentului [AM ], arătaţi că punctele N , S, R sunt coliniare.
(b) Arătaţi că AABCD < 186 cm2 .

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.


Timp de lucru 3 ore.
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Faza locală
Braşov, 1 martie 2019

Clasa a VIII-a

√ √
1. Dacă x, y ≥ 1, atunci x y − 1 + y x − 1 ≤ xy.

2. (a) Demonstraţi că oricare ar fi numerele naturale a şi n mai mari decât 1, avem
1 1 1 1 1
+ 2 + ... + n + n = .
a a a a (a − 1) a−1

(b) Arătaţi că suma


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + 2 + 2 + 2 + ... + n + n + n + n
+ n
+
3 4 7 3 4 7 3 4 7 2·3 3·4 6 · 7n
nu depinde de n.

3. În piramida patrulateră regulată V ABCD, V A = AB iar G este centrul de greutate


al triunghiului V AD. Demonstraţi:

(a) d(V, (BCG)) = d(G, (V BC));


\
(b) ((V AD), \
(BCG)) ≡ ((V AB), (V DC)).

4. Înălţimile AA0 , BB 0 CC 0 ale triunghiului ascuţitunghic ABC sunt concurente ı̂n H.


Considerăm un punct M ∈ / (ABC) astfel ı̂ncât M H⊥(ABC).

(a) Arătaţi că dacă unul dintre triunghiurile M AA0 , M BB 0 şi M CC 0 este drep-
tunghic ı̂n M , atunci şi celelalte două triunghiuri sunt dreptunghice ı̂n M .
(b) Demonstraţi că muchiile opuse ale tetraedrului ABCM sunt perpendiculare
două câte două.

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.


Timp de lucru 3 ore.

S-ar putea să vă placă și