Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR

Buna ziua! Acest studiu sociologic este realizat cu scopul de a studia realitatea şi perspectivele de
aprovizionare cu apă în mediul rural din Republica Moldova. Vă rugăm să răspundeţi sincer la întrebări. Vă
asigurăm confidenţialitatea datelor obţinute în urma studiului. Datele colectate vor fi utilizate strict în scopuri
statistice.

Compartimentul A: Situaţia generală a populaţiei din mediul rural


A1. Cum apreciaţi situaţia localităţii Dvs. comparativ cu cea de acum 5 ani? (un singur
răspuns)
Mult mai bună 1
Puţin mai bună 2
Neschimbată 3
Puţin mai proastă 4
Mult mai proastă 5
NŞ 98
NR 99
A2. Ce probleme ale localităţii vă îngrijorează astăzi cel mai mult? (Alegeţi cel mult 3 variante
de răspuns)
a) condiţiile de trai;
b) aprovizionarea cu energie şi termică, cu gaze naturale şi apă potabilă etc.;
c) lipsa locurilor de muncă;
d) starea drumurilor,
e) ordinea publică, securitatea populaţiei;
f) serviciile medicale;
g) degradarea socială a populaţiei (alcoolismul, narcomania, etc.)
h) pierderea valorilor socio-umane, culturii, tradiţiei şi spiritualităţii;
i) altceva(indicaţi)____________________________
A.3 Consideraţi că direcţia aprovizionării cu apă a locuitorilor satului Dvs. este:
Foarte bună 1
Bună 2
Satisfăcătoare 3
Rea 4
Foarte rea 5
A4. Apreciaţi calitatea apei potabile în localitatea Dvs.
Unde 1 este un grad foarte scăzut şi 10 un grad foarte înalt de libertate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A5. Ce înseamnă pentru Dvs. „să am apă acasă”?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Compartimentul B: Experienţe în aprovizionarea cu apă în mediul rural din Republica


Moldova
B1. Care sunt principalele surse de alimentare cu apă în gospodăria Dvs.? Maxim 3 alegeri!
a. Apă la robinet (din proiect) 1
b. Apă la robinet (conectare personală) 1
c. Fîntînă în ogradă 1
d. Cişmea/fîntînă în mahala 1
e. Alta (indicaţi)_____________________________________ 1

1
B2. Ce distanţă parcurgeţi pînă la sursa de alimentare cu apă?
1. 0-10 m
2. 11-20 m
3. 21-30 m
4. 31- 40 m
5. Peste 40 m
B3. Cît de mulţumit sunteţi de implementarea proiectului de aprovizionare cu apă de care
dispuneţi? Un singur răspuns!
Foarte mulţumit 1 Nu prea mulţumit 4
Destul de mulţumit 2 Deloc mulţumit 5
Nici…, nici 3 NŞ 8
nemulţumit
NR 9

B4. Cunoaşteţi cine sunt finanţatorii de bază ai acestui proiect de aprovizionare a localităţii
Dvs. cu apă potabilă?
Da 1
Nu 2
B5. Sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii ?
DA NU
Aţi avut la dispoziţie timp pentru a discuta şi analiza cu primarul dacă să vă 1 2
conectaţi sau nu
Aţi plătit o sumă foarte mică pentru conectare 1 2
Dispuneţi de contor personal 1 2
Puteţi să vă înscrieţi în Asociaţia de Consumatori 1 2
Aveţi posibilitatea să participaţi la stabilirea preţului 1 2
Puteţi să vă deconectaţi în cazul în care nu aveţi posibilitate să achitaţi pentru apă 1 2
Altceva (menţionaţi)__________________________________________________ 1 2
B6. Care sunt preţurile lunare pe care le achitaţi pentru alimentarea cu apă?
10 – 20 lei 1
21 – 30 lei 2
31 – 40 lei 3
41 – 50 lei 4
Mai mult de 50 lei 5

B7. Consideraţi că este o sumă rezonabilă pentru alimentarea cu apă potabilă?


Da 1
Nu 2
B8. Cine stabileşte preţul lunar pentru serviciile de alimentare cu apă?
a) primăria
b) oamenii
c) consiliul Local
d) tinerii
e) asociaţiile de consumatori

2
f) altcineva (menţionaţi)______________________________
B9. Dvs. personal aţi participat de luarea deciziei şi stabilirii preţului?
Da 1
Nu 2

B10. Aveţi sau nu canalizare în localitatea Dvs.?


Da 1
Nu 2
B11. Dacă anul viitor, în localitatea Dvs. s-ar construi un sistem de canalizare v-aţi conecta la
acest sistem?
Da 1
Nu 2
B12. Aţi fi de acord să achitaţi pentru serviciile de canalizare ?
Da 1
Nu 2

Treceţi la întrebarea B13.


Treceţi la întrebarea B14.

B13. Ce sumă?__________Lei

Comaprtimentul C: Rolul populaţiei în aprovizionarea cu apă a localității


C1. În cadrul comunităţii Dvs. vă consideraţi ca locuitor:
a) foarte activ
b) activ
c) pasiv
d) foarte pasiv
C2. În ce acţiuni desfăşurate în cadrul comunităţii Dvs. aţi fost implicat?
Acţiune Da Nu
a) reparaţia drumului 1 2
b) reparaţia bisericii 1 2
c) acţiuni de înverzire şi salubrizare 1 2
d) acţiuni de aprovizionare cu apă (şedinţe, săpat, etc.) 1 2
e) organizarea activităţilor culturale 1 2
f) şedinţele Consiliului Local 1 2
g) altceva(indicaţi)______________________________ 9 9
C3. Specificaţi rolul Dvs. în cadrul acţiunilor în care aţi fost/sunteţi implicat în alimentarea cu
apă a localităţii.
a. Simplu cetăţean al localităţii (nu am fost implicat activ) 1
b. Simplu lucrător în lucrările de pe şantier 2
c. Răspunzător de acţiunile pe şantier 3
d. Membru a Asociaţiei de Consumatori 4
e. Coordonator de discuţii la stabilirea preţului 5
f. altcineva (indicaţi)______________________________ 9
C4. Toată populaţia a fost de acord să se conecteze la sistemul decentralizat de aprovizionare
cu apă?
Da 1
Nu 2
C5. Cine sunt iniţiatorii proiectului de alimentare cu apă a localităţii Dvs.?

3
a. administraţia gimnaziului 1
b. primăria 2
c. organizaţiile non-guvernamentale 3
d. tinerii 4
e. profesorii 5
f. altcineva (indicaţi)________________________________ 9
C6. După părerea Dvs., cine din populaţie/administraţie cel mai mult trebuie să se implice în
activităţile de aprovizionare cu apă?
a. Toată populaţia trebuie să se implice 1
b. Profesorii 2
c. Medicii 3
d. Consilierii locali 4
e. Administraţia raională 5
f. Altcineva (indicaţi)_____________________ 9
Foarte importantă 1
Cât de cît importantă 2
Puţin importantă 3
Deloc importantă 4
C7. Cît de importantă a fost implicarea comunităţii în aprovizionarea cu apă a localităţii
Dvs.?

C8. Cum priviţi organizarea unei Asociaţii a Pozitiv Negativ Nu pot


Consumatorilor în localitatea Dvs.? Un singur răspunde
răspuns! 1 2 3
C9. Dvs., cunoaşteţi care sunt activităţile Asociaţiei Consumatorilor de Apă din localitatea
Dvs.?
Da 1
Nu 2
C.10. În ce măsură sunteţi mulţumit de acţiunile organizaţiilor internaţionale în alimentarea
cu apă a localităţii Dvs.? (finanţatorilor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C11. Aţi propune altor localităţi, care vor să construiască un sistem de alimentare cu apă să
colaboreze ca în modelul Dvs. cu organizaţiile internaţionale?
Da 1
Nu 2

Compartimentul D: Date demografice

D1. Sex:
masculin 1
feminin 2
D3. Studiile
- gimnaziu 1

4
- şcoală medie/liceu 2
- colegiu 3
- universitate 4
- post universitare 5
D2. Vîrsta (ani împliniţi):
.................................................

D4. Profesia
.................................................

Vă mulţumim pentru participare!

S-ar putea să vă placă și