Sunteți pe pagina 1din 18

Expert tehnic dr. ing.

Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

P.F.A. ing. „ZAHARIA CS GELU-MUGUREL” E.T. 0044-407 – 10.11.2022


Sediu : Baia Mare, str. Dorobanților, Nr. 3 A, Maramureș
tel mobil: 0745.573036
mail : geluzah@yahoo.com

RAPORT EXEPERTIZA TEHNICA


PENTRU CERINTA FUNDAMENTALA
„REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE”

Obiect: REABILITARE GOSPODARIE TRADITIONALA IN CADRUL


„RUTA SATELOR CU ARHITECTUTRA TRADITIONALA”
CASA NR 407 SIMA NITA
Beneficiar: Județul Maramureș
Adresa: Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr 407

Expert: dr. ing. Gelu Zaharia


Nr. expertiză: 44-407
Data expertizei: noiembrie 2022

1 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

1. DATE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA

1.1. Pagina de titluri si semnături

Denumirea lucrării: Raport de expertiză tehnică conf. C254-2017

Obiect: REABILITARE GOSPODARIE TRADITIONALA IN CADRUL


„RUTA SATELOR CU ARHITECTUTRA TRADITIONALA”
CASA NR 407 SIMA NITA
Beneficiar: Județul Maramureș
Adresa: Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr 407

Expert: dr. ing. Gelu Zaharia


Nr. expertiză: 44-407
Data expertizei: Noiembrie 2022

Lista de semnături:
Expert tehnic atestat: dr. ing. Gelu Zaharia
Certificat de atestare: Nr. 9831/9832
Cerințele: A1/A2

2 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

1.2. Copie după actul de atestare al expertului tehnic

3 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

2. RAPORTUL DE EVALUARE

2.1. Scopul Expertizei


Expertiza a fost solicitata prin Certificatul de Urbanism si consta in evaluarea stării
tehnice a clădirii in condițiile in care se dorește reabilitarea acesteia cu păstrarea caracterului
specific caselor din lemn din zona Maramureșului.

2.2. Reglementari tehnice


Expertiza s-a efectuat pe baza următoarelor documente tehnice normative:
 CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor.
 SR EN 1991-1-1:2004 – Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.
 CR 1-1-3-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra
construcțiilor.
 CR 1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii
vântului asupra construcțiilor.
 P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru
clădiri.
 P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismica – Partea a III-a. Prevederi pentru
evaluarea seismică a clădirilor existente.
 ÎNDRUMĂTOR privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor
pentru cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică şi stabilitate” , indicativ C 254 - 2017
 NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
 SR EN 1992-1-1:2004 – Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale și reguli pentru clădiri.
 SR EN 1998-5:2004 – Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Reguli generale și reguli pentru clădiri.
 SR EN 1998-3:2005 – Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la
cutremur. Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcțiilor

4 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

2.3. Activitatea desfășurate pentru întocmirea expertizei


Pentru întocmirea expertizei s-au realizat o inspecție vizuală și o relevare foto la fața
locului a structurii de. De asemenea, s-a verificat dacă dimensiunile elementelor structural
corespund cu cele din relevee. S-a efectuat modelarea structurii într-un program comercial de
calcul automat şi s-au interpretat rezultatele în concordanţă cu prevederile normative, în
vederea formulării concluziilor expertizei.

2.4. Date care au stat la baza expertizei tehnic


Expertiza s-a realizat pe baza proiectului original după care a fost construit imobilul cu
parți scrise si parți desenate, cart si pe baza proiectului de Autorizație necesar construirii in
noua locație:
 Proiect Birou SC CUPOLA SRL, nr 307/2022, Reabilitare Gospodărie
Tradiționala in Cadrul „Ruta Satelor cu Arhitectura Tradiționala”, SIMA NITA
comuna Ocna Șugatag, sat Breb nr. 407, beneficiar Județul Maramureș, str. Gh.
Șincai nr 46
 Proiect 264/2022, Studiu Geotehnic elaborator SC BST GEOLOGICS SRL

2.5. Caracterizarea amplasamentului

Descriere generala
Amplasamentul este situat în partea nordică a localității Breb, județul Maramureș.
Accesul la teren se face din drumul județean DJ 109F, și schimbând direcția drumului la
stânga pe drumul comunal DC14, iar apoi, pe a treia stradă, la stânga

Încadrarea în zona seismică


Conform P 100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o accelerație de vârf a
terenului ag=0,15g și de o perioadă de colț Tc=0,70 s.

Încadrarea în zona de acţiune a vântului


Conform CR 1-1-4-2012, amplasamentul se încadrează în zona de acţiune a vântului
caracterizată de qref=0,60 kN/m2. Clasa de importanță - expunere la acțiunea vântului este III,
căreia îi corespunde γIw=1,00.

5 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Încadrarea în zona de acţiune a zăpezii


Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în zona de acţiune a zăpezii
caracterizata de s(0,k)= 1,50 kN/m2. Clasa de importanță - expunere la acțiunea zăpezii este II,
căreia îi corespunde γIs=1,00.

Natura terenului de fundare


Conform Studiului Geotehnic, Proiect nr 264/2022, elaborat de BST GEOLOGICS SRL,
geolog Botos Simina Teodora, stratificația pe amplasament este următoarea:

Terenul este încadrat in Categoria Geotehnica 1 – risc geotehnic redus

2.6. Descrierea clădirii


2.6.1. Clasa si categoria de importanta a clădirii
- categoria de importanţă ,,D”– construcţie de importanţă redusa (conf. HG 766 / 97)
- clasa de importanţă ,,IV ” – clădiri de mica importanta pentru siguranța publica cu
grad redus de ocupare (conf. P100/1 – 2013)

6 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

2.6.2. Descrierea generala

Casa are dimensiuni in plan de 11,12 x 5,55 m, la care se adăuga foișorul având 2,26x
3,23 mp. Suprafața construita = 69 mp. Inaltimea libera este de aproximativ 2,5 m. Inaltimea
soclului variază intre 0,3 – 1,5 m.
Are un subsol parțial, având funcțiunea de beci.
Casa este adusa din Budești, acum 50 de ani dar se presupune ca ar avea 90 de ani;
Datarea construcției – probabil construita in anul 1930.
Împrejmuirea actuala este din gard de sarma, cu poarta strict utilitara (metal si lemn).
Casa este compusa din șatra cu foișor si camerele de colt, despărțite de o tinda. Șatra
este generoasa, având stâlpi frumos ciopliți, legați de fruntar prin chitusi. Balustrada, din
păcate, este adăugata recent, fara valoare estetica.
Bârnele pereților exteriori sunt aparente, realizate cu îmbinări tradiționale, care
subliniază tipul de casa de lemn maramureșeana. Grinzile aparente care susțin cununa
șarpantei pun in valoare casa tradiționala. Învelitoarea din placi de azbociment, soclul din
beton si alte dosuri neinspirate scad valoarea estetica a casei.
Inaltata fata de cota drumului, beneficiind de o livada cu pomi batrani, casa este perfect
încadrata in peisaj. Simbioza cu natura conferă o ancestralitate locului.
In incinta, mai exista o sura tradiționala, in care sunt depozitate toate uneltele necesare
intr-o gospodărie.

Sistem structural:
Casa prezintă un sistem structural specific arhitecturii tradiționale si anume
 Fundația: realizată din zidărie uscată din piatră spartă
 Casa prezintă o zona cu demisol cu pereți din beton si planșeu din beton, probabil
executat ulterior ca si o măsura de consolidare
 Pereții: realizați din barne cioplite pe ambele fete de lemn îmbinate la colțuri in sistem
coadă de rândunică, dimensiuni uzuale 12-14cm lățime si 16-22cm înălțime; talpa casei
așezată pe elevație este un element de lemn cu aceeași secțiune.
 Pridvor: delimitează clădirea pe 2 laturi, fiind închis cu stâlpi de lemn sect.
aprox.15x15cm si o balustradă de lemn de aprox. 80cm înălțime

7 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

 Planșee: planșeu de lemn peste parter pe rețea e grinzi 12x18-19cm dispuse la interax
de cca 1,0m
 Acoperișul: șarpantă din lemn in 4 ape, cu pante diferite, cu streașină aprox. 60cm, cu
căpriori de secțiune 12x15 dispuși la pas de 1,58m

2.6.3. Descriere fundații


Din observaţiile făcute la exteriorul clădirii, precum și din informaţiile obţinute din
sondajul de dezvelire a fundaţiei, clădirea existentă are fundații vechi din piatră clădită, fără
liant, cu următoarele caracteristici:
1. Sondaj de dezvelire –Beci:
 lăţimea elevației subsol este de 0,97 m;
 fundaţia este alcătuita din beton simplu;
 adâncimea sondajului la -0,20 m față de cota terenului actual;
 terenul de fundare este stratul argilă prăfoasă, cenușie, plastic consistenta;
 presiunea la talpa fundației: pconv.= 140 kPa
2. Sondaj de dezvelire –Casă:
 lăţimea tălpii din lemn este de 0,20 m;
 fundaţia este alcătuita din blocuri de piatră (andezit și gresii) fără liant;
 adâncimea sondajului la -0,40 m față de cota terenului actual;
 terenul de fundare este stratul argilă prăfoasă, cenușie, plastic consistenta;
 presiunea la talpa fundației: pconv.= 160 kPa
3. Sondaj de dezvelire –Anexa:
 lăţimea tălpii din lemn este de 0,20m;
 fundaţia este alcătuita din blocuri de piatră (andezit și gresii) fără liant;
 adâncimea sondajului la -0,20 m față de cota terenului actual;
 terenul de fundare este stratul argilă prăfoasă, cenușie, plastic consistenta;
 presiunea la talpa fundației: pconv.= 140 kPa

După examinarea vizuală a fundaţiei, se poate trage concluzia că aceasta a avut un


comportament corespunzător în timp, nesesizându-se tasări inegale, cauzate de faptul că
fundația este alcătuită din piatră (fragmente de andezit) fără liant și este insuficient de adâncă
(deasupra cotei de îngheț).

8 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

2.7. Intervenții propuse

Casa nu necesita intervenții majore, dar se impun doua categorii de lucrari:

a) Lucrări pentru imbunatatirea aspectului arhitectural al obiectivului, cum ar fi:


 Realizarea unui soclu din piatra naturala;
 Schimbarea balustradei existente;
 Înlocuirea tălpilor existente, precum si a bârnelor deteriorate;
 Adăugarea unei grinzi meșter;
 Completarea cu un rând de barne pentru inaltarea tavanului camerelor, grinzi noi
care vor putea susține o eventuala mansardare ulterioara;
 Mărirea pantei șarpantei la 60˚ prin înlocuirea cornilor si a actualei cununi;
 Înlocuirea învelitorii actuale cu șindrila de lemn, bătuta la patru rânduri.

b) Lucrări necesare aducerii imobilului in grad de confort si eficienta energetica la


standarde actuale:
 Realizare unui grup sanitar in tinda casei;
 Termoizolarea pereților perimetrali cu vata bazaltica, șpraițuirea si tencuirea cu
mortar de var;
 Termoizolarea dușumelei si a tavanului;
 Realizarea instalației electrice la standarde actuale;
 Sistematizarea terenului din jurul casei, prin realizarea de drenuri si trotuare
permeabile;
 Înlocuirea tâmplăriei.

Pentru grajd nu sunt menționate lucrări deci nu se vor considera decât intervenții de
conservare

9 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

2.8. Sinteza evaluării


Analiza structurala evidențiază probleme legate de mai mulți factori care țin atât de
modul de realizare al cădirilor cat si de întreținerea lor in decursul timpului. O enumerare a
deficientelor cu caracter general ar fi:
 Fundații cu adâncimea de fundare sub limita de inghet-dezghet, care au degradat
sistemul de fundații
 Fundații si elevații realizate din zidărie de piatra fără liant si fără a avea blocuri de
piatra regulata, care împreuna cu cauzele menționate mai sus au dus in timp la
expluzari sau deplanari atat pe orizontala cat si pe verticala ale acestora.
 Lipsa unor elemente care sa poată prelua întinderi la nivelul soclurilor si fundațiilor
 Lipsa unei sistematizări verticale, a trotuarelor de protecție, gestionarea defectuoasa
a apelor meteorice, zone in contact direct ale structurii din lemn cu terenul (tapla
structurii)
 Degradări ale tălpilor structurii din lemn, elemente foarte importante pentru astfel de
structuri, degradări datorate elevațiilor si lipsa unor protecții de agenții externi, așa
cum am menționat anterior.
 Deplanări ale pereților atâta orizontale (de liniaritate) cat si verticale, datorate in
primul rând fundațiilor dar si procesului de uscare al lemnului cat si a modului
mestesugaresc de realizare a îmbinărilor care permit deplasări si rotiri de elemente
 Elemente de planșeu cu deformări vizibile ca urmare a cumulului deformațiilor
remanente din incarcari importante de scurta durata sau medie, la care elementele
au fost supuse in decursul timpului, rezultata in primul rând al subdimensionării
secționale la efectul deformațiilor (săgeți de exploatare)
 Lipsa unui efect de diafragma orizontala la nivelul planșeului din lemn, la partea
superioara a pereților, car e sa asigure o mai buna comportare la incarcari orizontale
 Elemente din structura acoperișului atât deformate cat si in unele zone degradate de
infiltrațiile de apa la care au fost supuse. In mare parte cornii acoperișului sunt
elemente rotunde neprelucrate cu secțiuni variabile așa cum s-au găsit arborii in
momentul tăierii.

10 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Analiza a fost efectuată considerând încărcările conform tabloului de finisaj propus doar
pentru elementele de planșeu care se păstrează, conform propunerii șarpantei i se va schimba
panta, deci elementele de acoperiș, cornii se vor fasona la noile dimensiuni. Tot prin
propunerea de arhitectura este introdusa si o meșter-grinda care va reduce la jumătate
deschiderile grinzilor de pod actuale

11 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Rezultatele analizei in stare limită ultimă, nu indică depășiri ale capacitații la nivelul
grinzilor de planșeu modelate in pozițiile actuale si cu aceleași secțiuni. Acest lucru este
datorat in primul rând faptului ca introducerea meșter-grinzii reduce deschiderea acestora la
jumătate. Aceasta este propusa in modelare de 14x18cm dar poate avea o secțiune identica
cu grinzile de planșeu adică 12x17 eficienta ei fiind sub 1%

In starea limita de serviciu, cu o restricție de săgeată impusă la deschiderea pe 250,


toate elementele respecta condițiile de deformata.

Șarpanta, așa cum este menționat, se va reface integral, deoarece elementele actuale
nu asigura lungimea necesara pentru căpriori. Sistemul structural va fi unul identic, căprior-
clește, fara elemente de ghidaj sau pane intermediare si vor fi dimensionate corespunzător..

12 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Sura

Asa cum am menționat pentru sura nu sunt enunțate lucrări de intervenții in tema, deci
se considera ca se doresc doar intervenții de conservare.
Este de menționat ca starea tehnica generală a acestei construcții este una bună, ea
având parte de întreținere permanenta in decursul timpului, din acest motiv se poate gândi si o
soluție prin care să nu se intervină deloc structural in condițiile in care nu se doresc modificări
de nici un fel.
Acestea ar putea fi doar de tipul corelării elementelor degradate de la nivelul soclului,
verificarea si înlocuirea tălpilor acolo unde este cazul, cat si verificarea celorlalte elemente
structurale degradate de la nivelul pereților respectiv planșeului parțial si șarpantei.

2.9. Propuneri de intervenție


Casa
Datorita propunerii de intervenție care constă in schimbarea pantelor actuale ale
acoperișului modul de tratare a consolidărilor trebuie să plece de la acest aspect. Așa cum
este menționat principala problemă este la nivelul fundațiilor si elevațiilor, cu lucrări parțiale de
consolidare prin intervenții cu beton
După desfacerea completa a acoperișului si a planșeului cu descărcarea pereților de
cea mai mare încărcare este necesară refacerea soclului si intervenția la nivelul fundațiilor prin

13 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

coborârea cotei de fundare cu cel puțin 50-60cm. Aceste lucrări sunt necesar a se realiza in
special pe zonele perimetrale afectate, in spatii limitate si alternante concomitent cu
încercarea de corectare a poziției tălpii. Refacerea fundațiilor si a elevațiilor se va face in
același sistem constructiv, zidărie din piatra uscata.
In zona de pivnița si planșeu de peste acesta s-a intervenit deja in trecut, pereții si
planșeul fiind din beton, deci o intervenție de consolidare nu poate fi realizat adecvat prin
subzidiri.
Odată cu rezolvarea problemelor generate de fundații se vor corecta si degardarile la
nivelul pereților.
După consolidarea si refacerea fundațiilor elementele se pot de remonta in poziții
corecte cu înlocuirea meșter-grinzii astfel incat aceasta sa aibă secțiunea dimensionata si la
restricțiile de săgeata (cel puțin l/300), rezultând o secțiune de 12 x 17 cm. Acest element este
necesar a fi nou pentru a nu avea săgeți inițiale.
Șarpanta, așa cum este menționat, se va reface integral, deoarece elementele actuale
nu asigură lungimea necesară pentru căpriori. Sistemul structural va fi unul identic, căprior-
clește, fără elemente de ghidaj sau pane intermediare.
Sura
Intervențiile vor fi unele simple si punctuale, acestea ar putea fi doar de tipul corectării
elementelor degradate de la nivelul soclului, verificarea si înlocuirea tălpilor acolo unde este
cazul, cat si verificarea celorlalte elemente structurale degradate de la nivelul pereților
respectiv planșeului parțial si șarpantei.
Din cauza că parte din problemele structurale sunt generate de configurația actuală a
terenului natural din jurul clădiri, acest aspect trebuie luat serios in considerare. In aceste
condiții sistematizarea verticală trebuie sa corecteze si sa stabilizeze toate aceste probleme.
Fiind intervenții pe clădiri existente, construcții cu o vechime considerabilă, care au
durata de viață normată de reglementările in vigoare deja depășită, componenta
„neprevăzută” poate fi foarte importantă si trebuie luată serios in calcul.
Măsurile de consolidare/intervenție trebuie să urmărească folosirea unor materiale
similare cu cele existente, a unor tehnici de realizare asemănătoare astfel incat impactul
acestora să fie unul minimal legat de aspectul arhitectural final.
Lucrările de montaj pentru noile elemente se vor executa numai pe baza proiectului
tehnic şi a detaliilor de execuţie realizate în fazele următoare de proiectare, verificate conform

14 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

prevederilor legale şi vizat de expertul tehnic pentru certificarea respectării soluţiilor de


intervenţie propuse.
În realizarea lucrărilor ce se impun, atât în faza de proiectare cât şi de execuţie se va
urmări încadrarea în exigenţele sistemului calităţii în construcţii introdus prin legea 10-95
,,Lege privind calitatea în construcţii”.
Prezenta expertiză a fost elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare la data
redactării ei şi va fi consultată de proiectantul şi executantul lucrării. La terminarea lucrărilor
raportul de expertiză se va ataşa cărţii construcţiei în conformitate cu ,,Regulamentul de
recepţie a lucrărilor de construcţii” aprobat prin HG 273-1994, modificat prin HG 343/2017.

EXPERT TEHNIC
Dr. Ing. GELU ZAHARIA

15 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

MATERIAL FOTOGRAFIC

Fațada principala

Detaliu pridvor

16 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Detaliu interior

Detaliu interior

17 ET 044-407 11.2022
Expert tehnic dr. ing. Gelu Zaharia - atestat Nr 9831 cerinta A1; 9832 cerinta A2

Detaliu talpi si chertare perete

Detaliu beci

18 ET 044-407 11.2022

S-ar putea să vă placă și