Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT LA DREPT COMERCIAL

“Aspecte teoretice privind societatile cu


raspundere limitata”

STUDENT: HERA CLAUDIU-GABRIEL


ANUL3, DREPT, ZI
PROF. COORDONATOR: STOLOJOESCU GRIGORE

1
1. Definitia si caracteristicile societatii cu raspundere limitata
Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca fiind o societate
constituita pe baza increderii depline a doua sau mai multe persoane care pun
in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala in vederea
impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in limita
aportului lor.
Astfel, mentionam drept principale caracteristici urmatoarele:
 asocierea pe baza de incredere a asociatiilor;
 capitalul social este divizat in mai multe fractiuni denumite parti sociale;
 asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor. In forma
sa clasica, o societate comerciala cu raspundere limitata se constituie din doi sau
mai multi asociati, insa, Legea 31/1990 reglementeaza si societatea cu asociat
unic, aceasta fiind detinatorul tuturor partilor sociale. Asociatul unic poate fi atat
persoana fizica cat si persoana juridica.

2. Constituirea societatii cu raspundere limitata


Potrivit dispozitiilor legale in materie, la baza constituirii unei societati comerciale
cu raspundere limitata se afla actele constitutive ale societatii:
 contract de asociere;
 statutul societatii.
Potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, actul constitutiv al soitatii cu raspundere limitata va cuprinde in mod
obligatoriu urmatoarele elemente:
a) Datele de identificare a societatilor. Sunt avute in vedere numele si prenumele,
locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice, denumirea,
sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice.

2
b) Forma, denumirea societatii. Firma se compune dintr-o denumire proprie, la
care se poate adauga numele unuia sau mai multor asociati si va fi insotita de
mentiunea "societate cu raspundere limitata".

c) Sediul societatii. Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, acesta constituind


un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: Legea
aplicabila, instantele judecatoresti competente, nationalitatea societatii, locul unde
trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.

d) Emblema societatii. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un


coemerciant de un altul de acelasi gen. Emblema trebuie scrisa in primul rand in
limba romana si sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi Registru al
Comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti
de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea. Emblema poate fi folosita
numai insotita de firma comerciantului.

e) Obiectivul de activitate al societatii. In actul constitutiv trebuie stabilita


activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societate in vederea obtibnerii de
profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermediari, etc.
Obiectivul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului
principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectivul de
activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala
CAEN, aprobat prin Ordinul nr.3/2007. Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa
indeplineasca urmatoarele caracteristici, adica sa fie posibil, licit si moral.

f) Capitalul social subscris si cel varsat. Se mentioneaza aportul fiecarui asociat, in


numar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii precum si
data la care se va varsa integral capitalul social subscis. Se vor preciza de
asemenea numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul
partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; Capitalul social nu

3
poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale,care nu pot fi mai mici
de 10 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Partile
sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu
aprobarea celorlalti asociati. Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in
actul constitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.

g) Asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii


neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei
urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

h) Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. Repartizarea beneficiului net


se face de catre adunarea generala a asociatilor. Cota parte din beneficiul net
repartizat a se plati fiecarui asociat costituie dividende. Dividendele se platesc
proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul
constitutiv nu se prevede altfel. Dividendele se platesc numai din beneficiile reale
si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate
de societate se face proportional cu cota de participare la capoitalul social, pana la
limita aportului social subscris.

i) Sediile secundare, sucursale, agentii reprezentate sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile
pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare.

j) Durata societatii

k) Modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Societatea cu raspundere


limitata se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din doi
sau mai multi asociati. Numarul asociatilor este lansat la aprecierea celor care sunt
interesati in constituirea societatii, legea limitand totusi la 50 numarul acestora. In

4
situatia societatii cu raspundere limitata avand asociat unic, statutul este singurul
act constitutiv.
Contractul si statutul se incheie in forma autentica si cuprind aceleasi elemente cu
deosebirea ca, statutul dezvolta elemente care privesc organizarea si functionarea
societatii. Formalitatile necesare constituirii unei societati comerciale cu
raspundere limitata, indiferent de numarul asociatilor, sunt reprezentate de
intocmirea actelor cnstitutive descrise anterior, urmate de inmatricularea societatii
la Registrul Comertului, dupa care respectiva societate devine persoana juridica.
Conform art. 204 din Legea nr. 31/1990 actul constitutiv poate fi modificat prin
hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau prin hotararea instantei
judecatoresti.
Hotararea de modificare a actului constitutiv ia forma unui act aditional la actul
constitutiv. Cele mai frecvente cazuri de modificare a actului constitutiv sunt:
 marirea sau micsorarea capitalului social;
 prelungirea duratei societatii;
 fuziunea si divizarea societatii comerciale;
 schimbarea formei societatii.
Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci
cand are ca obiect:
 majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui
teren;
 modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau
in comandita simpla;
 majorarea capitalului social prin subscriptie publica.
Actul modificator al actului constitutiv trebuie inregistrat la Oficiul Registrului
Comertului in tremen de 15 zile, care il publica in Monitorul Oficial.

3.Conducerea societatii
Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de
catre administratorul sau consiliul de administratie.

5
Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii cu
raspundere limitata.
Poate fi convocata de catre:
 administrator la sediul societatii cel putin o data pe an sau ori de cate ori este nevoie;
 un asociat sau un grup de asociati cu conditia ca acestia sa detina cel putin o patrime
din capitalul social;
 cenzori, atunci cand nu este convocata de administratori.
In toate cazurile convocarea se face cu 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
adunarii si cu precizarea ordinii de zi.
Adunarea asociatilor are in principal urmatoare obligatii:
 sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
 sa desemneze administratorii si cenzorii societatii;
 sa decida urmarirea administratorilor si a acenzorilor pentru daunele pricinuite
societatii;
 sa modifice, in conditiile legii actul constitutiv al societatii.

4. Fuziunea si divizarea societatii cu raspundere limitata


Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se realizeaza
restructurarea societatilor comerciale.1
Fuziunea poate imbraca doua forme:
a) Contopirea –crearea unei societati noi prin reuniunea mai multor societati deja
existente.Nici una din societatile fuzionate nu-si mentine fiinta, deoarece se creeaza
o noua societate, distincta de cele care o formeaza.
b) Absortia –se realizeaza prin inglobarea unei soietati de catre o alta societate
existenta, aceasta din urma incetand a mai fiinta. Termenul utilizat este de fuziune-
absortie si este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societatile care fuzioneaza
sunt adesea de importanta diferita, iar cea mai puternica le absoarbe pe celelatle.

1
I. Bacanu, Noua reglementare a fuziunii si divizarii societatilor comerciale in Revista de Drept comercial
nr. 5/1999, pg. 17

6
Divizarea este operatiunea prin care se realizeaza impartirea unei societati sau o
desprindere a unei parti dintr-o societate.2 Realizarea fuziunii sau divizarea implica
anumite operatiuni3 care trebuie indeplinite in conditii stabilite de lege:

a) Intocmirea proiectului de fuziune sau divizare. Acesta trebuie sa


cuprinda:
 Forma, denumirea si sediul social al societatilor participante la
operatiune;
 Fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii;
 Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor
beneficiare;
 Modalitatile de predare a partilor sociale si data de la care acestea dau
dreptul la dividende;
 Cuantumul primei de fuziune sau divizare;
 Data bilantului contabil de fuziune sau divizare.
b) Avizarea si publicarea proiectuluide fuziune sau divizare. Proiectul de fuziune is
divizare semnat de reprezentantii societatilor participante la operatiune se depun la
Oficiul Registrului Comertului la care este inmatriculata societatea.
c) Opozitia asupra proiectului de fuziune si divizare. Acest drept apartine oricarui
creditor al societatii care furnizeaza sau se divide avand o creanta anterioara
publicarii proiectului de fuziune si divizare.
d) Informarea asociatilor. Asociatii trebuie sa fie informati asupra conditiilor si
consecintelor operatiunii pentru a putea hotara in cadrul adunarii asociatilor.
e) Hotararea adunarii generale a asociatilor.

5. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspunere limitata


Articolele 222 si 223 din Legea 31/1990 prezinta cazurile generale de dizolvare a
societatii comerciale aplicabile si societati
i cu raspundere limitata.
2
Stanciu D Carpenaru, op. cit., pg. 244
3

7
Astfel, societatea cu raspundere limitata se dizolva prin :
 trecerea timpului stabilit ptr durata societatii;
 imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea
acestuia;
 declararea nulitatii societatii;
 hotararea Adunarii generale;
 hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice,
precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
 falimentul societatii;
 alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Societatea nu se dizolva daca actul contitutiv prevede clauza de continuare cu


mostenitori sau asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societati sub
forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

S-ar putea să vă placă și