Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 10.12.2021

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit “Piticot”, Craiova

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Noană Loredana-Florentina

GRUPA : Mare

TEMA ANUALĂ: “Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI: “Obiceiuri și tradiții de iarnă”

SUBTEMA: “Vine Moș Crăciun !”

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Științe (DȘ)

TEMA ACTIVITAŢII: “Săculețul cu surprize”

MIJLOC DE REALIZARE: Joc logic

TIPUL ACTIVITĂȚII: Verificare de cunoștințe

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea cunoștințelor copiilor despre atributele pieselor geometrice


(formă, mărime, culoare, grosime); Dezvoltarea operațiilor gândirii.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa
proprie şi a grupului de colegi
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime,
lungime, volum
 Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- Să denumească piesele geometrice din trusa Dienes;
- Să enumere atributele pieselor geometrice;
- Să asocieze forma obiectului de pe jeton cu figura geometrică;
- Să enunțe obiceiurile de iarnă ilustrate pe jetoane.
- Să adopte o poziţie cât mai corectă a corpului în timpul activității;
- Să manifeste îndemânare și rapiditate în utilizarea materialelor.
- Să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
- Să respecte regulile jocului;

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea pieselor geometrice după cele patru attribute (formă,
mărime, grosime, culoare).

REGULILE JOCULUI: Copilul extrage o piesă geometrică din săculeț și îi precizează forma,
mărimea, grosimea și culoarea. Dacă răspunsul este corect și complet, copilul va fi aplaudat, dacă nu
răspusul lui va fi completat de alt copil. Copiii trebuie să închidă și să deschidă ochii la semnal și să
asculte cu atenție cerința educatoarei.

ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, surpriza, aplauze, închiderea și deschiderea ochilor,


mișcarea.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee didactice: conversația, observația, explicația, demonstrația, jocul,
problematizarea, metoda Piramida.
 Materiale didactice: săculeț, trusa Dienes, carton clorat, jetoane cu obiecte și imagini de
iarnă, tablă magnetică, panou din zăpadă artificială, ecusoane.
 Forma de organizare: frontal, individual

EVALUARE:
 Continuă – prin observarea comportamentului copiilor, chestionare orală, analiza
răspunsurilor și a modului de lucru, aprecieri stimulative.
 Finală – prin aprecierea participării şi rezolvării sarcinilor pe tot parcursul activității.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

DURATA: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Filimon N., Iordache G. (2010), Metodica activităților instructiv-educative în grădinița
de copii, Craiova: Editura Sitech;
 M.E.N (2019), Curriculum pentru educația timpurie - 2019, Bucureşti;
 Antonovici Ș., Jalbă C., Nicu G. (2005), Jocuri didactice pentru activitățile matematice
din grădiniță: culegere, București: Editura Aramis Print.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conținutul activității Strategiile didactice Evaluarea


didactic
Metode Mijloace Forme de
organizare
1. Momentul Se asigură condițiile optime pentru buna Conversația Frontal Observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii: aerisirea sălii coportamentu
de grupă; aranjarea mobilierului și a lui
materialului didactic; intrarea ordonată
a copiilor în sala de grupă.

2. Captarea Se realizează prin prezentarea sub Conversația Săculețul Frontal Observarea


atenţiei forma de surpriză a sacului lui Moș lui Moș comportament
Crăciun care, înainte să le aducă daruri Observația Crăciun ului
copiilor, va testa cunoștințele acestora
despre piesele geometrice.
3.Reactualizarea Îi întreb pe copii ce forme geometrice Conversația Frontal Analiza
cunoștințelor cunosc și le cer să dea exemple din sala răspunsurilor
de grupă de obiecte asemănătoare Problematiz Individual
area
formelor geometrice învățate.

4. Anunțarea “– Copii, la activitatea matematică de Conversația Frontal Observarea


temei astăzi , ne vom juca un joc frumos care comportamen
activității și a se numește “Săculețul cu surprize”. tului
obiectivelor
Voi trebuie să fiți ascultători și foarte
atenți ca să puteți da cele mai corecte
răspunsuri, și astfel să-i demonstați lui
Moș Crăciun cât de multe cunoșteți
voi.”

5. Dirijarea Explicarea jocului și a regulilor Conversația


învățării Le explic copiilor modul de Săculeț, Frontal
desfășurare a jocului și regulile trusa Observarea
comportamen
acestuia: Dienes,
Explicația tului
Prezint un săculeț și voi chema în față carton
un copil să extragă din el un element clorat,
surpriză. Copilul scoate din săculeț o jetoane Individual
piesă geometrică și îi precizează forma, cu
mărimea, grosimea și culoarea. De obiecte,
exemplu: imagini
Chestionarea
- Ce ai scos din săculeț? cu orală
- Eu am scos un triunghi. obiceiuri
- Cum este triunghiul tău? de iarnă,
- Triunghiul meu este mare, gros și de tablă
culoare roșie. magnetic
Dacă răspunsul este corect și complet, ă, panou
copilul va fi aplaudat, dacă nu răspusul din
lui va fi completat de alt copil. zăpadă
Jocul de probă. Se va demonstra prin artificial
intermediul unui copil, iar dacă va fi Demonstrați ă, Analiza
cazul se vor oferi informații a ecusoane răspunsurilor
suplimentare.
Jocul propriu-zis se va desfășura prin
Exercițiul
chemarea în față a 3-4 copii, care vor
ieși pe rând și vor extrage din săculeț o
piesă geometrică pe care o vor descrie Aprecieri
după cele patru attribute. Jocul stimulative

 VARIANTA I
Le împart copiilor câte o piesă
geometrică din trusa Dienes, le cer să
închidă ochii, apoi aleg din coșulețul pe
masă o piesă. La semnalul meu (sunetul
clopoțelului) ei deschid ochii și ascultă
cerința mea:
- Ridicați mâna cu piesa geometrică
care are aceeași culoare ca și piesa
mea!
Copiii închid din nou ochii, iar eu aleg o
altă piesă. Cerința se va repeta și pentru
celelalte atribute (formă, mărime,
grosime).
 VARIANTA II “Bradul Analiza și
împodobit” corectarea
Pe un panou este așezat un brad din răspunsurilor
carton verde sub formă de triunghi.
Îi întreb pe copii ce formă are bradul și
îi anunț că îl vom împodobi. Pe rând,
voi chema în față câte un copil, îi voi
arăta un jeton cu o anumită piesă
geometrică, și îi voi cere să aleagă de pe
măsuță și să prindă în brad toate
obiectele care au aceeași formă cu cea
de pe jetonul meu. (de exemplu: pentru
cerc: globuri, bomboane; pentru
dreptunghi: ciocolată, lumânări; pentru
triunghi: căsuță din turtă dulce; pentru
pătrat: cadouri)
Observarea
comportamen
 VARIANTA III “Piramida tului
Crăciunului”
Pe o măsuță sunt așezate jetoane de
diferite forme geometrice cu imagini.
Îi anunț pe copii că vom realiza
Jocul
piramida Crăciunului și voi chema în Analiza
față 4 copii care, pe rând, vor construi corectă a
câte un nivel al piramidei. răspunsurilor
Voi solicita primului copil să realizeze Metoda
baza piramidei, alegând de pe masă cele Piramida
patru cercuri pe care sunt desenați fulgi
de nea.
Al doilea copil va așeza pe tablă trei Aprecieri
dreptunghiuri pe care sunt illustrate stimulative
obiceiuri și tradiții de Crăciun.
Al treilea copil va așeza pe tablă două
pătrate pe care sunt desenate sania și
renii lui Moș Crăciun.
Ultimul copil va așeza în vârful
piramidei jetonul în formă de triunghi
pe care apare Moș Crăciun.

 VARIANTA IV “Cercul
mișcător”
Le lipesc copiilor în piept câte o formă
geometrică de diferite culori, apoi le cer
să se ridice, să vină în față și să se așeze
în cerc. Eu voi sta în mijlocul cercului și
la semnalul meu (voi ridica o piesă
geometrică) și le voi spune să vină
lângă mine toți copiii care au în piept
figura geometrică asemanătoare cu a
mea. ( de ex: un triunghi). Jocul va
continua de încă trei ori și pentru
celelalte forme (cerc, pătrat,
dreptunghi).
6. Fixarea - Cum s-a numit jocul de astăzi? Conversația Frontal Analiza
temei (Săculețul cu surprize) răspunsurilor
Individual

7. Încheierea Fac aprecieri generale și individuale cu Conversația Frontal Aprecieri


activității privire la comportamentul copiilor și la verbale
modul cum au participat la activitate.

S-ar putea să vă placă și