Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare, Asistenţă Tehnică, Consulting

HVAC, Electrice & Automatizări

AUTORIZAT ANRE şi ISCIR PT A1

Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor


de utilizare a gazelor naturale, a mașinilor de gătit și a echipamentelor de
încălzire

Într-o clădire, indiferent dacă este locuință, depozit, spațiu comercial sau altă destinație, ar trebui sau
pentru unele sunteți obligați prin lege, să aveți mai multe dispozitive de siguranță și/sau alarmare
pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a mașinilor de gătit și a
echipamentelor de încălzire (centrale termice, șeminee, sobe, arzătoare etc.) și chiar a instalațiilor
electrice și sanitare.

Vă prezentăm mai jos aceste dispozitive și aparate, împreună cu rolul acestora, pentru a înțelege
utilitatea acestora și mai ales necesitatea pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi.

De asemenea vă indicăm și baza legală care stă la baza obligativității montării unora din aceste
dispozitive de siguranță și protecție, pentru a înțelege că solicitările instalatorilor nu sunt un moft al
acestora ci o obligație legală. În cazul în care nu îndepliniți obligațiile legale, firmele autorizate ANRE nu
au dreptul de a vă efectua verificarea sau revizia tehnică și au dreptul să întrerupă total/parţial
vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare a gazelor, dumneavoastră sau la toată coloana, în
situaţia în care: nu prezentați documentele din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea
coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu
maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, respectiv din care
să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili
gazoşi şi/sau în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a
instalaţiei de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

Baza legală:

În conformitate cu Norma Tehnică din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, capitolul 8, articolul 11, aliniatul (5): OE are
dreptul să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul
de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia
în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare şi/sau
clientul final nu prezintă documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în cazul în care acestea sunt necesare
conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

I. Dispozitive și aparate de siguranță și/sau alarmare OBLIGATORII

1. Detectorul automat de gaze naturale – vă semnalează prezența


gazului combustibil (metan, butan, propan etc.) în atmosferă, peste
limita de siguranță. Scăparea de gaze poate proveni din: neetanșeități
ale instalației de utilizare a gazelor naturale, stingerea unui foc fără
declanșarea elementului de siguranță a aragazului etc.), infiltrații de gaz
de la instalațiile vecinilor etc. Detectoarele închid automat, prin
Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a IUG

intermediul unuia sau a mai multor electroventile, toate conductele de gaze care trec prin încăperile în
care acestea sunt montate. Detectorul de gaze naturale nu are de unde să știe care este conducta de
unde provin scăpările de gaze – din instalația dumneavoastră individuală, din țeava comună care
traversează încăperea, din infiltrații de gaz de la vecinul de jos etc. – și de aceea trebuie închise toate
sursele posibile de scăpări de gaze natural. Se montează detectoare în toate încăperile traversate de
conducte de gaz.

Baza legală:

Norma Tehnică din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, capitolul 8, prevede:

- articolul 8.3, aliniatul 2, pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de
construcţie specială (securizat, tip termopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de
gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de
închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi.

- articolul 8.18. În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările
accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de
semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda
închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii.

Se au în vedere și prevederile din Informarea ANRE din 11.12.2018 – privind montarea detectoarelor
automate de gaze naturale, care stipulează, printre altele:

”În camerele din apartamentele CONTORIZATE INDIVIDUAL sau din apartamentele care NU sunt
deservite de aparate consumatoare de combustibili gazoși ce SUNT TRAVERSATE DE CONDUCTELE
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce alimentează exclusiv aparatele
de utilizare a gazelor naturale aferente celorlalte apartamente din cadrul
unei clădi locuit multietajate, pentru asigurarea condițiilor de funcționare în
siguranță se prevăd detectoare automate de naturale care acționează, prin
intermediul electroventilelor, asupra robineților de închidere a CELOR DOUĂ
instalații.”

Electroventil pentru închiderea conductei de alimentare cu gaze naturale

2. Grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere – sunt găuri


sau canale de ventilație practicate la partea superioară a încăperilor unde
sunt amplasate aparate de ardere cu flacără liberă (de exemplu: plită,
aragaz, șemineu, panou radiant etc. – n.n.). Au rolul de a permite
eliminarea gazelor de ardere (monoxid de carbon) și de a nu permite
acumularea acestora în încăpere.

Monoxidul de carbon se acumulează începând cu partea superioară a


încăperii, de aceea grila de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere
trebuie efectuată cât mai aproape de tavan și la o înălțime mai mare decât
cea a ferestrelor sau a ușilor.

2/6
Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a IUG

Baza legală:

În conformitate cu Norma Tehnică din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, capitolul 8:

Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse

8.7. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără liberă se
asigură aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere, complet şi fără riscuri, astfel
încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia de noxe admisă de normele de protecţia
muncii şi normele de protecţie a mediului.

8.10. La încăperile, independent de volumul lor, în care se instalează aparate cu flacără liberă, se
prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere, dimensionate şi executate în
conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

8.11. Pentru bucătăriile din construcţiile existente, construite fără canale de ventilare sau a căror canale
de ventilaţie au fost desfiinţate, în care sunt instalate aparate cu flacără liberă, se admite practicarea în
peretele exterior sau în tocul ferestrei, la partea superioară a încăperii, a unui gol (grilă de ventilare),
pentru evacuarea gazelor de ardere.

8.12. Canalele (în cazul în care acestea există din construcție – n.n.) sau grilele de ventilare pentru
evacuarea gazelor de ardere:

a) se racordează la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon;

b) nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj (adică fără clapete, obturatoare, filtre etc. Nu se
acceptă soluțiile de genul: „am un oberliht deschis mereu”, „ținem geamul întredeschis mereu”, „nu am
ușă montată”, „am aerisire în cealaltă încăpere”, „am hotă” etc. – n.n.).

Grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere sunt acele găuri fără geam din peretele exterior
al bucătăriilor din multe blocuri:

Necesitatea și dimensiunea grilei de ventilare sunt indicate în memoriul tehnic și în breviarul de calcul
din documentația tehnică a proiectului instalației de utilizare a gazelor naturale.
3/6
Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a IUG

Pe scările blocurilor se prevăd grile de ventilație către exterior la primul și la ultimul nivel.

PRATCO SRL – www.pratco.ro – office@pratco.ro – 021.345.17.25; 0722.682.654 – vă poate executa în


pereți găurile pentru: grile de ventilare și asigurare aer de ardere și pentru coșuri de evacuare cu mașini
de găurit cu carotă diamantată, fără praf și fără zgomot puternic.

3. Suprafeţele vitrate – sunt suprafețe formate din


ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau
goluri, sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care
conform specificaţiei tehnice date de producători
cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0,0118 bar)
care cedează în caz de explozie. Formează ”veriga
slabă” din structura unei clădiri care cedează prima, în
cazul unei explozii datorate acumulărilor de gaze,
astfel încât clădirea să nu sufere daune la structura de
rezistență, pereți etc. Suprafețele vitrate trebuie să fie
orientate spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate.

Baza legală:

Suprafețele vitrate sunt obligatorii în încăperile în care se montează aparate consumatoare de


combustibili gazoşi iar suprafața totală minimă a acestora este reglementată de Norma Tehnică din 5
februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
- NTPEE-2008, capitolul 8, articolul 8.3.

II. Dispozitive și aparate de siguranță și/sau alarmare OPȚIONALE

1. Detectorul de monoxid de carbon - CO – vă semnalează


creșterea concentrației de monoxid de carbon în aerul din
încăperea unde acesta este montat. Monoxidul de carbon
este un gaz asfixiant foarte toxic fără miros, incolor şi
insipid (fără gust), ce nu poate fi detectat cu simţurile
noastre normale. Este produs prin arderea incompletă a
unor combustibili ca lemnul, cărbunele, uleiul încins,
parafină, petrolul, gazul natural, propanul, butanul etc. şi
de către fumul de ţigară. Un nivel periculos de monoxid de
carbon se poate atinge dacă un aparat este stricat sau
prost întreţinut, dacă un canal este blocat sau dacă o cameră nu este ventilată corespunzător.
Concentrația de monoxid de carbon poate crește din cauza defecţiunilor apărute la aparate de încălzire
cu combustie, precum sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol, grătare sau de la autovehicule,
generatoare de curent sau motopompe cu motoare cu ardere internă, care funcţionează în încăperi
închise. Una din cele mai frecvente cauze ale intoxicării cu monoxid de carbon sunt instalaţiile de
încălzire cu combustie, insuficient ventilate sau cu prizele de aer proaspăt și/sau grilele de ventilare
obturate / anulate. Simptomele includ: dureri de cap, ameţeli, somnolență, stări de greaţă şi dureri de
piept.

Baza legală: detectoarele de monoxid de carbon NU sunt obligatorii.

4/6
Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a IUG

Atenție: detectorul de monoxid de carbon NU înlătură cauzele producerii de CO. El numai


semnalizează acustic și luminos atingerea unui concentrații cu nivel periculos în aer. În caz de
semnalizare aerisiți bine încăperile și verificați instalațiile de încălzire, prizele de aer pentru ardere,
grilele de ventilare și coșurile.

Detectorul este un element de protecție în locuința dumneavoastră dar nu înlocuiește utilizarea sigură și
întreținerea corespunzătoare a aparatelor care pot produce monoxid de carbon sau posibilitatea
scăpărilor de gaz.

Monoxidul de carbon se acumulează începând cu partea superioară a încăperii, de aceea detectorul de


monoxid de carbon trebuie montat cât mai aproape de tavan și la o înălțime mai mare decât a
ferestrelor sau a ușilor. Se recomandă să amplasaţi detectoare de monoxid de carbon şi în dormitoare,
precum şi în camerele în care petreceţi mult timp sau unde stau multe persoane.

- Nu ardeți niciodată cărbune în casă sau garaj.


- Nu lăsați niciodată mașina cu motorul pornit în garaj, chiar dacă ușa garajului este deschisă.
- Nu folosiți niciodată aparatură, cum ar fi aragazuri, cuptoare, uscătoare pentru haine pentru a
vă încălzi locuința.
- Nu utilizați niciodată aparate de încălzit pe baza arderii de combustibil, neventilate, în nicio
cameră în care se doarme.
- Nu acoperiți cu folie de aluminiu partea de ventilare a aparatelor, cum ar fi cuptoarele pe gaze
naturale sau propan, astfel blocați fluxul de aer prin aparat și se poate genera monoxid de
carbon.
- Nu blocați căile de ventilare și coșurile aparatelor de încălzire în timpul renovării locuinței.
- Asigurați-vă că aparatele de încălzire sunt în cele mai bune condiții de funcționare atunci când
renovarea este finalizată.

Verificaţi flacăra aragazului - aceasta trebuie să fie albastră.

Dacă flacăra este portocalie, pereţii sau mobila de lângă aragaz prezintă zone decolorate, dacă simţiţi că
aerul din încăpere este mai condensat, luaţi măsuri. Sunteţi în pericol de intoxicare cu monoxid de
carbon!

5/6
Sisteme de siguranță și alarmare pentru exploatarea în siguranță a IUG

Dacă detectorul de monoxid de carbon este în modul ALARMĂ, rămâneţi calm şi efectuaţi următoarele
acţiuni în ordinea indicată:

- Deschideţi toate uşile şi ferestrele pentru a spori nivelul de ventilare;


- Încetaţi folosirea tuturor aparatelor cu ardere de combustibil şi opriţi-le dacă este posibil
- Dacă alarma continuă, evacuaţi locuinţa. Lăsaţi uşile şi ferestrele deschise şi reintraţi în clădire
numai după ce a încetat alarma;
- Obţineţi ajutor medical pentru persoanele care suferă de efectele intoxicării cu monoxid de
carbon, cum ar fi durere de cap sau greaţă şi indicaţi faptul că se poate să fi fost inhalat monoxid
de carbon;
- Apelaţi telefonic compania furnizoare de gaz sau alte tipuri de combustibil la numărul de
urgenţă, astfel încât sursa emisiilor de monoxid de carbon să poată fi identificată şi corectată;
- Nu utilizaţi aparate cu ardere de combustibil din nou până când nu au fost verificate şi
certificate pentru utilizare de către o persoană competentă, conform normelor în vigoare.

Observaţie: Se poate să existe o altă sursă de emisii de monoxid de carbon în afara aparatelor cu ardere
de combustibil, de exemplu o cantitate mare de fum de ţigară, poluare de oraş sau emisii de la un foc
înăbuşit.

PRATCO SRL – www.pratco.ro – office@pratco.ro – 021.345.17.25; 0722.682.654 execută:

 Verificări și revizii tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.


 Proiectarea și executarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.
 Proiectarea și executarea instalațiilor termice.
 Vânzarea și montarea de centrale termice murale și de pardoseală.
 Verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi, lichizi sau gazoşi.
 Instalații sisteme detectare scăpări gaze.

PRATCO SRL – www.pratco.ro – office@pratco.ro – 021.345.17.25; 0722.682.654 este:

 autorizată ANRE pentru proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale – autorizația tip PDIB
nr. 16450 și pentru execuție instalații de utilizare a gazelor naturale – autorizația tip EDIB
nr. 16451
 autorizată ISCIR pentru verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi
 certificată ISO 9001 - Sisteme de management al calităţii și ISO 14001 - Sisteme de management
de mediu.
 calificată pentru repararea și întreținerea centralelor termice și a arzătoarelor.

6/6

S-ar putea să vă placă și