Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC NOVACI nr.

1
Nume elev__________________
Test la modulul:Inregistrarea operatiunilor
financiar-contabile in contabilitate
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 min.

I.Alegeri varianta corecta: 10 p


1.1. Depozitul cu ridicata vinde pe factură mărfuri la preţ de vânzare 80.000 lei plus TVA colectată 24 %. Formula
contabilă corectă este:
a. % = 401 99.200 b. 607 = % 99.200
371 80.000 371 80.000
4426 19.200 4427 19.200
c. 4111 = % 99200 d. 413 = % 99.200
707 80.000 707 80.000
4427 19.200 4428 19.200
1.2. Stocurile sunt:
a. bunuri economice cu durată de folosinţă indelungată
b. ansamblul cunoştinţelor tehnice deţinute de o entitate
c. valori date temporar la alte entităţi pe o perioadă mai mare de un an
d. bunuri materiale destinate a fi consumate sau vândute

II.Raspundeti cu adevarat sau fals 25 p


a. Contul 401 Furnizori înregistrează datoria aferentă stocurilor.
b. Contul 371 Marfuri se creditează cu achiziţiile de mărfuri, la preţul de înregistrare.
c. Contul 3021 Materiale auxiliare este cont de pasiv.
d. Diferenţele de preţ la produse pot fi numai favorabile.
e. Consumul de materii prime se înregistrează asftel: 301=601

III. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 20p
A Operaţii economice B Formule contabile
1. Vânzarea produselor finite pe factură fiscală a. 6814 = 3945
2. Descărcarea gestiuniide mărfuri în comerţul cu amănuntul b. 4111 =%
701
4427
3. înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea produselor finite c. % = 371
607
378
4. Consum piese de schimb d. 3945 = 7814
5. Descărcarea gestiunii de mărfuri în comerţul cu ridicata e. 6024 = 3024
f. % = 371
607
378
4428
IV.Înregistrați următoarele operații economice: 35 p
SC Economic SRL are în stoc la începutul lunii februarie 2020 mărfuri evaluate la preț de vânzare cu amănuntul de
33 320 lei, din care costul de achiziție al mărfurilor este de 20 000 lei, a adaosul comercial este de 8 000 lei, iar
TVA neexigibilă 5320 lei.
În cursul lunii se derulează următoarele operații economice:
1. Se acchizitioneaza materii prime in valoare de 10.000 lei, TVA 19% 5p
2. Se achita furnizorul de materii prime cu OP. 5p
3. Se achiziționează mărfuri cu factură fiscală la cost de achiziție de 13 000 lei, TVA 19%, iar la recepție se
aplică un adaos comercial de 50%. 10 p
4. Se vând mărfuri cu încasare în numerar la preț de vânzare cu amănuntul de 5 420 lei. 5p
5. Se descarcă gestiunea de mărfurile vândute 10 p
LICEUL TEORETIC NOVACI nr. 2
Nume elev__________________
Test la modulul:Inregistrarea operatiunilor
financiar-contabile in contabilitate
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 min.

I.Alegeri varianta corecta: 10 p


1.2. Magazinul "ABC" se aprovizionează pe baza facturii fiscale cu mărfuri la cost de achiziţie 50.000 lei.TVA
deductibilă 24 %.Formula contabilă corectă este:
a. %= 404 62.000 b. % =401 50.000
371 50.000 371 38.000
4426 12.000 4426 12.000

b. % = 401 5.950 d. % = 401 62.000


371 5.000 371 50.000
4427 927 4426 12.000
1.2. Mărfurile sunt:
a. bunuri cumpărate cu scopul vânzării
b. bunuri materiale folosite la mai multe circuite economice
c. stocuri care au parcurs toate fazele procesului tehnologic
II.Stabiliţi informaţia corectă care completează spaţiile libere : 25 p
a. se înregistrează în contabilitate astfel: ......= 303
b.înregistrarea adaosului comercial aferent intrărilor de mărfuri apare in soldul initial al contului;
c.înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea semifabricatelor afecteaza conturile din clasa 3;
d.darea in folosinta a obiectelor de inventar afecteaza debitul contului de cheltuieli;
e.înregistrarea pe credit a TVA neexigibilă aferentă ieşirilor de mărfuri ;
III.Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 20 p
A Operaţii economice B Formule contabile
1. Vânzarea produselor finite cu incasare numerar a. 6814 = 3945
2. Descărcarea gestiunii de mărfuri în comerţul cu amănuntul b. 5311 =%
701
4427
3. înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea produselor finite c. % = 371
607
378
4. Consumul de materiale de natura obiectelor de inventar d. 3945 = 7814
5. Descărcarea gestiunii de mărfuri în comerţul cu ridicata e. 603 = 303
f. % = 371
607
378
4428
IV.Înregistrați următoarele operații economice: 35 p
SC Economic SRL are în stoc la începutul lunii februarie 2020 mărfuri evaluate la preț de vânzare cu amănuntul de
69 020 lei, din care costul de achiziție al mărfurilor este de 40 000 lei, a adaosul comercial este de 18 000 lei, iar
TVA neexigibilă 11 020 lei
În cursul lunii se derulează următoarele operații economice:
1. Se livrează mărfuri la preț de vânzare cu amănuntul de 22 300 lei, conform facturii fiscale. 1p
2. Se achiziționează mărfuri cu factură fiscală la cost de achiziție de 25 000 lei, TVA 19%, iar la recepție se
aplică un adaos comercial de 65%. 2p
3. Se achiziționează mărfuri cu factură fiscală la cost de achiziție de 10 500 lei, TVA 19%, iar la recepție se
aplică un adaos comercial de 70%. 2p
4. Se vând mărfuri cu încasare în numerar la preț de vânzare cu amănuntul de 34 680 lei. 1p
5. Se descarcă gestiunea de mărfurile vândute. 1p

S-ar putea să vă placă și