Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC NOVACI AVIZAT,

AN ŞCOLAR: 2019-2020 Director


DIRIGINTE: prof Redeca-Lacatusu Amelia
CLASA a IX-a B AVIZAT,
Responsabil comisia diriginţilor,

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

COMPETENŢE, VALORI NR.


MODUL CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII SĂPT OBSERVAŢII
ŞI ATITUDINI ORE

1. Competenţă generală:
AUTOCUNOAŞTERE Autocunoaştere
ŞI DEZVOLTARE Explorarea resurselor
PERSONALĂ personale care influenţează 1. Stima de sine: factori care influenţează 2 S9, S10
planificarea carierei formarea stimei de sine, strategii de S21-S23
dezvoltare.

Valori şi atitudini: 2. Relaţia dintre stima de sine, imaginea de 1 S29


sine şi încrederea în sine.
Respect şi încredere în sine şi
în ceilalţi Schimbare, creştere, dezvoltare
Aprecierea unicităţii fiecăruia
/ fiecăreia 1. Adolescenţa: caracteristicile dezvoltării 2 S6, S8
fizice, cognitive, emoţionale, dezvoltarea
Responsabilitate şi ambiţie personalităţii.
pentru decizii şi acţiuni
privind cariera 2. Iniţiere în dezvoltarea personală (noţiuni 1 S11
introductive, principii, relaţia cu schimbarea).

1
2. Competenţă generală:
COMUNICARE Managementul emoţiilor. Autocontrolul.
ŞI ABILITĂŢI Integrarea abilităţilor sociale
SOCIALE şi emoţionale în vederea 1. Etapele controlului emoţional 1 S7
dezvoltării carierei
2. Mituri legate de emoţii. 1 S30
S27
Valori şi atitudini: 3. Inteligenţa emoţională. 1 S36 Scoala altfel
Respect şi încredere în ceilalţi Comunicare
Receptivitate la emoţiile
celorlalţi 1. Abilitatea de a comunica. 1 S19
Valorizarea relaţiilor 2. Forme şi tehnici de comunicare. 1 S20
interpersonale
3. Comunicarea asertivă. 1 S16

3. Competenţă generală:
MANAGEMENTUL Managementul informaţiilor
INFORMAŢIILOR Utilizarea adecvată a
ŞI AL ÎNVĂŢĂRII informaţiilor despre educaţie 1. Surse de informare cu privire la învăţare, 1 S32
şi muncă pentru obţinerea muncă şi carieră.
performanţei şi succesului.
2. Profile ocupaţionale; Clasificarea 1 S33
Ocupaţiilor din România.
Valori şi atitudini:
Managementul învăţării
Valorificarea critică şi
selectivă a informaţiilor 1. Învăţare permanentă: caracteristici, 1 S31
Adaptare şi deschidere la noi reglementări europene şi naţionale, avantaje
tipuri de învăţare şi dezavantaje, necesitate, importanţă.

2
4. Competenţă generală:
PLANIFICAREA Planificarea şi dezvoltarea carierei
CARIEREI Construirea planului de
carieră pentru tranziţia la 1. Cariera: definire (accepţiune tradiţională şi 2 S15
piaţa muncii. modernă), factorii care influenţează alegerea
carierei.

Valori şi atitudini: 2. Explorarea site-ului www.go.ise.ro 2 S34,S35


Motivaţie şi flexibilitate în Piaţa muncii
elaborarea traseului
educaţional şi profesional 1. Caracteristici şi tendinţe ale pieţei muncii 1 S24
Responsabilitate şi ambiţie la nivel local, naţional, european: indicatori
pentru decizii şi acţiuni statistici.
privind cariera
2. Meserii uzate moral şi meserii actuale. 1 S26
Interes pentru învăţare
permanentă într-o lume în 3. Munca la negru, economia informală. 1 S12
schimbare
4. Munca în străinătate. 1 S13

5. Angajarea cu carte de muncă – beneficii şi 1 S25


consecinţe.
5.
CALITATEA
STILULUI DE VIAŢĂ Competenţă generală: Calitatea vieţii şi stilul de viaţă

Exersarea abilităţilor de 1. Componentele calităţii vieţii. 1 S2


management ale unui stil de
viaţă sănătos. 2. Campanii de promovare a stilului de viaţă 1 S3
în şcoală şi comunitate.

Valori şi atitudini: Calitatea relaţiilor sociale


Orientare spre o viaţă de
calitate în prezent şi viitor. 1. Violenţa domestică. Consecinţe 1 S17
emoţionale, cognitive şi comportamentale.

2. Strategii de prevenţie în şcoală şi 1 S18


comunitate.

3
ORE LA
DISPOZIŢIA 1. Organizarea clasei. Prelucrarea 1 S1
DIRIGINTELUI regulamentului.
ŞI ELEVILOR
2. Alegerea reprezentantului elevilor. 2 S4, S5

3. Sărbătoarea Crăciunului. 1 S14

4. Sărbătoarea Paştelui. 1 S28

5. Bilanţul anului şcolar care se încheie. 1 S37


Planificarea vacanţei de vară. Organizare
administrativă – manuale, carnete, medii.

S-ar putea să vă placă și