Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC NOVACI

Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Lucrator hotelier
Modulul: CDL –Activități de întreținere a spațiilor hoteliere
Nr de ore/an: 300 ore
Nr. ore /săptămână: 30 din care: IP: 30
Clasa: a-XI-a E
Profesor instruire practică: Tița Laura Cristina Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N. 3500/29.03.2018 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. URÎ 9:Întreținerea spațiilor hoteliere Prelucrare SSM 6 S1


9.1.1 9.2.1 9.3.1 Curățenia în spațiile hoteliere
12 S1
9.2.2 -Materiale și echipamente necesare
9.1.2 efectuării curățeniei în diferite tipuri de
18 S1-S2
9.2.3 spații hoteliere
9.1.3
9.2.4 Evaluare
6 S2
9.1.4 9.3.2
9.2.5 -Activități de curățenie necesare în spațiul
18 S2
9.1.5 hotelier
9.2.6 9.3.3 -Ordinea de efectuare a curățeniei în
9.1.6 grupurile sanitare
24 S3
9.2.7
Evaluare
6 S3
-Obiectele de inventar din spațiul de
cazare
30 S4
-Echipamentele necesare efectuării
curățeniei în spațiile hoteliere
24 S5
Evaluare
6 S5
Curățenia în grupurile sanitare și
9.1.7 9.2.8 spațiile comune
- Materiale și echipamente necesare 30 S6
efectuării curățeniei obiectelor sanitare și
9.1.8 9.2.9 pardoselii
6 S7
9.3.4 Evaluare
9.1.9 9.2.10
- Activități de curățenie necesare în 24 S7
9.2.11 grupurile sanitare și spațiile comune
9.1.10 9.3.5
9.2.12 -Ordinea de efectuare a curățeniei în
9.1.11 grupurile sanitare și spațiile comune
24 S8
Evaluare
6 S8
-Obiectele de inventar din grupurile
sanitare și spațiile comune
12 S9
-Echipamentele necesare efectuării
curățeniei în grupurile sanitare și spațiile
comune
12 S9
Evaluare
6 S9
9.1.12 9.2.13 Integritatea bunurilor turiștilor
9.1.13 9.2.14 9.3.6 -Normele unităților hoteliere cu privire la 12 S10
9.1.14 9.2.15 păstrarea integrității bunurilor turiștilor
9.2.16 9.3.7
9.2.17 -Întocmirea documentului de evidență 12 S10
“Lista obiectelor uitate”

Evaluare 6 S10
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC NOVACI
Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Lucrator hotelier
Modulul: CDL –Activități de întreținere a spațiilor hoteliere
Nr de ore/an: 300 ore
Nr. ore /săptămână: 30 din care: IP: 30
Clasa: a-XI-a E
Profesor instruire practică: Tița Laura Cristina Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N. 3500/29.03.2018 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
Pentru elevul cu CES:Munteanu Codruț
Unitatea de rezultate ale
Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. URÎ 9:Întreținerea spațiilor hoteliere Prelucrare SSM 6 S1


9.1.1 9.2.1 9.3.1 Curățenia în spațiile hoteliere
12 S1
-Materiale și echipamente necesare
9.1.2 9.2.2 efectuării curățeniei în diferite tipuri de
12 S1
spații hoteliere

Evaluare
6 S2
9.3.2
-Activități de curățenie necesare în spațiul
24 S2
9.2.5 hotelier
9.1.5
-Echipamentele necesare efectuării
30 S3
curățeniei în spațiile hoteliere

Evaluare
6 S4
Curățenia în grupurile sanitare și
9.1.7 9.2.8 spațiile comune
- Materiale și echipamente necesare 48 S4-S5
efectuării curățeniei obiectelor sanitare și
9.1.8 9.2.9 pardoselii
6 S5
9.3.4 Evaluare
9.1.9
- Activități de curățenie necesare în 24 S6
grupurile sanitare și spațiile comune
9.1.11 9.2.12 9.3.5
Evaluare 6 S6

-Ordinea de efectuare a curățeniei în 24 S7


grupurile sanitare și spațiile comune

Evaluare 6 S7
-Obiectele de inventar din grupurile
sanitare și spațiile comune
S8
-Echipamentele necesare efectuării 30
curățeniei în grupurile sanitare și spațiile
S9
comune 24
S9
Evaluare 6

9.1.12 9.2.13 Integritatea bunurilor turiștilor


9.1.13 9.2.14 9.3.6
-Întocmirea documentului de evidență
24 S10
9.2.16 9.3.7 “Lista obiectelor uitate”

Evaluare
6 S10

S-ar putea să vă placă și