Sunteți pe pagina 1din 5

Resurse educaționale digitale:

Realizare, utilizare, evaluare


- Formare nivel 2 -
Program acreditat de formare continuă a cadrelor didactice

PORTOFOLIU CURSANT

Nume, prenume, școala, localitatea, județul: Vîju Ionela-Georgiana,


Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila, județul Brăila

Grupa: 112

Formatori: Gabriela Krisan, Marian Cîrlig

Perioada formării: mai-iunie 2022

Data evaluării finale: 23 iunie 2022

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
OPISUL PORTOFOLIULUI PENTRU EVALUARE FINALĂ

1. Oportunitatea integrării resurselor educaționale digitale în activități didactice (A6)


2. Designul unei activități de învățare cu suport digital (A7 și A9) și exemple de resurse
(A8)
3. Avantajele înscrierii unei resurse în portaluri RED (A10)
4. Evaluarea tehnică a resurselor (A4)
5. Norme și principii de utilizare în siguranță de către copii a platformelor, instrumentelor
și resurselor digitale (A12)

Dinamica schimbărilor ce au loc în lume, dar şi în România, constituie o provocare


pentru toţi actorii sistemului educaţional. De aceea, în ultimii ani, s-au căutat tot felul de
soluții care să vină în sprijinul, nu numai a cadrelor didactice, ci și a elevilor prin crearea
de resursele educaționale deschise. Acestea aduc numeroase beneficii și inovații majore în
educație. Inovațiile au ca obiectiv eliminarea granițelor cauzate de poziția geografică,
vârstă și chiar posibilitățile financiare, oferind acces deschis la diverse și numeroase
platforme susținute de mai mulți profesori și forme de învățământ.
            Beneficiile aduse de Resursele Educaționale Deschise sunt nelimitate, atât pentru
profesori cât și pentru elevi, având o misiune continuă de a contribui la elevarea
materialelor didactice, indiferent dacă acestea sunt în format digital sau pe suport
fizic. Integrându-le în activitățile școlare,atât profesorul își desfășoară lecțiile cu ușurință,
având un support visual/auditiv, cât și elevul participă mai active și cu mai multă placere,
fiind atras de culori, imagini, animații, sunete etc. Așadar, Resursele Educaționale
deschise reprezintă instrumente extreme de utile, provocatoare, cuprinzătoare pentru
ambii subiecți. Mai mult,  RED oferă oportunitatea tuturor de a crea și colabora în dorința
de a aduce informații prețioase și actualizate, la care oricine, indiferent de locul în care
se află, poate avea acces. Sprijinind astfel și condițiile în care profesorii își desfășoară
orele, contribuind la creșterea calității actului educational, RED-urile devin instrumente

2
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
indispensabile, fără de care lecțiile nu vor mai fi un real succes, un avantaj fiind că aceste
resurse sunt publice și pot fi folosite și de către alte cadre didactice în limita condițiilor
impuse de autor.
            În plus, prin deschiderea resurselor educaționale, adică prin oferirea accesului
liber și gratuit, acestea facilitează: deținerea controlului asupra creației proprii,
reutilizarea creațiilor altor profesori, revizuirea resurselor existente prin adaptare,
ajustare, modificare, traducere, remodelarea resurselor pentru a crea ceva,
redistribuirea, prin reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce a fost adăugat un
nou nivel valoric.

În cele ce urmează, voi expune un exemplu de resursă digitală creată de mine, alături de
planul de activitate:
Clasa: a II-a
Disciplina: Dezvoltare personală
Tema: Trăire și manifestare emoțională
Timp alocat: 40 min
Competența specifică vizată: 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
Valoarea pentru învățare: Elevii își vor consolida cunoștințele despre emoțiile de bază
(tristețe, furie, frică, bucurie).
 Maniera de lucru: Lecția se va desfășura pe baza resursei create. La Captarea atenției,
elevii îmi vor spune cum se simt și de ce . Îi voi ruga apoi să urmărească cu atenție un
filmuleț (integrat în prezentare) și după finalizarea acestuia, bineînțeles că, le voi adresa
câteva întrebări pentru a mă asigura că au înțeles mesajul videoclipului. Vom continua cu
jocul ”Ridică paletuța!”, conform căruia elevii trebuie să indice emoția pe care ar simți-o
în diverse situații, ridicând paletuța cu emoticonul potrivit.
Evaluarea: Se va realiza printr-un chestionar realizat de mine pe platforma Wordwall.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, jocul, exercițiul.
2. Mijloace de învăţământ: jetoane cu emoții, (paletuțe), dispozitive digitale
(calculator/laptop/tabletă/telefon)
3. Forme de organizare a activităţii: frontală, independentă;
https://view.genial.ly/62b1af4148905b00186ee64b/presentation-emotii-de-baza-clasa-a-
ii-a

3
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Avantajele înscrierii unei resurse într-un portal cu RED sunt multiple.
         În primul rând, acestea pot constitui o sursă de inspirație pentru alte cadre
didactice, autorii lor se bucură de apreciere și popularitate și pot avansa în carieră, oferă
posibilitatea cadrelor didactice  de pretutindeni de a colabora, de a face schimb de
experiență în vederea realizării unor materiale de calitate.
        În al doilea rând, oferă elevilor posibilitatea de a-și aplica cunoștințele, de a
dezvolta abilități, de a-și forma competențe, oferă conexiuni cu realitatea, facilitează 
învățarea prin intuiție,  învățarea colaborativă.
        Nu în ultimul rând, performanțele elevilor se îmbunătățesc cu ajutorul RED.
Cu alte cuvinte accesul la educație de calitate este permis pentru un număr mai
mare de personae și elevii sunt antrenați active în activități.

Există multe resurse digitale, unele bine realizate și atractive, dar și unele mai
puțin antrenante pentru elev. Iată câteva exemple de analiză a unor resurse:
https://digitaledu.ro/inmultirea-szu-x-u-jocul-provocarilor/
2.5.. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
            Titlu: Înmulțirea SZU x U (Jocul provocărilor)
Platforma: Wordwall 
Resursa susține competența vizată, din programa școlară.
Nu stimuleaza gandirea critică deoarece sunt calcule exacte.
Nu facilitează relaționarea cu alte domenii.
Nu valorifică experiența de viata a elevilor.
Elevul nu este presat de un timp limită, operațiile putându-se rezolva frontal, cu toți
colegii.
Resursa este atractivă prin structura ei de „Roata norocului”.
 Operațiile și numerele sunt corecte, exacte, si clar redactate.
https://digitaledu.ro/pronumele-personal-test-quizizz/
            Titlu: Test
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
Resursa nu vizează întreaga competență deoarece sarcinile nu au fost create pe baza unui
text, ci testul conține întrebări prin care cadrul didactic poate verifica nivelul de
cunoștințe al elevului legat de pronumele personal.

4
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
În schimb, resursa poate fi introdusă în lecție ca o activitate independentă, deci utilizată
la momentul de Evaluare. În funcție de opțiunile cadrului didactic, testul poate fi rezolvat
frontal, probabil ca model pentru testele viitoare.
Nu este o resursă atractivă deoarece nu conține imagini, sunete, animații etc.
https://digitaledu.ro/corpul-uman-suport-vizual/
            Titlu: Corpul uman (Suport vizual)
3.1.. Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp
Resursa se află în concordanță cu competența specifică.
Stimulează gândirea critică deoarece elevul este pus în situația de a-și analiza stilul de
viață și dacă acesta îi afectează buna funcționare a organelor interne.
Este atractivă deoarece conține imagini, ilustrații.
Valorifică cunoștințe dobândite anterior într-o formă nouă.
Informațiile sunt clare, concise.
Resursa poate fi utilizată la momentul de „Dirijarea învățării”.
Mediul digital este bogat în informații, platforme, resurse. De aceea, ttebuie să
acordăm o atenție sporită atunci când copiii utilizează acest mediu digital. Astfel, este
foarte important: să verificăm dacă există elemente de filtrare/ conținut explicit de
filtrare, să verificăm dacă apar reclame neadecvate, să ne asigurăm că platforma are
partea GDPR (de protecție a datelor), să verificăm dacă este nevoie de crearea unui cont
sau nu pentru a accesa platforma;
În concluzie, resursele educaționale deschise reprezintă o sursă de învățare nu doar
pentru elevi, ci și pentru profesori. Acestea oferă acces facil la programe și material și ne
asigură o modalitate mai rapidă de a ne conecta unii cu alții. RED oferă posibilitatea
cadrelor didactice de a crea și de a colabora la realizarea de material de care oricine se
poate folosi sip e care le poate distribui. Elevii sunt cei care se bucură de calitatea sporită
și de flexibilitatea resurselor educaționale, căci au posibilitatea de a aplica cunoștințele
dobândite, într-un context mai larg. Așadar, RED reprezintă reale provocări și oportunități
pentru ambii subiecți ai procesului de învățământ, prezentând lecții interactive, atractive
și inovatoare.

5
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și