Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT “IMI-NOVA”

CATEDRA BUSINESS SI ADMINISTRARE

REFERAT

LA DISCIPLINA ” ECONOMIA SI GESTIUNEA INTERPRINDERILOR”

LUCRU INDIVIDUAL, MASTERAT

TEMA”CHELTUIELI SI VENITURI ALE


INTERPRINDERII.COSTUL.PROFITUL SI RENATABILITATEA”

ELABORAT:CROITOR LILIANA

SPECIALITATEA:ADMINISTRAREA AFACERILOR

VERIFICAT:DR.,CONF.UNIV. VALENTINA FETINIUC

CHISINAU - 2022
CHELTUIELI SI VENITURI ALE
INTERPRINDERII.COSTUL.PROFITUL SI RENTABILITATEA.

COSTUL-
Este indicator de referinta a efecientei. Are o deosebita importanta pentru interprindere, reflecta toate
cheltuielile suportate pentru obtinerea unor venituri.

CARACTERISTICELE COSTULUI:
-este o informatie pentru calcularea indicatorilor economico-financiari a interprinderii

-sta la baza determinarii nivelului productiei si a pretului de vinzare

-asigura informatii privind identificarea actiunilor necesare efecientizarii activitatii interprinderii

-este element de informare pentru conducerea interprinderiisi sta la baza fundamentarii unor decizii
privind evolutia organizatiei.

Nu trebuie confundat costul de productie cu pretul. Pretul este summa de bani pe care noi o platim la
achizitia unui produs.

Costul de productie este consumul total (in bani) a factorilor de productie, folosite pentru obtinerea
unei cantitati determinate de bunuri si servicii.

Pentru a obtine un produs/ srviciu producatorul consuma mai multi factori.

Pentru fiecare factor producatorul cheltuie o summa de bani . Deci consumul de factori il costa. El
trebuie sa consume materii prime , combustibil, capital fix, forta de munca.

Costul se exprima in bani.

COST=COST DE PRODUCTIE=CHELTUIELI DE PRODUCTIE


Pretul de cost este valoarea integrala a rentei, salariului si profitului care trebuie platite pentru ca
aceasta marfa sa ajunga pe piata.

PRETUL DE COST= VALOAREA MARFII


VALOAREA MARFII=CHELTUIELI MATERIALE DE PRODUCTIE+ CHELTUIELI SALARIALE+ PROFITUL LA UN
PRODUS.: M=C+S+PR.

CHELTUIELILE INTERPRINDERII
-sunt diminuari ale beneficiilor economice inregistrate in perioada de gestiune sub forma de iesiri,
reduceri ale valorii activelor sau de cresteri ale datoriilor care contribuie la diminuari ale capitalului
propriu(rezultatului financiar),altele decat cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor.
Nivelul,dinamica si structura cheltuielilor reflecta activitatea interprinderii pe linia folosirii eficiente a
resurselor de care dispun. Iar reducerea cheltuielilor trebuie sa fie un obiectiv principal pentru
interprindere ,in vederea sporirii eficientei intregii activitati desfasurate .

CLASSIFICAREA CHELTUIELILOR
I. Dupa natura lor:

1) cheltuielile de exploatare (Ce)

2) Cheltuieli financiare(Cf)

3) Cheltuieli extraordinare(Cex)

Ct= Ce+ Cf+ Cex

Ce- cheltuieli cu materiile prime , materiale consumabile, cheltuieli de energie si apa , costul marfurilor
vindute, cheltuieli cu impozitele, taxele, cheltuieli cu personalul.

Cf-dobanzi aferente creditelor contractate, pierderile din vanzarea valorilor mobiliare de plasament,
ajustarea valorii imobilizarilor financiare.

Cex-acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea curenta a interprinderii.

II. Dupa corelatia cu evolutia volumului de activitate:

1) cheltuieli variabile

2) Cheltuieli fixe

Cheltuieli variabile-sunt dependente de evolutia volumului de activitate, modificandu-se in acelasi sens


cu acesta : cheltuieli cu materia prima directa, cheltuieli cu salariile muncitorilor direct productivi,
cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor. Pe unitatea de produs acestea au caracter relativ
constant.

Cheltuieli fixe-depind de volumul de activitate, avand caracter constant:cheltuieli cu amortizarea,


cheltuieli cu conducerea si administratia interprinderii, chiriile platite. Nivelul lor este dependent de
capacitatea de productie, de structura acesteia, nemodificandu-se pe termen scurt, in timp ce pe
unitatea de produs evoluiaza invers fata de evolutia volumului de activitate.

Tipuri de cheltuieli:

1) Cheltuieli operationale

2) Cheltuieli ale activitatilor

3) Cheltuieli privind impozitul

CHELTUIELI OPERATIONALE- costul vanzarilor; cheltuieli de distribuire; cheltuieli administrative; alte


cheltuieli
CHELTUIELI ALE ACTIVITATILOR-cheltuieli cu active imobilizate; cheltuieli financiare; cheltuieli
exceptionale(calamitati)

CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUl pe venit in dependenta de cota impozitului pe venit.

VENITURILE INTERPRINDERII
Activitatea economica a interprinderii se finalizeaza in efecte utile concretizate intr-o serie de bunuri si
servicii apte sa satisfaca nevoia sociala dupa schimbul prin moneda.Efectul util al activitatii agentului
economic este egal cu diferenta dintre veniturile si cheltuielile banesti dintr-o anumita perioada.

VENITUL -este un rezultat in procesul activitatii a interprinderii prin majorarea activelor sau diminuarea
datoriilor care conduc la cresterea capitalului propriu.

Veniturile totale se compun din: veniturile brute ce rezulta din vanzarea si incasarea productiei si
veniturile realizate din alte activitati.

VENITURILE sunt compuse din:

-venituri din activitatea operationale, din vanzari de productie finite, marfuri,servicii prestate, lucrari
executate si alte activitati precum si din productia aflata in stok, din subventii de exploatare si orice alte
venituri

-venituri financiare din participatii, titluri de plasament, actiuni, diferente de curs valutar, dobanzi,
creante imobilizate.

-venituri exceptionale-din operatiunea de gestiune(despagubiri si penalitati), operatiuni de capital(din


cedarea activelor subventii pentru investitii)

PROFITUL INTERPRINDERII
Reprezinta rezultatul pozitiv al agentului economic si se clasifica in:

1) profit pana la impozitare

2) Profit brut

3) Profit net

PROFITUL BRUT=PRET DE VANZARE-TVA- COSTUL PRODUCTIEI


Profitul si rata profitului reflecta capacitatea interprinderii de a produce profit net peste cheltuielile
efectuate.
Profitul unui agent economic este format din profit normal(ordinar), iar in unele cazuri din supraprofit
sau profit de monopol.

Profitul normal(ordinar) este acel care e realizat in conditiile de concurenta. In cazul lipsei de
concurenta unele interprinderi obtin supraprofit(profit suplimentar), ceea ce nu reflecta real situatia
economico-financiara a interprinderii.

FUNCTIILE PROFIRTULUI:
1) este un indicator de apreciere a eficientei activitatii economice ;

2) Este un mijloc de cointeresare a agentilor economici;

3) Este un instrument de control asupra modului de realizare ,de repartizare si de impunere fiscala;

4) Stimuleaza initiativa si acceptarea riscului din partea celora care au scop-obtinerea unui profit;

5) Stimuleaza agentii economici in realizarea productiei ,imbunatatirea calitatii si diversificarea


sortimentului.

CAILE DE SPORIRE A PROFITULUI:


1) Reducerea costului productiei fara a afecta calitatea productiei;

2) Coordonarea nivelului pretului de vinzare (creste pretul de vinzare -creste profitul -creste volumul
productiei );

3) Cresterea volumului productiei vandute si a sreviciilor prestate;

4) Imbunatatirea calitatii productiei si serviciilor.

Cu cat profitul este mai mare cu atat este mai ridicat nivelul rentabilitatii.

RENTABILITATEA.
_este indicator de baza al eficientei ingterprinderii.

-este capacitatea unui agent economic de a obtine profit si reprezinta diferenta dintre incasarile
obtinute si cheltuielile de fabricatie , desfacere si comercializare ;

-nivelul rentabilitatii depinde de activitatea interna a agentilor economici ,de relatiile cu mediul extern
si de atitudinea de a se adapta la cerintele pietei.

Rentabilitatea poate fi:

-apreciata sub aspect absolut;

-apreciata sub aspect relativ;

Rentabilitatea se masoara:
-prin raportul dintre rezultate obtinute si mijloace utilizate pentru obtinerea rezultatelor;

-rezultatele pot fi reflectate :

Contabil

Economic

Financiar

PRAGUL RENTABILITATII:
1. Momentul cand veniturile din vinzari sunt egale cu costurile acestora si profitul este egal cu zero.
Vinzarile inregistrate dupa acest moment pina la un anumit nivel de capacitate vor produce profit , mai
jos de acest nivel vor fi pirderi .

2. Se determina in cazurile cand este necesar de efectuat o planificare a activitatii

3. Se determina in dependenta de consumurile constante si nivelul vinzarilor

4. Este acel punct in care veniturile obtinute sunt egale cu cheltuielile efectuate ,adica profitul este zero.
s

S-ar putea să vă placă și