Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 19.12.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Școala Gimnazială nr.4, Borșa, Grădinița Birț cu P.N
EDUCATOARE: Horj Roxana-Garofița
GRUPĂ: MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”UITE VINE MOŞ CRĂCIUN!”
TEMA ACTIVITĂŢII : ”ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare si verificare de cunoștințe și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

ACTIVITĂṬI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Rutine: Primirea copiilor, micul dejun ( deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineață: „Darurile Moșului”-( discuții – metoda brainstorming )
Tranziții: „Bună dimineața spiriduși”, „După ce ne-am adunat”, „La centre noi plecăm”,
“Suntem spiridușii”, „Deschideți ușa”, „Moș Crăciun cu plete dalbe” „Bat din palme”

JOCURI SI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE: (ALA)


Artă: „Jetoanele moșului”- colorare, ”Decorațiuni pentru moșul” – mototolire, „Globuri fermecate”
- pictură
Știință: „Alege și grupează” - sortare jetoane
Joc de masă: ”Drumul spiridușului” – labirint
Joc de mișcare: „Globurile jucăușe”

ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:


Domeniul Limbă si Comunicare (DLC): Educarea limbajului –joc didactic „ Eu spun una, tu
spui multe”
Domeniul Om și Societate (DOS) Activitate practică -”Podoabe pentru bradul lui Moș
Crăciun” –decupare, aplicație

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


C. Capacități și atitudini în învățare;
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;
E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂṬII


INTEGRATE:
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
C.3.1. Manifestă creativitate in activități diverse.

1
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico- plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestirii creative.
D.2.1. Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi curiozități, acțiuni,
emoții proprii (comunicarea expresivă)
D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
E.2.4. Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

SCOP : Stimularea curiozității, a interesului si a respectului legate de obiceiurile si tradițiile


sărbătorilor de Crăciun; Consolidarea deprinderii de a se exprima in propoziții corecte, distingerea
singularul de pluralul substantivelor, educarea răbdării si a spiritului de ordine;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. să execute cu sprijin/fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale de învățare: jetoanele
moșului obținute prin colorare, decorațiunile pentru moșul obținute prin mototolire, globurile fermecate
obținute prin pictură, sortarea jetoanelor , labirintul.

O2. să denumească obiectele utilizând jetoanele puse la dispoziție, să distingă singularul de pluralul
substantivelor, transformând singularul de plural și invers;
O3. să formuleze propoziții simple și dezvoltate folosind corect singularul și pluralul substantivelor;
O4. să participe activ la joc, răspunzând activ la ghicitori și aprobând răspunsurile corecte;
O5.să utilizeze materialele puse la dispoziție realizând podoabe pentru brad prin decupare după contur
și să aplice hârtia mototolită respectând indicațiile primite;
O6. să lucreze îngrijit ducând lucrarea la bun sfârșit;

STRATEGII DIDACTICE :
METODE ṢI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul,
descoperirea, munca în grup, metoda ”Turul galeriei”, metoda ”Brainstorming”, metoda ”Diamant”,
mâna oarbă;

Materiale didactice : jucării, imagini cu unul sau mai multe obiecte, creioane colorate, spiridușul
Moșului, hârtie creponată, pastă de lipit, carton, cărți și planșe specifice anotimpului iarna, clopoțel,
polistiren, tablă magnetică, scrisoarea de la Moș Crăciun, brad, foarfece .

FORME DE ORGANIZARE A COPIILOR: frontal, pe grupe și individual


DURATA: o zi
EVALUARE: Ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe comportamente, pe parcursul
activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:
-corectitudinea răspunsurilor verbale oferite de copii la în cadrul jocul didactic și a celorlalte activități
desfășurate pe întreaga zi;
- calitatea și acuratețea produselor activității:( podoabele pentru bradul lui Moș Crăciun, jetoanele
moșului, decorațiunile pentru moșul și globurile fermecate de la centrul Artă, aspectele de motricitate
fină de la centrul Știință);
-corectitudinea executării mișcărilor in timpul jocurilor de mișcare , a rutinelor, tranzițiilor;
- gradul de implicare in activitate și comportamentul copiilor pe toată desfășurarea acesteia.

2
BIBLIOGRAFIE:

▪ Curriculum pentru educație timpurie –M.E.N. București, 2019;


▪ Tătaru, L., L., Glava, A., Chiș, O. - ,,Piramida cunoașterii- repere metodice în aplicarea
curriculumului preșcolar”, Ed. Diamant 2014
▪ Ana, A., Cioflica, S., M. - ,,Jocuri didactice pentru educarea limbajului – îndrumar metodic”, Ed.
Tehno-Art București , 2004;
▪ Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -,,Laborator preșcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I , INTEGRAL
București (2001)
▪ Mitu, F., Antonovici, Ș.- ,,Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar,, ,
ediția a II-a, revizuită, Editura Humanitas Educațional, București, 2005.

3
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață, Copiii sunt așezați pe scăunele în semicerc.


Tranziție: ”Bună dimineața spiriduși!
Veseli și jucăuși
Dimineața a sosit
Noi cu toții am venit
A început o nouă zi
Harnici și jucăuși vom fi”.

Salutul se realizează cu ajutorul apelativelor stimulative pentru copii, cu trimitere la tema


săptămânii. Educatoarea propune copiilor să se salute folosind tehnica ”comunicării rotative”,
imaginându-și că sunt niște spiriduși, folosind formula:
- ”Bună- dimineața spiridușilor harnici!”
- ”Bună-dimineața, eu sunt vesel!”
- ”Bună-dimineața, eu sunt harnic!”
- ”Bună-dimineața, eu sunt jucăuș!”
- ”Bună-dimineața, eu sunt voinic!”
- ”Bună-dimineața, eu sunt frumos!”…

Se vor utiliza formule de salut specifice, cât mai distractive și mobilizatoare.


Tranziție: ”După ce ne-am adunat,
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit,
Oare cine azi la grădinița n-a venit?”
După ce s-au salutat, copiii așază pe brad globurile cu pozele lor, iar unul dintre copii le
numără, stabilind astfel numărul de copii prezenți.
Se prezintă calendarul naturii .
Tranziție: ”Data, ziua, luna, anul
Anotimpul ni-l arată,
Calendarul naturii
Să îl completăm îndată.”
Se completează calendarul naturii cu ajutorul copiilor, începând cu ce zi a fost ieri, azi și
mâine, în ce dată suntem, luna, anul, în ce anotimp suntem, cum este vremea azi și cum am venit
îmbrăcați azi la grădiniță.

Împărtășirea cu ceilalți. Educatoarea va iniția o discuție despre tema studiată în această


săptămână prin metoda brainstorming .
Educatoarea întreabă copiii dacă doresc să primească cadouri de la Moș Crăciun. Cine cred ei că-l
ajută pe Moș Crăciun să confecționeze și să împartă cadouri. Ce doresc să primească.

Noutatea zilei este scrisoarea lui Moș Crăciun (Anexa 1).

4
Tranziție: ”La centre noi plecăm
Pe Moșul așteptăm
Frumos o să lucrăm.”

Educatoarea le prezintă copiilor centrele de interes deschise și sarcinile de lucru. Se va lucra la


centrele:
La centrul Artă, copii vor avea de pictat globuri din polistiren, de colorat getoane cu două
elemente de aceleș fel și de mototolit hârtie creponată de diferite culori.
La centrul Joc de masă, copii vor avea de găsi drumul spiridușului la Moș crăciun.
La centrul Științe, copii vor avea de ales din mulțimea de jetoane, doar jetoanele care sunt
specifice anotimpului iarna.

Prin tranziție: „Deschide ușa” se face trecerea la activitatea pe DOMENIUL LIMBĂ ȘI


COMUNICARE.
Copii se așează pe scăunele în semicerc și în fața lor fiind două măsuțe cu jetoane. Prezint copiilor
jocul pe care o să-l jucăm, precizând titlul „ Eu spun una, tu spui multe”.
O să le explic copiilor cum o să ne jucăm azi prin:
SARCINA DIDACTICĂ:
Denumirea corectă a jetonului cu una sau mai multe obiecte și exprimarea corectă a
singularului și pluralului, includerea cuvintelor care le denumesc în propoziții corecte, realizând
acordul între părțile de vorbire.
REGULI DE JOC:
Copilul chemat alege un jeton de pe prima măsuță, denumește imaginea, alcătuiește o
propoziție și nominalizează un alt copil care să vină să găsească imaginea corespunzătoare pentru
forma de plural, să o denumească și să alcătuiască o propoziție cu acest cuvânt.
ELEMENTE DE JOC:
Surpriza, aplauze, recompense, poezii ritmizate, căciuli roșii și verzi, plic, clopoțel
Explicarea jocului:
Se vor explica regulile jocului și modul de desfășurare. Pentru a se asigura o înțelegere clară a
jocului, se va utiliza atât metoda explicației cât și cea a demonstrației. Cu ajutorul explicației se
vor sublinia clar regulile jocului și sarcina didactică pe care o au copiii de îndeplinit.
Vor fi așezate jetoane pe două măsuțe. Pe una, pentru singularul substantivelor, pe cealaltă
pentru pluralul substantivelor. Copiii vor fi împărțiți în două echipe în număr egal prin metoda
”mâna oarbă”: echipa spiridușilor verzi și echipa spiridușilor roșii. Un copil din prima echipă va
alege un jeton de pe prima masă, denumește imaginea, alcătuiește o propoziție cu acest cuvânt și
numește un coleg din cealaltă echipă care să vină să găsească pluralul imaginii (mai multe) de pe a
doua masă. Colegul care găsește jetonul îl denumește și alcătuiește o propoziție cu acest cuvânt.
Executarea jocului demonstrativ de către educatoare:
Se execută jocul demonstrativ pentru asigurarea înțelegerii lui.
Educatoarea ia un jeton îl denumește și formulează o propoziție cu acest cuvânt. Numește un
copil care să găsească pluralul imaginii și să alcătuiască o propoziție cu acest cuvânt.
Executarea jocului de probă:
Se execută jocul de probă de către copii, se fac observații și precizări suplimentare. Se
precizează criteriile de reușită.

5
Jocul propriu-zis:

VARIANTA I –JOC DIDACTIC


Se execută jocul de către copii. Un copil va alege un jeton ( ales la centrul Știință ) de pe prima
masă, denumește imaginea, alcătuiește o propoziție cu acest cuvânt și numește un coleg din
cealaltă echipă care să vină să găsească pluralul imaginii (mai multe, colorat la centrul Artă) de pe
a doua masă. Acest copil denumește imaginea și alcătuiește o propoziție .
Se execută jocul astfel până când se epuizează jetoanele. Fiecare răspuns corect va fi recompensat.
VARIANTA A II-A –JOC DIDACTIC
Spiridușul a mai pregătit o surpriză, un brad pe a cărui crengi sunt așezate imagini în perechi pentru
singular și plural. Copiii pun mâna la ochi, iar educatoarea ascunde o imagine. La semnalul clopoțelului
copii o sa deschidă ochii și vor observa ce imagine lipsește. Copiii vor alcătui propoziții cu substantivul
din imaginea care lipsește (singular sau plural). Toate răspunsurile copiilor sunt recompensate cu
aplauze și aprecieri verbale din partea educatoarei.

VARIANTA A III-A- JOC DIDACTIC


Se prezintă un minitablou pe care educatoarea îl citește inversând singularul cu pluralul sau
invers. Cere copiilor să corecteze greșelile. ”Păcăleli”.
Este iarna, cad __________________.
Îl așteptăm pe Moș Crăciun să vină cu ____________trasă de________________.
Copiii cuminți primesc multe ______________ sub __________________ .

Textul se va așeza pe panou iar copiii care corectează greșeala așază imaginea în funcție de
singularul sau pluralul substantivelor.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate prin aplauze.

Educatoarea apreciază modul în care s-a desfășurat jocul didactic și le propune copiilor să
pregătească podoabe pentru bradul lui Moș Crăciun.
Prin Tranziție: Suntem spiriduși
Isteți și jucăuși
Mergem să muncim
Să ne înveselim.
Se face trecerea la activitatea pe DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE.

Domeniul Om și Societate – activitate practică ”Podoabe pentru bradul lui Moș Crăciun” –
decuparea și lipirea se va desfășura la centrul Artă, astfel anunț copii că astăzi vor decupa după contur,
o să lipească biluțele de hârtie creponată pe care au mototolit-o și o echipă o să aibă jetoane cu un
obiect iar cealaltă cu mai multe obiecte. ( Anunțarea temei).
Prezint copiilor materialele pregătite „ Ce materiale avem pe masă?” jetoane cu globuri și clopoței,
lipici, foarfece, hârtie creponată, șervețel umed. ( Intuirea materialului)
„Copii o să vă împărțiți în două echipe- spiridușii verzi și spiridușii roșii după cum ați fost
împărțiți la varianta I a jocului didactic. Dragi mei, pentru realizarea decorațiunilor vom proceda astfel:
vom lua un jeton o să decupăm după contur și apoi o să lipim biluțele până umplem toată suprafață
acesteia.” (Prezentarea modelului educatoarei). „Pentru a decupa și lipi mai ușor și mai repede
aceste decorațiuni, ne vom juca puțin cu degetele și palmele : închidem și deschidem pumnișori, rotim
pumnișori așa cum își rotește lebăda gâtul, afară plouă și vara tună, cântăm la pian, morișca în față și în
spate, ne spălăm pe mânuțe”.( exerciții de încălzire a mușchilor mâinii). Astfel, copii împreună cu

6
educatoarea vor realiza tema propusă „ Podoabe pentru bradul lui Moș Crăciun”. (executarea temei de
către copii)
Educatoarea intervine dacă este necesar, ajutând copiii sau oferind indicații suplimentare.
La final copiii sunt apreciați pentru lucrare și pentru efortul și priceperea de care au dat dovadă.
După finalizarea lucrărilor se pun pe bradul Moșului și se face evaluare prin metoda ”Turul galeriei”.
(Evaluarea)
Copiii se spală pe mâini și se reîntorc în grupă cântând cântecul ”Moș Crăciun cu plete dalbe”.

VARIANTA A IV-A- JOC DIDACTIC

Se va realiza prin metoda ”Diamant”. Spiridușul a mai pregătit o surpriză, câteva ghicitori pe
care educatoarea le va spune copiilor, iar aceștia vor găsi răspunsurile la ghicitori prin o parte din
jetoanele realizate în cadrul activității practice și vor completa diamantul.

Iarna

Căciulă Fular

Brazii Globuri Clopoței

Reni Cadouri

Moş

Iarna: ”Cine vine cu steluțe,


Albe-n frunte de la munte?”

Căciulă: ”Călduroasă e și bună


Părul sub ea se adună”.

Fular: ”Este lung și călduros


Gâtului e de folos,
Vara este de prisos”.

Brazii: ”Iarna-n frig, vara în soare,


Neschimbați sunt la culoare!
Iar în zi de sărbătoare
Sunt gătiți și-i mândrii-s tare!”

Globuri: ”În brăduț sunt așezate,


Vesele și colorate!”

Clopoței: ”Sună veseli și zglobii,


7
Peste dealuri, peste văi,
Zurgălăi sau …….”

Reni: ”Moșul vine negreșit


Sania a pregătit
Darurile sunt în ea
Trasa e de cineva……”

Cadouri: ”Sub brad sunt așezate,


Împachetate toate
Și de copii mult așteptate.”

Moș: ”Vine-n fiecare iarnă,


De Crăciun la toți copiii,
Să aducă bucurii,
Cine oare va veni?”

Răspunsurile corecte vor fi recompensate.

Cu ajutor Tranziție: „ BAT DIN PALME” se face trecerea de la activități la ALA II. Acestă
tranziție va reprezenta și momentul de mișcare al zilei. Jocul se va desfășura astfel: copiii vor fi
împărțiți în două echipe ”spiridușii verzi” și ”spiridușii roșii” vor parcurge o ștafetă cu un glob
(”Globul” –realizat la Centrul Artă) într-o lingură ocolind câteva obstacole. Câștigă echipa care
ajunge cel mai repede cu globul așezat în brad.

La finalul activității se vor formula aprecieri colective și individuale, se fixează titlul jocului ”Eu
spun una, tu spui multe!” și cu privire la prestația și la implicarea copiilor în activitatea practică și pe
centre, acordându-le recompense.

8
Anexa 1.
Dragi copii,

Mă numesc MOŞ CRĂCIUN și sunt bucuros să vă transmit


câteva gânduri bune.
Din păcate nu am putut veni azi la activitatea voastră deoarece
sunt foarte ocupat cu pregătirea cadourilor de Crăciun, dar v-am
trimis un spiriduș, ajutorul meu, un brad și cadouri pe care să le
folosiți în activitatea voastră de azi.
Vă îmbrățișez cu drag și abia aștept să ne întâlnim la
serbarea de Crăciun!

MOŞ CRĂCIUN

9
Ajută-l pe spiriduș să ajungă la
Moș Crăciun

10
11

S-ar putea să vă placă și