Sunteți pe pagina 1din 101

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Anotimpurile - Antologie de poezii - 2011

Anotimpurile

- Antologie de poezii -

2011

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

Anotimpurile – Antologie de poezii

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

ANOTIMPURILE

- Antologie de poezii -

2010

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Str. George Bariţiu, nr. 5/7 550178 Sibiu/România

Tel: +40 269 210551 Fax: +40 269 215775 Internet: www.bjastrasibiu.ro E-mail.: bjastrasibiu@yahoo.com

Director: Onuc Nemeş-Vintilă Realizator: Ana Coca Editor, grafică copertă: Ioana Butnaru

Ilustraţiile sunt realizate de copii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Sibiu, coordonaţi de prof. Maria Elena Crişan.

Lucrare realizată la Tipografia Bibliotecii ASTRA Tiraj: 35 exemplare

Dragi prieteni,

Copilăria este un teren de joacă unde uimirea, iubirea, bucuria şi sensul lucrurilor sunt pentru totdeauna săpate adânc în inimile şi minţile copiilor. Copilul trăieşte în lumina fericită a jocului, a cărţii, spiriduş ce preface zilele în sărbătoare şi viaţa în minune. Dragi copii, am pregătit special pentru voi o antologie de poezii având ca temă anotimpurile! Sper ca prin intermediul acestei lucrări să reuşiţi să cunoaşteţi tainica lume a poeziei. Dacă privim cu atenţie în jurul nostru putem spune că anotimpurile cuprind numai poezie: ciripitul păsărelelor, florile ce îşi arată petalele în soare, ghiocelul cel vesel care ne anunţă că iarna a luat sfârşit.Vara, anotimpul care te face să te bucuri de atingerea razelor de soare, valurile mării care îţi mângâie picioarele, toamna cea roditoare care te face să guşti din mireasma plăcută a legumelor şi fructelor.Iarna, anotimpul alb care îşi aşterne peste Pământ mantia sa. Bucuria a tot ce ne încojoară este într-adevăr poezie. Haideţi cu mine, să călătorim împreună, ca într-un vis, în lumea minunată a poeziei!

Cu drag,

Ana Coca,

bibliotecar

PRIMĂVARA

PRIM Ă VARA

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Horia Robeanu

VÂNTUL

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Horia Robeanu VÂNTUL Vântul a venit ş i azi

Vântul a venit şi azi tot ca ieri, tot dinspre brazi. A trecut peste grădină cu o boare de răşină şi s-a dus aşa, haihui, fără grija nimănui. E un vânt micuţ, călduţ,

9

Anotimpurile – antologie de poezii

care trage un căruţ cu miresme din câmpie. În văzduh e cale largă şi el toată ziua aleargă când e aici, când în zăvoi, ba-i la noi, ba nu-i la noi, şi iar vine înapoi. Uite aşa o ţine-ntr-una toată luna, apoi pleacă şi se duce, Cine urma să-i apuce? Cine ştie drumul lui? Cine poate prinde vântul ce cutreieră pământul? Când să crezi că e pe-aproape e în munţi sau e pe ape . Peste tot şi nicăieri! Azi a fost? Ba, a fost ieri!

10

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Horia Robeanu

SOARELE

Soarele-a intrat în casă şi s-a aşezat la masă, i-a pus mama de mâncare, cum ne dă la fiecare, dar neastâmpărat cum este a ieşit fără de veste.

neastâmp ă rat cum este a ie ş it f ă r ă de veste. Ca

Ca un ied în bătătură alerga de colo-ncoace, ba-n pătule, ba în şură, c-avea poftă să se joace.

11

Anotimpurile – antologie de poezii

Apoi l-a luat pe tata şi s-a dus cu el de mână ca s-aştepte în ţărână până pâinea o fi gata. Or să facă treaba bună dacă-or merge împreună.

Ion Dumbravă ANOTIMP DE PRIMĂVARĂ

Tot privind în calendar văd că-i primăvară iar şi-şi pun pălăriile prin văi păpădiile. Pe sub streşini cuiburi mici s-au umplut cu rândunici iar sub streaşină, la noi, supărat un vrăbioi îşi tot ceartă vrăbiuţa ce se dă pe o crenguţă huţa tocmai când e atâta zor şi de lucru- n cuibul lor.

12

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Iar pe malul b ă l ţ ii, h

Iar pe malul bălţii, hăt, îmbrăcate ca-n omăt, două berze şi-un bărzoi s-au pornit pe tărăboi şi tot toacă şi tot toacă liniştea lângă băltoacă, ba pe rând, ba în trei băgând spaima în brotăcei.

13

Anotimpurile – antologie de poezii

Elena Ene

PRIMĂVARA

Într-o dimineaţă vie, Pe un fir de păpădie, A urcat un cărăbuş Cu mustăţi muiate-n tuş Şi striga în gura mare Primăverii salutare. Buburuza, cam mofluză, Cocoţată stă pe-o frunză Şi e tare îmbufnată Că pe aripi e pictată. Nu ştiu cin, s-a supărat, Puncte negre i-a lăsat. Pe o creangă de cais Parcă s-a trezit un vis Fluturaşul albior, Cu trupşorul de fuior Şi cu aripi ca de coală Albă! Parcă e din ceară. Cinteza a prins şi ea Glas duios ca nimenea.

14

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Ciripeşte de cu zor Să anunţe tuturor Că în crângul înverzit Primăvara a

ţ e tuturor C ă în crângul înverzit Prim ă vara a sosit. Ş i cu

sosit. Şi cu toţi într-un cor Blând şi cald, îmbietor Zumzăie de dimineaţă Prin noianul de verdeaţă, Ca să spună fiecare Primăverii salutare!

15

Anotimpurile – antologie de poezii

Stelian Filip FLUTURAŞUL

– antologie de poezii Stelian Filip FLUTURA Ş UL Scuturând din aripioare Fo ş net cald,

Scuturând din aripioare Foşnet cald, de catifea, A venit în curtea mea Fluturaş din lumea mare. Şi-n grădina de arnici

S-a culcat pe-un pat de floare, Întinzând frumos la soare Două evantaie mici.

16

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Stelian Filip

MUNTELE

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Stelian Filip MUNTELE Ochii t ă i, feti ţă

Ochii tăi, fetiţă, spune, Vor să vadă o minune? Vezi, afară, Lângă scară, Nu era nimic aseară, Iar acuma, uite, este

O frântură de poveste

Vrei să afli în ce chip, Din pământ şi din nisip,

17

Anotimpurile – antologie de poezii

A crescut în bătătură Muntele-n miniatură? Au lucrat azi-noapte aici Milioane de furnici!

versuri populare VARĂ, VARĂ, PRIMĂVARĂ

furnici! versuri populare VAR Ă , VAR Ă , PRIM Ă VAR Ă Var ă ,

Vară, vară, primăvară Ia zăpada de pe-afară, De pe-afară, de pe coastă

18

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Şi bruma de pe fereastră, Să răsară florile, Florile ca zorile, Să împle costişele Şi toate vâlcelele.

Otilia Cazimir BABA DOCHIA

Toată noaptea au lătrat Câinii de la jitărie, De gândeai că-i lupu-n sat. Ce să fie?

Ce să fie? Ia, o babă cu cojoc A 'mas noaptea, fără foc, În desiş uscat de soc! Acum vine pe-ndelete

19

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii C ă i-e drumul f ă r ă grab ă -

Că i-e drumul fără grabă - Şi drept singură podoabă Are în plete Un scaiete. Şi de dus dintr-un ponor, Poartă fetelor solie, Că le aduce mărţişor Un bănuţ de păpădie!

20

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

MÂTIŞORII

A ieşit răchita-n drum. Ce-o mai fi şi asta oare, Că-i din cap până-n picioare Numai motocei de scrum? Cu mlădiţele plecate, Stă pe loc şi se socoate,

-i din cap pân ă -n picioare Numai motocei de scrum? Cu ml ă di ţ

21

Anotimpurile – antologie de poezii

S-ar întoarce, nu mai poate!

S-ar ascunde, N-are unde! I-e ruşine de copii, Că din muguri aurii

I-au ieşit în loc de flori ţişori!

Chira Teodora

ALBINUŢA

Sunt Albina harnică, Cea la suflet darnică. Multă miere pregătesc,

Viaţa să v-o îndulcesc. De mine ştiu că vă feriţi, De acul meu voi vă păziţi.

22

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu S ă n-ave ţ i pe mine ur ă

Să n-aveţi pe mine ură,

Vă fac doar

acupunctură!

UN MIELUŢ CU ZURGĂLAI

Uite un miel cu zurgălăi Ăsta e mieluţul tău Stă stângaci şi mititel,

23

Anotimpurile – antologie de poezii

Cu privirile prostuţe, Cu picioarele grosuţe Şi prea-nalte pentru el. Brumăriu de astrahan, A sărit de pe tăpşan Şi deodată a behăit Subţirel şi răguşit!

Brum ă riu de astrahan, A s ă rit de pe t ă p ş an

24

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

- Pentru ce te-ai speriat? Râde-ncetişor măicuţa, - Hai să-i dregem muzicuţa, Nu vezi că i s-a stricat?

Teofil Dumbrăveanu VINE SOARELE

c ă i s-a stricat? Teofil Dumbr ă veanu VINE SOARELE Vine soarele-n gr ă din

Vine soarele-n grădină, Risipind prin meri lumină. Merii floarea şi-o apleacă Lăsând soarele să treacă. Dintre ramuri,

25

Anotimpurile – antologie de poezii

Până la geamuri Şi de aceea prin perdele, Joacă raze pe podele.

Iar cu razele ce joacă, Intră zumzet de prisacă Şi întreabă – Cum? Vai, cum Mai puteţi dormi acum?

Lucia Munteanu PRIMĂVARA

Când cerul râde printre nori În blândul răsărit de soare, Iar din apus sosesc cocori Şi alte păsări călătoare,

Când albii ghiocei pe rând Sfioşi se-nalţă în lumină, E sărbătoare pe pământ Şi primăvara o să vină

26

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Toma A. PRIM Ă VARA Iarna rece a plecat,

Toma A.

PRIMĂVARA

Iarna rece a plecat, La năsuc m-am desgheţat, Hai, să vezi.

Prin livezi Iarbă verde, nu zăpezi!

27

Anotimpurile – antologie de poezii

Păsărici, prin pomi, cirip, Să le numeri nu e chip. Rândunici, Mierle mici, Cântă şi un cuc pe-aici. Ah, în iarbă, un ghiocel! Vai, să nu-l papi, mieluşel! Miel-mieluţ, Alb, micuţ, Lasă-mi floarea, fii drăguţ!

un ghiocel! Vai, s ă nu-l papi, mielu ş el! Miel-mielu ţ , Alb, micu ţ

28

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

SUNĂ, GHIOCEL

Sună, ghiocel,

Sună,clopoţel,

SUN Ă , GHIOCEL Sun ă , ghiocel, Sun ă ,clopo ţ el, Bim-bam, sun ă

Bim-bam, sună,sună, Bim-bam, vestea bună, Că se-ntoarece-n ţară iară Draga, buna Primăvară. Bim-bam-bim, Sună ca să ştim! Va fi iarăşi iarba verde,

29

Anotimpurile – antologie de poezii

Soare cald să ne dezmierde, Păsărele prin grădini Fluturi, trandafiri şi crini, Pomi în floare, ramuri grele Cu cireşe drăgănele, Bobocei şi mieluşei,

Râs şi tumbe, joc cât vrei

Daniela Crăsnaru RAMURĂ CU MÂŢIŞORI

Cineva de catifea Sau ceva de galben puf Luminând în alb văzduh? Bumbişori de la corniţe Sau lăbuţe cu perniţe? Ce zic degetele tale Când le mângâie agale?

Ce crezi tu că pot să fie? Ciucuri de la tichie, Năsturaşi gălbui or fi

30

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Sau boboci de raţă vii Mult mai mici decât se poate. Spune-mi din acestea toate

Mult mai mici decât se poate. Spune-mi din acestea toate Adev ă rul care este? (Adev

Adevărul care este? (Adevăr dar nu poveste)! Ştiu- şopteşte- acum guriţa. Ştim, râd cei doi ochişori Ăsta-i semnul primăverii- Ramură cu mâţişori.

31

Anotimpurile – antologie de poezii

Elia David GHIOCEL CU NASU-N VÂNT

Prima floare răsărită pe un petec de pământ, mic şi obraznic, ghiocelul sta mereu cu nasu-n vânt. Singurel cât ţine ziua,

tot îl mai treceau sudori c-ar putea să dea cu ochii, cum, necum, de alte flori.

Nu avea ca să se ştie , nevoie de companie! Mai degrabă-n cap să-i cadă, reci ca el flori de zăpadă! Vreţi să ştiţi ce s-a-ntâmplat? Ghicelul fu-ngropat, după doar o zi de viaţă, într-un mic sicriu de gheaţă.

32

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Mai târziu, e-adev ă rat, soarele l-a înviat, dar,

Mai târziu, e-adevărat, soarele l-a înviat, dar, de atunci , parcă de frica, ochii nici nu-i mai ridica Unii spun că, într-o zi, c-o brânduşe se-nsoţi şi că lucru curios, deveni foarte sfios

33

Anotimpurile – antologie de poezii

Sabin Oprean

PRIMĂVARA

Primăvara e sora mea bună. Cu ea de mână, Călătoresc până departe Şi nimeni nu ne desparte. Când soseşte, O veste Împânzeşte largul. I se vede catargul:

Pe câmpii, culori Din mii de flori, Iarbă verde, rândunici Şi alte animale mici Se bucură împreună De vremea bună. Folosesc această situaţie - Şi, graţie Uneltelor mele cuminţi, Îi ajut pe părinţi

34

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

La grădinărit, Chiar dacă sunt mic!

ASTRA Sibiu La gr ă din ă rit, Chiar dac ă sunt mic! Maria Olteanu P

Maria Olteanu PĂŢANIA MUGURELUI

Raze-şi spală, dimineaţa, în oglinzi de râuri faţa, iar în pomii din livezi mugurii spun şoapte verzi. O furnică iese-n prag

35

Anotimpurile – antologie de poezii

şi priveşte-n zări cu drag, bucuroasă c-au trecut viscolul şi gerul mult şi-n curând o să muncească, hrană să agonisească, s-o adune în hambare pentru iarna viitoare. Iată, mugurul cel mic îi şopteşte c-am peltic:

- Ia-mi scufiţa de pe cap,

Iat ă , mugurul cel mic îi ş opte ş te c-am peltic: - Ia-mi scufi

vleau din soale să m-adapt,

36

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

fiindcă am visat un vis, că-s o floale de cais!

Lucia Olteanu PRIMA VIOLETĂ

În pădurea tăcută, troienită de zăpadă, s-a înălţat subţirel parfumul primei violete! Gata, a venit Primăvara!

, troienit ă de z ă pad ă , s-a în ă l ţ at sub

37

Anotimpurile – antologie de poezii

Lucia Olteanu CU O FLOARE

Primăvara şi-a pus o floare la ureche şi a bătut în poarta noastră. Mama-mi spune că-i o fată din vecini, dar eu ştiu că este Primăvara!

b ă tut în poarta noastr ă . Mama-mi spune c ă -i o fat ă

38

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

INIMĂ DE COPIL

Dacă un fir de iarbă se îndoaie sub povara unui picur de rouă, mi-e milă. Şi când se lasă noaptea peste florile soarelui, mă doare.

Lacrima cât de mică, agăţată de genele mamei, îmi sfâşie inima. Lume mare, câte săgeţi arunci tu într-o inimă atât de mică de copil!

39

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii CE VOR FLORILE? Ce vor florile prim ă vara, când se

CE VOR FLORILE?

Ce vor florile primăvara, când se aprind în pomi? Dar când ne privesc cu ochi lor frumoşi din câmpie? Ce vor când se fac fluturi

40

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

şi zboară?

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu ş i zboar ă ? Dar când ne ascund

Dar când ne ascund grădina în parfumul lor? Nu ştiu să răspund, dar îmi plac aceste întrebări şi când mi le pun mă simt mai bun.

41

Anotimpurile – antologie de poezii

Daniela Crăsnaru FLORI-CU-FUNDE

Floarea asta parcă are fundă-n creştet. Nu-i aşa? Nu ştiam că-s Flori-cu-Fundă roz şi bleu din catifea!

tiam c ă -s Flori-cu-Fund ă roz ş i bleu din catifea! Funde mov cu pic

Funde mov cu picăţele roşii, străvezii, tărcate şi pe unele din ele desenaţi doi ochi uimiţi cu puf alb împrejmuiţi. Zici că-s Flori-cu Funde. Nu? Bine. Ai să vezi chiar tu

42

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

fundele tremurătoare

cum se-nalţă către soare. Spune-mi, ai văzut vreodată funde vii şi zburătoare cu polen pe aripioare? Flori-cu-Funde? Da, de unde! Fluturi coborâţi pe flori care-n limba fluturească le învaţă pe-ndelete cum să facă să plutească.

UN STROP DE PRIMĂVARĂ

De sub zaua de zăpadă ochii pot acum să vadă mii de degeţele verzi înfruntând ninsoarea, gerul ies grăbite să ne-arate unde-i Soarele şi Cerul.

43

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Câmpul alb parc ă -i un tort ş i pe el,

Câmpul alb parcă-i un tort şi pe el, nenumărate lumânări de iarbă crudă luminând din zare-n zare ca pentru cea mai dorită şi de preţ aniversare.

44

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

FLOAREA DE CAIS

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu FLOAREA DE CAIS Uite, ninge cu petale! Pomii-s îmbr

Uite, ninge cu petale! Pomii-s îmbrăcaţi în zale de flori roz şi de flori albe. Primăvară, joc de salbe argintii şi parfumate prin văzduh învolburate!

45

Anotimpurile – antologie de poezii

Peste toate ale Firii umblă duhul înverzirii. Fată mică, ce-ai în palmă? Ce ascunzi în pumnu-nchis? E cumva vreo nestemată sau e-o floare străvezie parfumată, de cais?

Silvia C. Negru BLÂNDE PĂPĂDIILE

Razele din soare vin, Vin şi vin cu miile, Printre verdele puţin Toate păpădiile. Totuşi la maturitate Când pier gingăşiile Suflă-n visele curate Blânde păpădiile. Pomii-mbracă primăvara Alandala iile, Aurul arzând ca para Poarte-l păpădiile!

46

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Silvia C. Negru JOCUL, JOCURILOR NOASTRE Hai s ă

Silvia C. Negru JOCUL, JOCURILOR NOASTRE

Hai să ne jucăm de-a luna. Lună tu, şi eu sunt soare. Străluceşte peste noapte Steaua ta ocrotitoare. Ziua, noaptea, noaptea, ziua Leagăn de cărări albastre,

47

Anotimpurile – antologie de poezii

Se adună într-o salbă Jocul, jocurilor noastre. Primăvara pe sub muguri, Sub corola de vlăstari, Hai să ne jucăm de-a iarba, Până când vom creşte mari.

vara pe sub muguri, Sub corola de vl ă stari, Hai s ă ne juc ă

48

VARA

VARA

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Corneliu Stoica ANOTIMP CA VARA NU-I

ţ ean ă ASTRA Sibiu Corneliu Stoica ANOTIMP CA VARA NU-I E p ă rerea ori

E părerea orişicui:

anotimp ca vara nu-i Colindăm poteci pe munte pe sub nori cu frunţi cărunte. Ne zâmbesc sub umbreluţe pistruiate ciupercuţe,

51

Anotimpurile – antologie de poezii

prin împărăţii de ierbi ascultăm ciute şi cerbi. De pe culmi, stejari frumoşi ne-aduc şoaptă de strămoşi. Oaspeţi de suntem ai mării, strângem cântul depărtării cu albastrul său contur de sub arcuri de azur. Zbor de argint sunt pescăruşii, n-au astâmpăr, jucăuşii. De-ntâlnim vreun cal marin cu potcoave de senin, îl rugăm ca să ne poarte prin a apelor cetate . De castele umplem plaja , valul ne aduce vraja unei muzici care-n suflet ne-nfloreşte flori de zîmbet. Nu e drept atunci să spui:

anotimp ca vara nu-i ?!

52

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Maria Olteanu

ÎN IUNIE

Iunie e luna florilor, călimară de cristal a culorilor. Pe frunte îi curg zorii străvezii, iar pletele-i sunt holde aurii, dulce, tainic început de vară, când stelele pe cerul nopţii ară şi în salcâmi petalele zâmbesc,

aurii, dulce, tainic început de var ă , când stelele pe cerul nop ţ ii ar

53

Anotimpurile – antologie de poezii

sporind covorul mândru. În iunie, pădurile adună aur de soare şi polei de lună, şi creşte visul verii de mătase. În iunie, cireşul blând se coace şi-o mie de cercei rotunzi îmi face!

Maria Olteanu FLOAREA-SOARELUI

- Cine-i floarea-soarelui? -Este sora soarelui! Înfloreşte pe pământ şi-l priveşte surâzând.

Când în zori el se trezeşte, ea cu dragoste-l priveşte, pălăria-şi potriveşte şi pe boltă-l urmăreşte.

- Soare, soare, frăţioare, hai, coboară pe răzoare! Dă căldură, dă lumină, cum e inima ta plină!

54

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu Craiul zilei tu s ă fii cu întinse-mp ă

Craiul zilei tu să fii cu întinse-mpărăţii, iar eu sora pământeană, oamenilor – dulce hrană.

55

Anotimpurile – antologie de poezii

Mihail Cosma

CU BARCA

Străvezie-i marea câteodată, Când în bărci ne leagănă cuminte Şi când unda cântă sub lopată, Iară spuma parcă din argint e.

ă sub lopat ă , Iar ă spuma parc ă din argint e. Valuri, valuri sufletul

Valuri, valuri sufletul adie, Şi ca barca inima palpită Ce frumoasă eşti copilărie, Lângă marea noastră însorită.

56

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Mihail Cosma

ROIUL

Un foşnet depărtat, ca din zenit S-a revărsat din zori peste ponoare Şi-n aerul de raze poleit Deodată, parcă, floare după floare A prins puteri şi a pornit să zboare.

Sunt fluturii, micuţii călători, Cu-aripile frumos pictate Ce smălţuiesc văzduhul în culori Şi dănţuind pe câmpuri, visători, Natura toată-mbracă-n nestemate.

Gabriel Iuga

PĂDUREA

Prin frunze cântă vântu-ncet De parcă-un curcubeu tresare, Se-aud şi păsări prin brădet Cu triluri lungi mângâietoare.

57

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Cânt ă p ă durea în sur fr ă mânt, O

Cântă pădurea în sur frământ, O căprioară soarbe rouă. Năframa cerului e -n vânt Albastră ca de lună nouă.

58

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Passionaria Stoicescu JOACA ŞI COPILĂRIA

Iu, iu, iu, sunt Iunie, ca un ied în funie mă învârt, mă răsucesc şi astâmpăr nu-mi găsesc!

Iu, iu, iu, sunt Iunie, ca un ied în funie m ă învârt, m ă r

59

Anotimpurile – antologie de poezii

Iu, iu, iu, ce iureş e de fetiţe gureşe, de băieţi

năbădăioşi, ce mă cheamă

gălăgioşi-

fiindcă eu

sunt veselia,

joaca şi

copilăria.

Lucia Muntean FLUTURAŞUL

-Fluturaş, de ce tot zbori Ziua-ntreagă printre flori? N-ai putea să-mi spui şi mie Ce tot cauţi pe câmpie?

-Draga mea, eu vreau culoare Să mi-o pun pe aripioare.

60

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Nu ştiu cum s-a întâmplat C-am rămas necolorat!

Nu ş tiu cum s-a întâmplat C-am r ă mas necolorat! -A ş dori ş i

-Aş dori şi eu, vezi bine, Să am două, trei buline; Să nu zică fraţii mei Că sunt altfel decât ei! -Pentru mine, fluturaş, Tu eşti cel mai drăgălaş Că mi te-ai oprit din zbor Chiar aici pe obrăjor! -Obrăjor să fie oare? Eu credeam că e o floare!

61

Anotimpurile – antologie de poezii

Adrian Munţiu

IARBĂ

Peste râul de cleştar Cerul scapără-n amnar.

Parcă bate luna-n plaur Cuie mari de foc şi aur.

Parc ă bate luna-n plaur Cuie mari de foc ş i aur. Fl ă c ă

Flăcările, într-un tei, S-au lipit de flori cu clei.

Valurile parcă-s pline De polen şi de albine.

62

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Malul s-a-nvelit c-o stea Dintr-un fel de tinichea.

Şi-n lumina-mpărătească Iarba a-nceput să crească

Georgeta Rusu

LACUL

Clipocind spre maluri, lacul S-a întins oftând la soare Că s-a plictisit săracul De atâta nemişcare.

Înveliţi între petale, Nuferii mai dorm şi parcă Au pornit la drum agale, Duşi de frunze, ca-ntr-o barcă.

Sălciile despletite Şi-au clătit în apă firul Şi aşteaptă liniştite Să le pieptene zefirul.

63

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii O mul ţ ime de broscu ţ e Sar în lac

O mulţime de broscuţe

Sar în lac să facă baie, Se stropesc, dau din lăbuţe, Oac ! oac ! oac ! Ce hărmălaie !

De pe mal, o libelulă

Îşi ia zborul la iuţeală

64

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

-Eu mă duc, că sunt sătulă De atâta zbenguială.

-Chiar aşa e, ai drepate ! Zice-un melc.Şi ,ca dovadă, Uite !-mi iau căsuţa-n spate Şi mă mut într-o livadă.

Georgeta Rusu DIMINEAŢĂ ÎN GRĂDINĂ

Prima rază de lumină A păşit în grădiniţă, Pe portiţă, O albină A pornit din stup grăbită Spre grădina înflorită.

Teiul, leandrul, trandafirii Îşi zâmbesc, vorbesc în şoaptă Şi-şi aşteaptă Musafiri. - Unde-i roiul de albine?

65

Anotimpurile – antologie de poezii

Tu n-auzi, bâz, bâz, cum vine?

– antologie de poezii Tu n-auzi, bâz, bâz, cum vine? Ro ş ie ş i pistruiat

Roşie şi pistruiată Mi-a picat o buburuză Drept pe bluză. Speriată, Urcă nasturii, coboară, Mi se suie-n păr şi zboară.

66

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Pe cărare o furnică Duce-un bob cât ea de mare În spinare. - Ce voinică ! O admiră greieruşul, Eu de-abia îmi duc arcuşul.

Câte patru, cinci, în cete Fluturaşii vin o droaie, Ca o ploaie

De confete. Pe o crenguţă, vrăbiuţa Se dă-n leagăn, huţa-huţa.

Georgeta Rusu GRĂDINA DIN POVEŞTI

S-a vestit lumina -n zori Şi cu soarele de mână, Ziua s-a întors stăpână, În grădină, printre flori.

Se destramă-n ciripit

67

Anotimpurile – antologie de poezii

Toată liniştea de noapte, În foşnet de frunze, şoapte, Susur, zumzet , gângurit.

De sub tufa de TRIFOI Iese-n grabă o furnică, Ia un bob cât o mărgică Şi se-ntoarce-n muşuroi.

De sub tufa de TRIFOI Iese-n grab ă o furnic ă , Ia un bob cât

68

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

PANSELUŢA-şi zice-n gând:

"Ce grozavă gospodină! Cred c-o -ntrece pe albină N-o văd niciodată stând !"

CERCELUŞUL, elegant, Bijutier fără pereche Şi-a încrustat într-o ureche Strop de rouă, diamant.

Un bondar, sosit cu veşti,

Bâzâie spre coţofană:

-Toată lumea-i melomană În grădina din poveşti !

Aurel Dumbraveanu PASTEL DE VACANŢĂ

Acum, liniştit, vreau sa fiu langă-un izvor Şi să privesc cum apa de cleştar răsare Curgând peste pietre-ncetişor

69

Anotimpurile – antologie de poezii

Şi-apoi printre ierburi cum dispare. O carte să citesc din zori până-n seară În calmul naturii, sorbind liniştit Aerul proaspăt de vară, Ozon din păduri de molid.

Aerul proasp ă t de var ă , Ozon din p ă duri de molid. Voi

Voi merge pe poteci nebătute Printre tufe răzleţe de-alun, În suişul aspru de munte, Cu răcoarea si gândul cel bun.

70

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Georgeta Rusu

VARA

VARA de noi toţi iubită, Vine-n IUNIE, gătită Cu cireşele -cercel Prinse-n pom de mâna ei.

Stă cu florile la clacă Şi cu fluturii la la joacă. Dar în IULIE, ce zor !

Doar e luna lui cuptor ! Printre maci şi albăstrele, Cu rochiţa de zorele Şi cu soarele la brâu, Coace spicele de grâu.

Iar în AUGUST, primitoare, Ne întâmpină la mare Şi ne schimbă dintr-o dată. În copii de ciocolată.

71

TOAMNA

TOAMNA

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Ion Horea

CARTEA

Între munţi Şi-ntre câmpii, Între pluguri Şi mistrii, Cartea mea, Ce poţi să fii? În grădină, O albină. Pe ogoare, Spic şi floare. În pădure, Mugure, Şi pe dealuri, Strugure. Iarna, Câmpul de zăpadă. Vara, Toată o livadă. Şi pe ape,

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Nuf ă r, parc ă , De nu, Trestie ş i

Nufăr, parcă, De nu, Trestie şi barcă. Iar în casă Stai pe masă Ca o pasăre frumoasă. Un copil Te-a răsfoit:

76

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

I-ai cântat Şi i-ai şoptit. O fetiţă te-a închis, Tu i te-ai deschis în vis.

Cin' ţi-a dat Şi ţi-a făcut, Chipul tău De la-nceput, Cu peniţă Şi penel, Zugrăvită-n fel şi fel? Cin' te mână Şi te ştie, Ca pe-un strop De apă vie?

O întreb, şi cartea tace, Numai foile-şi desface Şi-mi arată lung afară Frumuseţile din ţară.

77

Anotimpurile – antologie de poezii

Ion Horea

TOAMNA

A mai căzut o poamă in grădină, Invăluită-n umbră şi lumină, Iar cerul sur vesteşte vânt şi ploaie, Răchitele şi plopii se îndoaie.

luit ă -n umbr ă ş i lumin ă , Iar cerul sur veste ş te

78

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Nu-i încă vremea, dar curând, curând, Iar o să cadă frunza tremurând, Şi-o să rămână iar ograda goală, Când noi, copiii, vom pleca la şcoală.

Corneliu Stoica TOAMNA SCRIE SIMFONII

Cu mantii voievodale s-au gătit copacii în parc, s-a-ncins cerul în paftale închizând al zării arc.

Cufundate-n triste gânduri stau sub clopotul de plumb florile în rânduri, rânduri, sub soare suspinând.

Nu mai sunt pe-alei copii, păsări nu mai cântă pe ramuri, toamna scrie simfonii pe-un caiet de chihlimbaruri.

79

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Mihail Cosma TOAMNA Frunzele u ş or, u ş or înclin

Mihail Cosma

TOAMNA

Frunzele uşor, uşor înclină Frunţile de chihlimbar, gingaş; Ziua-i tot mai scurtă, mai puţină, Ploi si brume vin către oraş.

80

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Biblioteca Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu De pe rânduri, b ă l ţ i ş

De pe rânduri, bălţi şi-atâtea ghioluri Amintiri ducând pe-aripa lor, Au trecut cocorii – stoluri, stoluri Desenând pe cer sageţi în zbor.

S-or întoarce iar în primăvară, Când va fi oraşul plin de flori, Peste însorita noastră ţară Desenând din nou sageţi în zbor!

81

Anotimpurile – antologie de poezii

Gabriel Iuga DOAR BUCURIE PRIN LIVEZI

Din nou e toamnă şi din nou Atârnă-n pomi fructele coapte. S-aude-n codri-un vag ecou Şi vântul scoate stranii şoapte.

ă ş i din nou Atârn ă -n pomi fructele coapte. S-aude-n codri-un vag ecou Ş

82

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Prin vii se coace mustul dulce, Din miezu-aprins pepeni zâmbesc. Si iarăşi toamna asta-aduce Doar bucurie prin livezi.

Pe cer se-adună primii nori. Of, bucuria-ar fi mai mare De n-ar pleca spre alte zări De-aicea păsări călătoare.

Lucia Muntean

TOAMNA

- Uite, frunza ruginită Se desprinde de pe ram. Ploaia rece si grăbită Bate: pic, pic, pic la geam. Păsările călătoare Stoluri, stoluri se adună Şi spre ţările cu soare Vor să plece împreună.

83

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Pic ă turi nenum ă rate Cad pe drum ş i-n

Picături nenumărate Cad pe drum şi-n poienită, Umbreluţe colorate Se grabesc la grădiniţă.

Chiar de vremea e ploioasă, Copilaşii cei frumosi Intră rând pe rând în clasă Să se joace bucuroşi.

84

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Eugeniu Nistor DE ATATA SOARE

Se strânge rodul blândelor livezi, ca niste lămpi gutuii luminează; işi cumpăneşte soarele-n amiezi, deasupra zării fiecare rază.

ca niste l ă mpi gutuii lumineaz ă ; i ş i cump ă ne ş

85

Anotimpurile – antologie de poezii

În pragul toamnei, viile dansând sunt bucuria ochiului şi-a mâinii, în brazda caldă frunţile zicând, de pe acum, contururile pâinii

Gemând de rod toţi pomii lăcrimează în ochii mei mari doruri limpezind De-atata soare gliile visează, de-atata soare merele se-aprind.

Raluca şi Victor Tulbure O ZI DE TOAMNĂ

Imbătrâneşte toamna, sunt pomii dezgoliţi. Îşi cerne ploaia stropii prin norii găuriţi. Cândva, avea şi cerul culori ca liliacul.

Acum e veşted câmpul şi se usucă macul. Iar crengile sunt ude şi tremură în vânt, plângând căderea frunzei de-aramă pe pământ. (Scrisă de Svetlana Solomina- 10 ani, Rusia)

86

IARNA

IARNA

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Miron Scorobete PRIMA NINSOARE

Astă-noapte s-au desprins fulgii mari din cer şi-a nins. Câtă vreme noi visam, ei cădeau pe lângă geam.

Iar în zori când ne-am trezit, peste câmpul troienit, parc-ar fi trecut hoinar Fram cel alb, ursul polar.

-
-

Fram de vată şi de vis,

89

Anotimpurile – antologie de poezii

urmele pe unde ţi-s că nici una n-o mai vezi de sub gheţuri şi zăpezi.

Numai chiciura pe pruni- geana ochilor tăi buni ?

George Dumitrescu OMUL DE ZĂPADĂ

- Despre omul de zăpadă

Să mai scriem?- De ce nu?

- Păi au scris atâţia alţii - Scrie, tată, altfel, tu.

- Nu-i mai bine să ne ducem Mai întâi ca să-l durăm? E un frig amarnic, însă Ne-ncălzim dacă lucrăm.

Şi uitându-şi meseria, Şi-a lăsat condeiul, tata. Iată-l cum se luptă-n curte Cu nămeţii şi lopata.

90

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Niculiţă îi ajută Şi, cu mâinile-n mănuşi, Vrea să-nalţe omul- munte, Ba mai vine şi Lăbuş!

Latră, zburdă şi strănută, Când îl vede uriaş. În zadar l-alungă tata, Nu se lasă păgubaş!

ă , zburd ă ş i str ă nut ă , Când îl vede uria ş

91

Anotimpurile – antologie de poezii

Este drept că omul are Nasul roşu, de ardei, Ochi de prună afumată, Iar în mână retevei.

Mama mare iese-n uşă, Grijulie de copil:

-Hai, veniţi în casă iute, Că nu-i luna lui april.

Tata râde:- N-avea grijă, Niculiţă e viteaz! Dar se- ntorc curând în casă, Cu flori rumene-n obraz.

- Ei, acum să scriu povestea - Scrie cum făcurăm, tată, Omul nostru de zăpadă, Că-i poveste adevărată.

92

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Ioan Vasiu

IARNA

Cu cin' se joacă vântu-n văi adânci şi cârduri de cocori se pierd în zare, când ceaţa grea coboară de pe stânci târându-ni-se parcă la picioare?

de cocori se pierd în zare, când cea ţ a grea coboar ă de pe stânci

93

Anotimpurile – antologie de poezii

Ieşim voioşi pe uliţe, râzând, sub fulgi mari cu toţi uităm de sfadă; şi iată, iarna ca un lup flămând, ne muşcă-n cet, cu dinţii-i de zăpadă

Ioan Vasiu IARNA COPIILOR

Ninge ca o bucurie ce se-aşterne pe pământ, ninge cantr-o poezie, ca într-un refren ce-l cânt.

Ninge-ntruna de trei zile, ninge molcom şi încet, fulgii parcă-s nişte file ce cad dintr-un caiet.

94

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Ioan Vasiu OMUL DE ZĂPADĂ

Ce fericit e omul de zăpadă! L-am pus de pază-n capătul de stradă, să nu ne strice nimeni derdeluşul

Ne-ar ajuta, la sanie, urcuşul; dar numai cu o mătură alături, e greu să scoli puştimea din omături.

Primeşte în obraji şi-un bulgăr tare, dar asta nu-i aduce supărare

95

Anotimpurile – antologie de poezii

Anotimpurile – antologie de poezii Iar când soarele se-arat ă ş i-i zâmbe ş te, el

Iar când soarele se-arată şi-i zâmbeşte, el râde fericit- şi se topeşte

96

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Ioan Vasiu LA PATINOAR

A-ngheţat de ieri pământul; doar e iarnă iar. S-a umplut de voioşie vechiul patinoar.

Forfota nu conteneşte ziua-ntreagă-aci. Se întrec în acrobaţii tineri şi copii.

Unii cad şi se ridică, se julesc la nas Vor la patinaj să facă, singuri primul pas!

De pe margini, o bunică strigă la nepot.

Dar degeaba

Lunecuşul

l-a furat de tot!

97

Anotimpurile – antologie de poezii

Numai noaptea, când s- aprinde stelele zglobii, îi adună pe la case până-a doua zi!

– antologie de poezii Numai noaptea, când s- aprinde stelele zglobii, îi adun ă pe la

98

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

H. Stelper ÎNTÂIA ZĂPADĂ

Jude ţ ean ă ASTRA Sibiu H. Stelper ÎNTÂIA Z Ă PAD Ă Iar se las

Iar se lasă pe pământ Fulgii albi de nea; Neastâmpăratul vânt Să se joace-ar vrea.

Strada-n vată s-a-nvelit, Ca şi-n alte dăţi; Pe sub crengi au răsărit Argintii mustăţi.

99

Anotimpurile – antologie de poezii

Iar prin case-i zvon voios:

Toţi copiii, azi, Fug pe scări în sus şi-n jos, Roşii în obraji.

Ion Horia

IARNA

Ce fluturi albi s-au arătat pe susu, Aduşi de vânt Şi cânt, Şi parcă nu-s?

Parcă din lumea basmelor desprins Am prins în palmă unul, Şi s-a stins!

Pârâul leagă lângă maluri salbă, Mai liniştită-i lumea şi mai albă, Şi câte flori grădina iar adună! Şi sănii trec, şi zurgălăii sună !

100

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Maria Olteanu

VINO, IARNĂ!

Aşteptăm cu drag să cadă flori mărunte de zăpadă. Vino, iarnă, să ne bucuri, în grădină s-anini ciucuri!