Sunteți pe pagina 1din 9

GRADINITA CU P.P NR.

16, TÂRGOVIȘTE

Prof. ZĂBAVĂ OANA-GEORGIANA

PROIECT DIDACTIC
Grădiniţa: Nr.16, Târgoviște
Educatoare: Zăbavă Oana
Nivelul: I- Grupa mică step by step „Iepurașii”
Data: 16.11.2021
Tema de anuala: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ,,Poveste de toamna”
Tema săptămânii: „În livadă la bunici”
Tema zilei: „Măr gustos și sănătos”
Forma de realizare: Activitate integrată: ALA, ADE
Forma de organizare: frontal, individual
TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea capacității de a memora voluntar și de a recita expresiv poezia respectând ritmul
și rima, având o intonație adecvată.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
COMPORTAMENTE:
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE
 ADP: Întâlnirea de dimineață: „Măr gustos și sănătos”
Salutul. Rugăciune. Prezența. Calendarul naturii.
RUTINE: Deprinderea de a se spăla pe mâini cu apă și săpun
TRANZIȚII:
„Bate vântul frunzele”- înviorarea pe versuri
„Bat din palme”- joc cu text şi cant
 ALA: Matematică/Manipulative: „Din jumătăți-întreg”;
Joc de rol: „De-a bucătarii”- frigărui din măr
Artă: „Mărul”-dactilopictură
 ADE: DLC- Educarea limbajului: „Mărul” - memorizare;
JALA: Joc de atenție: „Ce măr lipsește?”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 să redea expresii ritmate și rimate pronunțând corect sunetele limbii române;
O2 să recite fragmente din poeziei, cu respectarea intonației cerută de text;
O3 să aplice acuarela pe suprafața dată, prin amprentare, cu ajutorul degetelor;
O4 să reconstituie întregul din jumătăți;
O5 să înfigă bucăți de măr pe bățul de frigăruie pentru a realiza gustări sănătoase respectând
normele măsurile de igienă;
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, exercițiul, jocul;
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calendarul naturii, panou de prezență, coș cu mere, guașe,
palete acuarele, pensule, coli, mere, bețe de frigărui, șorțulețe, tacâmuri, farfurii, imagi cu mere
diver colorate, tablă magnetică.
BIBLIOGRAFIE:
1. Glava, A., Tătaru, L., (2014), Piramida cunoașterii, Pitești: Editura Diamant;
2. Varzari, E., Taiban, M., (1970), Cunoaşterea mediului înconjurător şi dezvoltarea vorbirii,
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică;
3. *** (2008), Activitatea integrată din grădiniţă , Editura Didactica Publishing House;
4. *** (2019), Curriculum pentru educaţie timpurie, M.E.C.T.;
5. *** (2010), Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la
naştere la 7 ani, București: Editura Vanemonde;

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă.
Copiii vor intra în clasă, se vor aşeză în semicerc pe scăunele unde se vor saluta reciproc
după ce au audiat cântecul „Bună dimineaţa”.
“Soarele a răsărit în poiana cu pitici,
Fluturaşul colorat s-a trezit din somn,
Sus, sus, tot mai sus, zboară fluturaşul meu!
Greierașii s-au trezit. Bună dimineaţa
Si copiii s-au trezit. Bună dimineaţa!”
-„Bună dimineaţa iepurași! Bine aţi venit la grădiniţă!″
„Ca să avem o zi bună trebuie să spunem rugăciunea″. Se va rosti rugăciunea ″Îngerașul″
Prezenta se va realiza cu ajutorul versurilor:
“După ce ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit? ″
Un copil va merge la copăcelul de prezenţă şi va retrage fotografiile copiilor ce lipsesc.
Atenţia copiilor se va îndrepta spre Calendarul Naturii.
″Calendarul e-ncântat
Ca va fi iar completat
Cu brumă, vânt sau ploaie
Dar mai bine cu mult soare!″
Vor fi adresate următoarele întrebări:
- În ce anotimp suntem?
- Care sunt zilele săptămânii?
- Cum este vremea astăzi?
Un copil va completa calendarul naturii ajutat de educatoare,
Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin schimb de impresii despre ziua de astăzi, despre
ceea ce ei simt în acest moment, despre ceea ce doresc să povestească (sunt triști, calmi, fericiți, au
ceva important să povestească, au avut un eveniment, etc).
Moment de mişcare „Bate vântul frunzele”- copiii se ridică și imită mişcările sugerate de text.
Noutatea zilei: Captarea atenţiei se va realiza prin introducerea surpriză a unui coș cu mere.
Educatoarea le povestește că a fost în livadă și a adunat pentru ei mere divers colorate cu care să se
joace, să le observe și să le mănânce împreună. Pe un măr este lipită poezia. Educatoarea o recită și
le propune să o învețe și ei.
Copiii vor fi anunţaţi că vor desfăşura frontal activitatea de Educarea limbajului, se va
anunța titlul poeziei ”Mărul”.
Se va recita clar și expresiv poezia în întregime, se vor respecta pauzele logice, se vor
accentua rima și ritmul adecvat conținutului și se va folosi intonația necesară. Pentru a stârni
interesul copiilor de a memora poezia, se va purta o scurtă conversaţie în care se va expune
conținutul ei și se vor explica cuvintele necunoscute. Se va recita încă o dată poezia. După aceea se
a trece la recitare cu întreaga grupă de copii (de două/trei ori). Se vor chema în fața clasei grupuri
de copii (trei/patru) pentru a recita poezia. Vor fi ajutați de către educatoare.
În încheiere se vor face aprecieri nominale și generale asupra modului de desfășurare a
activității, după care copiii sunt invitați să meargă în centrele de activitate, unde îi vor aștepta alte
surprize.
La centrul ARTĂ se vor prezenta materialele şi etapele de lucru. Se vor executa exerciţiile
pentru încălzirea musculaturii fine.
La centrul MATEMATICĂ/MANIPULATIVE copiii vor trebui să refacă întregul „Din
jumătăți-întreg”
La centrul JOC DE ROL copiii vor realiza din cuburi de mere frigărui gustoase și sănătoase.
Şi restul centrelor sunt dotate cu materiale adecvate temei, copiii putând merge acolo unde
doresc, dar li se spune care sunt centrele importante ce trebuie parcurse astăzi.
Prin intermediul cântecului „Bat din palme” copiii îşi vor alege centrul. Se va ura „Spor la
lucru!”, se va supraveghea activitatea copiilor și se vor oferi explicații suplimentare acolo unde este
necesar.
După finalizarea lucrului la centrele de interes se vor strânge toate materialele, se vor evalua,
iar educatoarea va felicita copiii deoarece au rezolvat toate sarcinile.
În încheierea activității se va desfășura jocul de atenție „Ce măr lipsește?” În cadrul
jocului copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele. Educatoarea va așeza pe tabla magnetică mai
multe imagini cu mere colorate și le va cere acestora să spună culoarea fiecărui măr. Aceștia vor fi
rugați să închidă ochii, în timp ce educatoarea va ascunde un măr. Când vor deschie ochii, copiilor
li se va adresa întrebarea: „Ce măr lipsește?”. După mai multe repetări, educatoarea va introduce un
măr care are o culoare diferită.
Activitatea se va încheia cu adunarea copiilor în semicerc, pe scaunele. Aici, copiii îşi vor
reaminti activităţile zilei, vor fi solicitaţi să își exprime părerea despre activitatea preferată a zilei
sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte.
La sfârșitul activității preșcolarii vor fi apreciați pentru ceea ce au realizat pe parcursul zilei.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EVENIMENTUL/ CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
SECVENȚA ȘTIINȚIFIC Metode Material Forme
DIDACTIC/Ă
și procedee didactic de
organizare
1.Moment Se vor asigura condiţiile necesare pentru
organizatoric desfăşurarea optimă a activităţii. Se va aerisi sala de Calendarul
grupă. Mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în naturii
centre. Mobilierul va fi aşezat corespunzător.
Copiii vor fi introduşi în sala de grupă, unde vor Conversația Panoul de Frontal Orală
participa la întâlnirea de dimineaţă, marcată prin: prezență Răspunsurile
 Salutul; Tranziții: “Bună dimineaţa” copiilor
 Rugăciunea;
 Prezenţa;
 Stabilirea coordonatelor temporale (anotimp,
ziua săptămânii);
Completarea calendarului naturii;
Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin schimb
de impresii, informații personale.
Moment de mişcare „Bate vântul frunzele”.
2. Captarea Noutatea zilei: Captarea atenţiei se va realiza
atenției prin introducerea unui coș cu mere. Educatoarea le Conversația Coș Frontal Orală
Mere Observarea
povestește că a fost în livadă și a adunat pentru ei mere
comportamentului
divers colorate cu care să se joace, să le observe și să le Copiilor
mănânce împreună. Pe un măr este lipită poezia.
Educatoarea o recită și le propune să o învețe și ei.
3. Anunțarea Se va anunța tema și obiectivele în termeni Explicația Frontal Evaluarea
temei și a accesibili copiilor. capacitaţii de
obiectivelor Copiii vor fi înștiințați că astăzi vor învăța poezia atenție voluntară
”Mărul”, vor picta mere, vor reface întregul merelor,
vor realiza frigărui gustoase și se vor juca.
4.Prezentarea Se va desfășura frontal activitatea de Educare a
optimă a limbajului - memorizare „Mărul”.
conținutului și Se va cere copiilor să spună la ce se gândesc
Brainstorming Frontal Orală, prin
dirijarea atunci când aud titlul poeziei, pentru a afla ce așteptări
învățării au de la conținutul acesteia. Explicația răspunsurile
Recitarea model copiilor
Se va recita clar și expresiv poezia în întregime;
se vor respecta pauzele logice, se vor accentua rima și
ritmul adecvat conținutului și se va folosi intonația
necesară. Exercițiul Imagini Frontal Evaluarea
Se va recita încă o dată poezia. Pentru a stârni
sugestive capacitaţii de
interesul copiilor de a memora poezia, se va purta o
scurtă convorbire în care se va expune conținutul ei și atenție voluntară
se vor explica cuvintele necunoscute. Se vor prezenta și
imagini sugestive.
Se va recita poezia cu întreaga grupă de copii.
Apoi se vor chema copii dornici de a recita pe rând
fiind ajutați să reproducă individual versurile predate,
în timp ce restul grupei urmărește textul. Se va apela
atât la recitarea individuală cât și la cea pe grupe și în
Oral
lanţ pentru a stimula participarea activă a tuturor
copiilor și a evita monotonia. Conversația Frontal Capacitatea de
Se va fixa titlul poeziei predate, cerând copiilor memorare
să-l indice, li se va cere copiilor să recite versuri care
voluntară
redau anumite aspecte indicate de educatoare.
5. Obținerea Se prezintă centrele deschise, activitățile propuse,
performanței materialele și sarcinile de lucru.
La centrul Artă Se vor prezenta materialele şi
etapele de lucru. Se vor executa exerciţiile pentru
Conversația Fișe cu mere Individual Observarea
încălzirea musculaturii fine a mâinii pe versurile.
acuarele comportamentului
Se vor prezenta și demonstra etapele de lucru, guașe copiilor
dar și criteriile de evaluare a lucrărilor.
Executarea exercițiilor de încălzire a mușchilor mici
ai mâinii
joc jumătăți
Executarea lucrării de către copii
măr
La centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE
Explicația
copiii vor trebui să refacă întregul „Din jumătăți-
întreg”
Frigărui,
La centrul JOC DE ROL copiii vor realiza din
Mere,
cuburi de mere frigărui gustoase ți sănătoase. Exercițiul Farfurii
Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să Șorțulețe Analiza
lucreze. Individual produselor
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii se va urmări copiilor
modul cum rezolvă preşcolarii sarcinile din fiecare
centru.

6. Evaluarea După încheierea activităților la centre, copiii trec Conversația Frontal Analiza
activității în grup pe la fiecare centru. Ei apreciază activitatea Turul galeriei produselor
proprie și pe cea a colegilor. copiilor
7. Asigurarea În încheierea activității se va desfășura jocul de
retenției și a atenție „Ce măr lipsește?” În cadrul jocului copiii vor
transferului Conversația Imagini cu Frontal Observarea
fi așezați în semicerc pe scăunele. Educatoarea va
mere comportamentului
așeza pe tabla magnetică mai multe imagini cu mere Explicația Tablă copiilor
colorate și le va cere acestora să spună culoarea magnetică
fiecărui măr. Aceștia vor fi rugați să închidă ochii, în Jocul
timp ce educatoarea va ascunde un măr. Când vor
deschie ochii, copiilor li se va adresa întrebarea: „Ce
măr lipsește?”. După mai multe repetări, educatoarea
va introduce un măr care are o culoare diferită.
Jocul de probă: Se realizează un joc de probă pentru a
vedea dacă au înțeles regulile acestuia.
Desfășurarea jocului: Se insistă pe respectarea
regulilor.
8 Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a Conversația Frontal Aprecieri verbale.
activității întregii activități, implicând cât se poate de mult
copiii. De asemenea se oferă recompense-stickere.

S-ar putea să vă placă și