Sunteți pe pagina 1din 4

________________________ ___________

EVALUARE SUMATIVĂ
Limba și literatura română – Substantivul

I. Se dă textul:
Leul şi şoarecele
de Lev N. Tolstoi

Leul adormise. Un şoricel trecu în fugă peste el. Leul se trezi şi îl prinse pe şoricel. Acesta
începu să se roage de dânsul să-i dea drumul, spunând:
- Dacă ai să mă laşi cu zile, am să-ţi fac şi eu un bine cândva!
- Cum poate un şoricel atât de mic să-mi facă un bine? râse leul.
Totuşi, îl lăsă să plece.
Peste ceva vreme, nişte vânători au prins leul şi l-au legat cu o funie de un pom. Auzind
răgetele leului, şoricelul veni îndată, roase funia şi îi spuse:
- Îţi aminteşti cum ai râs de mine fiindcă nu credeai că am să-ţi pot face şi eu un bine? Acum
vezi şi singur, chiar şi de la un şoricel poţi trage uneori foloase.

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Care sunt personajele textului?
___________________________________________________________________________________
b) Ce i-a promis şoricelul leului pentru a-i da drumul?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Cum l-a salvat şoricelul pe leu?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) Ce învăţătură desprinzi din acest text?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e) Subliniază substantivele din alineatul scris înclinat. Câte substantive ai găsit?
2. Subliniază substantivele din enunțul îngroșat, apoi completează tabelul:
Substantivul Felul Numărul Genul
3. Asociază fiecare element din coloana A cu elementele corespunzătoare din coloanele
B:
B A B
• fetiţe • Târgovişte
• Nicolae substantive comune • nas
• ţară • fraţi
• Mihai Eminescu substantive proprii • România
• jucării • Dunărea

4. Taie cu o linie forma incorectă din exemplele de mai jos:

Dă-i lui Marcel / Marcelului biletul acesta.


Mariei / Lui Maria i-am cumpărat o jucărie.
Ți-a plăcut felicitarea lui Angela / Angelei ?
I-am oferit o lalea Ioanei / lui Ioana.
Mi-a plăcut tortul lui bunica / bunicii.
Să-i spui lui Sandu / Sandului să-l lase în pace.

5. Trece substantivele la numărul plural, după model:

singular plural
un om → niște oameni → toți oamenii
un câine → ………………………. → …………….………….
un muzeu → ………………………. → ………….…………….
o idee → ………………………. → ………….……………..
un copil → ……………………….. → …………….………….

6. Formează câte două substantive adăugând litere diferite la cele date:

Model: ac → acvariu, actriţă


bu → ……………………………………………………….
ma → ……………………………………………………….
7. Formulează câte o propoziție în care să folosești:
a. un substantiv comun, la numărul singular, genul masculin
_________________________________________________________________________
b. un substantiv comun, la numărul plural, genul neutru
__________________________________________________________________
c.un substantiv propriu
____________________________________________________________________________
8.Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor:

a) Substantivul „calculator” este la genul masculin. …………..


b) Substantivul „ carte” este la genul feminin. …………
c) Substantivul „ghiozdan” este la genul neutru. ………….
d) În şirul următor sunt numai substantive la genul masculin: „câine”, „castravete”,
„aragaz”, „bunic”. ……………..
e) Substantivele „prieten” şi „amic” au sens asemănător şi acelaşi gen. ……………..

9.Încercuieşte varianta corectă:


 Substantivul „caiete” are genul şi numărul:
a)masculin, singular b) masculin, plural c) neutru, plural d) feminin, plural
 Substantivul „caramelă” are genul şi numărul:
a)feminin, plural b) neutru, singular c) feminin, singular d)masculin, singular
 Substantivele : „ouă”, „birouri”, „pixuri” şi „calorifere” au genul şi numărul:
a)masculin, plural b) feminin, plural c) neutru, plural d)feminin, singular
 În propoziţia: „Miruna şi Mihai au cumpărat două mere, patru portocale, o ciocolată şi
trei covrigi.” sunt:
a)2 substantiv proprii, 5 substantive comune b) 2 substantive proprii, 4 substantive comune
 În propoziţia „Veveriţa ascunde alunele în vizuina sa” sunt:
a) 1 substantiv propriu, 2 substantive comune
b) 1 substantiv propriu, 3 substantive comune
c) 3 substantive comune
 Forma de plural a substantivului a cuvântului „curcubeu” este:
a) curcubee b) curcubeie c) curcubeiuri
 Forma de plural a substantivului „alee” este:
a) aleie b) alei c) aleiuri
 Forma de plural a substantivului „aragaz” este:
a) aragaze b) aragazuri c) aragazi
 Forma de plural a substantivului „monedă” este:
a) monezi b) monede

S-ar putea să vă placă și