Sunteți pe pagina 1din 7

inchustata in muschii niw→ tract dig anyone out he

- base dur dust is shobat e mire is fu depunes sarve (800 (met) 1-6 507-4

et lave

sunteți 270 sunteți pentru verii voștri muriști lângă itali

PARAZITOLOGIE MEDICALA

it much forme chistul.

9.10. TRICHINELLA SPIRALIS

Boala: trichineloză, trichinoză.

Morfologie și ciclul de viață. Fiecare stadiu al ciclului de viață are o morfologie-distinctà.


Parazitul este introdus in tractul digestiv uman sub G forma de Jarva Inchistata in muschii
unor animale. Aceasta are dimensiuni cuprinse între 40-1.200 u şi este acoperită de o
cuticula groasă de 1 p, foarte rezistentă. Privita la microscop apare ca un mic nematod
mobil, răsucit în celula musculară. Sub acțiunea enzimelor digestive ale stomacului, larvele
sint eliberate din chistul muscular. După ce au ajuns în intestinul subtire, străbat epiteliul
mucoasei criptelor grandulare de la nivelul duodenului şi jejunului şi rămîn acolo pînă ajung
la maturitate (fig.9-6).

Parazitul adult este mic, masculul măsoară 1,4-1,6 mm lungime şi 30-40 p în diametru.
Orificiul cloacal este terminal și este străjuit de o pereche de papile conice. Femela are 2-3,5
mm lungime şi un diametru de 30-60 µm. După 6 zile de la acuplare, femela începe să
depună larvele mobile, mici (100 p/6), acoperite cu o cuticulă subțire. Femela continuă
depunerea larvelor timp de 4-6 săptămîni. Se apreciază între 500-1.500 numărul de larve
depuse de fiecare femela. Tinerele larve migrează în lamina propria, pătrund in vasele
limfatice sau sanguine, ajungînd în circulația generală, care

-ve muc

→ infiltrat inflame. ADULT Intestin

ADULT Intestin

LARVĂ

Muschi

ADULT

Intestin

LARVE INCHISTATE
Muschi INCHISTATE

50

Muschi

LARVE INCHISTATE

Fig. 9-7 Ciclul biologic şi modul de transmitere al parazitului Trichinella spiralis

A. Evoluția parazitului In organul porcului B. Larva Inchistată în muşchi

C. Evoluția parazitului în organismul uman


MITAZOANE muşchii striati. In interiorul the r In spiralk Aceasta coincide en periods t

adi In intestin gi patrunderea femelele in peretele inal Intația produsă de prezenta lerves
induce In calls gels i de formare a unei caule In jurul acestis Dupli ung la dimensiunea de 1
mm. iar premi de tochistan o Chistul are o forma ovalara, eu sa mare Indreptat in di the fal
musculare și măsoară intre 300-800 u lungime t 206-400 mgula, In interiorul fiecărui chist se
afla singur lares Cei ma int muschii diafragmului, laringelui, limbii, apei intermetal, H beppi
deltoizi gi gastrocnemienii

In aclul de viața al parazitului nu inter gode intermediare stadu evolutive ale parazitului (de
lary pi adult) e devolts in a Insk, pentru iniţierea unui nou ciclu este indispensabila ingeras
Ipsulate de către o nouă gazdá

Patogenia. Patrunderea larvelor in cos intestinal propert unin infiltrat inflamator acut,
constituit la Inceput, in primele 57 se special, din neutrofile, apoi din eozinofile, macrofage si
placite O ajunse in circulația sanguina, larvele nei generația sint ripindita di organe, unde
prezenta lor temporară, stimulează apariţia unor martella In care predomina eozinofilele in
miocard prin care larvele migrend, der in care nu se inchisteaza, se produce o necruz en
fragmentara hele musculare, urmată de fibroză reparatorie

Larvele care ajung In capilarele din creie pot proca a inflematie arteriolelor şi noduli
granulomatogi Aju Ingh choler larvele provoca o [miozita cu degenerarea fibres musculare
invadate mentale a amtractile se rup, iar striațiile miofibrilare dispar Filamentele untractile
rup şi strințiile miofibrilare dispar in 2-3 nle, Celula devine gramalark bazofilica, iar nucleii
sarcolemei se maresc şi se deplasează spre inter fibre. In jurul larvei se formează o
membrană care este ulterior Inojusta de leucocite polimorfonucleare şi monocite Pe masura
formarsi peretelu chistului intre săptăminile 4-6) infiltratul celular este Inloent de un granulom
care conține celule gigante Langham yi entinofile Ulterior, in de 6-9 luni, peretele chistului se
poate salcifica
Raspunsul imun al gazdei "Raspunsul imun gados joach important in limitarea infectiei:
actioneand direct ages larver at Inhibá reproducerea femelelor şi accelerează expulzarsa
parasipler whit dis intestin. Mecanismele imune efectoare atat reprezentate de focitele Bri 1.
Celulele T au funcție bl baline Mi G, care in colaborare cu o le produc distrup cuticulei larvei
şi dezintegrarea structuru interne last odata che i dals musculara, larvele aint rezistente la
atacul in su experimentale şi observațale asupra boli umane aastatel ok ang rid direcționați,
In special, câtre larvale tinere, ating palin saptaminile 3 a 5 ale infecției și scad spre sap-10
to inchisants in web
Nawf I ~ nr. terre ingent

(Spitalizare) inregistrat de LENUTA SCARLAT Data si ora b. grown, so bolove tiona

dway de Pothund. femela in 1.1 → la sobolani: deres your 272 PARAZITOLOGIE


MEDICALA Maton

Hipersensibilizarea cutanată fața de antigenul de Tspiralise produce la pal om printin 19 de


saptamini. Și la om apar reactii de hipersensibilitate prin injectarga eintradermică de antigen
de Tspiralis. Apa de deportens to opt- Ao In infectia umana eozinofilia apare dupa 2-4
saptamin de la ingesti de tube lave, ceea ce coincide cuprinde migrare a noi generații de
larve prin Jesuturi, care poate dura citeva luni.

-dur" Manifestări clinice. Gravitatea bolii depinde de numărul larvelor e expunere interioară.
S-a constatat că pacienții care prezintăá o formă severă de boala tnt parazitați cu 50-100
larvel gramul de muschi, în timp ce aceia cu mai puțin de 10 larve/ gram sint asimptomatici.

In forma de gravitate medie boala debutează după 162 zile de la ingestia whai fini cu larve
de Tspiralis, cu diaree abundentă. Însoțită de vomă și dureri abdominale. Acest moment
coincide patrunderea femelelor adulte in Juc intestinala

Urmatoarea faza, de diseminarea larvelor, Incepe la sfirsitul primei săptă 3pt mini şi poate
dura pînă la 6 saptamini. In aceasta perioadă, temperatura o crește progresiv ajungind la
40-41C) pentru a ramine in platou. Apar edeme ‫نسب‬‎ ‫وله‬‎periorbitale, conjunctivite si hemoragii
subconjunctivale, dureri musculare generalizate, cu precădere în masetgeri şi muşchii
oculari. Se mai pot produce warupții urticariene care durează citeva zile, si hemoragii
subunghiale. aling Paza de fnchistarea larvelor incepe in saptamina a 3-a, cind febra scade,

Insa mialgiile gi manifestările alergice persistă mult timp. CORL Exista si forme grave de
boală, atunci cind larvele invadează plâminul, cordul sau sistemul nervos central. Implicarea
sistemului nervos se poate SNO evidenția prin polinevrite, meningita, encefalità, pareze
focale sau difuze, delirium si psihoza. Prezenţa larvelor In miocard determină producerea
unei miocardite, caracterizată prin tahicardie persistentă sau instalarea unei insuficiente
cardiace congestive. Nivelul crescut al eozinofilelor circulante poate leza endoteliul
ventricular, favorizind formarea trombozei, iar complexele

imung circulante pot determina producerea unei poliarterite nodoase. So lab Diagnosticul
trichinelozei se obtine dintr-o combinatie de informații privind recentul consum de carne
neprelucrată termic, urmat de aparitia
imptomelor caracteristice, fiind confirmat ulterior de examene de laborator. Constatarea
edemelor, a febrei, mialgiilor şi eozinofiliei la o persoană care a consumat carne, ridică
suspiciunea existenței unei trichineloze. Suspiciunea este întărită de existența unei boli
similare la membrii familiei sau la alte ELEM mk persoane care au consumat acelaşi aliment.
In lipsa simptomelor caracteristice, diagnosticul depinde de informațiile obţinute prin
examene de laborator. Investigația de laborator cea mai sugestivă este leucograma care
evidențiază Douw o cazinofilie de 7-8mpărută In cursul saptamini a doua. In formele de
gravitate medie eozinofilia variaz! Intre 15-809 In cazurile severe, în special terminale,
eozinofilele pot dispara complet. Eozinofilia poate fi prezentă şi în cazurile asimptomatice din
foci rul epidemic, putind constitui un criteriu epidemiologic de diagnostic alaturi de consumul
cărnii. Lab

=01: 7.8% (dis soft 2) -> 15-80% (forme medie) For consumer dg by mhui asimpt in fear
-ana-06 ian 2023 05:26.00

Data si ora cereri 06 Jan 2023

ceptionari

Je mano: AC sike

ARG185

Varsta

bh 250ft and we felurified jufece riceun

•paucht" suid larver in wh.-

METAZOARE

de ord/sear

Diagnosticul imunologice bazeaza pe detelarea anticorpilor circulanti gi a starii de


hipersensibilitate fata de parazit. Se utilizează o varietate de teste serologice: RIF, RFC,
contraimunoelectroforeza, floculare cu bentonits, aglutinare cu latex, ELISA el precipitare
circumlarvara. Testele serologice devin pozitive după 3 saptamini de la infectare şi pot
persista cițiva ani Intrucit oricare dintre teste poate da ocazional rezultate fals negative, este
indicat så se utilizeze în paralel cel putin doua metode. Valoarea diagnostica

testelor serologice creste, dacă la examene repetate se surprinde o schimbare In titrul


anticorpilor sau trecerea de la negativ In pozitiv Intradermoreacția devine pozitivă din a doua
saptamină de boala i persista mai mulţi ani, asa ca o reacţie pozitivă nu dovedeşte o infecție
recentă. Din acest motiv este folosită numai in studii epidemiologice. Diagnosticul
parazitologic se bazează pe evidentierea larvelor In muşchi

Biopsia musculară se efectuează din muschiul solen, de linga tendonul achilian sau dia
deltoid. Fragmentul de muschi excizat se comprima între 2 lame de sticlă şi se examinează
microscopie. La inceput, larvele, fiind libere Intre fibrele musculare, sint mai greu de
diferențiat de fibrele din jur. Patrunse apoi în fibre, ele iau Intli o poziție sinuoasă, apoi se
rasucesc in spirala, cind so recunosc uşor. Dupa 5-6 saptamini se formează în jurul lor un
perete chistic.

Rezultatul este condiționat de intensitatea infecției, de momentul efectuării biopsiei, în raport


de data infectării şi de dimensiunea fragmentului de muşchi prelevat. De aceea, o biopsie
pozitivă certifica existenta infecției, însă o biopsie negativa nu o infirma.

Enzimele musculare, creatin fosfochinaza si lactat dehidrogeneza sint crescute la 50% din
bolnavi şi se corelează cu electromiograma anormală.

Tratament. Medicamentele folosite In mod curent pentru tratarea trichinelozei nu dau


rezultate satisfăcătoare, Intrucit nu acționează asupra fazei tisulare a parazitului.

Thiabendazolu (Mintezol) în doză de 25 mg/kg eliminä parantul adult, dar nu afecteaza


larvele circulante sau Inchistate. De aceea, este indicat numai In prima saptamina după
ingestia larvelor, cind adulții sint in număr mare. Insa majoritatea persoanelor infectate sint
asimptomatice In această fază a bolii, Deputid fi identificate, în afara acelora care evoluează
în cadrul unor epidemi Mebendazolul (Vermox) ar putea fi medicamentul aşteptat, avind
pacitatea de a distruge larvele circulante şi cele Inchistate in muschi. Deocamdată este încă
în faza experimentala, urmind să se evalueze

eficacitatea lui In boala umană. hgh Corticoiz reprezinta o medicație patogenică care dă
rezultate bune, In pecial, in formele severe, cu edem pronunțat, febră şi manifestări
neuropsihice. Eidemiologie. Trichineloza este o zoonoza, boală comună omului şi allelor
dongle care se hranesc cu carne. Trichinella se menține în natură prin doua tipuri de cicluri:
silvatic

sinantropozoonotic Ciclul silvatic (salbatic), care este rezervorul principal al parazitului,


cuprinde speciile Trichinella nativa, Trichinella nelsoni, Trichinella pseudospiralis, Intilnite la
animale de cimp şi de pădure, la care infecţia este Atresa

SECTIA ATI-Medicul Stupcanu Diana- (Spitalizare) Inregistrat de LENUTA SCARLAT Data si


on

ție

274

PARAZITOLOGIE MEDICALA

Intreținută prin consumul de carne (necrofagie si canibalism). In Romania, animalele


implicate in ciclul silvatic sint: mistreţul, lupul, ursul, volpes, rozătoarele de cimp, etc.

Ciclul zoonotic, sinantrop, considerat drept rezervor secundar, este constituit de animalele
din preajma locuințelor umane porcii, rozatoarele sinantrope (sobolani, soareci şi carnivore
domestice: clini, pisici) Porcii se pot infecta, consumind şobolani vii sau cadavre de şobolani
infectați, cadavre de clini şi pisici sau animale salbatice infectate.

Deşi cele două cicluri sint distincte, ele se pot interfera, animalele sălbatice infectate putind
constitui o sursă de infecție pentru om.

Boala este råspindità in lumea întreagă, cu excepția Australiei, fiind mai frecventa In
emisfera nordică şi In zonele temperate și reci, decit In zonele tropicale unde este foarte
rară. Extensivitatea şi intensitatea infecţiei umane cu Tspiralis sint determi

nate de:

a) prezența în teritoriul considerat al animalelor cu rol epidemiologic in in-

fectarea umană şi de gradul lor de infectare (pore domestic, salbatic, urs, pisică); b)
preferințele culinare ale populației, manifestate in modalitățile de prepa-

rare ale produselor de carne; c) masurile profilactice aplicate pe teritoriul respectiv,


extinderea și eficienţa lor. In Europa, trichineloza este considerată endemică în partea de
răsărit

sud-vestul fostei Uniuni Sovietice, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, In timp ce

In vestul continentului cazurile sint rare, cu excepția Germaniei, unde s-au

semnalat în ultimii 20 de ani citeva epidemii, generate de carnea necontrolata

trichinoscopic. In România, trichineloza a fost semnalată aproape pe toată

suprafaţa ţării, mai ales sub forma de focare cu caracter familial, generate de

consumul de carne de pore din gospodăriile individuale. Focarele apar în tot

cursul anului, dar perioada de maxima frecvență este sezonul de iarnă, cînd

consumul cărnii de porc este mai intens.

Receptivitatea populaţiei faţă de infectarea cu T.spiralis nu este corelată cu rasa, sexul,


virsta sau ocupația. Expunerea la infecție variază cu intensita- tea infectării animalelor, cu
obiceiurile culinare, cu starea de cultură şi igienă a populației, cu respectarea legislației
sanitare de control al cărnii de porc.

Prevenire şi combatere. Măsurile de prevenire şi de combatere ale trichinelozei vizează în


primul rind apărarea consumatorilor şi în al doilea rind prevenirea infectării porcilor, sursa
principală a îmbolnăvirilor umane.

La nivelul individual se poate preveni contractarea infecției fie prin evitarea consumul cărnii
de porc, al preparatelor proaspete de carne (cirnați, sunca, pastrama), nesupuse controlului
sanitar-veterinar, fie prin fierberea cărnii (sau prăjirea la minimum 77°C) sau congelarii la
minus 15°C timp de 20 de zile ori la minus 32°C timp de 24 h.

Pe plan național, măsurile de combatere includ: controlul sanitar-veterinar prin examen


trichinoscopic al porcilor sacrificați în abatoare şi In gospodării individuale, in special, In
zonele endemice şi creşterea porcilor în condiții igienice, în care să fie evitat contactul cu
cadavrele de rozatoare.

S-ar putea să vă placă și