Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data:
Clasa: VI-a
Durata: 45 min
Obiectul: Biologia
Subiectul lecției: Nutriția plantelor.
Tipul lecției: de acumulare a cunoștințelor
Profesor: MIHAI GEORGIANA
Obiective operaționale:
O1 – să identifice organele și sistemele de organe cu funcție de nutriție la plante.
O2 – să reprezinte schematic procesul fotosintezei.
O3 – să argumenteze importanța procesului de fotosinteză.
Strategii didactice:
1. Activități de învățare și evaluare: conversație euristică, lucrul cu manualul, jocul
didactic, exercițiul, explicație.
1. Materiale didactice: planșe, imagini, scheme.
2. Moduri de activitate: frontal, în perechi, individual.
Surse informaționale: manualul de Biologie clasa a VI-a Cozari 2010, ghidul profesorului
cl.VI-a 2006, A.Glijin ,,Biologie lucrări de laborator cl.VI-a 2010; caietul elevului Vulpe 2002.

Desfășurarea lecției:

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii


didactice
Evocarea Se prezintă posterul. Elevii au sarcina să coloreze
a)Captarea Plantele Animalele dreptunghiul în care este
atenției Se deplasează indicată însușirea Joc didactic
respiră caracteristică numai plantelor.
cresc și se dezvoltă (își prepară singure hrana)

își prepară singure hrana


se înmulțesc
se hrănesc cu alte vietăți

b)Verificarea
cunoștințelor Elevii prezintă posterele. Posterul
Exercițiul 3 pag.42 Elevii notează subiectul
lecției.
Realizarea Anunț subiectul și obiectivele lecției. Elevii răspund la întrebări.
sensului Evaluare inițială pe baza
rubricii ,,Expune-ți opinia” Elevii analizează planșa
Fotosinteza; fig 1 pag.44 și
-Se face o analiză comparativă a explică concluzia:
animalelor apoi se crează ,,își crează singure hrană,
următoarea situație de problemă sunt autotrofe” Conversație
,,dar plantele au aceeași modalitate (se hrănesc singure) euristică
de nutriție ca și animalele sau nu?
Elevii explică la planșă.
Timp de 3-4 min elevii citesc alineat Deduc definiția fotosinteză.
6 (apa și sărurile minerale ) și alineat
7 dioxidul de carbon. Prezintă informația studiată.
(Profesoara ajută elevii) Explică shema procesului de
-Propun elevilor să citească alineat fotosinteză.
cu substanțele organice pag.45 (timp -o reprezintă așa cum și-o
5 min) imaginează elevii schema
Se analizează schema din manual sau fotosintezei.
profesorul atîrnă schema pe tablă. De ex: Lucrul cu
manualul

*Importanța fotosintezei pentru om.


Reflecția Oral
Realizează sarcinile din manual Oral
Ex.1 pag.45
Ex.2 pag.46

Propun o schemă a relațiilor de


nutriție dintre diverse organisme.

Plantă – păduchi de plantă Elevii fac concluzii:


=buburuză – pițigoi – vulture Procesul forosintezei este
Pe baza acestei scheme generalizați unicul proces prin care
cunoștințele formulînd o concluzie energia solară este
generală a lecției. transformată direct în energia Exercițiul
substanțelor organice, care
este folosită în cantitate mare
Extensia de restul organismelor
animale.

-Studierea informației de la Elevii notează tema pentru


rubrica ,,Sfaturi practice” pag.45. acasă.
Pentru acasă: Ex.3,4 pag.46 de
învățat tema.

Explicație

S-ar putea să vă placă și