Sunteți pe pagina 1din 2

Lectie in care am folosit Teoria inteligențelor multiple

Grupa 1: .Inteligența verbal ligvistică:

Citiți textul de la pag.26 despre frunză și caracterizați principalul organ cu rol in


fotosinteză :ce conține frunza de poate exercita acest rol și cum se numesc
organitele cu rol in captarea luminii?

Grupa 2:Inteligența logico- matematică: Gândește logic:Dacă o frunză este


ținută la lumină slabă, cum va fi cantitatea de oxigen eliberat prin fotosinteză?Dar
dacă o ținem la temperaturi foarte scăzute?

Grupa 3 Inteligența vizuală Urmărește materialul power point despre fotosinteză


apoi desenează stomatele frunzei, ce au rol in intrarile si iesirile gazelor din frunză
și realizează o schemă a fotosintezei

Grupa 4 Inteligența corporal-kinestezică Folosid gestica corespunzătoare, arătați


ce se intâmplă toamna, cu frunzele arborilor de foiase, de scade intensitatea
fotosintezei?

Grupa 5:Inteligența muzicală:,fredonează o melodie veselă, ritmată,care să redea


trezirea naturii la viață in anotimpul primăvara, când apar frunzele și incepe să se
desfășoare fotosintezași să crească în intensitate

Grupa 6(inteligenţă intrapersonală) Sunteți o plantă din zona de stepă.Prezentați


motivele pentru care aveti stomate puține sau rădăcini foarte adânci

Grupa 7- Inteligența interpersonală; Lucrați pe grupe de cate 4 și stabiliți


împreună ce factori externi și interni influențează fotosinteza ,Prezentați un tabel
cu acești factori

Grupa 8(inteligenţă intrapersonală) Sunteți o plantă din zona de stepă.Arătați


motivele pentru care aveți stomate puține
Grupa 9-Inteligența naturalistă –Faceți parte dinr-o organizație ecologică.
Propuneți 2 metode prin care putem salva padurea, sursa noastră principal de
oxygen.Puteti realize un afiș ce reprezintă acest lucru

Grupa 10-Inteligența existențialistă: Meditați si răspundeți la intrebarea: Poate fi


viață pe pămînt fără exixtența plantelor, deci fără fotosinteză?

S-ar putea să vă placă și