Sunteți pe pagina 1din 9

OPŢIONAL LA NIVELUL MAI MULTOR DOMENII EXPERIENŢIALE

GRUPA MIJLOCIE

AN ŞCOLAR 2022-2023
PROGRAMA PENTRU ACTIVITATEA OPŢIONALĂ
Denumirea opţionalului: „În lumea culorilor”
Tipul: Opţional la nivelul mai multor domenii experienţiale (DEC, DOS, DLC)
Grupa: Grupa mijlocie (Nivelul I)
Număr de ore pe săptămână: 1 oră/săptămână
An școlar : 1 an şcolar (2022 - 2023)
Propunator: Ed. Simionică Andreea

Argument
Culorile fac parte din viaţa noastră şi ne-am obişnuit atât de mult cu ele încât, uneori,
nici nu le mai dăm atenţie. Răsăritul şi apusul, nu ne mai crează uneori niciun fel de
sentiment, nu mai vedem covorul de frunze aşternut toamna pe alei, culorile desăvârşite ale
anotimpurilor...
Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul,
să-l descopere sub aspecte noi.
Oriunde am privi în jurul nostru privirea şi sufletul ni se umple de culoare. Chiar şi
atunci când închidem ochii, tot culoarea e cea care ni se zbate sub pleoape.
Şi atunci nu cumva culoarea este cea mai mare comoară a omenirii?
Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea
personalităţii umane, la formarea şi cultivarea gustului pentru frumos, oferind preşcolarului
posibilitatea stimulării câmpului emoţional şi îndepărtarea inhibiţiilor.
Opţionalul „Lumea culorilor” oferă posibilitatea preşcolarilor de pătrunde pe
tărâmul minunat al culorilor, foarte îndrăgit de ei. Astfel, în acest univers specific copilăriei ei
îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.
Diverse modalităţi didactice de realizare a activităţilor, cum ar fi: jocuri, cântece,
poveşti, drumeţii, picturi, lucrări cu materiale textile sau din natură, etc., vor antrena
preşcolarii pentru a descoperi tainele din lumea culorilor. Se urmăreşte stimularea gustului
pentru frumos, coordonarea oculo-motorie, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul
proporţiilor, orientarea spaţială, toate acestea ajutându-l pe copil în învăţarea scrierii la şcoală.
Prin artele plastice, prin aducerea copilului în mijlocul naturii, observarea covorului de frunze,
a florilor multicolore, se declanşează o mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe
copil să vibreze în faţa problemelor vieţii.
Prin intermediul acestui opţional urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a
comunica prin culoare, ne dorim a-i învăţa pe copii să iubească frumosul şi să-şi lase sufletele
să se exprime prin culoare.

Scopul: Dezvoltarea gustului pentru frumos, cultivarea unor sentimente estetice,


introducerea copilului în lumea creaţiilor artistice.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Formarea deprinderii de receptare a lumii culorilor;
2. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, sentimente;
3. Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi forme,
obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
4. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele textile şi din natură, precum şi despre
tehnicile de lucru necesare prelucrării acestora.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Formarea deprinderii de receptare a lumii culorilor
1.1.Diferenţierea culorilor în mediul înconjurător;
1.2.Perceperea diferitelor forme şi mărimi colorate din mediul apropiat;
1.3.Cunoaşterea semnificaţiei culorilor în viaţa oamenilor.
2
2. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, sentimente
2.1.Înţelegerea mesajului unor texte citite sau audiate, în vederea descoperirii
semnificaţiei culorilor;
2.2.Utilizarea unor desene, simboluri, pentru a transmite emoţii şi sentimente;
2.3.Stimularea curiozităţii pentru investigarea universului culorilor.
3. Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi
forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială)
3.1.Folosirea unor tehnici de pictură pentru a reda diferite aspecte din realitate;
3.2.Aplicarea materialelor adecvate în realizarea unor compoziii artistico-plastice
originale;
3.3.Identificarea dominantelor cromatice în organizarea unor suprafeţe plastice;
3.4.Formarea unor deprinderi practice şi gospodăreşti, utilizând un vocabular specific.
4. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele din natură şi sintetice, precum
şi despre tehnicile de lucru necesare prelucrării acestora;
4.1.Cunoaşterea caracteristicilor specifice materialelor din natură şi sintetice;
4.2.Utilizarea unor tehnici de prelucrare a diferitelor materiale, în vederea obţinerii
unor produse simple.

CONTINUTURI:
 Culorile şi mediul înconjurător (plimbări, drumeţii virtuale, vizionări de
demonstraţii, colecţii);
 Semnificaţia culorilor (desen, pictură, activităţi practice, memorizări, poveşti,
cântece, ghicitori, vizionări Power Point, prezentări de modă, jocuri de rol);
 Discriminarea culorilor (jocuri didactice, jocuri de mişcare);
 Tonuri şi nuanţe de culori (activităţi practice, pictură);
 Culori calde, culori reci (vizionări Power Point, pictură);
 Mozaic de culori (activităţi practice, activități practic-gospodărești);
 Nonculori (pictură);
 Tehnici de pictură (dactilopictura, tehnica amprentei, forme spontane);
 Compoziţia decorativă (activităţi practice, pictură);
 Expoziţii.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Având în vedere că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învaţământ


(şi a oricărei situaţii de învaţare) vom utiliza modalităţi de evaluare variate şi eficiente pentru
acest tip de opţional.
Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea produselor activităţii, exprimarea
emoţiilor şi sentimentelor proprii prin intermediul lucrărilor artistico-plastice, dar se poate
realliza şi prin diferite concursuri, copiii verificându-şi astfel cunoştinţele însuşite în urma
investigării mediului înconjurător, în general, şi a universului culorilor, în special. Expoziţiile
realizate în cadrul grădiniţei şi nu numai, lucrările proprii și colective, albumele foto, vor
creşte interesul şi motivarea copiilor pentru înfrumuseţarea spaţiului de învăţare cu produsele
muncii lor.

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinutul activităţilor s-a bazat pe lucrări anterioare ale copiilor, lucrări de specialitate şi
Internet.

3
Materialele didactice sunt variate, clasa deţinând o colecţie de instrumente de pictură,
desen, modelaj, lipire, decupare, colaje, depozitate din vreme în cutii. Sunt uşor de manipulat
şi pe măsura vârstei copiilor. Accesul la internet oferă din start un avantaj educatoarelor în
demonstrarea şi realizarea temelor.
Se vor da şi recompense: buline colorate, recompense buretate autocolante, recompense
individualizate din coală autocolantă etc.
Modalităţile de realizare a activităţilor vor fi: dactilopictură, cântec, tehnica amprentării
pe suprafeţe variate, compoziţii decorative, colecţii, activităţi practice, jocuri interdisciplinare,
memorizări, expoziţii, ştampilare, dezlegare de ghicitori, forme spontane, prezentare modă,
colaje pe grupuri, jocuri de mişcare, activităţi practice, picturi, lectura educatoarei, drumeţie
virtuală, prezentare PowerPoint, memorizări.
Demonstraţia se va face prin videoclipuri vizionate la computer sau direct, de către
educatoare.
Expunerea lucrărilor se va face pe tronsonul din faţa clasei, pe dulăpioare, pe panourile de
pe hol. Depozitatarea lucrărilor se va face în mape special pregătite sau în cutii.
Ȋn cadrul strategiei didactice utilizate, ca metode şi procedee de predare-învăţare se vor
utiliza: explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
brainstormingul, jocul didactic.

ACTIVITĂŢI DE ȊNVĂŢARE

Mijloacele de realizare a activităţilor sunt: activitatea practică, pictură, desen, lectura


educatoarei.
Iată câteva exemple de activităţi de învăţare:
 Realizarea de plimbări, drumeţii;
 Vizionări de demonstraţii de realizarea a unor lucrări practice şi plastice;
 Realizarea unor colecţii de seminţe, plante;
 Desfășurarea unor activități de desen, pictură, activităţi practice și gospodărești;
 Organizarea de jocuri didactice, jocuri de mişcare, jocuri de rol;
 Învățarea de cântece și poezii al căror conținut vizează tematica programei;
 Realizarea și participarea la expoziţii și prezentări de modă.

MATERIALE UTILIZATE
Acestea vor fi dintre cel mai diverse: de la binecunoscutele instrumente specifice
desenului şi picturii (planşetă, pensule, tempera la borcane mari, palete de pictură, borcane cu
apă, şerveţele umene, uscate, plastilină, coli albe, coli colorate, forfecuţe simple sau cu
model), până la materiale textile şi materiale din natură, aplicate pe diferite suprafeţe
(seminţe, sâmburi, pietricele, scoici, frunze, flori etc.) ori obiecte, forme diverse, figuri
geometrice et (ex. bucăţi de hârtie creponată, vată, hârtie de copt, pânză, melană).
Locul de desfăşurare a activităţilor nu va fi mereu acelaşi: din sala de grupă, copiii vor
descoperi tainele culorilor prin videoclipuri: în parc, la muzeu, în curtea grădiniţei, etc.
În acest fel, prin strategii activ-participative, este stimulată nu numai curiozitatea
pentru descoperirea tainelor mediului înconjurător, dar se dezvoltă gustul pentru frumos,
spiritul critic, orientarea spaţială etc.

4
DOMENII DE DEZVOLTARE
Dimensiuni şi comportamente ale domeniilor de dezvoltare

A. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
La finalul perioadei preșcolare, copilul va manifesta o serie de comportamente, între care:
-1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
-2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor
sociale, în contexte familiare
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor
-3 Conceptul de sine
3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică,
cu caracteristici specifice
-4 Autocontrol și expresivitate emoțională
4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte
literare, obiecte de artă etc.

B. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ȊN ȊNVĂŢARE


-1 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din
mediul apropiat;
- 2 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități):
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți.;
-3 Activare și manifestare a potențialului creativ:
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creative.

C. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII


-1 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat:
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat;
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat;
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode specifice;
-2 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat:
2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate,
înălţime, lungime, volum;
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător;
- 3 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare:
3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.

5
BIBLIOGRAFIE

Vor fi folosite surse bibliografice corespunzătoare, surse web, vizionări Power Point,
audiţii muzicale, filmuleţe documentare, imagini numeroase, pentru a observa paleta de culori
a lumii în care trăim. Întreaga informaţie şi suportul intuitiv vor fi adaptate particularităţilor
de vârstă şi individuale ale preşcolarilor.
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, Editura DPH, 2009
*** Curriculum pentru educaţia timpurie, MEN, 2019;
MECTS, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura
„Gheorghe Cârţu - Alexandru”, Craiova, 2009;
*** Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar, Proiect Pentru
Reforma Educatiei Timpurii, Modulul I (Modul general pentru personalul grădiniţei),
2009;
*** Un an şcolar altfel. Ghidul pentru unităţile de învăţământ preşcolar *2020-
2021, MEC, Editura Didactică şi Pedagogică S.A.;
Bădulescu, Rita, Educaţie plastică – Album metodic pentru elevii claselor I –IV,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000;
Bojneag, Maria, Educaţie plastică – ghid metodic pentru învăţământul preşcolar,
Editura Tehno – Art, 2007;
Culea, Laurenţia, Ȋndrumător metodic 3-4 ani, Editura Diana, Piteşti, 2015;
Gherghina, Dumitru, Oprescu, Nicolae, Dănilă, Ioan, Metodica activităţilor
instructiv-educative pentru învăţământul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova,
2008 (vol. II);
Gheorghiu, Maria, Paleta copilăriei, Editura Tezit FZH, Bucureşti, 1998;
Petricică, Maria, Petre, Maria, Metodica activităţilor manuale în gradiniţa de copii,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
Roşca, Adriana, Marcu, Vasilica, Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis,
Bucureşti, 2007;
Şuşală, Ion, Gavrilă, Tudora, Caiet de arte plastice, Editura Coresi, Bucureşti,
1992;
(Coord. Viorica Preda) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii, Editura Sitech, Craiova, 2010;
Vrăşmaş, Ecaterina, Educaţia preşcolarilor în mileniul trei, Editura Polirom, Iaşi,
2002.

6
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Mijloc de
Perioada Obiective Tema Evaluare
crt. realizare
Săptămâna 1 - să observe culorile specifice Bogăţia de culori a Probă
1 Drumeţie
2022 toamnei toamnei orală
- să utilizeze în lucrare Probă
Săptămâna 2 Covorul multicolor
2 culorile specifice toamnei Dactilopictură practică
2022 al toamnei
Expoziție
- să asocieze culorile cu Concurs de
Săptămâna 3
3 obiecte din mediul Cântec Cearta culorilor interpretar
2022
înconjurător e
Tehnica
Săptămâna 4 - să aplice culoarea cu palma
4 amprentei pe Dansul urmelor Expoziție
2022 pe diferite suprafeţe
suprafeţe variate
Compoziţie Probă
Săptămâna 5
5 - să decoreze liber masca decorativă – Poftiţi la carnaval! practică
2022
decorare măşti Expoziție
Colecţii de
- să colecţioneze materiale pietricele,
Săptămâna 6
6 din natură, cu un colorit beţişoare, frunze, Prietenii naturii Expoziție
2022
deosebit scoarţă de copac,
ghinde, etc.
- să pregătească salata de
Activitate
Săptămâna 7 fructe; Salata de culori Probă
7 practică – salată
2022 - să sesizeze coloritul salatei a toamnei practică
de fructe
de fructe
- să denumească florile;
Săptămâna 8 Joc didactic Fișă de
8 - să grupeze florile după Grădina cu flori
2022 interdisciplinar lucru
culoare
Săptămâna 9 - să înţeleagă semnificaţia Steagul nostru de Probă
9 Memorizare
2022 celor trei culori Mircea Pop orală
- să aleagă lucrarea preferată
Săptămâna 10 pentru expoziţie;
10 Expoziţie Micii artişti Expoziție
2022 - să aprecieze lucrările
expuse
Probă
Săptămâna 11 - să lipească benzile de hârtie Activitate Lanţ multicolor
11 practică
2022 colorată, prin înlănţuire practică pentru brad
Expoziție
Ştampilarea cu
- să obţină diferite grade de
ghemotocul de
Săptămâna 12 gri; Probă
12 hârtie folosind Urme pe zăpadă
2023 - să realizeze urme, folosind practică
combinaţii de alb
ghemotocul de hârtie
şi negru
Activitate
Săptămâna 13 - să observe colorarea apei, practică – Probă
13 De-a laboranţii
2023 folosind diverşi coloranţi experimente cu practică
coloranţi
Săptămâna14 - să găsească răspunsul Ghicitori cu şi Culori ascunse în Probă
14
2023 corect despre culori ghicitori orală

7
- să confecţioneze inimioare Activitate Probă
Săptămâna 15 Inimioare,
15 prin tratarea suprafeţelor cu practică – tratare practică
2023 inimioare
diverse materiale de suprafeţe Expoziție
Pictură pe baza
mesajelor unor
Săptămâna 16 - să picteze conform Probă
16 poezii: Ascultă şi pictează!
2023 cerintelor educatoarei practică
„Murdărica” de
Virgil Carianopol
Zăpada şi
Săptămâna 17 - să înţeleagă semnificaţia Lectura Probă
17 ghiocelul de
2023 culorii ghiocelului educatoarei orală
Apostol Culea
Activitate
- să răsucească firele, alb şi
Săptămâna 18 practică în Probă
18 roşu, cu ajutorul mamei Şnurul de mărţişor
2023 perechi copil- practică
mamă
Activitate
Săptămâna 19 - să facă bucheţele cu flori de Bucheţel pentru Probă
19 practică în
2023 primăvară, cu ajutorul tatălui mama practică
perechi copil-tată
Săptămâna 20 - să identifice culorile calde, Prezentare Power Vreme caldă, Probă
20
2023 respectiv reci Point vreme friguroasă orală
Miresmele
Săptămâna 21 - să observe culorile specifice Probă
21 Drumeţie multicolore ale
2023 primăverii practică
primăverii
- să conştientizeze Povestea
Săptămâna 22 Lectura Probă
22 semnificaţia culorilor curcubeului de M.
2023 educatoarei orală
curcubeului Gheorghiu
Compoziţie Probă
Săptămâna 23
23 - să decoreze liber ouăle decorativă – Ouă hazlii practică
2023
decorare ouă Expoziție
- să pregătească salata de
Activitate
Săptămâna 24 legume; Salata de culori a Probă
24 practică – salată
2023 - să sesizeze coloritul salatei primăverii practică
de legume
de legume
Probă
Săptămâna 25 - să redea prin pictură
25 Pictură Curcubeul practică
2023 culorile curcubeului
Săptămâna 26 - să se grupeze în jurul florii Probă
26 Joc de mişcare Fluturii vin la flori
2023 potrivite, la semnal practică
Tabloul culorilor
- să sorteze diferite materiale
Activitate vesele/ Tabloul
Săptămâna 27 după semnificaţia lor; Probă
27 practică pe grupe culorilor triste/
2023 - să lipească materialele, practică
de lucru – colaj Tabloul culorilor
realizând un tablou
înrudite
Săptămâna 28
- să obţină forme spontane,
2023 Probă
28 prin aplicarea culorii şi Forme spontane Fluturi multicolori
practică
îndoirea hârtiei
Săptămâna 29 Probă
2023 - să îşi aleagă ţinutele; Prezentare de practică
29 Culori la modă
- să defileze pe muzică modă Album
foto
30 Săptămâna 30 -să îşi confecţioneze ţinutele Moment artistic Carnaval de Probă
2023 -să danseze pe muzică vacanţă practică

8
Ȋnregistrar
e video

S-ar putea să vă placă și