Sunteți pe pagina 1din 8

Programa aprobata prin OMENCS: nr. 4457 /05.07.

2016

Unitatea de învăţământ:Colegiul Tehnic din Campulung Avizat,


Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază:Estetica şi igiena corpului omenesc
Modulul I. MANECHIURA
Nr de ore/an: 88
Nr. ore /săptămână 2: din care: T: 88 LT: IP:
Clasa: a XI-a B
Profesor: Mihai Georgiana Irena
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 4457 /05.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: nr. 4457 /05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2022-2023

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învăţării /Rezultate ale învăţării Conţinuturile învăţării Obs.
crt.
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP
(
(1
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) (11)
0)
)
1 10.1.1. 10.3.1. Manichiura S1
10.1.2. 10.3.2. Consilierea clientei în vederea realizării 5.09-
10.1.3. 10.2.1. 10.3.3. manichiurii: 9.09.2022
10.1.4. 10.2.2. 10.3.5. - etapele consilierii
10.1.5. 10.2.3. 10.3.6. - conţinutul consilierii
10.1.6. 10.2.4. 10.3.7. Examinarea unghiilor:
10.1.7. 10.2.5. 10.3.8. - aspecte examinate
10.1.8. 10.2.6. - mod de examinare
10.1.9. 10.2.7.
10.1.10. 10.2.8. Formele unghiilor S2
10.1.11 10.2.9. Relaţia forma unghiilor- culoarea unghiilor 12.09-
10.2.10. Norme de securitate şi sănătate în muncă 16.09.2022
10.2.11. specifice realizării
10.2.12. manichiurii S3
Norme de igienă specifice realizării 19.09-
manichiurii 23.09.2022
Manichiura obişnuită:
2. . - definiţie S4
- resurse necesare: produse, instrumente, 26.09-
aparate, lenjerie 30.09.2022
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei S5
- tehnica de lucru 3.10-
- aplicarea lacului/ pastei pe unghii 7.10.2022
- asigurarea calităţii lucrării

Manichiura franţuzească: S8
- definiţie 31.10-
- resurse necesare; produse, instrumente, 4.11.2022
aparate, lenjerie S9
- pregătirea locului de muncă 7.11-
- pregătirea clientei 11.11.2022
- tehnica de lucru S10
- aplicarea lacului/ pastei pe unghii 14.11-18.11
- asigurarea calităţii lucrării S11
- precauţii 21.11-
Manichiura fantezie: 25.12.2022
- definiţie S12
- resurse necesare; produse, instrumente, 28.11-
aparate, lenjerie 2.12.2022
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei S13
- tehnica de lucru 5.12-
- aplicarea lacului/ pastei pe unghii; 9.12.2022
realizarea picturii pe S14
unghii; aplicarea decoraţiunilor 12.12-
- asigurarea calităţii lucrării 16.12.2022
- precauţii
Manichiura SPA: S15
- definiţie 19.12-22.12
- resurse necesare; produse, instrumente, S16
aparate, lenjerie 9.1-
- pregătirea locului de muncă 13.1.2023
- pregătirea clientei S17
- tehnica de lucru 16.1-
- aplicarea lacului/ pastei pe unghii 20.1.2023
- asigurarea calităţii lucrării S18
- precauţii 23.1-
Acordarea primului-ajutor în caz de accident 27.1.2023
(producerea de S19
leziuni) în timpul realizării manichiurii: 30.1-
- materiale necesare 03.2.2023
- tehnica de acordare a primului- ajutor. S20
6.02-
Învelirea unghiilor 10.02.2023
Consilierea clientei în vederea realizării
învelirii unghiilor:
3. - etapele consilierii
- conţinutul consilierii
Examinarea unghiilor:
- aspecte examinate
- mod de examinare
Norme de securitate şi sănătate în muncă
specifice realizării
învelirii unghiilor
Norme de igienă specifice realizării învelirii
unghiilor
Corijarea unghiilor rupte, smulse sau
dezlipite:
- resurse necesare, produse, instrumente,
aparate, lenjerie
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei
- pregătirea unghiilor în vederea corijării lor

Fortificarea unghiilor subţiri şi sensibile:


- resurse necesare, produse, instrumente,
aparate, lenjerie
- pregătirea locului de muncă
4. - pregătirea clientei
- pregătirea unghiilor în vederea fortificării l
Aplicarea unghiilor artificiale
Consilierea clientei în vederea aplicării
unghiilor artificiale:
-etapele consilierii
-conţinutul consilierii
Examinarea unghiilor:
- aspecte examinate
- mod de examinare
Surse de documentare despre tehnici/
materiale noi pentru
aplicarea unghiilor artificiale
Norme de securitate şi sănătate în muncă
specifice aplicării
unghiilor artificiale
Norme de igienă specifice realizării aplicării
unghiilor
artificiale
Aplicarea unghiilor artificiale:
- resurse necesare; produse, instrumente,
aparate, lenjerie
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei
- pregătirea unghiilor în vederea aplicării
unghiilor
artificiale
- tehnica de lucru
- asigurarea calităţii lucrării
- precauţii
- demontarea unghiilor artificiale.
Alungirea unghiilor cu adaosuri artificiale:
- resurse necesare; produse, instrumente,
aparate, lenjerie S21
- pregătirea locului de muncă 20.02-24.02
- pregătirea clientei S22
5. - pregătirea unghiilor în vederea alungirii 27.02-
unghiilor cu 3.03.2023
adaosuri artificiale S23
- tehnica de lucru 6.03-10.03
S24
Îngrijirea mâinilor 13.03-
Consilierea clientei în vederea realizării 17.03.2023
îngrijirii mâinilor: S28
- contraindicaţii pentru lucrările de îngrijire 17.04-21.04
a mâinilor;
- conţinutul consilierii
Examinarea mâinilor: S29
- aspecte examinate 24.04-28.04
- mod de examinare S30
Norme de securitate şi sănătate în muncă 1.05-
specifice lucrărilor 5.05.2023
de îngrijire a mâinilor
Norme de igienă specifice lucrărilor de S31
îngrijire a mâinilor 8.5-
Masajul mâinilor: 12.05.2023
- resurse necesare; produse, instrumente, S32
lenjerie 15.05-
- pregătirea locului de muncă 19.05.2023
- pregătirea clientei S33
- tehnica de lucru 22.05-
- asigurarea calităţii lucrării 26.05.2023
- precauţii
Efectuarea băii de ulei a unghiilor:
- resurse necesare; produse, instrumente,
aparate, lenjerie
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei
- tehnica de lucru
- asigurarea calităţii lucrării
- precauţii
. Realizarea împachetării cu parafină a
mâinilor: S34
- resurse necesare; produse, instrumente, 29.5-
aparate, lenjerie 2.06.2023
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientei
- tehnica de lucru
- asigurarea calităţii lucrării
- precauţii
Acordarea primului-ajutor în caz de accident
Recapitulare
INTOCMIT,
MIHAI GEORGIANA

S-ar putea să vă placă și