Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGEMENTUL

SERVICIILOR

LUCRARE APLICATIVĂ
PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR
PRIN REABILITARE ŞI MODERNIZARE

DINULESCU ALEXANDRA

GRUPA 146 SERIA A


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Lect. univ. dr. Andreea ZAMFIR

MANAGEMENTUL
SERVICIILOR

Lucrare aplicativă

privind creşterea eficienţei serviciilor

prin reabilitare şi modernizare

EDITURA ASE
BUCUREŞTI
2009
Copyright © 2009, Editura ASE
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.

Adresă: Editura ASE


Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, România
cod 701631
www.ase.ro
editura@net.ase.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ZAMFIR, ANDREEA
Managementul serviciilor: lucrare aplicativă /
Andreea Zamfir. – Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.

ISBN 978-606-505-273-4

ISBN 978-606-505-273-4

Editura ASE
Redactor: Luiza Constantinescu
Tehnoredactare computerizată: Carmen Ştefania Creangă

S-ar putea să vă placă și