Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 2 februarie 2023
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
prezentat
1 Legea nr.328 din 1 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte
normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din
cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea
nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1, 3, 4,
ș.a.; ș.a.) reexaminare
nr. 3227 din 29.12.2022 referitor la proiectul de lege nr. 267 din 30.06.2022
Prezentată - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
raport
prezentat
2 Legea nr.343 din 15 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte
normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și
asigurarea egalității) reexaminare
nr. 37 din 10.01.2023 referitor la proiectul de lege nr. 304 din 14.07.2022
Prezentată - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
prioritar 3 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență
nr. 9 din 01.02.2023
Inițiator - Guvernul Republicii Moldova
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

prioritar
raport
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (răspunderea
prezentat disciplinară a judecătorilor și activitatea inspecției judiciare) (Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului - art.25; Legea cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii - art.4, 7; ș.a.; Legea cu privire la
răspunderea disciplinară a judecătorilor - art.4, 5, 6, 7, ș.a.)
nr. 466 din 14.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
prezentat
5 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative
(perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru
asistența juridică garantată de stat) (Codul de executare nr.443/2004 - art.
11, 15; Legea nr.198/2007 privind asistența juridică garantată de stat-
art.231)
nr. 471 din 14.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
prioritar
raport
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind
prezentat gospodăriile țărănești (de fermier) (art.1, 3, 7 ș.a.)
nr. 461 din 13.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
prezentat
7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2015
privind achizițiile publice
nr. 464 din 13.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Qatrawi, P.Frunze, A.Mija, L.Voloh,
S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
prezentat
8 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997
privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului
nr. 434 din 29.11.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Qatrawi, E.Bandalac, A.Trubca, S.Lazarencu,
I.Groza, B.Marcoci, P.Frunze, A.Catanoi, V.Grădinaru,
A.Oglinda, L.Voloh, V.Cazacu, M.Gonța
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
prezentat
9 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985/2002 (art.13423, 13424, 3371, ș.a.)
nr. 456 din 08.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, A.Cheptonar, I.Șpac,
E.Qatrawi, E.Cojocari, M.Druță, M.Pancu, A.Catanoi,
Ig.Chiriac, I.Groza, V.Grădinaru, S.Lazarencu, V.Jacot,
I.Babici, Ig.Grosu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 101, 102 ș.a.; Codul
contravențional – art.911; Legea privind supravegherea de stat a sănătății
publice – art.16, 18; ș.a.)
nr. 365 din 28.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2
prioritar 11 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă
raport și nr. 4 din 23.01.2023 UE lectura I
coraport Lege organică
prezentate
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
prezentat
12 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995
pentru aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii
rămân în proprietatea statului
nr. 479 din 21.12.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
prezentat
13 Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și
acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului
nr. 2 din 19.01.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
prezentat
14 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția
privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la
Londra la 9 aprilie 1965
nr. 5 din 23.01.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
prezentat
15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.939/2000 cu privire la
activitatea editorială (art.1, 2, 13, ș.a.)
nr. 486 din 28.12.2022 lectura I
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport și
coraport
16 Proiectul de lege pentru modificarea punctului 11 din Note la tabelul 2
prezentate din anexa nr.3 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare
nr. 1 din 19.01.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, S.Lazarencu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

3
17 Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru
aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii
rămân în proprietatea statului
nr. 476 din 21.12.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
prezentat
18 Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului
permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul
Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor membre ale
Comunității Statelor Independente
nr. 7 din 01.02.2023
Inițiatori - deputații M.Popșoi, D.Gherman, V.Roșca, I.Groza
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
19 Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.
251/2018 privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea
circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației
“Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila
Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și privind
finanțarea unor partide politice din Republica Moldova
nr. 10 din 01.02.2023
Inițiator - deputatul M.Popșoi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
20 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale
a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 11 din 01.02.2023
Prezentat - Biroul permanent

21 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea


Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în
comisiile permanente ale Parlamentului
nr. 12 din 01.02.2023
Prezentat - Biroul permanent

22 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.


91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la
organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 13 din 01.02.2023
Prezentat - Biroul permanent
23 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și