Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar pentru părinți

(Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității)


Stimați părinți! Pentru a cunoaște părerea dvs. în legătură cu activitatea didactică și nedidactică
desfășurată în grădiniță, avem nevoie de câteva răspunsuri sincere la întrebările din următorul
chestionar. Chestionarul este ANONIM, vă rugăm nu-l semnați.
1. Cunoașteți regulamentul de orine interioară al grădiniței?
DA NU
2. Este asigurată securitatea copiilor pe perioada desfășurării activității în grădiniță?

Totdeuna Uneori Niciodată


3. Sunteți mulțumit(ă) de ordinea și curățenia din grădiniță și din curtea acesteia?

Totdeauna Uneori Niciodată


4. Credeți că sunt respectate normele de igienă în grădiniță ( în sala de grupă, la grupul
sanitar) ?
Totdeauna Uneori Niciodată
5. Ați fost informați despre activitățile opționale ce se vor desfășura în acest an școlar în
grădiniță?
DA NU
6. Ați fost consultat/ vi s-a cerut ajutorul la amenajarea sălii de grupă?
DA NU
7. Cine gestionează fondul grădiniței?
Părinții Grădinița Nu există fondul grădiniței
8. Participați la îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței prin:
Dotări cu mobilier Materiale consumabile
Sponsorizări Alte contribuții Nu contribui
9. Cum apreciați activitatea didactică din grădiniță?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
10. Cum apreciați colaborarea cu educatoarea grupei?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
11. Cum apreciați colaborarea cu conducerea unității?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare

S-ar putea să vă placă și