Sunteți pe pagina 1din 295

NICOLAE GROSU

opere alese

MANAGEMENTUL CARIEREI

ediţia a V a

Colecţia ŞTIINŢE SOCIALE Coperta: Viktor Cocian

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Grosu, Nicoale Opere alese: Managementul carierei / Nicolae Grosu – Cluj-Napoca: Dacia, 2006 Bibliogr. ISBN 973-35-2073-X

331.549

159.923.2

©Editura Dacia

Cluj-Napoca: 400620, str. Fabricii nr.7, et.1, ap. 65, 68 Tel. 0264/45 21 78, Distribuţie: 0264 / 44 74 75 Contabilitate: 0264 / 41 13 80 O.P. 1, CP 160 e-mail: office@edituradacia.ro, www.edituradacia.ro

Redactor: Emanuela Moldovan Tehnoredactor: Marius Lazany Comanda nr. 6041

NICOLAE GROSU

opere alese

MANAGEMENTUL CARIEREI

ediţia a V a

Editura Dacia

Cluj-Napoca, 2006

Această carte a putut să apară şi cu sprijinul:

Societăţii Comerciale ENIGMA TRADING 2000

importator şi distribuitor de ambalaje şi articole de menaj.

021 / 310 85 60 (1)(2); www.epack.ro

Fundaţiei ERGOROM ’99

fundaţie de calificare şi perfecţionare în diverse profesii Tel. 021 / 331 40 09, fax. 021 / 331 40 11 Str. Cuza Vodă, 147, sect. 4, Bucureşti

Societăţii de avocaţi MĂLUREANU şi ASOCIAŢII

Cabinetului de stomatologie AVANGARDE-DENT

021 / 224 46 90, Bd. Ion Mihalache, 140, ap.22 (Piaţa Domenii)

CUPRINS

Abordare......................................................................................7

 • 1. ORIENTAREA PROFESIONALĂ........................................9

  • 1.1. Autoevaluarea personalităţii şi preorientarea în carieră.......9

  • 1.2. Autoevaluarea profesională şi orientarea în carieră...........25

  • 1.3. Investigarea pieţei muncii..................................................62

  • 1.4. Elaborarea instrumentelor de marketing personal.............68

 • 2. ANGAJAREA ÎN MUNCĂ..................................................97

  • 2.1. Pregătirea în vederea interviului........................................97

  • 2.2. Susţinerea interviului.......................................................121

  • 2.3. Fructificarea demersului întreprins şi socializarea ..........139

   • 3. AVANSAREA ÎN CARIERĂ............................................148

    • 3.1. Proiectarea carierei...........................................................148

    • 3.2. Autoformarea pentru carieră............................................156

    • 3.3. Dezvoltarea profesională..................................................217

     • 4. ANEXE

Anexa nr. 1 Scară de carieră de tip monodirecţional..............234 Anexa nr. 2 a Scară de carieră de tip mănunchi......................235 Anexa nr. 2 b Scară de carieră de tip mănunchi......................236 Anexa nr. 3 Scară de carieră de tip reţea.................................237 Anexa nr. 4 Registrul nr. 1......................................................238 Anexa nr. 5 Registrul nr. 2......................................................239

Anexa nr. 6 Vocabular............................................................240 Anexa nr. 7 CV cronologic de profesionist.............................244 Anexa nr. 8 CV cronologic de debutant..................................247 Anexa nr. 9 CV cronologic de manager..................................249 Anexa nr. 10 CV funcţional de profesionist............................251 Anexa nr. 11 Scrisoare de intenţie..........................................253

Anexa nr. 12 Scrisoare de prospectare....................................254 Anexa nr. 13 Scrisoare de recomandare..................................255 Anexa nr. 14 Inventar de adaptabilitate transculturală............257 Anexa nr. 15 Grilă de evaluare în urma interviului................260 Anexa nr. 16 Bilanţul procedurii de angajare.........................262 Anexa nr. 17 Cerere-formular.................................................263 Anexa nr. 18 Cerere de angajare.............................................265 Anexa nr. 19 Scrisoare de mulţumire după primul interviu....266 Anexa nr. 20 Scrisoare de mulţumire după al doilea interviu.267

Glosar......................................................................................268

Bibliografie..............................................................................284

“Nu există vânt favorabil decăt pentru cel care ştie în ce direcţie se îndreaptă.”

Seneca

ABORDARE

Cugetarea marelui filosof roman îşi confirmă actualitatea inclusiv

în viziunea NLP*, viziune ce presupune:

 • - „în primul rând, să ştii ce vrei, să ai o idee clară a obiectivelor pe care vrei să le atingi în orice situaţie;

  • - în al doilea rând, să fii mereu atent şi să observi

cu acuitate ceea ce obţii, pas cu pas, pentru a şti dacă te apropii de obiectivul fixat;

 • - în al treilea rând, să ai flexibilitatea de a ajusta mereu ceea ce faci până când obţii ceea ce vrei” 1 . Trecerea de la „a ştii ce vrei” la „a obţine ceea ce vrei” necesită parcurgerea atât a unei etape de „orientare profesională”, cât şi a unora de „angajare în muncă” şi de avansare în carieră”. Parcurgerea meritorie a acestor etape, fiind de durată şi dificilă, necesită la rândul său un suport structural, apt să-ţi conducă destinul profesional spre împlinire şi satisfacţie. Acestei aptitudini, de conducere a destinului spre împlinire şi satisfacţie, încearcă să răspundă cartea de faţă, motiv pentru care considerăm că este plauzibil ca titlul ei să fie Managementul carierei.

1 *Conceptele marcate in acest mod se gasesc in Glosar Andy Szekely, NLP Calea succesului, pag. 41.

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

9

1. ORIENTAREA PROFESIONALĂ

„Istoria oamenilor liberi nu este niciodată scrisă de soartă, ci de opţiuni * , de opţiunile lor.”

Dwight Eisenhower

Orientarea profesională, ca demers sistematic pe termen scurt şi mediu de stabilire a obiectivelor de carieră, presupune:

 • - autoevaluarea personalităţii * şi preorientarea în carieră;

 • - autoevaluarea profesională * şi orientarea în carieră;

 • - investigarea pieţei muncii * ;

 • - elaborarea instrumentelor de marketing personal * .

1.1. Autoevaluarea personalităţii şi preorientarea în carieră

Autoevaluarea personalităţii este posibilă pe baza cunoaşterii:

 • - tipului uman * în care te încadrezi;

 • - structurii personalităţii;

 • - dimensiunilor personalităţii.

Tipurile umane 2 – artistic, convenţional, investigativ, întreprin- zător, realist şi social – relevă, pe baza definirii preferinţelor personalităţii, ocupaţiile potenţiale.

În scopul cunoaşterii tipurilor umane, mai întâi completează matricea de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală.

2

După

John

Holland,

apud

V.G.

Management, pag. 526-527.

Scarpello,

Personnel/Human

Resources

10

NICOLAE GROSU

Prefer

individualiste activităţi estetice de exprimare a sinelui şi

putere şi activităţi care conferă status

să-mi subordonez nevoile personale nevoilor altora

 

activităţi sensibile şi emoţionale

activităţi de gândire, organizare şi pătrundere

activităţi care cer iscusinţă, forţă şi coordonare

Total parţial

activităţi care cer iscusinţă, forţă şi

 

A

 

E

 

C

 

S

 

I

 

R

coordonare

R

R

R

R

R

activităţi de gândire, organizare şi

 

A

 

E

 

C

 

S

   

I

pătrundere

I

I

I

I

activităţi sensibile şi emoţionale

 

A

 

E

 

C

     

S

S

S

S

să-mi subordonez

 

A

 

E

         

nevoile personale

   

C

nevoilor altora

C

C

   

A

           

putere şi activităţi care conferă status

E

E

activităţi estetice, de exprimare a sinelui şi individualiste

             

Total parţial

 

A

 

E

 

C

 

S

 

I

   

Apoi însumează pe rânduri şi pe coloane numărul de încercuiri efectuate pentru fiecare simbol.

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

11

În continuare, însumează în tabelul total general, de mai jos, numărul total de încercuiri efectuate pentru fiecare simbol.

 

Total

A

C

E

I

R

S

12

NICOLAE GROSU

În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor, haşurând cerculeţele corespunzătoare, şi uneşte grafic punctele obţinute.

Tipuri
Tipuri

S

R

I

E

C

12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,
12 NICOLAE GROSU În final, transpune sumele rezultate pentru fiecare simbol în sistemul de coordonate următor,

A

Intensitate 0 1 2 3 4 5
Intensitate
0
1
2
3
4
5

Graficul îţi relevă, prin simbolul la care ai obţinut punctajul cel

mai mare, care îţi este tipul de personalitate, iar prin celelalte simboluri, modul în care tipul tău de personalitate este modelat de celelalte tipuri. Astfel, dacă ai obţinut punctajul cel mai mare la simbolul:

 • - A, înseamnă că ai personalitate de tip artistic, caracterizată de comportamente de autoexprimare, recomandabilă pentru ocupaţii în arte şi educaţie.

 • - C, înseamnă că ai personalitate de tip convenţional, caracterizată de comportamente structurate, recomandabilă pentru

ocupaţii în contabilitate, finanţe, armată.

 • - E, înseamnă că ai personalitate de tip întreprinzător,

caracterizată de comportament predictibil, recomandabilă pentru ocupaţii în afaceri, management, justiţie, relaţii publice.

 • - I, înseamnă că ai personalitate de tip investigativ, caracterizată de comportamente de cunoaştere, recomandabilă pentru ocupaţii în

cercetare, ştiinţe experimentale, matematică, medicină

 • - R, înseamnă că ai personalitate de tip practic, caracterizată de

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

13

comportamente energice, recomandabilă pentru ocupaţii în inginerie, arhitectură, agricultură, comerţ. - S, înseamnă că ai personalitate de tip social, caracterizată de comportamente interpersonale, recomandabilă pentru ocupaţii în ştiinţe socio-umane, asistenţă socială, administraţie, turism.

Structura personalităţii 3 definită de stările funcţionale de copil, de adult şi de părinte ale eului – relevă, pe baza identificării resurselor personalităţii, profesia potenţială.

În scopul cunoaşterii structurii personalităţii prin prisma stărilor funcţionale ale eului *4 , completează tabelul următor, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Întotdeauna

Ade s ea

Uneor i

Ni c iodată

 • 1. Vă acordaţi timp pentru a căuta informaţia necesară înainte să luaţi o decizie?

z

 
 • c e

a

 • 2. Vă place ca ceilalţi să aibă nevoie de dumneavoastră?

z

 
 • c e

a

 • 3. Obişnuiţi să vă calculaţi în prealabil rezultatele acţiunilor dumneavoastră?

z

 
 • c e

a

 • 4. Acţionaţi urmându-vă impulsurile?

z

 
 • c e

a

 • 5. Îmbrăcămintea dumneavoastră vi se pare confortabilă?

z

 
 • c e

a

 • 6. Sunteţi protector cu ceilalţi?

z

 
 • c e

a

 • 7. Vă exprimaţi mânia?

z

 
 • c e

a

 • 8. Aveţi simţul organizării?

z

 
 • c e

a

 • 9. Vă oferiţi să ajutaţi şi fără să vi se ceară acest lucru?

z

 
 • c e

a

 • 10. Într-o situaţie nouă, vă ambalaţi?

z

 
 • c e

a

 • 11. Acceptaţi să ascultaţi şi părerile altora?

z

 
 • c e

a

 • 12. Aveţi sentimentul că vă sacrificaţi pentru familie sau pentru prieteni?

z

 
 • c e

a

 • 13. Vă place să vă jucaţi cu copiii?

z

 
 • c e

a

 • 14. Ajutaţi necunoscuţii aflaţi în dificultate?

z

 
 • c e

a

3 După Alain Cardon ş.a., Analiza tranzacţională, pag. 182-199. 4 Ibidem, pag. 182-188.

14

NICOLAE GROSU

 • 15. Vă luaţi măsuri de siguranţă în situaţiile de risc?

z

 
 • c e

a

 • 16. Sunteţi interesat de rezolvarea problemelor?

z

 
 • c e

a

 • 17. Vă place să faceţi oamenii fericiţi chiar şi împotriva voinţei lor?

z

 
 • c e

a

 • 18. Repuneţi în discuţie ideile preconcepute?

z

 
 • c e

a

 • 19. Luaţi în considerare problemele celorlalţi, chiar dacă nu sunteţi direct interesat?

z

 
 • c e

a

 • 20. Vă place să lucraţi cu mâinile?

z

 
 • c e

a

 • 21. În munca dumneavoastră, căutaţi o împlinire personală?

z

 
 • c e

a

 • 22. Îi tutuiţi cu uşurinţă pe ceilalţi?

z

 
 • c e

a

 • 23. Încercaţi să-i reconfortaţi pe ceilalţi, când sunt în situaţii dificile?

z

 
 • c e

a

 • 24. Vă fixaţi obiective de lungă durată?

z

 
 • c e

a

 • 25. Vă place să vă ocupaţi de copii?

z

 
 • c e

a

 • 26. Vă ajustaţi obiectivele în funcţie de posibilităţile pe care le aveţi?

z

 
 • c e

a

 • 27. Sunteţi senzual?

z

 
 • c e

a

 • 28. Aranjaţi obiectele pe care ceilalţi le-au lăsat pe oriunde?

z

 
 • c e

a

 • 29. Prefiguraţi mai multe soluţii posibile pentru a rezolva o problemă?

z

 
 • c e

a

 • 30. Vă simţiţi bine în corpul dumneavoastră?

z

 
 • c e

a

Transcrie 5 în tabelul de mai jos simbolurile corespunzătoare grupurilor de întrebări A, C şi P şi punctele asociate acestora (z = 0, c = 1, e = 2, a = 3 puncte). Apoi, însumează punctele fiecărui grup!

 

Grupul de întrebări

 
 

A

 

C

 

P

Întreb.

Simbol şi

Întreb.

Simbol şi

Întreb.

Simbol şi

nr.

puncte

nr.

puncte

nr.

puncte

 
 • 1 ··=··

··=··

4

   
 • 2 ··=··

 
 • 3 ··=··

··=··

5

   
 • 6 ··=··

 
 • 8 ··=··

··=··

7

   
 • 9 ··=··

 
 • 11 ··=··

··=··

 
 • 10 ··=··

12

 
 
 • 15 ··=··

··=··

 
 • 13 ··=··

14

 
 
 • 16 ··=··

··=··

 
 • 20 ··=··

17

 
 
 • 18 ··=··

··=··

 
 • 21 ··=··

19

 
 
 • 24 ··=··

··=··

 
 • 22 ··=··

23

 

5 După Ştefan Prutianu, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, pag. 80-

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

15

 
 • 26 ··=··

 
 • 27 ··=··

 
 • 25 ··=··

 
 • 29 ··=··

 
 • 30 ··=··

 
 • 28 ··=··

Total

...

Total

...

Total

...

puncte

puncte

puncte

Transcrie sumele rezultate pentru fiecare grup de întrebări în sistemul de coordonate următor şi uneşte grafic punctele obţinute!

 • P

Starea

eului

ORIENTAREA PROFESIONALĂ 15 26 ··=·· 27 ··=·· 25 ··=·· 29 ··=·· 30 ··=·· 28 ··=·· Total
C A
C
A

5

10

15

20

25

30Intensitate

Reţine că iniţialele A, C şi P de pe abscisă se referă la stările funcţionale ale eului tău:

 • - A, la starea de adult din tine, adică la acea stare a eului tău care, indiferent de vârstă şi dacă ai sau nu părinţi şi copii, te determină să te manifeşti aşa cum îţi cere judecata, fiind deci guvernată de principiul raţionalităţii, şi care constituie prin sine sursa de problematizări, investigări, analizări, experimentări, interpretări, generalizări, anticipări, soluţionări şi acţionări;

 • - C, la starea de copil din tine, adică la acea stare a eului tău care, indiferent de vârstă şi dacă mai ai sau nu părinţi, te determină să te manifeşti aşa cum îţi cer sentimentele, fiind deci guvernată de principiul plăcerii, şi care constituie prin sine sursa de energie, naturaleţe, sensibilitate, spontaneitate şi iniţiativă;

16

NICOLAE GROSU

- P, la starea de părinte din tine, adică la acea stare a eului tău care, indiferent de vârstă şi dacă ai sau nu copii, te determină să te manifeşti normativ, fiind deci guvernată de principiul moralei, şi care constituie prin sine sursa modelării, sfătuirii, îndrumării, protecţiei şi sacrificiului.

Acum, ştiind ce înseamnă A, C şi P, uită-te atent la grafic şi vei vedea care sunt ponderile stărilor de adult, de copil şi de părinte în structura eului tău şi deci care îţi este potenţialul de raţionalitate, sensibilitate şi moralitate în lupta pe care o ai de dus în edificarea carierei, ideal fiind să ai pentru fiecare stare cel puţin 15 puncte!

Dimensiunile personalităţii – definită de mentalitate, tendinţă, instanţă de control şi stimă de sine – relevă, pe baza identificării acuităţilor, profesia compatibilă.

Mentalitatea * unei persoane este determinată de nivelul gândirii. În scopul cunoaşterii mentalităţii prin prisma nivelului gândirii 6 , completează tabelul de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Întotdeauna

Adesea

Uneori

Niciodată

 • 1. Sunt responsabil pentru valorificarea la maximum a vieţii mele

z

 • c e

 

a

 • 2. Am controlul asupra propriei mele vieţi

z

 • c e

 

a

 • 3. Mă plac pe mine însumi

z

 • c e

 

a

 • 4. Mă împac cu ceilalţi oameni

z

 • c e

 

a

 • 5. Merit să am ceea ce îmi doresc

z

 • c e

 

a

 • 6. Merit ce este mai bun în viaţă

z

 • c e

 

a

 • 7. Pot avea tot ce este mai bun în viaţă

z

 • c e

 

a

 • 8. Mă simt în largul meu când am succes

z

 • c e

 

a

 • 9. Consider eşecul ca pe un prilej de a învăţa ceva

z

 • c e

 

a

10. Accept ceea ce este în afara controlului meu şi optimizez ceea ce se află sub controlul meu

z

 • c e

 

a

 

z

 • c e

 

a

11. Pot face faţă unui refuz 12. Pot face faţă durerii

z

 • c e

 

a

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

17

 • 13. Sunt fericit că trăiesc

z

 • c e

 

a

 • 14. Fac tot ce-mi stă în putere. Dau vieţii tot ce este mai bun în mine

z

 • c e

 

a

 • 15. Accept negativitatea ca parte firească a vieţii

z

 • c e

 

a

 • 16. Sunt realist în aşteptările mele de la mine, de la ceilalţi şi de la viaţă

z

 • c e

 

a

 • 17. Scot la iveală tot ce este mai bun în ceilalţi

z

 • c e

 

a

 • 18. Pot face faţă cu bine unui conflict

z

 • c e

 

a

 • 19. Îmi realizez ţelurile cele mai importante

z

 • c e

 

a

 • 20. Mă împac bine cu toate sentimentele mele

z

 • c e

 

a

 • 21. Sunt încântat de perspectivele mele profesionale

z

 • c e

 

a

 • 22. Situaţia mea financiară îmi satisface necesităţile

z

 • c e

 

a

 • 23. Examinez scenariul cel mai rău, precum şi planul de a-l contracara atunci când evaluez riscurile

z

 • c e

 

a

 • 24. Valorific la maximum tot ce întâlnesc în cale

z

 • c e

 

a

 • 25. Mă aflu acolo unde este nevoie să fiu în viaţa mea, chiar în acest moment

z

 • c e

 

a

Apoi,

însumează

în

tabelul

total,

de

mai

jos,

numărul

de

încercuiri efectuate pentru fiecare simbol!

 
   

Total

   

Z

 

c

 

e

 

a

··

 

··

 

··

 

··

În continuare, înmulţeşte:

 
 • - totalul obţinut pt. z cu 3, deci

x 3 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. c cu 2, deci

x 2 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. e cu 1, deci

x 1 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. a cu 0, deci

x 0 =

puncte

În final, însumează valorile obţinute pentru toate simbolurile,

deci:

=

..

puncte

Reţine că, dacă suma ( ) obţinută este cuprinsă între:

71-75 de puncte, nivelul gândirii este optim;

46-70 de puncte, nivelul gândirii este bun;

16-45 de puncte, nivelul gândirii este mediu;

0-15 puncte, nivelul gândirii este redus.

18

NICOLAE GROSU

În esenţă, nivelul optim al gândirii relevă o personalitate cu mentalitate democratică * , bazată pe valorile diversităţii, libertăţii şi egalităţii, recomandabilă pentru poziţii sociale majore (publice, manageriale), în timp ce nivelul redus al gândirii relevă o personalitate cu mentalitate autoritaristă * , cauzată de impulsiile uniformităţii, constrângerii şi supunerii, recomandabilă pentru resocializare.

Tendinţa unei persoane ori spre interiorul fiinţei (introversia) * , ori spre exteriorul acesteia (extraversia) * este determinată de capacitatea de comunicare şi de cea de relaţionare.

În scopul cunoaşterii capacităţii de comunicare *7 , completează tabelul de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Întotdeauna

Adesea

Uneori

Niciodată

 • 1. Acord întreaga mea atenţie celorlalţi atunci când îmi vorbesc

z

 
 • c e

a

 • 2. Menţin contactul vizual pe durata întregii conversaţii

z

 
 • c e

a

 • 3. Arăt empatie

z

 
 • c e

a

 • 4. Îi încurajez pe ceilalţi să vorbească

z

 
 • c e

a

 • 5. Pun întrebări optime pentru a-i ajuta pe ceilalţi să-şi descopere propriile soluţii optime

z

 
 • c e

a

 • 6. Fac tot ce pot pentru a înţelege pe deplin cele mai importante nevoi, dorinţe şi aşteptări ale interlocutorului

z

 
 • c e

a

 • 7. Cer clarificări în legătură cu tot ceea ce nu înţeleg pe deplin

z

 
 • c e

a

 • 8. Parafrazez mesajul celeilalte persoane pentru a fi sigur că l-am înţeles corect

z

 
 • c e

a

 • 9. Trăiesc experienţa unor dialoguri plăcute în viaţa personală

z

 
 • c e

a

 • 10. Trăiesc experienţa plăcută a unor întâlniri în familie şi cu prietenii

z

 
 • c e

a

 • 11. Trăiesc experienţa a cel puţin unei comunicări satisfăcătoare în fiecare zi

z

 
 • c e

a

 • 12. Când comunic cu oamenii îi accept, nu îi judec

z

 
 • c e

a

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

19

 • 13. Când comunic cu ceilalţi le descifrez mesajul nonverbal

z

 
 • c e

a

 • 14. Sunt capabil să tratez conflictele şi diferenţele în mod adecvat

z

 
 • c e

a

 • 15. Scot la iveală tot ce este mai bun în ceilalţi

z

 
 • c e

a

Apoi,

însumează

în

tabelul

total,

de

mai

jos,

numărul

de

încercuiri efectuate pentru fiecare simbol.

 
   

Total

   

z

 

c

 

e

 

a

··

 

··

 

··

 

··

În continuare, înmulţeşte:

 
 • - totalul obţinut pt. z cu 3, deci

x 3 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. c cu 2, deci

x 2 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. e cu 1, deci

x 1 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. a cu 0, deci

x 0 =

puncte

În final, însumează valorile obţinute pentru toate simbolurile,

deci:

=

..

puncte

Reţine că, dacă suma ( ) obţinută este cuprinsă între:

41-45 de puncte, nivelul capacităţii de comunicare este

optim; 21-40 de puncte, nivelul capacităţii de comunicare este bun;

11-20 de puncte, nivelul capacităţii de comunicare este

mediu; 0-11 puncte, nivelul capacităţii de comunicare este redus.

20

NICOLAE GROSU

În scopul cunoaşterii capacităţii de relaţionare *8 , completează tabelul de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Întotdeauna

Adesea

Uneori

Niciodată

 • 1. Relaţiile mele intime servesc interesului meu major

z

 • c e

 

a

 • 2. Îmi împărtăşesc fără reticenţe sentimentele şi nevoile familiei şi prietenilor

z

 • c e

 

a

 • 3. Îi tratez pe ceilalţi cu respect

z

 • c e

 

a

 • 4. Ascult cu atenţie atunci când oamenii îmi vorbesc

z

 • c e

 

a

 • 5. Caut să aflu ce este în interesul major al celorlalţi

z

 • c e

 

a

 • 6. Sunt un lider (manager) (coleg) (angajat) de nădejde

z

 • c e

 

a

 • 7. Le comunic celorlalţi în mod eficient limitele mele

z

 • c e

 

a

 • 8. Sunt apreciat pentru munca pe care o fac

z

 • c e

 

a

 • 9. Îmi exprim aptitudinile prin munca pe care o fac

z

 • c e

 

a

 • 10. Colaboratorii mei mă respectă

z

 • c e

 

a

 • 11. Sunt pasionat de munca mea

z

 • c e

 

a

 • 12. Îmi exprim creativitatea prin munca pe care o fac

z

 • c e

 

a

 • 13. Abia aştept să merg la lucru

z

 • c e

 

a

 • 14. Sunt o persoană care optimizează

z

 • c e

 

a

 • 15. Respect demnitatea şi drepturile celorlalţi

z

 • c e

 

a

 • 16. Mă respect în orice tip de comunicare cu ceilalţi

z

 • c e

 

a

 • 17. Pierd noţiunea timpului atunci când lucrez

z

 • c e

 

a

 • 18. Îi laud şi îi dojenesc pe ceilalţi după merit

z

 • c e

 

a

 • 19. Mă simt în largul meu şi când sunt singur, şi când sunt cu alţii

z

 • c e

 

a

 • 20. Sunt disponibil din punct de vedere emoţional în relaţiile mele

z

 • c e

 

a

 • 21. Cooperez cu ceilalţi pentru a obţine cele mai bune rezultate

z

 • c e

 

a

 • 22. Îi motivez pe ceilalţi să-şi dea toată silinţa

z

 • c e

 

a

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

21

 • 23. Îmi urmez viziunea cea mai înaltă

   

z

 
 • c e

 

a

 • 24. Oamenii se pot bizui pe mine

   

z

 
 • c e

 

a

 • 25. Sunt o persoană potrivită care face lucrul potrivit

   

z

 
 • c e

 

a

Apoi,

însumează

în

tabelul

total,

de

mai

jos,

numărul

de

încercuiri efectuate pentru fiecare simbol!

 
   

Total

   

z

 

c

 

e

   

a

··

 

··

 

··

   

··

În continuare, înmulţeşte:

 
 • - totalul obţinut pt. z cu 3, deci

x 3 =

puncte

 
 • - totalul obţinut pt. c cu 2, deci

x 2 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. e cu 1, deci

x 1 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. a cu 0, deci

x 0 =

puncte

În final, însumează valorile obţinute pentru toate simbolurile, deci:

=

..

puncte

Reţine că, dacă suma ( ) obţinută este cuprinsă între:

71-75 de puncte, nivelul capacităţii de relaţio-nare este

optim; 46-70 de puncte, nivelul capacităţii de relaţio-nare este bun;

16-45 de puncte, nivelul capacităţii de relaţio-nare este

mediu; 0-16 puncte, nivelul capacităţii de relaţionare este redus.

În esenţă, capacitatea optimă de comunicare şi de relaţionare relevă o personalitate cu tendinţă de extraversie (personalitate extravertită), recomandabilă pentru poziţii sociale de impact (cu publicul, de conducere), în timp ce capacitatea redusă de comunicare şi de relaţionare relevă o personalitate cu tendinţă de introversie (personalitate introvertită), recomandabilă pentru poziţii sociale de elaborare (cercetare, proiectare). Instanţa de control * (locus of control) a unei persoane este determinată de atribuirea de către aceasta a rolului hotărâtor pentru existenţa sa unor factori percepuţi ori în interiorul fiinţei (potenţial, voinţă), ori în exteriorul ei (constrângeri, întâmplări).

22

NICOLAE GROSU

În scopul cunoaşterii modului respectiv de atribuire *9 , comple- tează tabelul de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Dezacord

puternic

Dezacord

Dezacord uşor

dezacord şi

Nici acord

nici

Acord uşor

Acord

Acord puternic

 • 1. Când obţin ceea ce îmi doresc, aceasta se întâmplă, de obicei, deoarece muncesc din greu

z

c

e

a

o

n

s

 • 2. Când îmi fac planuri, eu sunt aproape sigur că le voi transpune în practică

z

c

e

a

o

n

s

 • 3. Eu prefer jocurile implicând un anumit noroc, mai mult decât jocurile care cer competenţă pură

s

n

o

a

e

c

z

 • 4. Eu pot învăţa aproape orice dacă îmi pun mintea cu aceasta

z

c

e

a

o

n

s

 • 5. Realizările mele majore se datorează în întregime muncii din greu şi abilităţii

z

c

e

a

o

n

s

 • 6. În general, nu-mi stabilesc obiective, deoarece am dificultăţi de timp în urmărirea îndeplinirii lor

s

n

o

a

e

c

z

 • 7. Competiţia descurajează perfecţiunea

s

n

o

a

e

c

z

 • 8. Adesea oamenii ajung în faţă doar prin noroc

s

n

o

a

e

c

z

9. În orice fel de examen sau competiţie, îmi place să ştiu cât de bine procedez faţă de oricine altcineva

z

c

e

a

o

n

s

10. Este fără sens să continuu să muncesc ceva prea dificil pentru mine

s

n

o

a

e

c

z

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

23

 

Apoi,

însumează

în

tabelul

total,

de

mai

jos,

numărul

de

încercuiri efectuate pentru fiecare simbol!

 
   

Total

 

z

c

 

e

a

o

 

n

S

 

   

În continuare, înmulţeşte:

 
 • - totalul obţinut pt. z cu 1, deci

 

x 1 =

puncte;

 
 • - totalul obţinut pt. c cu 2, deci

x 2 =

puncte;

 • - totalul obţinut pt. e cu 3, deci

x 3 =

puncte;

 • - totalul obţinut pt. a cu 4, deci

x 4 =

puncte;

 • - totalul obţinut pt. o cu 5, deci

x 5 =

puncte;

 • - totalul obţinut pt. n cu 6, deci

x 6 =

puncte;

 • - totalul obţinut pt. s cu

7, deci

x 7 =

puncte.

puncte!

Reţine că, dacă suma (Σ) obţinută tinde:

crescător spre 70 de puncte, rezultă că atribui factorilor

interni personalităţii tale (potenţial, voinţă) rol determinant pentru existenţa ta şi că eşti o personalitate internalizată * , caracterizată de nevoia de independenţă şi deci recoman- dabilă pentru poziţii sociale de forţă (publice, manageriale); descrescător spre 10 puncte, rezultă că atribui factorilor

externi personalităţii tale (constrângeri, întâmplări) rol determinant pentru existenţa ta şi că eşti o personalitate externalizată * , caracterizată de nevoia de dependenţă şi deci recomandabilă pentru poziţii sociale de masă (subordonate, executante). Stima de sine este determinată atât de modul în care se evaluează individul, cât şi de acela în care este evaluat sau presupune că este evaluat. În scopul cunoaşterii stimei de sine 10 , completează tabelul următor, încercuind varianta pe care o consideri reală!

24

NICOLAE GROSU

Enunţuri

Întotdeauna

Adesea

Uneori

Niciodată

 • 1. Sunt încredinţat că mă pot bucura de ce este mai bun în viaţă

z

 
 • c e

a

 • 2. Mă simt competent să-mi gestionez viaţa

z

 
 • c e

a

 • 3. Accept toate faţetele personalităţii mele

z

 
 • c e

a

 • 4. Îmi exprim cu uşurinţă ideile, nevoile şi dorinţele

z

 
 • c e

a

 • 5. Cred în mine însumi

z

 
 • c e

a

 • 6. Îmi accept corpul în totalitate

z

 
 • c e

a

 • 7. Sunt sigur că pot lua deciziile cele mai înţelepte

z

 
 • c e

a

 • 8. Predau sinelui meu celui mai bun să mă conducă

z

 
 • c e

a

 • 9. Sunt conştient de scopul meu în viaţă

z

 
 • c e

a

 • 10. Ştiu ce are importanţă supremă pentru mine

z

 
 • c e

a

 • 11. Mă străduiesc ca viaţa mea să aibă un scop

z

 
 • c e

a

 • 12. Ştiu cea mai bună cale de a-mi atinge cel mai important ţel

z

 
 • c e

a

 • 13. Îmi folosesc cât se poate de eficient timpul

z

 
 • c e

a

 • 14. Merit să fiu fericit

z

 
 • c e

a

 • 15. Mă iert atunci când fac greşeli

z

 
 • c e

a

 • 16. Îmi folosesc cât se poate de eficient calendarul zilnic

z

 
 • c e

a

 • 17. Deciziile mele concordă cu cele mai înalte valori şi principii pe care le am

z

 
 • c e

a

 • 18. Sunt o persoană plină de compasiune

z

 
 • c e

a

 • 19. Mă simt în largul meu şi când sunt singur, şi când sunt cu alţii

z

 
 • c e

a

 • 20. Sunt recunoscător pentru tot binele din viaţa mea

z

 
 • c e

a

 • 21. Mă ocup de sentimentele mele de îndată ce le percep

z

 
 • c e

a

 • 22. Ascult mesajele sentimentelor mele dureroase

z

 
 • c e

a

 • 23. Dăruiesc iubire fără a aştepta ceva în schimb

z

 
 • c e

a

 • 24. O pot scoate la capăt cu mine însumi dacă mă simt rănit emoţional

z

 
 • c e

a

 • 25. Am încredere în mine că mă port adecvat

z

 
 • c e

a

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

25

Apoi,

însumează

în

tabelul

total,

de

mai

jos,

numărul

de

încercuiri efectuate pentru fiecare simbol!

 
   

Total

   

z

 

c

 

e

 

a

··

 

··

 

··

 

··

În continuare, înmulţeşte:

 
 • - totalul obţinut pt. z cu 3, deci

x 3 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. c cu 2, deci

x 2 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. e cu 1, deci

x 1 =

puncte

 • - totalul obţinut pt. a cu 0, deci

x 0 =

puncte

În final, însumează valorile obţinute pentru toate simbolurile, deci:

=

..

puncte

Reţine că, dacă suma ( ) obţinută este cuprinsă între:

71-75 de puncte, nivelul stimei de sine este optim;

46-70 de puncte, nivelul stimei de sine este bun;

16-45 de puncte, nivelul stimei de sine este mediu;

0-16 puncte, nivelul stimei de sine este redus.

În esenţă, nivelul optim al stimei de sine relevă o personalitate cu atitudine demnă, recomandabilă pentru poziţii sociale majore (publice, manageriale), în timp ce nivelul redus al stimei de sine relevă o personalitate cu atitudine umilă, recomandabilă pentru poziţii sociale minore (de execuţie, izolate). Acum, după ce te-ai evaluat din punctul de vedere al persona- lităţii, sintetizează-ţi autoevaluarea, haşurând variantele identificate:

 • - tip uman:

 
artistic
artistic

convenţional

investigativ

întreprinzător

 
realist
realist
social
social
 
 • - structură a personalităţii:

 
 

stare de adult

 

stare de copil

 

stare de părinte

26

NICOLAE GROSU

 • - mentalitate:

 
 

autoritaristă

democratică

 
 • - tendinţă:

 
 

extraversiune

introversiune

   
 • - instanţă de control:

 
 

externă

 

internă

 
 • - stimă de sine:

 
 

optimă

 

bună

medie

 

redusă

Cu această imagine în faţă, poţi să-ţi dai seama dacă eşti atras de lucrul cu:

 • - abstracţiile şi deci să te preorientezi spre domeniile abstracte (matematică, informatică, fizică, chimie);

 • - obiectele şi deci să te preorientezi spre domeniile obiectuale (tehnologie, agronomie, arhitectură);

 • - oamenii şi deci să te preorientezi spre domeniile socio-umane (medicină, psihologie, sociologie, comunicare, relaţii publice, drept),

fiind totodată momentul să începi să te evaluezi şi din punct de vedere profesional.

1.2. Autoevaluarea profesională şi orientarea în carieră

Autoevaluarea profesională şi orientarea în carieră sunt posibile pe baza cunoaşterii:

 • - stadiului de carieră în care te afli;

 • - aptitudinilor pe care te bazezi;

 • - motivaţiei care te animă;

 • - încrederii în sine pe care o resimţi;

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

27

 • - afirmării de sine care te susţine;

 • - ancorelor de carieră care te definesc;

 • - potenţialului de învingător care pulsează în tine;

 • - tipului valoric în care te înscrii;

 • - mobilităţii profesionale pe care o vizezi.

Stadiile carierei * , ca etape profesionale majore, relevă cerinţele

de carieră specifice stadiilor vârstei. O carieră completă cuprinde stadiile:

 • - de explorare, de investigare a variantelor de drum profesional posibile ţie, stadiu ce se desfăşoară în ultimul an de studii şi în primul an după absolvire, deci în jurul vârstei de 18-21 de ani, pentru absolvenţii de liceu şi cei de şcoală de arte şi meserii, şi de 22-25 de ani, pentru absolvenţii de facultate;

 • - de debut, de iniţiere în drumul profesional ales, stadiu ce se desfăşoară în primii 3-5 ani după angajare, deci de la 18-21 de ani la 21-24 de ani, pentru absolvenţii de liceu şi de şcoală de arte şi meserii, şi de la 22-25 de ani la 27-30 de ani, pentru absolvenţii de facultate;

 • - de stabilizare, de statornicire în drumul profesional în care te- ai iniţiat, stadiu ce se desfăşoară în primii 5 ani după stadiul de debut, deci de la 21-24 de ani la 26-29 de ani, pentru absolvenţii de liceu şi de şcoală de arte şi meserii, şi de la 27- 30 de ani la 32-35 de ani, pentru absolvenţii de facultate;

 • - de definire, de determinare a compatibilităţii cu drumul profesional pe care l-ai parcurs prin factura de:

  • - menţinere;

  • - evoluţie;

  • - involuţie

a dinamicii tale profesionale, stadiu ce se desfăşoară pe parcursul a 20-25 de ani după stadiul de stabilizare, deci de la 26-29 de ani la 50-55 de ani, pentru absolvenţii de liceu şi de şcoală de arte şi meserii, şi de la 32-35 de ani la 57-62 de ani, pentru absolvenţii de facultate;

 • - de dezangajare, de diminuare a responsabilităţilor în virtutea acceptării şi aşteptării pensionării, stadiu care începe după

28

NICOLAE GROSU

stadiul de definire, deci după 50-55 de ani, pentru absolvenţii de liceu şi de şcoală de arte şi meserii, şi după 57-62 de ani, pentru absolvenţii de facultate.

Aptitudinile * , ca dispoziţii naturale sau dobândite în a efectua anumite sarcini 11 , relevă potenţialul * personalităţii.

În scopul cunoaşterii aptitudinilor 12 , completează tabelul de mai jos, încercuind varianta pe care o consideri reală!

Enunţuri

Da

Nu

 • 1. Pot să fac calcule matematice repede şi corect

z

c

 • 2. Pot să vorbesc/să mă exprim cu uşurinţă şi coerent

z

c

 • 3. Pot să lucrez repede cu degetele sau cu mâinile

z

c

 • 4. Folosesc uşor numere

z

c

 • 5. Am inovat până acum ceva util, funcţional

z

c

 • 6. Sunt ambiţios, competitiv, hotărât

z

c

 • 7. Arunc la ţintă şi nimeresc

z

c

 • 8. Prefer să lucrez în situaţii nestructurate

z

c

 • 9. Am mare încredere în mine

z

c

 • 10. Înţeleg uşor ce mi se spune sau ce citesc

z

c

 • 11. Pot să asamblez piesele unui mecanism

z

c

 • 12. Sunt o persoană organizată, care are nevoie de reguli

z

c

 • 13. Ştiu să argumentez pertinent

z

c

 • 14. Îmi displac concepte ca: „regulă”, „trebuie”

z

c

 • 15. Înţeleg uşor instrucţiunile unui joc

z

c

 • 16. Când iau decizii mă bazez mai degrabă pe raţiune decât pe sentiment

z

c

 • 17. Scriu, colorez, decupez fără să greşesc

z

c

 • 18. Îmi place să înţeleg şi să rezolv probleme complexe

z

c

 • 19. Scriu şi citesc fluent, inteligibil

z

c

 • 20. Pot să coordonez/organizez o acţiune, un eveniment

z

c

 • 21. Ajung la o concluzie în urma unui demers raţional, logic

z

c

 • 22. Reuşesc să prind obiecte care mi se aruncă

z

c

 • 23. Pot să fac sinteza unui text

z

c

 • 24. Sunt/am fost conducător al unui grup

z

c

 • 25. Reuşesc să bat cuie fără să mă accidentez

z

c

 • 26. Mă exprim concis, folosind mai degrabă verbe

z

c

 • 27. Am o mulţime de idei/soluţii inedite

z

c

 • 28. În general, mă bazez pe intuiţie mai degrabă decât pe raţionament

z

c

 • 29. Îmi place să desenez/scriu/modelez

z

c

11 Norbert Sillamy, Larousse, Dicţionar de psihologie, pag. 33. 12 După Ghidul căutătorului de job-uri, pag. 4.

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

29

30. Pot să vorbesc în faţa unui grup

z

c

Transcrie în tabelul următor simbolurile corespunzătoare grupurilor de întrebări A, B, C, D şi E şi punctele asociate acestora (z = 1 punct, c = 0 puncte). Apoi, însumează punctele fiecărui grup de întrebări!

Grupul de întrebări

A

Întreb.

2

10

13

19

23

30

Total

nr.

puncte

Simbol

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

 

.

.

.

şi

 

puncte

B

Întreb.

5

8

14

27

28

29

Total

nr.

puncte

 

Simbol

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

 

.

.

.

şi

 

puncte

C

Întreb.

3

7

11

17

22

25

Total

nr.

puncte

Simbol

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

 

.

.

.

şi

 

puncte

D

Întreb.

6

9

12

16

20

24

Total

nr.

puncte

Simbol

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

 

.

.

.

şi

 

puncte

E

Întreb.

1

4

15

18

21

26

Total

nr.

puncte

Simbol

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

··=··

 

.

.

.

şi

 

puncte

30

NICOLAE GROSU

Transpune sumele rezultate pentru fiecare grup de întrebări în sistemul de coordonate următor, haşurând cercurile corespunzătoare, şi uneşte grafic punctele obţinute!

E
E
E
 
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
E D C B A 0 1 2 3 4 5 6
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 

0

1

2

3

4

5

6

Iniţialele A, B, C, D şi E de pe ordonată se referă la aptitudinile care sunt considerate fundamentale pentru domeniile profesionale principale.

Astfel:

 • - A se referă la elocinţă * , deci la aptitudinea de a comunica, această aptitudine fiind considerată fundamentală pentru domeniile: diplomaţie, drept, filologie, jurnalism, management, relaţii publice, resurse umane, pedagogie, politică, psihologie, sociologie;

 • - B se referă la creativitate * , deci la aptitudinea de a adapta şi de a inova, această aptitudine fiind considerată fundamentală pentru domeniile: arte, cercetare, creaţie, dezvoltare, mass- media, planificare, publicitate;

 • - C se referă la dexteritate * , deci la aptitudinea de a prelucra şi de a asambla, această aptitudine fiind considerată fundamentală pentru domeniile: arhitectură, arte plastice, chirurgie, pilotaj, proiectare, stomatologie;

ORIENTAREA PROFESIONALĂ

31

 • - D se referă la prestanţă * , deci la aptitudinea de a influenţa şi de a conduce, această aptitudine fiind considerată fundamentală pentru domeniile: afaceri, consultanţă, drept, management, politică;

 • - E se referă la procesare * , deci la aptitudinea de a calcula şi de a raţiona (în sens riguros, logic), această aptitudine fiind considerată fundamentală pentru domeniile: cercetare, comerţ, contabilitate, finanţe, informatică, inginerie, matematică, statistică.

Analizând pe grafic punctajul fiecărei aptitudini, reţine că, dacă ai totalizat:

5-6 puncte, rezultă că ai aptitudinea respectivă şi că deci

eşti apt pentru domeniile specifice menţionate; 3-4 puncte, rezultă că ai predispoziţie pentru aptitudinea

respectivă, nu încă şi aptitudinea propriu-zisă, şi că deci se impune să ţii cont „că acele calităţi care îţi sunt necesare trebuie susţinute printr-un program de pregătire profesională sau dezvoltare personală” 13 ; 1-2 puncte, rezultă că nu ai predispoziţie pentru aptitudinea respectivă şi că „deci se impune să ţii cont că este preferabil să eviţi lucrurile care nu îţi plac sau la care nu te pricepi” 14 .

Motivaţia * , ca ansamblu al necesităţilor determinante pentru acţiunea individului, relevă cauza pentru care vrei să munceşti.