Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Asia – poziție geografică, relief, hidrografie

I. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și alegeți răspunsul corect: 15 puncte


1. Asia se învecinează în partea de est cu:
a. Europa b. Africa c. America de Sud d. Australia

2. Unitatea de relief predominantă este:


a. podișurile b. câmpiile c. munții d. dealurile

3. Cercul de Foc al Pacificului mărginește țărmul:


a. estic b. nordic c. sudic d. vestic

4. Cel mai lung fluviu din Asia este:


a. Huang He b. Obi c. Enisei d. Chang Jiang

5. Fluviu Enisei se varsă în:


a. Oceanul Pacific b. Oceanul Arctic c. Oceanul Indian d. Oceanul Atlantic

II. Completați spațiile libere cu răspunsul corect: 15 puncte


1. Cel mai înalt vârf muntos din Asia este......................................................
2. Cel mai mare arhipelag din Asia este.........................................................
3. Fluviul Gange se varsă în Oceanul Indian printr-o....................................
4. Cel mai înalt podiș de pe Glob este............................................................
5. Cel mai adânc lac din Asia este..................................................................

III. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. 15 puncte


În cazul în care apreciați că afirmaţia este adevărată, încercuiți pe foaia de test litera A, dacă
apreciați că afirmaţia este falsă, încercuiți pe foaia de test litera F:
1. Lacul Toba este un lac glaciar. A/F
2. Activitatea vulcanică din estul Asiei se datorează prezenței Cercului de Foc al
Pacificului. A/F
3. Marile contraste de altitudine cuprind regiuni montane foarte înalte, dar și numeroare arii
depresionare, unele situate mult sub Oceanul Planetar. A/F
4. Câmpiile reprezintă unitatea majoră de relief predominant pe continental Asiatic. A/F
5. Fluviul Gange formează o deltă comuna cu Fluviul Brahmaputra. A/F

IV. Precizați: 15 puncte


a. Trei fluvii care se varsă în Oceanul Arctic
b. Trei fluvii care se varsă în Oceanul Pacific
c. Trei fluvii care se varsă în Oceanul Indian

S-ar putea să vă placă și