Sunteți pe pagina 1din 2

NTREPRINDEREA/UNITATEA........................................

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea n munca


NUMELE Sl PRENUMELE..........................
LEGITIMATIA, MARCA...........................
GRUPA SANGUINA.............................
DOMICILIUL...................................
Data si locul nasterii..................................
Calificarea....................Functia......................
Locul de munca............................................
Autorizatii (ISCIR, s.a.) .........................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................
................................................................................
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data........................
timp de 8 ore, de catre IANCU VICA
avnd functia de INSPECTOR SSM
Continutul instruirii.
Legislatia de securitate si sanatate in munca 319/2006; HG 1425/2006
actualizata cu HG 955/2010, HH 1028, 1048, 1146, 1051,1091 si 971/2006
Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de
securitate si sanatate in munca
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionale specifice unitatii
Msuri la nivelul ntreprinderii i/sau unitii privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor
Testare scrisa
Semnatura celui instruit

Semnatura
instruirea

celui

care

efectuat Semnatura celui care


nsusirea cunostintelor

verificat

verificat

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data........................


loc de munca/post de lucru......................timp de. 8 ore,
de catre....................avnd functia de conducator loc de munca
Continutul instruirii :
Instructiuni specifice SSM pentru locul de munca,
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionale specifice locului de munca
Regulament Intern SSM
Planul de prevenire si protectie
Masuri de prim ajutor
Deplasarea pe drumurile publice
Exercitii si demonstratii practice; prezentare filme;
Verificare orala
Semnatura celui instruit

Semnatura
instruirea

celui

care

efectuat Semnatura celui care


nsusirea cunostintelor

3) Admis la lucru
Numele si prenumele..............................
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)..........................
Data si semnatura.........................................
Instruirea periodica

Pagina 1
Date personale
Data si locul nasterii .........................................
Studii .........................................................
Calificarea (specialitatea, meseria) ...........................
Locul de munca .................................................
Functia ........................................................
Instructaj la angajare
1. Instructajul introductiv general
Instructajul a fost efectuat la data de .........., timp de 8 ore de catre IANCU VICA , avand
functia de CADRU TEHNIC PSI
A. Continutul instructajului Legislatia de apararea impotriva incendiilor: Legea

307/2006, Extrase din: OMAI 163/2007, OMAI 712/2005, OMAI 786/2005, Lg


481/2004, HG 21/2004
Consecinte posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei
Organizarea apararii impotriva incendiilor la nivel de unitate
Verificare cunostinte

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor)


......................................................
Semnatura persoanei instruite ...................................
2. Instructajul la locul de munca
Instructajul a fost efectuat la data de .......... pentru locul de munca ....., specialitatea
(meseria) ........, timp de .8 ore de catre ......, avand functia de Conducator loc de munca .
B. Continutul instructajului Instructiuni proprii AII specifice locului de munca,
Plan de interventie in caz de incendiu
Utilizarea si verificarea stingatoarelor
Plan de evacuare
Exercitii si demonstratii practice,
Filme
Verificare Cunostinte asimilate

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor)


........................................................
Semnatura persoanei instruite .....................................
3. Admis la lucru
Data ....................................................
Numele si prenumele .....................................
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) .............

S-ar putea să vă placă și