Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Săptămâna verde"

Având în vedere:

- prevederile art. 94. alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
- referatul de aprobare nr. 2904DGÎP/28.12.2022, al proiectului de ordin privind aprobarea
Metodologie de organizare a Programului „Săptămâna verde"
- în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI
emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde”, prevăzută


în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația


cu Parlamentul - Direcția Minorități, Direcția Generală Economică, inspectoratele școlare
județene/inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Ligia DECA

București
Nr. 3.629
Data: 02.02.2023

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro

S-ar putea să vă placă și