Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Nr.1 Vadu Moldovei, jud.

Suceava
Prof. Beraru Dan

SCHIŢĂ DE LECŢIE

Istorie clasa a V-a

BUREBISTA ŞI DECEBAL. RĂZBOAIELE DACO-ROMANE

În secolul I î.H. civilizaţia daco-geţilor ajunge la un deosebit grad de dezvoltare economică, militară
dar şi culturală. Acest lucru a fost posibil datorită unei puternice dezvoltări a meşteşugurilor, a comerţului
foarte profitabil cu grecii şi romanii, a exploatării intense a minereurilor ( aur, argint, fier, etc.), dar şi pe
fondul unei stabilităţi politice: puternicele şi bogatele uniuni de triburi stăpâneau teritorii extinse, erau
conduse de regi care îşi aveau reşedinţa în aşezări fortificate de tip „ dava”. Între aceste uniuni existau
puternice legături politice, militare, economice dar mai ales religioase.
Cea mai puternică uniune de triburi stăpânea sud-vestul Transilvaniei şi Banatul de astăzi, avea
centrul la Sarmisegetuza în Munţii Orăştiei şi din anul 82 î. H. va fi condusă de regele Burebista.
Regele Burebista ( 82-44 î.H.) va iniţia procesul de unificare a uniunilor de triburi dacice bazându-se
pe următoarele elemente:
 Pericolul reprezentat de creşterea puterii statului roman şi expansiunea acestuia spre Dunăre;
 Ajutorul dat de Marele preot Deceneu ( preotul suprem al tuturor dacilor).
 O puternică şi disciplinată armată,
 Siguranţa oferită de sistemul de fortificaţii( zidul dacic) din Munţii Orăştiei, şi poziţia strategică
deosebită a capitalei Sarmisegetuza;
După unificare Burebista întreprinde următoarele acţiuni:
- 60-59 î.H. atacă triburile celtice din vest ajungând în Slovacia de astăzi;
- se întoarce apoi spre est şi ocupă litoralul Mării Negre de la colonia greacă Olbia în nord până la
colonia Appolonia la sud ( ocupă Histria, Tomis şi Callatis);
- statul lui Burebista se întindea:
- N: Carpaţi Păduroşi( Ucraina de astăzi)
- S: Munţii Balcani ( Bulgaria de astăzi)
- V: Dunărea mijlocie ( Slovacia de astăzi)
- E: litoralul Mării Negre
- conştient de puterea statului dac şi dorind să asigure siguranţa externă a acestuia, în anul 48 î.H.
profitând de luptele pentru putere de la Roma dintre consulii Iulius Cezar şi Pompei, Burebista oferă
ajutor militar celui din urmă ( ajutorul nu mai ajunge, Pompei fiind învins).
- în urma slăbirii pericolului roman după asasinarea lui Cezar din anul 44 î.H. , în rândul căpeteniilor
daco-gete nemulţumite de politica regelui se naşte un complot, astfel că în toamna aceluiaşi an
Burebista moare otrăvit;
După moartea lui Burebista statul dac se împarte în patru şi apoi în cinci state, cel mai puternic fiind
cel cu centrul la Sarmisegetuza de la care a plecat unirea. La conducerea acestuia s-au succedat următorii
regi: Deceneu, Comosicus, Scorillo, Duras şi Diurpaneus ( Decebal).
Statul lui Decebal deşi mai mic ca întindere ca cel al lui Burebista era mai puternic atât din punct de
vedere economic cât şi militar.
Principalele momente ale domniei lui Decebal( 87-106 d. H.)
- în anul 87 împăratul roman Domiţian trimite o armată condusă de generalul Cornelius Fuscus care
este înfrântă de daci la Tapae ( atunci Diurpaneus primeşte numele de Decebal)
- în anul 88 o nouă armată romană condusă de generalul Tetius Iulianus intră în Dacia, lupta se dă tot
la Tapae, dar de această dată dacii sunt înfrânţi
- romanii nu pot profita de victorie fiind nevoiţi să se retragă( erau atacaţi în Nord la graniţa cu
marcomanii – neam germanic) – se încheie o pace favorabilă pentru Dacia care devine acum regat
clientelar.
- în anul 98 la Roma ajunge împărat Marcus Ulpius Traianus, cunoscut sub numele de Traian ( 98-
117). Acesta hotărăşte să cucerească Dacia, fapt ce se va întâmpla în urma a două sângeroase
războaie :
- primul război daco-roman 101-102 : romanii trec Dunărea pe un pod de vase, bătălia se dă
tot la Tapae, dacii fiind învinşi, se încheie o pace total defavorabilă lui Decebal care este nevoit să
cedeze anumite regiuni şi să dezarmeze cetăţile;
- al doilea război daco-roman 105-106 : romanii trec Dunărea pe podul de la Drobeta
construit de marele arhitect Apollodor din Damasc şi atacă zona fortificată de la Sarmisegetuza din trei
părţi, Decebal încearcă să fugă este prins şi se sinucide.
Scene din luptele dintre daci şi romani ca şi capturarea şi sinuciderea lui Decebal sunt imortalizate
în bazoreliefurile de pe Columna lui Traian de la Roma.

În urma cuceririi Dacia devine provincie romană, suportând în timp mai multe reorganizări
administrative iar populaţia daco-getă este supusă unui intens proces de romanizare.

S-ar putea să vă placă și