Sunteți pe pagina 1din 11

Survey Solutions Generated by https://rplcapi.insse.

ro/primary
on 2022-05-25 18:56 +00:00
Interview Transcript

Interview Key Questionnaire Interview Volume

88-72-12-54 Recensământul 3 sections

Populației și Locuințelor 81 questions answered


Interview started
din România (RPL2021) 0 not answered questions
2022-05-25 21:44 +03:00 version 1 0 warnings
Interview completed
0 errors
2022-05-25 21:56 +03:00
0 questions with comments

COPERTĂ
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România - 2021

Stimată Doamnă, stimate Domn,

În perioada 14 Martie - 15 Mai 2022 se desfăşoară colectarea datelor pentru realizarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din
România prin metoda auto-înregistrării.
Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul https://www.recensamantromania.ro
În speranţa că veţi înţelege importanţa participării Dvs. în acest demers de importanţă naţională, vă mulţumim anticipat.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Toate informațiile din acest chestionar sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fiz
ice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați http://www.recensamantromania.ro/informarea-persoanei-cu-privire-la-rpl-2021-
referitor-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/
OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR
Este obligatorie furnizarea datelor conform OUG nr. 19/2020 cu completările și modificările ulterioare privind organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată prin Legea nr. 178/2020.
MOMENT DE REFERINȚĂ AL RECENSĂMÂNTULUI
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt existentă la ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021.

Cum asigură I.N.S. confidențialitatea datelor dumneavostră


În procesul de prelucrare, datele furnizate de dumneavoastră își pierd orice element de identificare, ele fiind grupate la nivelul întregii
populații. Informațiile pe care ni le furnizați, despre dumneavoastră sau ceilalți membrii ai gospodăriei dumneavoastră, au caracter STRICT
CONFIDENŢIAL și sunt folosite exclusiv în scopuri statistice. Conform art. 36 din Legea 226/2009 (legea statisticii oficiale in Romania) aceste
informații nu pot servi ca probe în justiție ori la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru furnizorii de date la care se referă.
Prelucrarea datelor se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Persoanele trebuie să se auto-înregistreze la adresa la care au reședința obișnuită.


În formularul de pre-înregistrare ați declarat ca adresă de reședință obișnuită a gospodăriei dumneavoastră, respectiv ca adresă a locuinței
secundare neocupate următoarea:

Județul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
1 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54
Localitatea: Municipiul / Orașul / Comuna

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Localitatea componentă a municipiului/orașului - sau Satul

BUCUREȘTI SECTORUL 6

Strada

BULEVARDUL IULIU MANIU

Număr

244G

Bloc

Bloc 5 (scara C)

Scara

Etaj

10

Apartament

80

COD RECENZOR ARA

Not answered

VĂ RUGĂM SĂ APĂSAȚI ACEST BUTON PENTRU A ÎNCEPE AUTORECENZAREA!

2022-05-25 21:44:41

După orice text sau cifre introduse în casete trebuie să apăsați tasta ENTER.
Când parcurgeți acest chestionar, trebuie să țineți cont de următoarele precizări:
Întrebările al căror text este roșu au răspunsuri eronate. Vă rugăm să reveniți asupra lor.
La întrebările al căror text este albastru nu s-a răspuns încă.
La întrebările al căror text este verde s-a răspuns fără erori.
La toate întrebările la care trebuie să declarați numere vă rugăm să nu atingeți rotița mouse-ului !

2 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


Table of contents
4 SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI

8 SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI

3 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI

Componența gospodăriei

2022-05-25 21:45 +03:00 G1a. Numărul persoanelor din gospodărie (prezente și temporar absente)

21:45 +03:00 G1b. Numărul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată

Nicio persoană

21:45 +03:00 G1c. Numărul persoanelor temporar prezente

Nicio persoană

Lista membrilor gospodăriei

Atenție!

Enumerați mai jos membrii gospodăriei prezenți sau temporar absenți, utilizând pentru identificare diminu
tive sau cuvinte sugestive, care să vă ajute în departajarea lor, cum ar fi: tata, mama, copil 1, bunica, etc. sau
porecle.

Lista membrilor gospodăriei - 2910422270852

21:45 +03:00 G2. Persoana este denumită:

Donciu Mădălina-Georgeta

Lista membrilor gospodăriei - 1890425410028

21:46 +03:00 G2. Persoana este denumită:

Gheorghe Alexandru-Cătălin

Informații despre membrii gospodăriei

Persoana denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" având CNP-ul 2910422270852

Conform CNPului declarat, persoana denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" este de sex feminin și s-a născut
la data de 1991-04-22 .

21:46 +03:00 G3. Situația persoanei la recensământ (la data de 1 Decembrie 2021)

Prezentă

21:46 +03:00 G4. Care este gradul de rudenie a persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" cu capul gospodăriei?

Capul gospodăriei

4 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


Relații de rudenie
Trebuie să completați relațiile de rudenie pentru toate persoanele.

21:46 +03:00 G5a. Sotul/Sotia persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" locuiește în această gospodărie?

NU, nu sunt căsătorit(ă) legal

21:46 +03:00 G5c. Partenerul/partenera persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" locuiește în această

gospodărie?

DA

21:46 +03:00 G5d. Cine este partenerul/partenera persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta"?

Gheorghe Alexandru-Cătălin

21:46 +03:00 G5e. Tatăl persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" locuiește în această gospodărie?

NU

21:46 +03:00 G5g. Mama persoanei denumită "Donciu Mădălina-Georgeta" locuiește în această gospodărie?

NU

Persoana denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" având CNP-ul 1890425410028

Conform CNPului declarat, persoana denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" este de sex masculin și s-a năs
cut la data de 1989-04-25 .

21:47 +03:00 G3. Situația persoanei la recensământ (la data de 1 Decembrie 2021)

Prezentă

21:47 +03:00 G4. Care este gradul de rudenie a persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" cu capul gospodăriei?

Partener/Parteneră

Relații de rudenie
Trebuie să completați relațiile de rudenie pentru toate persoanele.

21:47 +03:00 G5a. Sotul/Sotia persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" locuiește în această gospodărie?

NU, nu sunt căsătorit(ă) legal

21:47 +03:00 G5c. Partenerul/partenera persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" locuiește în această

gospodărie?

DA

21:47 +03:00 G5d. Cine este partenerul/partenera persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin"?

Donciu Mădălina-Georgeta

21:47 +03:00 G5e. Tatăl persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" locuiește în această gospodărie?

NU

21:47 +03:00 G5g. Mama persoanei denumită "Gheorghe Alexandru-Cătălin" locuiește în această gospodărie?

NU

5 of 11
Informații despre locuință
Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54
21:48 +03:00 LC1. TITLUL SUB CARE GOSPODĂRIA OCUPĂ LOCUINȚA

Proprietar / co-proprietar

21:44 +03:00 LC2. Numărul gospodăriilor din locuință

21:48 +03:00 LC3. Tipul locuinței

Locuință convențională

21:48 +03:00 LC4. Statutul locuinței

Permanentă (principală)

21:48 +03:00 LC5. Situația ocupării locuinței

Ocupată

21:48 +03:00 LC6a. Poziția locuinței în clădire

(nivelul la care se află intrarea principală a locuinței)

Etaj - specificat în întrebarea LC6b

21:48 +03:00 LC6b. Etajul:

10

21:48 +03:00 LC7. Forma de proprietate

Privată particulară

LC8. Camere de locuit


Camera de locuit - încăperea dintr-o locuință care servește pentru locuit, având suprafața de cel puțin 4mp,
înălțimea de cel puțin 2m pe cea mai mare parte a suprafeței sale și care primește lumină naturală fie direct,
fie indirect.

21:48 +03:00 LC8a. Numărul camerelor de locuit

21:49 +03:00 LC8b. Suprafața locuibilă a camerelor de locuit(în metri pătrați, fără zecimale)

55

Din care: camere utilizate numai în scopuri profesionale, comerciale etc.

21:49 +03:00 LC8c. Numărul camerelor folosite în scop profesional

Nicio cameră

21:49 +03:00 LC9. Bucătărie / chicinetă / bucătărie deschisă:

Are în locuință

21:49 +03:00 LC10a. Baie (cu cadă și/sau duș)

Are baie situată în locuință

21:49 +03:00 LC10b. Closet cu apă (WC)

Are closet cu apă situat în locuință

6 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


21:49 +03:00 LC11a. Sistemul de alimentare cu apă (răspuns multiplu)

Yes: Are apă curentă în locuință din rețeaua publică

21:50 +03:00 LC11b. Instalație de alimentare cu apă caldă

Are în locuință, din sistem propriu

21:50 +03:00 LC12. Instalație de canalizare

Are instalație de canalizare la o rețea publică

21:50 +03:00 LC13a. Instalație electrică

DA

LC13b. Utilizează energie electrică regenerabilă

21:50 +03:00 i. Utilizează panouri solare fotovoltaice

NU

21:50 +03:00 ii. Utilizează un sistem eolian

NU

21:50 +03:00 LC14. Instalație de aer condiționat

DA

21:50 +03:00 LC15. Combustibilul folosit pentru gătit (răspuns multiplu)

Yes: Gaze din rețeaua publică

21:50 +03:00 LC16. Modul de încălzire a locuinței

Are încălzire centrală (inclusiv centrală proprie)

21:50 +03:00 LC16a. Are încălzire centrală

Centrală termică proprie cu gaze din rețeaua publică

21:50 +03:00 LC17. Ferestre cu tâmplărie din

Termoizolantă (tip termopan din PVC, aluminiu, fibră de sticlă, lemn, mixte etc.)

21:50 +03:00 LC18. Reabilitarea termică

Locuință care, prin construcție, asigură cerințele de izolare termică

Apăsați butonul "SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI" de mai jos pentru a încheia recenzarea
acestei locuințe !
În caz că butonul este ROȘU, vă rugăm să reveniți și să corectați răspunsurile cu erori !
Vă rugăm să continuați cu completarea chestionarului dvs. individual !

7 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI
MOMENT DE REFERINȚĂ AL RECENSĂMÂNTULUI
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt existentă la ora "0" din ziua
de 1 Decembrie 2021.
Se înregistrează:
* un copil născut înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021;
* o persoană decedată după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (întrucât era în viață la momentul de r
eferință al recensământului).
Nu se înregistrează:
* un copil născut după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar dacă el există la data când se completează
chestionarul);
* o persoană decedată înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Toate informațiile din acest chestionar sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Datele
sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați http://www.recensamantromania.ro/informarea-
persoanei-cu-privire-la-rpl-2021-referitor-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/
OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR
Este obligatorie furnizarea datelor conform OUG nr. 19/2020 cu completările și modificările ulterioare privind
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată
prin Legea nr. 178/2020.
MOMENT DE REFERINȚĂ AL RECENSĂMÂNTULUI
Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt existentă la ora "0" din ziua
de 1 Decembrie 2021.

21:51 +03:00 Vă rugăm să furnizați statutul dvs. la reședința obișnuită (la data de 1 Decembrie 2021)

Prezentă

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE

Conform CNPului declarat, dumneavoastră sunteți o persoană de sex feminin; sunteți necăsătorit(ă), v-ați
născut la data de 1991-04-22 și aveți vârsta de 30 ani (la momentul de referință al recensământului, 1 D
ecembrie 2021).

21:51 +03:00 P1a. Starea civilă legală

Necăsătorit(ă)

21:51 +03:00 P1b. Starea civilă de fapt - Trăiți în uniune consensuală ?

Da

21:51 +03:00 P1c. Anul constituirii uniunii consensuale

2018

21:51 +03:00 P1d. Numărul copiilor născuți-vii

Nici unul

MIGRAȚIA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

21:51 +03:00 P2d. Locul nașterii

În altă localitate din țară

21:44 +03:00 Județul:

Judetul NEAMT

8 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


21:51 +03:00 Municipiul / Orașul / Comuna

MUNICIPIUL ROMAN

21:51 +03:00 Localitatea componentă sau Satul

ROMAN

21:51 +03:00 P2e. Domiciliul

În localitatea de reședință obișnuită

21:51 +03:00 P2f. Ați locuit vreodată în altă localitate o perioadă de cel puțin 12 luni?

DA

21:52 +03:00 P2g. Reședința anterioară

În altă localitate din țară

21:52 +03:00 Județul:

Judetul NEAMT

21:52 +03:00 Municipiul / Orașul / Comuna

MUNICIPIUL ROMAN

21:52 +03:00 P2h. Ați avut vreodată reședința obișnuită în altă țară ?

NU

P2j. Data stabilirii în localitatea de reședință obișnuită


Pentru persoanele născute în localitatea în care au reşedinţa actuală, dar care în trecut au locuit pentru o
perioadă de timp în altă localitate, revenind ulterior în localitatea în care s-au născut se consideră că s-au
stabilit în localitate în anul revenirii lor în localitatea de recenzare.

21:53 +03:00 a. Anul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită

2013

21:53 +03:00 P2k. Motivul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită

La studii

21:44 +03:00 P2m. Cetățenia

Romania

CARACTERISTICI ETNO-CULTURALE

FIECARE PERSOANĂ ESTE LIBERĂ SĂ-ȘI EXPRIME PROPRIA OPȚIUNE, FĂRĂ NICIUN FEL DE CONSTRÂNGERE

9 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


În ceea ce privește etnia, precizăm următoarele: răspunsul dvs. selectat din lista care se deschide la în
trebarea de mai jos corespunde nivelului de categorie și în statistici va apărea însumat la nivel superior de
etnie. În enumerarea care urmează, este prezentată fiecare etnie și categoriile corespunzătoare între
paranteze: roman (Român, Aromân, Cic, Istroromân, Macedoromân, Meglenoromân, Vlah), maghiar
(Maghiar, Secui), rom (Rom, Argintar, Băieş, Bidinar, Boldean, Căldărar, Fierar, Gabor, Geambaş, Lăutar,
Rudar, Spoitor, Ursar, Vătraş), german (German, Landler, Neamț, Sas, Șvab, Țipțăr), ucrainean (Ucrainean,
Hahol, Huțul, Huțan, Cazac zaporojean), sârb (Sârb), turc (Turc), tătar (Tătar), slovac (Slovac), evreu (Evreu), ru
s lipovean (Rus lipovean, Rus, Lipovean, Rus starover), bulgar (Bulgar), ceh (Ceh), croat (Croat, Carașovean),
grec (Grec, Elen, Cipriot grec), polonez (Polonez), armean (Armean), rutean (Rutean, Rusin), Italian (Italian), al
banez (Albanez, Shqiptar), macedonean (Macedonean), alte etnii (Ceangău, Găgăuz, Chinez, Altă etnie din s
tate ale Uniunii Europene - austriac; belgian; danez; estonian; finlandez; francez; irlandez; letonian; lituanian;
luxemburghez; maltez; olandez; portughez; sloven; spaniol; suedez, Altă etnie din țări europene, altele decât
statele membre ale Uniunii Europene - norvegian; elvețian; islandez; din Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord etc., Altă etnie din țări din afara Europei - sirian; iordanian; japonez; vietnamez; australian;
american etc.)

21:53 +03:00 P3a. Cărei etnii considerați că aparțineți ?

Roman

În ceea ce privește limba maternă, precizăm următoarele: răspunsul dvs. selectat din lista care se deschide la
întrebarea de mai jos corespunde nivelului de categorie și în statistici va apărea însumat la nivel superior de
limbă maternă. În enumerarea care urmează, este prezentată fiecare limbă maternă și categoriile
corespunzătoare între paranteze: română (română, dialectul aromân/macedoromân, dialectul istroromân,
dialectul meglenoromân, subdialectul bănățean), maghiară (Maghiară), romani (Romani), germană
(Germană, Săsească, Șvabă), ucraineană (Ucraineană), sârbă (Sârbă), turcă (Turcă), tătară (Tătară), slovacă
(Slovacă), idiș (Idiş, Ebraică (ivrit)), rusă (Rusă), bulgară (Bulgară), cehă (Cehă), croată (Croată, Carașoveană),
greacă (Greacă, Elenă), polonă (Polonă), armeană (Armeană), ruteană (Ruteană, Rusină), Italiană (Italiană),
albaneză (Albaneză), macedoneană (Macedoneană), alte limbi materne (Găgăuză, Mandarină/Chineză, Altă
limbă maternă din state ale Uniunii Europene - daneză; olandeză; portugheză; spaniolă; suedeză etc., Altă
limbă maternă din alte țări europene, altele decât statele membre ale Uniunii Europene – engleză; norv
egiană; islandeză etc., Altă limbă maternă din țări din afara Europei - siriană; iordaniană; japoneză; vi
etnameză etc.)

21:53 +03:00 P3b. Care este limba dvs. maternă ?

Română

21:53 +03:00 P3c. Cărei religii considerați că îi aparțineți?

Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Romana)

CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE

21:53 +03:00 P4. Până la data de 1 Decembrie 2021, ați absolvit o formă de educație?

DA

21:53 +03:00 P5. Care este cel mai înalt nivel de educație absolvit/terminat până la date de 1 Decembrie 2021?

Masterat (inclusiv studii postuniversitare / studii aprofundate)

21:53 +03:00 P6. Unde ați absolvit/terminat nivelul de educație declarat anterior?

În România

21:53 +03:00 P6b. În ce localitate se afla sediul central al instituției de învățământ?

București

21:54 +03:00 P6c. Denumirea instituției de învățământ superior la care ați absolvit studiile

Universitatea din București

21:54 +03:00 P6d. Domeniul de studii absolvit (nu specializarea)

Științe ale comunicării

10 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54


Codul educatiei absolvite: 10608026000166

21:54 +03:00 P8. La 1 Decembrie 2021 urmați vreo formă de învățământ?

NU, dar am absolvit o formă de educație

CARACTERISTICI ECONOMICE

21:54 +03:00 P11. În săptămâna 22-28 noiembrie 2021 ați lucrat cel puțin o oră pentru salariu sau alte venituri (în bani sau

în natură, precum: venituri asimilate salariilor, onorariu sau orice altă formă de remunerare a muncii, profit,

drepturi de autor sau orice venituri din activități pe cont propriu) ?

DA

P13. Timpul de lucru în săptămâna de referință 22-28 noiembrie 2021

21:55 +03:00 a. Numărul total de ore efectiv lucrate în săptămâna 22-28 noiembrie 2021

40

21:55 +03:00 b. din care în activitatea principală

40

21:55 +03:00 P14. Ocupația

copywriter publicitate (studii superioare)

21:44 +03:00 P15. Statutul profesional

Salariat

P16. Locul de muncă

21:55 +03:00 a. Activitatea principală a unității/subunității la care sunteți angajat(ă)

Publicitate si activitati de studiere a pietei

21:55 +03:00 b. Localizarea geografică a locului de muncă

În localitatea de reședință obișnuită

21:55 +03:00 P18. În ce măsură v-a afectat pandemia de coronavirus (COVID-19)?

Oarecum

Apăsați butonul de mai jos pentru a încheia auto-recenzarea !


În caz că butonul este ROȘU, vă rugăm să reveniți și să corectați răspunsurile cu erori !
Orice modificare a răspunsurilor trebuie realizată înainte de a apăsa butonul "FINALIZAT/COMPLET" de mai
jos. Odată apăsat acest buton nu mai puteți reveni la chestionar iar link-ul de accesare a chestionarului
devine inactiv.

11 of 11 Recensământul Populației și Locuințelor din România (RPL2021) 88-72-12-54

S-ar putea să vă placă și