Sunteți pe pagina 1din 3

Version : (Language) Romanian

Lista de Comenzi CMaster ---> Undernet Servers


Copyright (c) 2004 by Eusebiu.undernet.users.org
Licensed by @Eusebiu_&_C.O.

Internet Webb Page : www.cservice.undernet.org/live

Praguri de access : 0-75-100-200-300-399-400-449-450-475-490-498-499 <---> 500 :)


Praguri : 0-74 (User obisnuit)
75-99 (Operator nou de canal)
100-399 (Operator de canal)
400-449 (Administrator de liste de accesse)
450-499 (Administrator de canal)
500 (Manager de canal - "Sef de canal")

Comenzi Universale.
(De NIVEL 0)

./server Bucharest.Ro.Eu.Undernet.Org <--- Server din Romania.


./msg x@channels.undernet.org login user pass <--- Comanda de logare la X.
./mode +(-)r <--- Doar cei cu access pot intra pe
canal.
./mode +(-)i <--- Adaugarea "invizibilitatii" nick.
./mode +(-)x <--- Ascunderea i.p.-ului dupa logare.
./mode <#canal> +b <nickname|adresa> <--- Ban la nick sau adresa.
./mode <#canal> +k <nickname|adresa> <--- Dai kick la nick sau
adresa.
./mode <#canal> +i <--- Adaugi invite la canal.
./mode <#canal> +l [numar] <--- Adaugi limita la canal cu
limita.
./mode <#canal> +m <--- Adaugi moderat la canal.
./mode <#canal> +n <--- Nu poti sa dai /MSG despre canal.
./mode <#canal> +p <--- Canalul devine privat.
./mode <#canal> +s <--- Canalul devine secret.
./mode <#canal> +t <--- Doar Op-ii pot seta topicul.
./mode <#canal> +o <nickname> <--- Dai op la nick.
./mode <#canal> +v <nickname> <--- Dai voice la nick.
./hop <--- Iesi si intri rapid pe un canal.
./list <--- Toate canalele de mIRC.
./q <nickname> <--- Chat privat.
./whois <nickname> <--- Informatii despre nickname.
./dcc chat <nickname> <--- Chat DCC.
./j <#canal> <--- Intrii pe un canal.
./part <#canal> <--- Iesi de pe un canal.
./part <#canal> [text] <--- Iesi de pe un canal cu un text.
./msg x support <#canal> <yes|no> <--- Suport "da" sau "nu" pentru
canal.
./msg x access <#canal> -modif <--- Toate accessele de pe un
canal.
./msg x verify <nickname> <--- Verificarea daca nick este logat.
./msg x info <username> <--- Informatia despre un user.
./msg x info <#canal> <--- Informatia despre un canal.
./msg x access <#canal> <username> <--- Accessul unui user.
./msg x access <#canal> <username> -modif <--- Cine si de cat timp a dat
access.
./msg x access <#canal> -modif <--- Toate accessele de pe un
canal.

Comenzi de Operator (NIVEL 100-499).


(Accessele PESTE 399 pot utiliza TOATE comenzile)

./msg x invite <#canal> <--- Inviti un user pe canal.


./msg x op <#canal> <--- Iti dai op.
./msg x op <#canal> <nickname> <--- Dai op la nickul
respectiv.
./msg x deop <#canal> <--- Iti scoti op.
./msg x deop <#canal> <nickname> <--- Scoti op-ul de la nick.
./msg x voice <#canal> <--- Iti dai voice.
./msg x voice <#canal> <nickname> <--- Dai voice la nick.
./msg x devoice <#canal> <--- Iti scoti voice.
./msg x devoice <#canal> <nickname> <--- Scoti voice-ul de la nick.
./msg x adduser <#canal> <username> [nivel] <--- Dai access la user.
./msg x modinfo <#canal> access <username> [nivel] <--- Modifici accessul la user.
./msg x remuser <#canal> <username> <--- Stergi accessul de la user.
./msg x modinfo <#canal> automode <username> op <--- Setarea autoop-ului dupa
logare.
./msg x modinfo <#canal> automode <username> voice <--- Setarea autovoice-ului dupa
logare.
./msg x modinfo <#canal> automode <username> none <--- Setarea non-op|voice dupa
logare.
./msg x status <#canal> <--- Toate userele online cu access.
./msg x topic [text] <--- Setarea topicului.
./msg x set <#canal> desc [text] <--- Setarea topicului (prin X).
./msg x suspend <#canal> <username> x m <--- Suspendarea user pentru x
minute.
./msg x suspend <#canal> <username> x h <--- Suspendarea user pentru x
ore.
./msg x suspend <#canal> <username> x d <--- Suspendarea user pentru x
zile.
./msg x unsuspend <#canal> <username> <--- Scoaterea supendarii.
./msg x kick <#canal> <nickname> [text] <--- Scoti nick cu un text.
./msg x kick <#canal> *!*@i.p [text] <--- Prevenirea ca userii sa
revina.
./msg x ban <#canal> <nickname> [text] <--- Ban nick cu un text.
./msg x unban #canal <nickname> <--- Scoti ban-ul.
./msg x ban <#canal> *!*@i.p [text] <--- Dai ban pe i.p. cu text.
./msg x ban <#canal> *!*@i.p 336 [nivel] [text] <--- Dai ban pe i.p de valoare.
./msg x ban <#canal> <nickname> 1 1 <--- Interzicerea op-arii nick-
uli respectiv.
./msg x unban <#canal> *!*i.p <--- Scoti ban-ul de pe i.p.
./msg x clearmode <#canal> <--- Scoti toate setarile de pe canal.
./msg x set maxlogins <1-3> <--- Logarea la un user de 1-3 ori.
./msg x set lang <cod de limba> <--- Setezi limba de pe user. (-
ro)
./msg x set invisible <on|off> <--- Sa fie sa nu vazuta
informatia userului tau. (mail,access).

Comenzi (speciale) de NIVEL 500 : Manager de canal.

./msg x part <#canal> <--- Scoti X-ul de pe canal.


./msg x join <#canal> <--- Aduci X-ul pe canal.
./msg x set <#canal> desc [text] <--- Setarea topicului prin X.
./msg x set <#canal> autojoin <on|off> <--- Sa auto-revina X-ul pe
canal.
./msg x set <#canal> massdeoppro <0-7> <--- Deopare "in masa" maxima.
./msg x set <#canal> noop <on|off> <--- Nu poate fii nici un operator.
./msg x set <#canal> strictop <on|off> <--- Doar userele logate care au
access peste 100 pot avea op.
./msg x set <#canal> floatlim <on|off> <--- Valideaza limita de canal.
./msg x set <#canal> floatmargin <2-20> <--- Limita de persoane pe canal
+ nr.
./msg x set <#canal> floatgrace <0-19> <--- Lasa limita neschimbata +
nr.
./msg x set <#canal> floatmax <0 | limita dorita> <--- Lasa neschimbata limita
dupa timp.
./msg x set <#canal> floatperiod <20-200> <--- Seteaza durata limitei in
secunde.
./msg x set <#canal> keywords [text] <--- Cuvintele cheie al
canalului.
./msg x set <#canal> userflags <0-2> <--- 0-Nimic ,1-AutoOp ,2-
AutoVoice.
./msg x set <#canal> url [url url2 ... urlN] <--- Faci publica adresa
canalului.
./msg x purge <#canal> <--- Stergerea canalului.

NOTA : Comenzile sunt folosite fara punct !

www.ten28.com

S-ar putea să vă placă și